Krzyżacy
      Krzyżacy | inne lektury | kontakt | reklama |
streszczenieopracowaniebohaterowieżycie i twórczość autoratest   


Test:

Komizmem słownym zabarwione zostały rozmowy Hlawy z:
a) Sanderusem
b) Zbyszkiem
c) księciem Januszem
d) Maćkiem
Rozwiązanie

Sanderus był:
a) Lotaryńczykiem
b) Niemcem
c) Czechem
d) Litwinem
Rozwiązanie

Odpowiednikiem „błędnego rycerza” był:
a) Maćko z Bogdańca
b) Jurand ze Spychowa
c) Fulko de Lorche
d) Sanderus
Rozwiązanie

Miłośnicy twórczości pisarza z łatwością doszukiwali się w „Krzyżakach”:
a) zwaśnionych stron konfliktu
b) schematyczności kompozycyjnej
c) kontrastów społecznych
d) opisów przyrody
Rozwiązanie

Tagi:
Partner serwisu: