Krzyżacy | inne lektury | kontakt | reklama | Wersja mobilna
streszczenieopracowaniebohaterowieżycie i twórczość autoratest   

Test:

Pracę dla „Gazety Polskiej” rozpoczął Sienkiewicz pod pseudonimem:
a) Litwos
b) Białos
c) Wilnos
d) Gajos
Rozwiązanie

Zbyszko odnajduje Danusię:
a) na zamku w Malborku
b) w chacie smolarza
c) na zamku w Szczytnie
d) w leśniczówce
Rozwiązanie


                                                 Reklamy OnetKontekst

W 1900 roku autor „Potopu” otrzymał tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu:
a) Wileńskiego
b) Warszawskiego
c) Lwowskiego
d) Jagiellońskiego
Rozwiązanie

Sienkiewicz rozpoczął studia na wydziale:
a) polonistycznym
b) lekarskim
c) historycznym
d) prawnym
Rozwiązanie

Sienkiewicz, pracując nad „Krzyżakami”, nie oparł się na:
a) monografii Szajnochy „Jagiełło i Jadwiga”
b) „Historii Polski” Jana Długosza
c) „Kronikach” Janka z Czarnkowa
d) dziełach Dantyszka
Rozwiązanie

Jurand do niewoli wziął rycerza:
a) Bergerowa
b) Bergkowa
c) Bergłowa
d) Bergowa
Rozwiązanie

Nagrodę Nobla w dziedzinie literatury Henryk Sienkiewicz odebrał:
a) 10 grudnia 1902 roku
b) 10 grudnia 1905 roku
c) 10 grudnia 1904 roku
d) 10 grudnia 1903 roku
Rozwiązanie

Rozmowy Jagiełły z wielkim mistrzem odbywają się w:
a) Tylży
b) Kwidzynie
c) Szczytnie
d) Raciążu
Rozwiązanie

W momencie wybuchu powstania styczniowego Sienkiewicz miał:
a) czternaście lat
b) piętnaście lat
c) siedemnaście lat
d) szesnaście lat
Rozwiązanie

Diederich to:
a) kat
b) zakonnik
c) starosta
d) komtur
Rozwiązanie


Aby odzyskać Danusię Jurand miał:
a) upokorzyć się przed Zakonem
b) uwolnić Bergowa i innych jeńców
c) wszystkie odpowiedzi są poprawne
d) zachować w tajemnicy, że dziewczyna przebywa wśród Krzyżaków.
Rozwiązanie

Maćko z Bogdańca był herbu:
a) Tępa Podkowa
b) Bończyk
c) Opończyk
d) Przestrzał
Rozwiązanie

Królowa Jadwiga zmarła w roku:
a) 1401
b) 1398
c) 1400
d) 1399
Rozwiązanie

Samobójstwo popełnia:
a) Zygfryd de Löve
b) Hugo von Danveld
c) Kuno Lichtenstein
d) Fulko de Lorche
Rozwiązanie

Jagienka służyła na dworze:
a) księżnej Anny Danuty
b) księżnej Aleksandry
c) księżnej Joanny
d) księżnej śląskiej
Rozwiązanie

W wigilię roku 1890 Sienkiewicz wyruszył do:
a) Maroka
b) Egiptu
c) Tunezji
d) Etiopii
Rozwiązanie

Przesądny Maćko starał się przekupić workiem z winem wywieszonym na noc przed karczmą:
a) szatańskiego sługę Lucyfera
b) diabła Borutę
c) bożka lasu
d) skrzaty
Rozwiązanie

Do Jagienki w konkury przyjeżdżało dwóch sąsiadów:
a) Wilk i Cztan
b) Wilk i Czatan
c) Wilk i Szatan
d) Wilk i Chatan
Rozwiązanie

Hlawa wyzywa na pojedynek:
a) Rotgiera
b) giermka Zbyszka
c) Zbyszka
d) giermka Rotgiera
Rozwiązanie

Sienkiewicz stanął na czele komitetu, który podjął starania o postawienie w Warszawie pomnika:
a) Norwida
b) Słowackiego
c) Kopernika
d) Mickiewicza
Rozwiązanie


Akcja „Krzyżaków” nie toczy się:
a) w Prusach
b) na Rusi
c) na Litwie
d) w Królestwie Polskim
Rozwiązanie

Akcja „Krzyżaków” trwa:
a) 25 lat
b) 5 lat
c) 2 lata
d) 10 lat
Rozwiązanie

Powieść ukazywała się w odcinkach w „Tygodniku Ilustrowanym”:
a) od 1896 roku 1900
b) od 1899 roku 1903
c) od 1897 roku 1900
d) od 1897 roku 1905
Rozwiązanie

De Lorche jest rozczarowany faktem, że w polskich puszczach nie spotkał żadnego:
a) smoka
b) diabła
c) turonia
d) rozjuszonego tura
Rozwiązanie

Ostatni utwór Sienkiewicza, który ukazał się 25 listopada 1916 roku w „Tygodniku Ilustrowanym” to:
a) W pustyni i w puszczy
b) Wiry
c) Wspomnienie
d) Legiony
Rozwiązanie

Wianem Jagienki były:
a) Wądoły
b) Zaborze
c) Moczydoły
d) Zalesie
Rozwiązanie

Pątlik:
a) rodzaj czapki
b) wstążka
c) rękawiczka
d) siatka podtrzymująca włosy
Rozwiązanie

„Skrzatem” Danusię żartobliwie nazwał:
a) Zyndram z Maszkowic
b) Jurand ze Spychowa
c) Zych ze Zgorzelic
d) Mikołaj z Długolasu
Rozwiązanie

Sanderus był:
a) Czechem
b) Litwinem
c) Niemcem
d) Lotaryńczykiem
Rozwiązanie

Szkic historyczny „Spytko z Melsztyna” powstał:
a) bezpośrednio przed rozpoczęciem pracy nad „Krzyżakami”
b) podczas pobytu Sienkiewicza w Królewcu
c) jako ostatnie dzieło Sienkiewicza
d) w 1865 roku
Rozwiązanie

Oblęgorek, majątek Sienkiewicza, który w 1900 roku otrzymał od polskiego społeczeństwa leży obecnie w województwie:
a) lubelskim
b) podkarpackim
c) świętokrzyskim
d) małopolskim
Rozwiązanie

Jurand w testamencie pozostawia Zbyszkowi:
a) swój orszak
b) 100 złotych talarów
c) miecz i zbroję
d) Spychów
Rozwiązanie

Na chrzcie przyszłemu autorowi „Trylogii” rodzice nadali imiona:
a) Henryk Adam Aleksander Pius
b) Henryk Zygmunt Marek Bolesław
c) Henryk Zbigniew Klaudiusz Zygmunt
d) Henryk Stanisław Juliusz Mieszko
Rozwiązanie

Komizmem słownym zabarwione zostały rozmowy Hlawy z:
a) Sanderusem
b) Maćkiem
c) Zbyszkiem
d) księciem Januszem
Rozwiązanie

Na rycerza pasował Zbyszka:
a) Zawisza Czarny
b) książę Janusz
c) Konrad von Jungingen
d) król Władysław
Rozwiązanie

Zygfryd wysłał do księcia Janusza z informacją o zajściu na zamku w Szczytnie z udziałem Juranda:
a) Konrada
b) Danvelda
c) Rodgiera
d) Gotfryda
Rozwiązanie

Legendę o Walgierzu Wdałym:
a) opowiedział jeden z zakonników
b) zaśpiewała Danusia
c) opowiedziała księżna Anna
d) opowiedział Maćko z Bogdańca
Rozwiązanie

Akcja „Krzyżaków” nie dotyczy:
a) objęcia urzędu wielkiego mistrza przez Winrycha von Kniprode
b) śmierci Konrada von Jungingena
c) powstania na Żmudzi
d) rozmów polsko – krzyżackich w Raciążu
Rozwiązanie

Sanderus urodził się w:
a) Toruniu
b) Gdańsku
c) Kwidzynie
d) Malborku
Rozwiązanie

Cechą charakterystyczną stroju mieszczan były:
a) fioletowe niewielkie nakrycia głowy
b) kolorowe kapelusze noszone przy większych świętach
c) czerwone czapki z długimi końcami
d) niebieskie czapki z dużym rondlem
Rozwiązanie

Zbyszko składa przysięgę, że złoży u stóp swojej damy trzy:
a) płaszcze z czarnym krzyżem
b) czuby z pawich piór z hełmów Krzyżaków
c) miecze krzyżackie
d) podkowy z krzyżackich koni
Rozwiązanie

Początek akcji stanowi przybycie Zbyszka i Maćka do gospody „Pod Lutym Turem” w:
a) Cieszynie
b) Opatowie
c) Tyńcu
d) Krakowie
Rozwiązanie

Zbyszko po naradzie z wodzem Skirwoiłło postanawia wspólnie z nim zaatakować:
a) Nowe Kowno
b) Stare Troki
c) Stare Grodno
d) Nowe Wilno
Rozwiązanie

Zych ze Zgorzelic zalecił Maćkowi na jego dolegliwości:
a) skórę z wilka
b) napój z miodem
c) tłuszcz z bobra
d) sadło niedźwiedzia
Rozwiązanie

Sanderus handlował:
a) zbożem
b) suknem
c) przyprawami
d) relikwiami
Rozwiązanie

Maćko podczas bitwy pod Grunwaldem zabija:
a) Ulryka von Jungingena
b) Kunona Lichtensteina
c) Hugona von Danvelda
d) Zygfryda de Löve
Rozwiązanie

Zbyszkowi powalić niedźwiedzia:
a) pomógł Zych
b) pomógł Maćko
c) pomogła Jagienka
d) Pomógł Wilk i Cztan
Rozwiązanie

Miłośnicy twórczości pisarza z łatwością doszukiwali się w „Krzyżakach”:
a) schematyczności kompozycyjnej
b) opisów przyrody
c) kontrastów społecznych
d) zwaśnionych stron konfliktu
Rozwiązanie

Anna Danuta była księżną:
a) śląską
b) mazowiecką
c) litewską
d) żmudzką
Rozwiązanie

Hugo von Danveld to:
a) dworzanin księcia Janusza
b) starosta ze Szczytna
c) Czech
d) zakonnik
Rozwiązanie

Jurand korzył się przed zakonnikami w:
a) Szczytnie
b) Olsztynie
c) Spychowie
d) Krakowie
Rozwiązanie

Powała z Taczewa to:
a) zakonnik
b) książę
c) kupiec
d) rycerz
Rozwiązanie

Na polowaniu księżnę Annę atakuje:
a) tur
b) żubr
c) niedźwiedź
d) wilk
Rozwiązanie

11 listopada 1893 roku Sienkiewicz poślubił Marię Romanowską w:
a) Lublinie
b) Lwowie
c) Krakowie
d) Warszawie
Rozwiązanie

Juranda zmasakrowanego przez Krzyżaków rozpoznaje:
a) Jagienka
b) Hlawa
c) Maćko
d) Danusia
Rozwiązanie

Wola Okrzejska, w której 5 maja 1846 roku o godzinie szóstej wieczorem, przyszedł na świat Henryk Sienkiewicz, leży na:
a) Podlasiu
b) Lubelszczyźnie
c) Kielecczyźnie
d) Mazowszu
Rozwiązanie

W lutym 1876 roku dzięki udzielonej przez Gazetę Polską pożyczce, którą miał spłacić cyklem artykułów, Henryk wyruszył do:
a) Azji
b) Ameryki
c) Australii
d) Afryki
Rozwiązanie

Hlawa to pachołek:
a) Jagienki
b) królowej Jadwigi
c) księżnej Anny
d) Jurandówny
Rozwiązanie

Najwięcej nieścisłości w „Krzyżakach” pojawia się w literackim przedstawieniu:
a) Ulryka von Jungingena
b) księcia Janusza
c) księżnej Anny Danuty
d) królowej Jadwigi
Rozwiązanie

Synowie Zbyszka i Jagienki to:
a) Staś i Władek
b) Mieszko i Boguś
c) Miłosz i Kuba
d) Maćko i Jaśko
Rozwiązanie

Nałęczka to:
a) chusta
b) rękawiczka
c) stroik
d) welon
Rozwiązanie

Odpowiednikiem „błędnego rycerza” był:
a) Fulko de Lorche
b) Sanderus
c) Jurand ze Spychowa
d) Maćko z Bogdańca
Rozwiązanie

Po ukończeniu siódmej klasy w Poświętnem koło Płońska Sienkiewicz objął posadę:
a) adiutanta
b) korepetytora
c) antykwariusza
d) guwernera
Rozwiązanie

Dzierżawcą Spychowa zostaje:
a) Maćko
b) Hlawa
c) Jan z Czarnkowa
d) Zych ze Zgorzelic
Rozwiązanie

Pod nieobecność Maćka, który udał się do Spychowa Bogdańcem miał opiekować się:
a) Hlawa
b) opat
c) Zbyszko
d) Wilk
Rozwiązanie

Do Prus w poszukiwaniu Danusi postanowił pojechać:
a) Maćko z Bogdańca
b) de Lorche
c) Hlawa
d) Sanderus
Rozwiązanie

Tagi: