Krzyżacy | inne lektury | kontakt | reklama | studia
streszczenieopracowaniebohaterowieżycie i twórczość autoratest   

Test:

Hlawa wyzywa na pojedynek:
a) giermka Zbyszka
b) Rotgiera
c) Zbyszka
d) giermka Rotgiera
Rozwiązanie

Maćko podczas bitwy pod Grunwaldem zabija:
a) Kunona Lichtensteina
b) Ulryka von Jungingena
c) Zygfryda de Löve
d) Hugona von Danvelda
Rozwiązanie


                                                 Reklamy OnetKontekst

De Lorche jest rozczarowany faktem, że w polskich puszczach nie spotkał żadnego:
a) smoka
b) rozjuszonego tura
c) turonia
d) diabła
Rozwiązanie

Najwięcej nieścisłości w „Krzyżakach” pojawia się w literackim przedstawieniu:
a) królowej Jadwigi
b) księżnej Anny Danuty
c) księcia Janusza
d) Ulryka von Jungingena
Rozwiązanie

Sienkiewicz stanął na czele komitetu, który podjął starania o postawienie w Warszawie pomnika:
a) Kopernika
b) Słowackiego
c) Norwida
d) Mickiewicza
Rozwiązanie

Wianem Jagienki były:
a) Zalesie
b) Zaborze
c) Moczydoły
d) Wądoły
Rozwiązanie

W lutym 1876 roku dzięki udzielonej przez Gazetę Polską pożyczce, którą miał spłacić cyklem artykułów, Henryk wyruszył do:
a) Afryki
b) Azji
c) Australii
d) Ameryki
Rozwiązanie

Ostatni utwór Sienkiewicza, który ukazał się 25 listopada 1916 roku w „Tygodniku Ilustrowanym” to:
a) Wiry
b) W pustyni i w puszczy
c) Legiony
d) Wspomnienie
Rozwiązanie

„Skrzatem” Danusię żartobliwie nazwał:
a) Jurand ze Spychowa
b) Mikołaj z Długolasu
c) Zyndram z Maszkowic
d) Zych ze Zgorzelic
Rozwiązanie

Zbyszko odnajduje Danusię:
a) na zamku w Malborku
b) na zamku w Szczytnie
c) w chacie smolarza
d) w leśniczówce
Rozwiązanie


Sienkiewicz rozpoczął studia na wydziale:
a) polonistycznym
b) historycznym
c) prawnym
d) lekarskim
Rozwiązanie

Jurand w testamencie pozostawia Zbyszkowi:
a) swój orszak
b) Spychów
c) miecz i zbroję
d) 100 złotych talarów
Rozwiązanie

Akcja „Krzyżaków” nie dotyczy:
a) objęcia urzędu wielkiego mistrza przez Winrycha von Kniprode
b) powstania na Żmudzi
c) rozmów polsko – krzyżackich w Raciążu
d) śmierci Konrada von Jungingena
Rozwiązanie

Po ukończeniu siódmej klasy w Poświętnem koło Płońska Sienkiewicz objął posadę:
a) guwernera
b) korepetytora
c) adiutanta
d) antykwariusza
Rozwiązanie

Cechą charakterystyczną stroju mieszczan były:
a) kolorowe kapelusze noszone przy większych świętach
b) fioletowe niewielkie nakrycia głowy
c) czerwone czapki z długimi końcami
d) niebieskie czapki z dużym rondlem
Rozwiązanie

Hugo von Danveld to:
a) Czech
b) dworzanin księcia Janusza
c) zakonnik
d) starosta ze Szczytna
Rozwiązanie

Na chrzcie przyszłemu autorowi „Trylogii” rodzice nadali imiona:
a) Henryk Stanisław Juliusz Mieszko
b) Henryk Zygmunt Marek Bolesław
c) Henryk Zbigniew Klaudiusz Zygmunt
d) Henryk Adam Aleksander Pius
Rozwiązanie

Jurand korzył się przed zakonnikami w:
a) Krakowie
b) Spychowie
c) Szczytnie
d) Olsztynie
Rozwiązanie

Zbyszko po naradzie z wodzem Skirwoiłło postanawia wspólnie z nim zaatakować:
a) Nowe Wilno
b) Nowe Kowno
c) Stare Troki
d) Stare Grodno
Rozwiązanie

Powała z Taczewa to:
a) kupiec
b) zakonnik
c) rycerz
d) książę
Rozwiązanie


Sanderus handlował:
a) zbożem
b) przyprawami
c) relikwiami
d) suknem
Rozwiązanie

Akcja „Krzyżaków” nie toczy się:
a) w Królestwie Polskim
b) w Prusach
c) na Litwie
d) na Rusi
Rozwiązanie

Maćko z Bogdańca był herbu:
a) Tępa Podkowa
b) Opończyk
c) Przestrzał
d) Bończyk
Rozwiązanie

Wola Okrzejska, w której 5 maja 1846 roku o godzinie szóstej wieczorem, przyszedł na świat Henryk Sienkiewicz, leży na:
a) Podlasiu
b) Mazowszu
c) Lubelszczyźnie
d) Kielecczyźnie
Rozwiązanie

W momencie wybuchu powstania styczniowego Sienkiewicz miał:
a) siedemnaście lat
b) czternaście lat
c) piętnaście lat
d) szesnaście lat
Rozwiązanie

Odpowiednikiem „błędnego rycerza” był:
a) Fulko de Lorche
b) Maćko z Bogdańca
c) Jurand ze Spychowa
d) Sanderus
Rozwiązanie

Nagrodę Nobla w dziedzinie literatury Henryk Sienkiewicz odebrał:
a) 10 grudnia 1904 roku
b) 10 grudnia 1903 roku
c) 10 grudnia 1902 roku
d) 10 grudnia 1905 roku
Rozwiązanie

W wigilię roku 1890 Sienkiewicz wyruszył do:
a) Etiopii
b) Egiptu
c) Tunezji
d) Maroka
Rozwiązanie

W 1900 roku autor „Potopu” otrzymał tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu:
a) Jagiellońskiego
b) Wileńskiego
c) Warszawskiego
d) Lwowskiego
Rozwiązanie

Akcja „Krzyżaków” trwa:
a) 10 lat
b) 2 lata
c) 5 lat
d) 25 lat
Rozwiązanie

Nałęczka to:
a) rękawiczka
b) welon
c) stroik
d) chusta
Rozwiązanie

Szkic historyczny „Spytko z Melsztyna” powstał:
a) bezpośrednio przed rozpoczęciem pracy nad „Krzyżakami”
b) w 1865 roku
c) jako ostatnie dzieło Sienkiewicza
d) podczas pobytu Sienkiewicza w Królewcu
Rozwiązanie

Powieść ukazywała się w odcinkach w „Tygodniku Ilustrowanym”:
a) od 1897 roku 1900
b) od 1897 roku 1905
c) od 1896 roku 1900
d) od 1899 roku 1903
Rozwiązanie

Zych ze Zgorzelic zalecił Maćkowi na jego dolegliwości:
a) skórę z wilka
b) sadło niedźwiedzia
c) napój z miodem
d) tłuszcz z bobra
Rozwiązanie

Sanderus urodził się w:
a) Gdańsku
b) Kwidzynie
c) Malborku
d) Toruniu
Rozwiązanie

Aby odzyskać Danusię Jurand miał:
a) zachować w tajemnicy, że dziewczyna przebywa wśród Krzyżaków.
b) uwolnić Bergowa i innych jeńców
c) upokorzyć się przed Zakonem
d) wszystkie odpowiedzi są poprawne
Rozwiązanie

Zbyszko składa przysięgę, że złoży u stóp swojej damy trzy:
a) podkowy z krzyżackich koni
b) czuby z pawich piór z hełmów Krzyżaków
c) płaszcze z czarnym krzyżem
d) miecze krzyżackie
Rozwiązanie

Do Jagienki w konkury przyjeżdżało dwóch sąsiadów:
a) Wilk i Chatan
b) Wilk i Czatan
c) Wilk i Cztan
d) Wilk i Szatan
Rozwiązanie

Jurand do niewoli wziął rycerza:
a) Bergkowa
b) Bergerowa
c) Bergowa
d) Bergłowa
Rozwiązanie

Zbyszkowi powalić niedźwiedzia:
a) pomogła Jagienka
b) Pomógł Wilk i Cztan
c) pomógł Zych
d) pomógł Maćko
Rozwiązanie

Hlawa to pachołek:
a) księżnej Anny
b) Jagienki
c) Jurandówny
d) królowej Jadwigi
Rozwiązanie

11 listopada 1893 roku Sienkiewicz poślubił Marię Romanowską w:
a) Lwowie
b) Krakowie
c) Lublinie
d) Warszawie
Rozwiązanie

Dzierżawcą Spychowa zostaje:
a) Zych ze Zgorzelic
b) Jan z Czarnkowa
c) Hlawa
d) Maćko
Rozwiązanie

Miłośnicy twórczości pisarza z łatwością doszukiwali się w „Krzyżakach”:
a) kontrastów społecznych
b) schematyczności kompozycyjnej
c) opisów przyrody
d) zwaśnionych stron konfliktu
Rozwiązanie

Pracę dla „Gazety Polskiej” rozpoczął Sienkiewicz pod pseudonimem:
a) Białos
b) Gajos
c) Wilnos
d) Litwos
Rozwiązanie

Na polowaniu księżnę Annę atakuje:
a) tur
b) wilk
c) żubr
d) niedźwiedź
Rozwiązanie

Komizmem słownym zabarwione zostały rozmowy Hlawy z:
a) Zbyszkiem
b) Maćkiem
c) księciem Januszem
d) Sanderusem
Rozwiązanie

Królowa Jadwiga zmarła w roku:
a) 1399
b) 1401
c) 1400
d) 1398
Rozwiązanie

Zygfryd wysłał do księcia Janusza z informacją o zajściu na zamku w Szczytnie z udziałem Juranda:
a) Gotfryda
b) Danvelda
c) Konrada
d) Rodgiera
Rozwiązanie

Pątlik:
a) wstążka
b) siatka podtrzymująca włosy
c) rękawiczka
d) rodzaj czapki
Rozwiązanie

Do Prus w poszukiwaniu Danusi postanowił pojechać:
a) Maćko z Bogdańca
b) Hlawa
c) Sanderus
d) de Lorche
Rozwiązanie

Sanderus był:
a) Lotaryńczykiem
b) Litwinem
c) Niemcem
d) Czechem
Rozwiązanie

Przesądny Maćko starał się przekupić workiem z winem wywieszonym na noc przed karczmą:
a) bożka lasu
b) skrzaty
c) szatańskiego sługę Lucyfera
d) diabła Borutę
Rozwiązanie

Legendę o Walgierzu Wdałym:
a) opowiedział jeden z zakonników
b) zaśpiewała Danusia
c) opowiedziała księżna Anna
d) opowiedział Maćko z Bogdańca
Rozwiązanie

Początek akcji stanowi przybycie Zbyszka i Maćka do gospody „Pod Lutym Turem” w:
a) Cieszynie
b) Opatowie
c) Tyńcu
d) Krakowie
Rozwiązanie

Synowie Zbyszka i Jagienki to:
a) Staś i Władek
b) Miłosz i Kuba
c) Mieszko i Boguś
d) Maćko i Jaśko
Rozwiązanie

Pod nieobecność Maćka, który udał się do Spychowa Bogdańcem miał opiekować się:
a) Zbyszko
b) Hlawa
c) Wilk
d) opat
Rozwiązanie

Juranda zmasakrowanego przez Krzyżaków rozpoznaje:
a) Hlawa
b) Jagienka
c) Danusia
d) Maćko
Rozwiązanie

Anna Danuta była księżną:
a) mazowiecką
b) żmudzką
c) litewską
d) śląską
Rozwiązanie

Samobójstwo popełnia:
a) Hugo von Danveld
b) Kuno Lichtenstein
c) Fulko de Lorche
d) Zygfryd de Löve
Rozwiązanie

Na rycerza pasował Zbyszka:
a) Konrad von Jungingen
b) Zawisza Czarny
c) król Władysław
d) książę Janusz
Rozwiązanie

Jagienka służyła na dworze:
a) księżnej Anny Danuty
b) księżnej Aleksandry
c) księżnej Joanny
d) księżnej śląskiej
Rozwiązanie

Diederich to:
a) komtur
b) starosta
c) zakonnik
d) kat
Rozwiązanie

Rozmowy Jagiełły z wielkim mistrzem odbywają się w:
a) Tylży
b) Szczytnie
c) Raciążu
d) Kwidzynie
Rozwiązanie

Oblęgorek, majątek Sienkiewicza, który w 1900 roku otrzymał od polskiego społeczeństwa leży obecnie w województwie:
a) podkarpackim
b) małopolskim
c) lubelskim
d) świętokrzyskim
Rozwiązanie

Sienkiewicz, pracując nad „Krzyżakami”, nie oparł się na:
a) „Historii Polski” Jana Długosza
b) dziełach Dantyszka
c) „Kronikach” Janka z Czarnkowa
d) monografii Szajnochy „Jagiełło i Jadwiga”
Rozwiązanie

Tagi: