Krzyżacy
      Krzyżacy | inne lektury | kontakt | reklama | Wersja mobilna
streszczenieopracowaniebohaterowieżycie i twórczość autoratest   


Test:

Na chrzcie przyszłemu autorowi „Trylogii” rodzice nadali imiona:
a) Henryk Zbigniew Klaudiusz Zygmunt
b) Henryk Stanisław Juliusz Mieszko
c) Henryk Zygmunt Marek Bolesław
d) Henryk Adam Aleksander Pius
Rozwiązanie

Zygfryd wysłał do księcia Janusza z informacją o zajściu na zamku w Szczytnie z udziałem Juranda:
a) Danvelda
b) Konrada
c) Gotfryda
d) Rodgiera
Rozwiązanie


Warning: include(o_test1.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 617

Warning: include(o_test1.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 617

Warning: include(): Failed opening 'o_test1.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php70/lib/php') in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 617
Oblęgorek, majątek Sienkiewicza, który w 1900 roku otrzymał od polskiego społeczeństwa leży obecnie w województwie:
a) świętokrzyskim
b) małopolskim
c) lubelskim
d) podkarpackim
Rozwiązanie

Na rycerza pasował Zbyszka:
a) Zawisza Czarny
b) Konrad von Jungingen
c) książę Janusz
d) król Władysław
Rozwiązanie

Komizmem słownym zabarwione zostały rozmowy Hlawy z:
a) księciem Januszem
b) Sanderusem
c) Zbyszkiem
d) Maćkiem
Rozwiązanie

Przesądny Maćko starał się przekupić workiem z winem wywieszonym na noc przed karczmą:
a) diabła Borutę
b) szatańskiego sługę Lucyfera
c) bożka lasu
d) skrzaty
Rozwiązanie

Maćko z Bogdańca był herbu:
a) Bończyk
b) Tępa Podkowa
c) Przestrzał
d) Opończyk
Rozwiązanie

Hlawa to pachołek:
a) królowej Jadwigi
b) Jagienki
c) księżnej Anny
d) Jurandówny
Rozwiązanie

Sanderus był:
a) Czechem
b) Niemcem
c) Lotaryńczykiem
d) Litwinem
Rozwiązanie

Jurand korzył się przed zakonnikami w:
a) Spychowie
b) Szczytnie
c) Olsztynie
d) Krakowie
Rozwiązanie


Hugo von Danveld to:
a) zakonnik
b) dworzanin księcia Janusza
c) Czech
d) starosta ze Szczytna
Rozwiązanie

Królowa Jadwiga zmarła w roku:
a) 1401
b) 1400
c) 1398
d) 1399
Rozwiązanie

Sienkiewicz, pracując nad „Krzyżakami”, nie oparł się na:
a) „Historii Polski” Jana Długosza
b) monografii Szajnochy „Jagiełło i Jadwiga”
c) dziełach Dantyszka
d) „Kronikach” Janka z Czarnkowa
Rozwiązanie

Pod nieobecność Maćka, który udał się do Spychowa Bogdańcem miał opiekować się:
a) opat
b) Hlawa
c) Wilk
d) Zbyszko
Rozwiązanie

Do Prus w poszukiwaniu Danusi postanowił pojechać:
a) Maćko z Bogdańca
b) Sanderus
c) de Lorche
d) Hlawa
Rozwiązanie

Pracę dla „Gazety Polskiej” rozpoczął Sienkiewicz pod pseudonimem:
a) Białos
b) Wilnos
c) Litwos
d) Gajos
Rozwiązanie

Zbyszko składa przysięgę, że złoży u stóp swojej damy trzy:
a) miecze krzyżackie
b) płaszcze z czarnym krzyżem
c) czuby z pawich piór z hełmów Krzyżaków
d) podkowy z krzyżackich koni
Rozwiązanie

W 1900 roku autor „Potopu” otrzymał tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu:
a) Jagiellońskiego
b) Warszawskiego
c) Lwowskiego
d) Wileńskiego
Rozwiązanie

Diederich to:
a) starosta
b) kat
c) zakonnik
d) komtur
Rozwiązanie

Zbyszkowi powalić niedźwiedzia:
a) Pomógł Wilk i Cztan
b) pomógł Maćko
c) pomógł Zych
d) pomogła Jagienka
Rozwiązanie


Warning: include(o_test3.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 623

Warning: include(o_test3.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 623

Warning: include(): Failed opening 'o_test3.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php70/lib/php') in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 623
Do Jagienki w konkury przyjeżdżało dwóch sąsiadów:
a) Wilk i Czatan
b) Wilk i Cztan
c) Wilk i Szatan
d) Wilk i Chatan
Rozwiązanie

Po ukończeniu siódmej klasy w Poświętnem koło Płońska Sienkiewicz objął posadę:
a) adiutanta
b) guwernera
c) korepetytora
d) antykwariusza
Rozwiązanie

Sanderus urodził się w:
a) Gdańsku
b) Malborku
c) Toruniu
d) Kwidzynie
Rozwiązanie

Szkic historyczny „Spytko z Melsztyna” powstał:
a) w 1865 roku
b) podczas pobytu Sienkiewicza w Królewcu
c) jako ostatnie dzieło Sienkiewicza
d) bezpośrednio przed rozpoczęciem pracy nad „Krzyżakami”
Rozwiązanie

Zych ze Zgorzelic zalecił Maćkowi na jego dolegliwości:
a) skórę z wilka
b) napój z miodem
c) sadło niedźwiedzia
d) tłuszcz z bobra
Rozwiązanie

Maćko podczas bitwy pod Grunwaldem zabija:
a) Hugona von Danvelda
b) Kunona Lichtensteina
c) Ulryka von Jungingena
d) Zygfryda de Lve
Rozwiązanie

Juranda zmasakrowanego przez Krzyżaków rozpoznaje:
a) Maćko
b) Jagienka
c) Hlawa
d) Danusia
Rozwiązanie

Sienkiewicz rozpoczął studia na wydziale:
a) polonistycznym
b) lekarskim
c) historycznym
d) prawnym
Rozwiązanie

W wigilię roku 1890 Sienkiewicz wyruszył do:
a) Maroka
b) Etiopii
c) Tunezji
d) Egiptu
Rozwiązanie

Samobójstwo popełnia:
a) Zygfryd de Lve
b) Hugo von Danveld
c) Fulko de Lorche
d) Kuno Lichtenstein
Rozwiązanie

Synowie Zbyszka i Jagienki to:
a) Mieszko i Boguś
b) Staś i Władek
c) Miłosz i Kuba
d) Maćko i Jaśko
Rozwiązanie

Nagrodę Nobla w dziedzinie literatury Henryk Sienkiewicz odebrał:
a) 10 grudnia 1905 roku
b) 10 grudnia 1902 roku
c) 10 grudnia 1904 roku
d) 10 grudnia 1903 roku
Rozwiązanie

Wola Okrzejska, w której 5 maja 1846 roku o godzinie szóstej wieczorem, przyszedł na świat Henryk Sienkiewicz, leży na:
a) Podlasiu
b) Mazowszu
c) Lubelszczyźnie
d) Kielecczyźnie
Rozwiązanie

Cechą charakterystyczną stroju mieszczan były:
a) kolorowe kapelusze noszone przy większych świętach
b) fioletowe niewielkie nakrycia głowy
c) czerwone czapki z długimi końcami
d) niebieskie czapki z dużym rondlem
Rozwiązanie

Ostatni utwór Sienkiewicza, który ukazał się 25 listopada 1916 roku w „Tygodniku Ilustrowanym” to:
a) Wiry
b) Legiony
c) Wspomnienie
d) W pustyni i w puszczy
Rozwiązanie

Pątlik:
a) siatka podtrzymująca włosy
b) wstążka
c) rękawiczka
d) rodzaj czapki
Rozwiązanie

Na polowaniu księżnę Annę atakuje:
a) tur
b) niedźwiedź
c) wilk
d) żubr
Rozwiązanie

„Skrzatem” Danusię żartobliwie nazwał:
a) Mikołaj z Długolasu
b) Zych ze Zgorzelic
c) Zyndram z Maszkowic
d) Jurand ze Spychowa
Rozwiązanie

Akcja „Krzyżaków” nie dotyczy:
a) śmierci Konrada von Jungingena
b) powstania na Żmudzi
c) objęcia urzędu wielkiego mistrza przez Winrycha von Kniprode
d) rozmów polsko – krzyżackich w Raciążu
Rozwiązanie

Hlawa wyzywa na pojedynek:
a) giermka Rotgiera
b) giermka Zbyszka
c) Zbyszka
d) Rotgiera
Rozwiązanie

Jagienka służyła na dworze:
a) księżnej Joanny
b) księżnej śląskiej
c) księżnej Aleksandry
d) księżnej Anny Danuty
Rozwiązanie

W momencie wybuchu powstania styczniowego Sienkiewicz miał:
a) czternaście lat
b) szesnaście lat
c) siedemnaście lat
d) piętnaście lat
Rozwiązanie

Anna Danuta była księżną:
a) mazowiecką
b) śląską
c) litewską
d) żmudzką
Rozwiązanie

Dzierżawcą Spychowa zostaje:
a) Hlawa
b) Jan z Czarnkowa
c) Zych ze Zgorzelic
d) Maćko
Rozwiązanie

Akcja „Krzyżaków” nie toczy się:
a) w Królestwie Polskim
b) w Prusach
c) na Litwie
d) na Rusi
Rozwiązanie

Zbyszko po naradzie z wodzem Skirwoiłło postanawia wspólnie z nim zaatakować:
a) Stare Grodno
b) Nowe Wilno
c) Stare Troki
d) Nowe Kowno
Rozwiązanie

Zbyszko odnajduje Danusię:
a) w chacie smolarza
b) na zamku w Malborku
c) w leśniczówce
d) na zamku w Szczytnie
Rozwiązanie

Miłośnicy twórczości pisarza z łatwością doszukiwali się w „Krzyżakach”:
a) schematyczności kompozycyjnej
b) zwaśnionych stron konfliktu
c) kontrastów społecznych
d) opisów przyrody
Rozwiązanie

Sienkiewicz stanął na czele komitetu, który podjął starania o postawienie w Warszawie pomnika:
a) Norwida
b) Mickiewicza
c) Słowackiego
d) Kopernika
Rozwiązanie

Wianem Jagienki były:
a) Moczydoły
b) Wądoły
c) Zaborze
d) Zalesie
Rozwiązanie

Początek akcji stanowi przybycie Zbyszka i Maćka do gospody „Pod Lutym Turem” w:
a) Cieszynie
b) Opatowie
c) Krakowie
d) Tyńcu
Rozwiązanie

Sanderus handlował:
a) relikwiami
b) suknem
c) zbożem
d) przyprawami
Rozwiązanie

11 listopada 1893 roku Sienkiewicz poślubił Marię Romanowską w:
a) Lublinie
b) Lwowie
c) Krakowie
d) Warszawie
Rozwiązanie

W lutym 1876 roku dzięki udzielonej przez Gazetę Polską pożyczce, którą miał spłacić cyklem artykułów, Henryk wyruszył do:
a) Afryki
b) Ameryki
c) Azji
d) Australii
Rozwiązanie

Aby odzyskać Danusię Jurand miał:
a) uwolnić Bergowa i innych jeńców
b) wszystkie odpowiedzi są poprawne
c) upokorzyć się przed Zakonem
d) zachować w tajemnicy, że dziewczyna przebywa wśród Krzyżaków.
Rozwiązanie

Odpowiednikiem „błędnego rycerza” był:
a) Fulko de Lorche
b) Sanderus
c) Jurand ze Spychowa
d) Maćko z Bogdańca
Rozwiązanie

Jurand do niewoli wziął rycerza:
a) Bergkowa
b) Bergowa
c) Bergłowa
d) Bergerowa
Rozwiązanie

Powała z Taczewa to:
a) książę
b) zakonnik
c) rycerz
d) kupiec
Rozwiązanie

Rozmowy Jagiełły z wielkim mistrzem odbywają się w:
a) Kwidzynie
b) Szczytnie
c) Raciążu
d) Tylży
Rozwiązanie

Akcja „Krzyżaków” trwa:
a) 5 lat
b) 2 lata
c) 10 lat
d) 25 lat
Rozwiązanie

Powieść ukazywała się w odcinkach w „Tygodniku Ilustrowanym”:
a) od 1896 roku 1900
b) od 1897 roku 1900
c) od 1897 roku 1905
d) od 1899 roku 1903
Rozwiązanie

Legendę o Walgierzu Wdałym:
a) opowiedział jeden z zakonników
b) zaśpiewała Danusia
c) opowiedziała księżna Anna
d) opowiedział Maćko z Bogdańca
Rozwiązanie

Jurand w testamencie pozostawia Zbyszkowi:
a) 100 złotych talarów
b) swój orszak
c) miecz i zbroję
d) Spychów
Rozwiązanie

Nałęczka to:
a) rękawiczka
b) stroik
c) chusta
d) welon
Rozwiązanie

Najwięcej nieścisłości w „Krzyżakach” pojawia się w literackim przedstawieniu:
a) księżnej Anny Danuty
b) księcia Janusza
c) Ulryka von Jungingena
d) królowej Jadwigi
Rozwiązanie

De Lorche jest rozczarowany faktem, że w polskich puszczach nie spotkał żadnego:
a) diabła
b) smoka
c) turonia
d) rozjuszonego tura
Rozwiązanie

Tagi:
Partner serwisu: