Krzyżacy
      Krzyżacy | inne lektury | kontakt | reklama | Wersja mobilna
streszczenieopracowaniebohaterowieżycie i twórczość autoratest   


Test:

Zbyszko odnajduje Danusię:
a) na zamku w Malborku
b) w leśniczówce
c) w chacie smolarza
d) na zamku w Szczytnie
Rozwiązanie

Powała z Taczewa to:
a) kupiec
b) książę
c) zakonnik
d) rycerz
Rozwiązanie


Warning: include(o_test1.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 606

Warning: include(o_test1.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 606

Warning: include(): Failed opening 'o_test1.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php70/lib/php') in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 606
Nagrodę Nobla w dziedzinie literatury Henryk Sienkiewicz odebrał:
a) 10 grudnia 1904 roku
b) 10 grudnia 1902 roku
c) 10 grudnia 1905 roku
d) 10 grudnia 1903 roku
Rozwiązanie

Nałęczka to:
a) rękawiczka
b) welon
c) chusta
d) stroik
Rozwiązanie

Synowie Zbyszka i Jagienki to:
a) Miłosz i Kuba
b) Maćko i Jaśko
c) Mieszko i Boguś
d) Staś i Władek
Rozwiązanie

Jurand korzył się przed zakonnikami w:
a) Olsztynie
b) Spychowie
c) Szczytnie
d) Krakowie
Rozwiązanie

Zbyszkowi powalić niedźwiedzia:
a) pomogła Jagienka
b) pomógł Maćko
c) Pomógł Wilk i Cztan
d) pomógł Zych
Rozwiązanie

Sanderus handlował:
a) relikwiami
b) przyprawami
c) zbożem
d) suknem
Rozwiązanie

Pątlik:
a) rękawiczka
b) wstążka
c) rodzaj czapki
d) siatka podtrzymująca włosy
Rozwiązanie

W wigilię roku 1890 Sienkiewicz wyruszył do:
a) Etiopii
b) Tunezji
c) Egiptu
d) Maroka
Rozwiązanie


Maćko podczas bitwy pod Grunwaldem zabija:
a) Ulryka von Jungingena
b) Zygfryda de Lve
c) Hugona von Danvelda
d) Kunona Lichtensteina
Rozwiązanie

Anna Danuta była księżną:
a) śląską
b) żmudzką
c) litewską
d) mazowiecką
Rozwiązanie

Akcja „Krzyżaków” nie toczy się:
a) w Królestwie Polskim
b) na Litwie
c) w Prusach
d) na Rusi
Rozwiązanie

Miłośnicy twórczości pisarza z łatwością doszukiwali się w „Krzyżakach”:
a) opisów przyrody
b) schematyczności kompozycyjnej
c) zwaśnionych stron konfliktu
d) kontrastów społecznych
Rozwiązanie

Zygfryd wysłał do księcia Janusza z informacją o zajściu na zamku w Szczytnie z udziałem Juranda:
a) Gotfryda
b) Danvelda
c) Konrada
d) Rodgiera
Rozwiązanie

Szkic historyczny „Spytko z Melsztyna” powstał:
a) bezpośrednio przed rozpoczęciem pracy nad „Krzyżakami”
b) w 1865 roku
c) jako ostatnie dzieło Sienkiewicza
d) podczas pobytu Sienkiewicza w Królewcu
Rozwiązanie

Zych ze Zgorzelic zalecił Maćkowi na jego dolegliwości:
a) tłuszcz z bobra
b) sadło niedźwiedzia
c) skórę z wilka
d) napój z miodem
Rozwiązanie

Rozmowy Jagiełły z wielkim mistrzem odbywają się w:
a) Kwidzynie
b) Tylży
c) Raciążu
d) Szczytnie
Rozwiązanie

Królowa Jadwiga zmarła w roku:
a) 1400
b) 1401
c) 1398
d) 1399
Rozwiązanie

W 1900 roku autor „Potopu” otrzymał tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu:
a) Warszawskiego
b) Jagiellońskiego
c) Wileńskiego
d) Lwowskiego
Rozwiązanie


Warning: include(o_test3.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 612

Warning: include(o_test3.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 612

Warning: include(): Failed opening 'o_test3.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php70/lib/php') in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 612
W lutym 1876 roku dzięki udzielonej przez Gazetę Polską pożyczce, którą miał spłacić cyklem artykułów, Henryk wyruszył do:
a) Australii
b) Ameryki
c) Azji
d) Afryki
Rozwiązanie

Sanderus był:
a) Niemcem
b) Litwinem
c) Lotaryńczykiem
d) Czechem
Rozwiązanie

Po ukończeniu siódmej klasy w Poświętnem koło Płońska Sienkiewicz objął posadę:
a) guwernera
b) antykwariusza
c) korepetytora
d) adiutanta
Rozwiązanie

Wianem Jagienki były:
a) Wądoły
b) Zaborze
c) Moczydoły
d) Zalesie
Rozwiązanie

Odpowiednikiem „błędnego rycerza” był:
a) Maćko z Bogdańca
b) Jurand ze Spychowa
c) Fulko de Lorche
d) Sanderus
Rozwiązanie

Pod nieobecność Maćka, który udał się do Spychowa Bogdańcem miał opiekować się:
a) Hlawa
b) Wilk
c) Zbyszko
d) opat
Rozwiązanie

De Lorche jest rozczarowany faktem, że w polskich puszczach nie spotkał żadnego:
a) rozjuszonego tura
b) smoka
c) turonia
d) diabła
Rozwiązanie

Dzierżawcą Spychowa zostaje:
a) Hlawa
b) Maćko
c) Zych ze Zgorzelic
d) Jan z Czarnkowa
Rozwiązanie

Sienkiewicz, pracując nad „Krzyżakami”, nie oparł się na:
a) dziełach Dantyszka
b) „Historii Polski” Jana Długosza
c) „Kronikach” Janka z Czarnkowa
d) monografii Szajnochy „Jagiełło i Jadwiga”
Rozwiązanie

Ostatni utwór Sienkiewicza, który ukazał się 25 listopada 1916 roku w „Tygodniku Ilustrowanym” to:
a) Legiony
b) Wspomnienie
c) W pustyni i w puszczy
d) Wiry
Rozwiązanie

Zbyszko składa przysięgę, że złoży u stóp swojej damy trzy:
a) podkowy z krzyżackich koni
b) płaszcze z czarnym krzyżem
c) czuby z pawich piór z hełmów Krzyżaków
d) miecze krzyżackie
Rozwiązanie

Aby odzyskać Danusię Jurand miał:
a) uwolnić Bergowa i innych jeńców
b) zachować w tajemnicy, że dziewczyna przebywa wśród Krzyżaków.
c) upokorzyć się przed Zakonem
d) wszystkie odpowiedzi są poprawne
Rozwiązanie

Legendę o Walgierzu Wdałym:
a) opowiedział Maćko z Bogdańca
b) opowiedział jeden z zakonników
c) opowiedziała księżna Anna
d) zaśpiewała Danusia
Rozwiązanie

Komizmem słownym zabarwione zostały rozmowy Hlawy z:
a) Zbyszkiem
b) księciem Januszem
c) Sanderusem
d) Maćkiem
Rozwiązanie

Akcja „Krzyżaków” trwa:
a) 25 lat
b) 10 lat
c) 5 lat
d) 2 lata
Rozwiązanie

Powieść ukazywała się w odcinkach w „Tygodniku Ilustrowanym”:
a) od 1897 roku 1900
b) od 1896 roku 1900
c) od 1899 roku 1903
d) od 1897 roku 1905
Rozwiązanie

Na polowaniu księżnę Annę atakuje:
a) wilk
b) żubr
c) niedźwiedź
d) tur
Rozwiązanie

W momencie wybuchu powstania styczniowego Sienkiewicz miał:
a) szesnaście lat
b) siedemnaście lat
c) piętnaście lat
d) czternaście lat
Rozwiązanie

Samobójstwo popełnia:
a) Fulko de Lorche
b) Zygfryd de Lve
c) Kuno Lichtenstein
d) Hugo von Danveld
Rozwiązanie

Oblęgorek, majątek Sienkiewicza, który w 1900 roku otrzymał od polskiego społeczeństwa leży obecnie w województwie:
a) lubelskim
b) świętokrzyskim
c) małopolskim
d) podkarpackim
Rozwiązanie

11 listopada 1893 roku Sienkiewicz poślubił Marię Romanowską w:
a) Lublinie
b) Lwowie
c) Krakowie
d) Warszawie
Rozwiązanie

Jagienka służyła na dworze:
a) księżnej Joanny
b) księżnej Anny Danuty
c) księżnej Aleksandry
d) księżnej śląskiej
Rozwiązanie

Akcja „Krzyżaków” nie dotyczy:
a) rozmów polsko – krzyżackich w Raciążu
b) objęcia urzędu wielkiego mistrza przez Winrycha von Kniprode
c) śmierci Konrada von Jungingena
d) powstania na Żmudzi
Rozwiązanie

Maćko z Bogdańca był herbu:
a) Bończyk
b) Opończyk
c) Przestrzał
d) Tępa Podkowa
Rozwiązanie

Hlawa to pachołek:
a) królowej Jadwigi
b) Jurandówny
c) Jagienki
d) księżnej Anny
Rozwiązanie

Sienkiewicz stanął na czele komitetu, który podjął starania o postawienie w Warszawie pomnika:
a) Słowackiego
b) Kopernika
c) Mickiewicza
d) Norwida
Rozwiązanie

Hugo von Danveld to:
a) starosta ze Szczytna
b) dworzanin księcia Janusza
c) zakonnik
d) Czech
Rozwiązanie

Hlawa wyzywa na pojedynek:
a) Zbyszka
b) Rotgiera
c) giermka Rotgiera
d) giermka Zbyszka
Rozwiązanie

Do Prus w poszukiwaniu Danusi postanowił pojechać:
a) Hlawa
b) de Lorche
c) Maćko z Bogdańca
d) Sanderus
Rozwiązanie

Na chrzcie przyszłemu autorowi „Trylogii” rodzice nadali imiona:
a) Henryk Zbigniew Klaudiusz Zygmunt
b) Henryk Stanisław Juliusz Mieszko
c) Henryk Adam Aleksander Pius
d) Henryk Zygmunt Marek Bolesław
Rozwiązanie

Jurand w testamencie pozostawia Zbyszkowi:
a) 100 złotych talarów
b) miecz i zbroję
c) Spychów
d) swój orszak
Rozwiązanie

„Skrzatem” Danusię żartobliwie nazwał:
a) Jurand ze Spychowa
b) Mikołaj z Długolasu
c) Zych ze Zgorzelic
d) Zyndram z Maszkowic
Rozwiązanie

Diederich to:
a) kat
b) zakonnik
c) starosta
d) komtur
Rozwiązanie

Najwięcej nieścisłości w „Krzyżakach” pojawia się w literackim przedstawieniu:
a) księcia Janusza
b) Ulryka von Jungingena
c) księżnej Anny Danuty
d) królowej Jadwigi
Rozwiązanie

Cechą charakterystyczną stroju mieszczan były:
a) niebieskie czapki z dużym rondlem
b) kolorowe kapelusze noszone przy większych świętach
c) czerwone czapki z długimi końcami
d) fioletowe niewielkie nakrycia głowy
Rozwiązanie

Pracę dla „Gazety Polskiej” rozpoczął Sienkiewicz pod pseudonimem:
a) Gajos
b) Wilnos
c) Białos
d) Litwos
Rozwiązanie

Juranda zmasakrowanego przez Krzyżaków rozpoznaje:
a) Jagienka
b) Maćko
c) Hlawa
d) Danusia
Rozwiązanie

Zbyszko po naradzie z wodzem Skirwoiłło postanawia wspólnie z nim zaatakować:
a) Stare Grodno
b) Nowe Kowno
c) Stare Troki
d) Nowe Wilno
Rozwiązanie

Na rycerza pasował Zbyszka:
a) król Władysław
b) Konrad von Jungingen
c) Zawisza Czarny
d) książę Janusz
Rozwiązanie

Przesądny Maćko starał się przekupić workiem z winem wywieszonym na noc przed karczmą:
a) szatańskiego sługę Lucyfera
b) bożka lasu
c) diabła Borutę
d) skrzaty
Rozwiązanie

Do Jagienki w konkury przyjeżdżało dwóch sąsiadów:
a) Wilk i Cztan
b) Wilk i Chatan
c) Wilk i Szatan
d) Wilk i Czatan
Rozwiązanie

Sienkiewicz rozpoczął studia na wydziale:
a) historycznym
b) polonistycznym
c) lekarskim
d) prawnym
Rozwiązanie

Sanderus urodził się w:
a) Malborku
b) Kwidzynie
c) Gdańsku
d) Toruniu
Rozwiązanie

Początek akcji stanowi przybycie Zbyszka i Maćka do gospody „Pod Lutym Turem” w:
a) Opatowie
b) Cieszynie
c) Tyńcu
d) Krakowie
Rozwiązanie

Jurand do niewoli wziął rycerza:
a) Bergkowa
b) Bergowa
c) Bergłowa
d) Bergerowa
Rozwiązanie

Wola Okrzejska, w której 5 maja 1846 roku o godzinie szóstej wieczorem, przyszedł na świat Henryk Sienkiewicz, leży na:
a) Lubelszczyźnie
b) Mazowszu
c) Podlasiu
d) Kielecczyźnie
Rozwiązanie

Tagi: