Krzyżacy
      Krzyżacy | inne lektury | kontakt | reklama |
streszczenieopracowaniebohaterowieżycie i twórczość autoratest   


Test:

Diederich to:
a) komtur
b) zakonnik
c) starosta
d) kat
Rozwiązanie

Aby odzyskać Danusię Jurand miał:
a) zachować w tajemnicy, że dziewczyna przebywa wśród Krzyżaków.
b) uwolnić Bergowa i innych jeńców
c) upokorzyć się przed Zakonem
d) wszystkie odpowiedzi są poprawne
Rozwiązanie

Rozmowy Jagiełły z wielkim mistrzem odbywają się w:
a) Raciążu
b) Tylży
c) Kwidzynie
d) Szczytnie
Rozwiązanie

Dzierżawcą Spychowa zostaje:
a) Hlawa
b) Maćko
c) Jan z Czarnkowa
d) Zych ze Zgorzelic
Rozwiązanie

Maćko z Bogdańca był herbu:
a) Bończyk
b) Opończyk
c) Tępa Podkowa
d) Przestrzał
Rozwiązanie

Juranda zmasakrowanego przez Krzyżaków rozpoznaje:
a) Jagienka
b) Danusia
c) Hlawa
d) Maćko
Rozwiązanie

Legendę o Walgierzu Wdałym:
a) opowiedział Maćko z Bogdańca
b) opowiedział jeden z zakonników
c) zaśpiewała Danusia
d) opowiedziała księżna Anna
Rozwiązanie

Zbyszkowi powalić niedźwiedzia:
a) pomógł Maćko
b) pomógł Zych
c) Pomógł Wilk i Cztan
d) pomogła Jagienka
Rozwiązanie

Do Jagienki w konkury przyjeżdżało dwóch sąsiadów:
a) Wilk i Chatan
b) Wilk i Czatan
c) Wilk i Cztan
d) Wilk i Szatan
Rozwiązanie

Hlawa wyzywa na pojedynek:
a) giermka Rotgiera
b) Zbyszka
c) giermka Zbyszka
d) Rotgiera
Rozwiązanie


Jagienka służyła na dworze:
a) księżnej Joanny
b) księżnej śląskiej
c) księżnej Anny Danuty
d) księżnej Aleksandry
Rozwiązanie

Zych ze Zgorzelic zalecił Maćkowi na jego dolegliwości:
a) skórę z wilka
b) napój z miodem
c) sadło niedźwiedzia
d) tłuszcz z bobra
Rozwiązanie

Na polowaniu księżnę Annę atakuje:
a) tur
b) niedźwiedź
c) żubr
d) wilk
Rozwiązanie

De Lorche jest rozczarowany faktem, że w polskich puszczach nie spotkał żadnego:
a) turonia
b) rozjuszonego tura
c) diabła
d) smoka
Rozwiązanie

Zygfryd wysłał do księcia Janusza z informacją o zajściu na zamku w Szczytnie z udziałem Juranda:
a) Gotfryda
b) Danvelda
c) Rodgiera
d) Konrada
Rozwiązanie

Na rycerza pasował Zbyszka:
a) król Władysław
b) Konrad von Jungingen
c) książę Janusz
d) Zawisza Czarny
Rozwiązanie

Powała z Taczewa to:
a) rycerz
b) zakonnik
c) kupiec
d) książę
Rozwiązanie

Wianem Jagienki były:
a) Zaborze
b) Zalesie
c) Wądoły
d) Moczydoły
Rozwiązanie

Zbyszko po naradzie z wodzem Skirwoiłło postanawia wspólnie z nim zaatakować:
a) Nowe Wilno
b) Stare Troki
c) Stare Grodno
d) Nowe Kowno
Rozwiązanie

Zbyszko składa przysięgę, że złoży u stóp swojej damy trzy:
a) miecze krzyżackie
b) czuby z pawich piór z hełmów Krzyżaków
c) płaszcze z czarnym krzyżem
d) podkowy z krzyżackich koni
Rozwiązanie

Pątlik:
a) rodzaj czapki
b) rękawiczka
c) siatka podtrzymująca włosy
d) wstążka
Rozwiązanie

Anna Danuta była księżną:
a) litewską
b) śląską
c) żmudzką
d) mazowiecką
Rozwiązanie

Hlawa to pachołek:
a) Jurandówny
b) księżnej Anny
c) królowej Jadwigi
d) Jagienki
Rozwiązanie

Maćko podczas bitwy pod Grunwaldem zabija:
a) Kunona Lichtensteina
b) Hugona von Danvelda
c) Ulryka von Jungingena
d) Zygfryda de Lve
Rozwiązanie

Hugo von Danveld to:
a) Czech
b) starosta ze Szczytna
c) dworzanin księcia Janusza
d) zakonnik
Rozwiązanie

Samobójstwo popełnia:
a) Fulko de Lorche
b) Hugo von Danveld
c) Kuno Lichtenstein
d) Zygfryd de Lve
Rozwiązanie

„Skrzatem” Danusię żartobliwie nazwał:
a) Zyndram z Maszkowic
b) Jurand ze Spychowa
c) Zych ze Zgorzelic
d) Mikołaj z Długolasu
Rozwiązanie

Pod nieobecność Maćka, który udał się do Spychowa Bogdańcem miał opiekować się:
a) Hlawa
b) opat
c) Zbyszko
d) Wilk
Rozwiązanie

Jurand do niewoli wziął rycerza:
a) Bergkowa
b) Bergłowa
c) Bergerowa
d) Bergowa
Rozwiązanie

Synowie Zbyszka i Jagienki to:
a) Miłosz i Kuba
b) Staś i Władek
c) Maćko i Jaśko
d) Mieszko i Boguś
Rozwiązanie

Jurand w testamencie pozostawia Zbyszkowi:
a) 100 złotych talarów
b) Spychów
c) miecz i zbroję
d) swój orszak
Rozwiązanie

Zbyszko odnajduje Danusię:
a) na zamku w Malborku
b) w leśniczówce
c) na zamku w Szczytnie
d) w chacie smolarza
Rozwiązanie

Do Prus w poszukiwaniu Danusi postanowił pojechać:
a) Hlawa
b) Maćko z Bogdańca
c) de Lorche
d) Sanderus
Rozwiązanie

Jurand korzył się przed zakonnikami w:
a) Olsztynie
b) Szczytnie
c) Krakowie
d) Spychowie
Rozwiązanie

Sanderus urodził się w:
a) Kwidzynie
b) Toruniu
c) Malborku
d) Gdańsku
Rozwiązanie

Tagi:
Partner serwisu: