Krzyżacy | inne lektury | kontakt | reklama | studia
streszczenieopracowaniebohaterowieżycie i twórczość autoratest   

Test:

Anna Danuta była księżną:
a) litewską
b) śląską
c) mazowiecką
d) żmudzką
Rozwiązanie

Hlawa wyzywa na pojedynek:
a) Zbyszka
b) giermka Rotgiera
c) Rotgiera
d) giermka Zbyszka
Rozwiązanie


                                                 Reklamy OnetKontekst

Hugo von Danveld to:
a) starosta ze Szczytna
b) dworzanin księcia Janusza
c) Czech
d) zakonnik
Rozwiązanie

W wigilię roku 1890 Sienkiewicz wyruszył do:
a) Etiopii
b) Tunezji
c) Egiptu
d) Maroka
Rozwiązanie

Wola Okrzejska, w której 5 maja 1846 roku o godzinie szóstej wieczorem, przyszedł na świat Henryk Sienkiewicz, leży na:
a) Kielecczyźnie
b) Mazowszu
c) Lubelszczyźnie
d) Podlasiu
Rozwiązanie

Jagienka służyła na dworze:
a) księżnej Anny Danuty
b) księżnej Aleksandry
c) księżnej Joanny
d) księżnej śląskiej
Rozwiązanie

Odpowiednikiem „błędnego rycerza” był:
a) Jurand ze Spychowa
b) Sanderus
c) Fulko de Lorche
d) Maćko z Bogdańca
Rozwiązanie

Maćko z Bogdańca był herbu:
a) Tępa Podkowa
b) Przestrzał
c) Bończyk
d) Opończyk
Rozwiązanie

Zygfryd wysłał do księcia Janusza z informacją o zajściu na zamku w Szczytnie z udziałem Juranda:
a) Konrada
b) Rodgiera
c) Gotfryda
d) Danvelda
Rozwiązanie

Zbyszko po naradzie z wodzem Skirwoiłło postanawia wspólnie z nim zaatakować:
a) Nowe Wilno
b) Stare Troki
c) Nowe Kowno
d) Stare Grodno
Rozwiązanie


W lutym 1876 roku dzięki udzielonej przez Gazetę Polską pożyczce, którą miał spłacić cyklem artykułów, Henryk wyruszył do:
a) Azji
b) Australii
c) Ameryki
d) Afryki
Rozwiązanie

Zych ze Zgorzelic zalecił Maćkowi na jego dolegliwości:
a) skórę z wilka
b) tłuszcz z bobra
c) napój z miodem
d) sadło niedźwiedzia
Rozwiązanie

Synowie Zbyszka i Jagienki to:
a) Miłosz i Kuba
b) Mieszko i Boguś
c) Staś i Władek
d) Maćko i Jaśko
Rozwiązanie

Jurand korzył się przed zakonnikami w:
a) Szczytnie
b) Olsztynie
c) Krakowie
d) Spychowie
Rozwiązanie

W 1900 roku autor „Potopu” otrzymał tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu:
a) Wileńskiego
b) Jagiellońskiego
c) Lwowskiego
d) Warszawskiego
Rozwiązanie

Oblęgorek, majątek Sienkiewicza, który w 1900 roku otrzymał od polskiego społeczeństwa leży obecnie w województwie:
a) świętokrzyskim
b) małopolskim
c) podkarpackim
d) lubelskim
Rozwiązanie

Rozmowy Jagiełły z wielkim mistrzem odbywają się w:
a) Tylży
b) Raciążu
c) Szczytnie
d) Kwidzynie
Rozwiązanie

Pracę dla „Gazety Polskiej” rozpoczął Sienkiewicz pod pseudonimem:
a) Gajos
b) Litwos
c) Wilnos
d) Białos
Rozwiązanie

Akcja „Krzyżaków” nie toczy się:
a) w Królestwie Polskim
b) na Litwie
c) na Rusi
d) w Prusach
Rozwiązanie

De Lorche jest rozczarowany faktem, że w polskich puszczach nie spotkał żadnego:
a) turonia
b) smoka
c) diabła
d) rozjuszonego tura
Rozwiązanie


Królowa Jadwiga zmarła w roku:
a) 1401
b) 1399
c) 1400
d) 1398
Rozwiązanie

Sanderus urodził się w:
a) Gdańsku
b) Toruniu
c) Kwidzynie
d) Malborku
Rozwiązanie

Pątlik:
a) rodzaj czapki
b) wstążka
c) siatka podtrzymująca włosy
d) rękawiczka
Rozwiązanie

Legendę o Walgierzu Wdałym:
a) opowiedziała księżna Anna
b) zaśpiewała Danusia
c) opowiedział Maćko z Bogdańca
d) opowiedział jeden z zakonników
Rozwiązanie

Zbyszko składa przysięgę, że złoży u stóp swojej damy trzy:
a) płaszcze z czarnym krzyżem
b) miecze krzyżackie
c) podkowy z krzyżackich koni
d) czuby z pawich piór z hełmów Krzyżaków
Rozwiązanie

Komizmem słownym zabarwione zostały rozmowy Hlawy z:
a) Zbyszkiem
b) Sanderusem
c) Maćkiem
d) księciem Januszem
Rozwiązanie

W momencie wybuchu powstania styczniowego Sienkiewicz miał:
a) siedemnaście lat
b) szesnaście lat
c) piętnaście lat
d) czternaście lat
Rozwiązanie

Samobójstwo popełnia:
a) Kuno Lichtenstein
b) Fulko de Lorche
c) Zygfryd de Löve
d) Hugo von Danveld
Rozwiązanie

Początek akcji stanowi przybycie Zbyszka i Maćka do gospody „Pod Lutym Turem” w:
a) Tyńcu
b) Krakowie
c) Opatowie
d) Cieszynie
Rozwiązanie

Nagrodę Nobla w dziedzinie literatury Henryk Sienkiewicz odebrał:
a) 10 grudnia 1902 roku
b) 10 grudnia 1903 roku
c) 10 grudnia 1905 roku
d) 10 grudnia 1904 roku
Rozwiązanie

Cechą charakterystyczną stroju mieszczan były:
a) kolorowe kapelusze noszone przy większych świętach
b) czerwone czapki z długimi końcami
c) niebieskie czapki z dużym rondlem
d) fioletowe niewielkie nakrycia głowy
Rozwiązanie

Najwięcej nieścisłości w „Krzyżakach” pojawia się w literackim przedstawieniu:
a) Ulryka von Jungingena
b) królowej Jadwigi
c) księżnej Anny Danuty
d) księcia Janusza
Rozwiązanie

Ostatni utwór Sienkiewicza, który ukazał się 25 listopada 1916 roku w „Tygodniku Ilustrowanym” to:
a) Wiry
b) W pustyni i w puszczy
c) Legiony
d) Wspomnienie
Rozwiązanie

Nałęczka to:
a) chusta
b) stroik
c) rękawiczka
d) welon
Rozwiązanie

Juranda zmasakrowanego przez Krzyżaków rozpoznaje:
a) Danusia
b) Jagienka
c) Maćko
d) Hlawa
Rozwiązanie

Miłośnicy twórczości pisarza z łatwością doszukiwali się w „Krzyżakach”:
a) kontrastów społecznych
b) opisów przyrody
c) zwaśnionych stron konfliktu
d) schematyczności kompozycyjnej
Rozwiązanie

Aby odzyskać Danusię Jurand miał:
a) zachować w tajemnicy, że dziewczyna przebywa wśród Krzyżaków.
b) upokorzyć się przed Zakonem
c) uwolnić Bergowa i innych jeńców
d) wszystkie odpowiedzi są poprawne
Rozwiązanie

Sienkiewicz, pracując nad „Krzyżakami”, nie oparł się na:
a) dziełach Dantyszka
b) monografii Szajnochy „Jagiełło i Jadwiga”
c) „Historii Polski” Jana Długosza
d) „Kronikach” Janka z Czarnkowa
Rozwiązanie

Na rycerza pasował Zbyszka:
a) książę Janusz
b) król Władysław
c) Zawisza Czarny
d) Konrad von Jungingen
Rozwiązanie

Powała z Taczewa to:
a) rycerz
b) kupiec
c) książę
d) zakonnik
Rozwiązanie

Akcja „Krzyżaków” nie dotyczy:
a) powstania na Żmudzi
b) śmierci Konrada von Jungingena
c) objęcia urzędu wielkiego mistrza przez Winrycha von Kniprode
d) rozmów polsko – krzyżackich w Raciążu
Rozwiązanie

Zbyszkowi powalić niedźwiedzia:
a) pomógł Zych
b) pomogła Jagienka
c) Pomógł Wilk i Cztan
d) pomógł Maćko
Rozwiązanie

Hlawa to pachołek:
a) Jurandówny
b) Jagienki
c) księżnej Anny
d) królowej Jadwigi
Rozwiązanie

Dzierżawcą Spychowa zostaje:
a) Zych ze Zgorzelic
b) Maćko
c) Jan z Czarnkowa
d) Hlawa
Rozwiązanie

Wianem Jagienki były:
a) Zaborze
b) Zalesie
c) Wądoły
d) Moczydoły
Rozwiązanie

Diederich to:
a) kat
b) zakonnik
c) starosta
d) komtur
Rozwiązanie

Sienkiewicz rozpoczął studia na wydziale:
a) prawnym
b) polonistycznym
c) lekarskim
d) historycznym
Rozwiązanie

Powieść ukazywała się w odcinkach w „Tygodniku Ilustrowanym”:
a) od 1897 roku 1900
b) od 1899 roku 1903
c) od 1897 roku 1905
d) od 1896 roku 1900
Rozwiązanie

Jurand do niewoli wziął rycerza:
a) Bergowa
b) Bergłowa
c) Bergkowa
d) Bergerowa
Rozwiązanie

Po ukończeniu siódmej klasy w Poświętnem koło Płońska Sienkiewicz objął posadę:
a) antykwariusza
b) adiutanta
c) guwernera
d) korepetytora
Rozwiązanie

Zbyszko odnajduje Danusię:
a) na zamku w Szczytnie
b) na zamku w Malborku
c) w chacie smolarza
d) w leśniczówce
Rozwiązanie

Na chrzcie przyszłemu autorowi „Trylogii” rodzice nadali imiona:
a) Henryk Adam Aleksander Pius
b) Henryk Zygmunt Marek Bolesław
c) Henryk Zbigniew Klaudiusz Zygmunt
d) Henryk Stanisław Juliusz Mieszko
Rozwiązanie

Sanderus handlował:
a) suknem
b) zbożem
c) relikwiami
d) przyprawami
Rozwiązanie

Do Prus w poszukiwaniu Danusi postanowił pojechać:
a) Maćko z Bogdańca
b) de Lorche
c) Sanderus
d) Hlawa
Rozwiązanie

Przesądny Maćko starał się przekupić workiem z winem wywieszonym na noc przed karczmą:
a) szatańskiego sługę Lucyfera
b) bożka lasu
c) skrzaty
d) diabła Borutę
Rozwiązanie

11 listopada 1893 roku Sienkiewicz poślubił Marię Romanowską w:
a) Lwowie
b) Lublinie
c) Krakowie
d) Warszawie
Rozwiązanie

Maćko podczas bitwy pod Grunwaldem zabija:
a) Ulryka von Jungingena
b) Hugona von Danvelda
c) Kunona Lichtensteina
d) Zygfryda de Löve
Rozwiązanie

Do Jagienki w konkury przyjeżdżało dwóch sąsiadów:
a) Wilk i Cztan
b) Wilk i Czatan
c) Wilk i Chatan
d) Wilk i Szatan
Rozwiązanie

Akcja „Krzyżaków” trwa:
a) 10 lat
b) 2 lata
c) 5 lat
d) 25 lat
Rozwiązanie

Sanderus był:
a) Czechem
b) Niemcem
c) Litwinem
d) Lotaryńczykiem
Rozwiązanie

Sienkiewicz stanął na czele komitetu, który podjął starania o postawienie w Warszawie pomnika:
a) Kopernika
b) Słowackiego
c) Norwida
d) Mickiewicza
Rozwiązanie

„Skrzatem” Danusię żartobliwie nazwał:
a) Mikołaj z Długolasu
b) Zych ze Zgorzelic
c) Jurand ze Spychowa
d) Zyndram z Maszkowic
Rozwiązanie

Jurand w testamencie pozostawia Zbyszkowi:
a) miecz i zbroję
b) Spychów
c) swój orszak
d) 100 złotych talarów
Rozwiązanie

Na polowaniu księżnę Annę atakuje:
a) żubr
b) tur
c) niedźwiedź
d) wilk
Rozwiązanie

Szkic historyczny „Spytko z Melsztyna” powstał:
a) jako ostatnie dzieło Sienkiewicza
b) w 1865 roku
c) podczas pobytu Sienkiewicza w Królewcu
d) bezpośrednio przed rozpoczęciem pracy nad „Krzyżakami”
Rozwiązanie

Pod nieobecność Maćka, który udał się do Spychowa Bogdańcem miał opiekować się:
a) Hlawa
b) Wilk
c) Zbyszko
d) opat
Rozwiązanie

Tagi: