Krzyżacy | inne lektury | kontakt | reklama | Wersja mobilna
streszczenieopracowaniebohaterowieżycie i twórczość autoratest   

Test:

Nałęczka to:
a) chusta
b) stroik
c) welon
d) rękawiczka
Rozwiązanie

Hlawa wyzywa na pojedynek:
a) giermka Zbyszka
b) Rotgiera
c) Zbyszka
d) giermka Rotgiera
Rozwiązanie


                                                 Reklamy OnetKontekst

Pod nieobecność Maćka, który udał się do Spychowa Bogdańcem miał opiekować się:
a) opat
b) Hlawa
c) Wilk
d) Zbyszko
Rozwiązanie

Wola Okrzejska, w której 5 maja 1846 roku o godzinie szóstej wieczorem, przyszedł na świat Henryk Sienkiewicz, leży na:
a) Mazowszu
b) Podlasiu
c) Lubelszczyźnie
d) Kielecczyźnie
Rozwiązanie

Jurand w testamencie pozostawia Zbyszkowi:
a) 100 złotych talarów
b) swój orszak
c) Spychów
d) miecz i zbroję
Rozwiązanie

Sanderus urodził się w:
a) Gdańsku
b) Toruniu
c) Malborku
d) Kwidzynie
Rozwiązanie

Akcja „Krzyżaków” trwa:
a) 5 lat
b) 2 lata
c) 25 lat
d) 10 lat
Rozwiązanie

Po ukończeniu siódmej klasy w Poświętnem koło Płońska Sienkiewicz objął posadę:
a) antykwariusza
b) guwernera
c) adiutanta
d) korepetytora
Rozwiązanie

Synowie Zbyszka i Jagienki to:
a) Maćko i Jaśko
b) Staś i Władek
c) Miłosz i Kuba
d) Mieszko i Boguś
Rozwiązanie

„Skrzatem” Danusię żartobliwie nazwał:
a) Zyndram z Maszkowic
b) Jurand ze Spychowa
c) Mikołaj z Długolasu
d) Zych ze Zgorzelic
Rozwiązanie


Pątlik:
a) wstążka
b) rodzaj czapki
c) siatka podtrzymująca włosy
d) rękawiczka
Rozwiązanie

Do Jagienki w konkury przyjeżdżało dwóch sąsiadów:
a) Wilk i Szatan
b) Wilk i Chatan
c) Wilk i Cztan
d) Wilk i Czatan
Rozwiązanie

Oblęgorek, majątek Sienkiewicza, który w 1900 roku otrzymał od polskiego społeczeństwa leży obecnie w województwie:
a) małopolskim
b) lubelskim
c) świętokrzyskim
d) podkarpackim
Rozwiązanie

Odpowiednikiem „błędnego rycerza” był:
a) Jurand ze Spychowa
b) Sanderus
c) Maćko z Bogdańca
d) Fulko de Lorche
Rozwiązanie

Maćko podczas bitwy pod Grunwaldem zabija:
a) Hugona von Danvelda
b) Kunona Lichtensteina
c) Zygfryda de Löve
d) Ulryka von Jungingena
Rozwiązanie

Sanderus handlował:
a) zbożem
b) relikwiami
c) przyprawami
d) suknem
Rozwiązanie

W lutym 1876 roku dzięki udzielonej przez Gazetę Polską pożyczce, którą miał spłacić cyklem artykułów, Henryk wyruszył do:
a) Afryki
b) Azji
c) Australii
d) Ameryki
Rozwiązanie

Sienkiewicz rozpoczął studia na wydziale:
a) historycznym
b) prawnym
c) polonistycznym
d) lekarskim
Rozwiązanie

Sienkiewicz, pracując nad „Krzyżakami”, nie oparł się na:
a) „Kronikach” Janka z Czarnkowa
b) „Historii Polski” Jana Długosza
c) monografii Szajnochy „Jagiełło i Jadwiga”
d) dziełach Dantyszka
Rozwiązanie

Na chrzcie przyszłemu autorowi „Trylogii” rodzice nadali imiona:
a) Henryk Zbigniew Klaudiusz Zygmunt
b) Henryk Adam Aleksander Pius
c) Henryk Zygmunt Marek Bolesław
d) Henryk Stanisław Juliusz Mieszko
Rozwiązanie


Maćko z Bogdańca był herbu:
a) Przestrzał
b) Bończyk
c) Opończyk
d) Tępa Podkowa
Rozwiązanie

De Lorche jest rozczarowany faktem, że w polskich puszczach nie spotkał żadnego:
a) turonia
b) smoka
c) rozjuszonego tura
d) diabła
Rozwiązanie

Samobójstwo popełnia:
a) Zygfryd de Löve
b) Kuno Lichtenstein
c) Hugo von Danveld
d) Fulko de Lorche
Rozwiązanie

Aby odzyskać Danusię Jurand miał:
a) upokorzyć się przed Zakonem
b) zachować w tajemnicy, że dziewczyna przebywa wśród Krzyżaków.
c) uwolnić Bergowa i innych jeńców
d) wszystkie odpowiedzi są poprawne
Rozwiązanie

Cechą charakterystyczną stroju mieszczan były:
a) fioletowe niewielkie nakrycia głowy
b) niebieskie czapki z dużym rondlem
c) czerwone czapki z długimi końcami
d) kolorowe kapelusze noszone przy większych świętach
Rozwiązanie

Rozmowy Jagiełły z wielkim mistrzem odbywają się w:
a) Szczytnie
b) Tylży
c) Raciążu
d) Kwidzynie
Rozwiązanie

Powieść ukazywała się w odcinkach w „Tygodniku Ilustrowanym”:
a) od 1896 roku 1900
b) od 1897 roku 1900
c) od 1897 roku 1905
d) od 1899 roku 1903
Rozwiązanie

Na polowaniu księżnę Annę atakuje:
a) tur
b) niedźwiedź
c) wilk
d) żubr
Rozwiązanie

Sienkiewicz stanął na czele komitetu, który podjął starania o postawienie w Warszawie pomnika:
a) Mickiewicza
b) Kopernika
c) Słowackiego
d) Norwida
Rozwiązanie

Anna Danuta była księżną:
a) mazowiecką
b) litewską
c) żmudzką
d) śląską
Rozwiązanie

W wigilię roku 1890 Sienkiewicz wyruszył do:
a) Maroka
b) Tunezji
c) Egiptu
d) Etiopii
Rozwiązanie

Miłośnicy twórczości pisarza z łatwością doszukiwali się w „Krzyżakach”:
a) schematyczności kompozycyjnej
b) zwaśnionych stron konfliktu
c) kontrastów społecznych
d) opisów przyrody
Rozwiązanie

Zbyszko po naradzie z wodzem Skirwoiłło postanawia wspólnie z nim zaatakować:
a) Stare Grodno
b) Nowe Kowno
c) Stare Troki
d) Nowe Wilno
Rozwiązanie

Diederich to:
a) starosta
b) komtur
c) zakonnik
d) kat
Rozwiązanie

Jurand do niewoli wziął rycerza:
a) Bergłowa
b) Bergkowa
c) Bergowa
d) Bergerowa
Rozwiązanie

Zbyszkowi powalić niedźwiedzia:
a) pomógł Zych
b) Pomógł Wilk i Cztan
c) pomogła Jagienka
d) pomógł Maćko
Rozwiązanie

W 1900 roku autor „Potopu” otrzymał tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu:
a) Lwowskiego
b) Wileńskiego
c) Jagiellońskiego
d) Warszawskiego
Rozwiązanie

Hugo von Danveld to:
a) starosta ze Szczytna
b) Czech
c) dworzanin księcia Janusza
d) zakonnik
Rozwiązanie

Królowa Jadwiga zmarła w roku:
a) 1400
b) 1399
c) 1401
d) 1398
Rozwiązanie

Jagienka służyła na dworze:
a) księżnej Aleksandry
b) księżnej Anny Danuty
c) księżnej śląskiej
d) księżnej Joanny
Rozwiązanie

Na rycerza pasował Zbyszka:
a) książę Janusz
b) Zawisza Czarny
c) Konrad von Jungingen
d) król Władysław
Rozwiązanie

Dzierżawcą Spychowa zostaje:
a) Maćko
b) Hlawa
c) Zych ze Zgorzelic
d) Jan z Czarnkowa
Rozwiązanie

11 listopada 1893 roku Sienkiewicz poślubił Marię Romanowską w:
a) Lublinie
b) Krakowie
c) Lwowie
d) Warszawie
Rozwiązanie

Zych ze Zgorzelic zalecił Maćkowi na jego dolegliwości:
a) sadło niedźwiedzia
b) napój z miodem
c) tłuszcz z bobra
d) skórę z wilka
Rozwiązanie

Komizmem słownym zabarwione zostały rozmowy Hlawy z:
a) Maćkiem
b) Sanderusem
c) Zbyszkiem
d) księciem Januszem
Rozwiązanie

Początek akcji stanowi przybycie Zbyszka i Maćka do gospody „Pod Lutym Turem” w:
a) Cieszynie
b) Tyńcu
c) Opatowie
d) Krakowie
Rozwiązanie

Wianem Jagienki były:
a) Wądoły
b) Zalesie
c) Moczydoły
d) Zaborze
Rozwiązanie

Pracę dla „Gazety Polskiej” rozpoczął Sienkiewicz pod pseudonimem:
a) Litwos
b) Gajos
c) Wilnos
d) Białos
Rozwiązanie

Jurand korzył się przed zakonnikami w:
a) Spychowie
b) Olsztynie
c) Krakowie
d) Szczytnie
Rozwiązanie

Nagrodę Nobla w dziedzinie literatury Henryk Sienkiewicz odebrał:
a) 10 grudnia 1905 roku
b) 10 grudnia 1903 roku
c) 10 grudnia 1904 roku
d) 10 grudnia 1902 roku
Rozwiązanie

Akcja „Krzyżaków” nie dotyczy:
a) rozmów polsko – krzyżackich w Raciążu
b) powstania na Żmudzi
c) śmierci Konrada von Jungingena
d) objęcia urzędu wielkiego mistrza przez Winrycha von Kniprode
Rozwiązanie

Szkic historyczny „Spytko z Melsztyna” powstał:
a) bezpośrednio przed rozpoczęciem pracy nad „Krzyżakami”
b) w 1865 roku
c) jako ostatnie dzieło Sienkiewicza
d) podczas pobytu Sienkiewicza w Królewcu
Rozwiązanie

Najwięcej nieścisłości w „Krzyżakach” pojawia się w literackim przedstawieniu:
a) księżnej Anny Danuty
b) księcia Janusza
c) królowej Jadwigi
d) Ulryka von Jungingena
Rozwiązanie

Legendę o Walgierzu Wdałym:
a) opowiedział Maćko z Bogdańca
b) opowiedział jeden z zakonników
c) zaśpiewała Danusia
d) opowiedziała księżna Anna
Rozwiązanie

Ostatni utwór Sienkiewicza, który ukazał się 25 listopada 1916 roku w „Tygodniku Ilustrowanym” to:
a) Legiony
b) W pustyni i w puszczy
c) Wiry
d) Wspomnienie
Rozwiązanie

Zbyszko odnajduje Danusię:
a) na zamku w Szczytnie
b) na zamku w Malborku
c) w leśniczówce
d) w chacie smolarza
Rozwiązanie

Zygfryd wysłał do księcia Janusza z informacją o zajściu na zamku w Szczytnie z udziałem Juranda:
a) Konrada
b) Rodgiera
c) Gotfryda
d) Danvelda
Rozwiązanie

Hlawa to pachołek:
a) królowej Jadwigi
b) Jurandówny
c) Jagienki
d) księżnej Anny
Rozwiązanie

Do Prus w poszukiwaniu Danusi postanowił pojechać:
a) Maćko z Bogdańca
b) Hlawa
c) Sanderus
d) de Lorche
Rozwiązanie

Sanderus był:
a) Litwinem
b) Lotaryńczykiem
c) Czechem
d) Niemcem
Rozwiązanie

Powała z Taczewa to:
a) zakonnik
b) kupiec
c) książę
d) rycerz
Rozwiązanie

Juranda zmasakrowanego przez Krzyżaków rozpoznaje:
a) Jagienka
b) Maćko
c) Hlawa
d) Danusia
Rozwiązanie

Przesądny Maćko starał się przekupić workiem z winem wywieszonym na noc przed karczmą:
a) skrzaty
b) bożka lasu
c) diabła Borutę
d) szatańskiego sługę Lucyfera
Rozwiązanie

Akcja „Krzyżaków” nie toczy się:
a) na Rusi
b) w Królestwie Polskim
c) w Prusach
d) na Litwie
Rozwiązanie

Zbyszko składa przysięgę, że złoży u stóp swojej damy trzy:
a) podkowy z krzyżackich koni
b) płaszcze z czarnym krzyżem
c) czuby z pawich piór z hełmów Krzyżaków
d) miecze krzyżackie
Rozwiązanie

W momencie wybuchu powstania styczniowego Sienkiewicz miał:
a) szesnaście lat
b) czternaście lat
c) siedemnaście lat
d) piętnaście lat
Rozwiązanie

Tagi: