Krzyżacy
      Krzyżacy | inne lektury | kontakt | reklama | Wersja mobilna
streszczenieopracowaniebohaterowieżycie i twórczość autoratest   


Test:

Sanderus handlował:
a) relikwiami
b) zbożem
c) przyprawami
d) suknem
Rozwiązanie

Sienkiewicz, pracując nad „Krzyżakami”, nie oparł się na:
a) „Historii Polski” Jana Długosza
b) dziełach Dantyszka
c) monografii Szajnochy „Jagiełło i Jadwiga”
d) „Kronikach” Janka z Czarnkowa
Rozwiązanie


Warning: include(o_test1.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 617

Warning: include(o_test1.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 617

Warning: include(): Failed opening 'o_test1.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php70/lib/php') in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 617
Akcja „Krzyżaków” nie dotyczy:
a) powstania na Żmudzi
b) śmierci Konrada von Jungingena
c) objęcia urzędu wielkiego mistrza przez Winrycha von Kniprode
d) rozmów polsko – krzyżackich w Raciążu
Rozwiązanie

Zbyszko składa przysięgę, że złoży u stóp swojej damy trzy:
a) czuby z pawich piór z hełmów Krzyżaków
b) podkowy z krzyżackich koni
c) miecze krzyżackie
d) płaszcze z czarnym krzyżem
Rozwiązanie

Zbyszko po naradzie z wodzem Skirwoiłło postanawia wspólnie z nim zaatakować:
a) Nowe Wilno
b) Stare Troki
c) Stare Grodno
d) Nowe Kowno
Rozwiązanie

Po ukończeniu siódmej klasy w Poświętnem koło Płońska Sienkiewicz objął posadę:
a) guwernera
b) adiutanta
c) antykwariusza
d) korepetytora
Rozwiązanie

Odpowiednikiem „błędnego rycerza” był:
a) Fulko de Lorche
b) Maćko z Bogdańca
c) Jurand ze Spychowa
d) Sanderus
Rozwiązanie

Do Prus w poszukiwaniu Danusi postanowił pojechać:
a) Maćko z Bogdańca
b) Sanderus
c) de Lorche
d) Hlawa
Rozwiązanie

Zbyszkowi powalić niedźwiedzia:
a) Pomógł Wilk i Cztan
b) pomogła Jagienka
c) pomógł Maćko
d) pomógł Zych
Rozwiązanie

Najwięcej nieścisłości w „Krzyżakach” pojawia się w literackim przedstawieniu:
a) księżnej Anny Danuty
b) królowej Jadwigi
c) Ulryka von Jungingena
d) księcia Janusza
Rozwiązanie


Jurand do niewoli wziął rycerza:
a) Bergłowa
b) Bergerowa
c) Bergkowa
d) Bergowa
Rozwiązanie

Sanderus urodził się w:
a) Gdańsku
b) Malborku
c) Toruniu
d) Kwidzynie
Rozwiązanie

Diederich to:
a) starosta
b) kat
c) komtur
d) zakonnik
Rozwiązanie

„Skrzatem” Danusię żartobliwie nazwał:
a) Mikołaj z Długolasu
b) Zyndram z Maszkowic
c) Jurand ze Spychowa
d) Zych ze Zgorzelic
Rozwiązanie

Pracę dla „Gazety Polskiej” rozpoczął Sienkiewicz pod pseudonimem:
a) Litwos
b) Gajos
c) Wilnos
d) Białos
Rozwiązanie

W lutym 1876 roku dzięki udzielonej przez Gazetę Polską pożyczce, którą miał spłacić cyklem artykułów, Henryk wyruszył do:
a) Ameryki
b) Australii
c) Azji
d) Afryki
Rozwiązanie

Maćko z Bogdańca był herbu:
a) Opończyk
b) Bończyk
c) Przestrzał
d) Tępa Podkowa
Rozwiązanie

Hlawa wyzywa na pojedynek:
a) giermka Rotgiera
b) giermka Zbyszka
c) Zbyszka
d) Rotgiera
Rozwiązanie

Juranda zmasakrowanego przez Krzyżaków rozpoznaje:
a) Jagienka
b) Danusia
c) Hlawa
d) Maćko
Rozwiązanie

Zbyszko odnajduje Danusię:
a) w chacie smolarza
b) na zamku w Szczytnie
c) w leśniczówce
d) na zamku w Malborku
Rozwiązanie


Warning: include(o_test3.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 623

Warning: include(o_test3.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 623

Warning: include(): Failed opening 'o_test3.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php70/lib/php') in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 623
Cechą charakterystyczną stroju mieszczan były:
a) niebieskie czapki z dużym rondlem
b) fioletowe niewielkie nakrycia głowy
c) czerwone czapki z długimi końcami
d) kolorowe kapelusze noszone przy większych świętach
Rozwiązanie

Powała z Taczewa to:
a) kupiec
b) zakonnik
c) rycerz
d) książę
Rozwiązanie

De Lorche jest rozczarowany faktem, że w polskich puszczach nie spotkał żadnego:
a) rozjuszonego tura
b) turonia
c) diabła
d) smoka
Rozwiązanie

Komizmem słownym zabarwione zostały rozmowy Hlawy z:
a) Sanderusem
b) Maćkiem
c) księciem Januszem
d) Zbyszkiem
Rozwiązanie

Nagrodę Nobla w dziedzinie literatury Henryk Sienkiewicz odebrał:
a) 10 grudnia 1903 roku
b) 10 grudnia 1905 roku
c) 10 grudnia 1904 roku
d) 10 grudnia 1902 roku
Rozwiązanie

Synowie Zbyszka i Jagienki to:
a) Staś i Władek
b) Maćko i Jaśko
c) Mieszko i Boguś
d) Miłosz i Kuba
Rozwiązanie

Samobójstwo popełnia:
a) Kuno Lichtenstein
b) Hugo von Danveld
c) Fulko de Lorche
d) Zygfryd de Lve
Rozwiązanie

Sienkiewicz stanął na czele komitetu, który podjął starania o postawienie w Warszawie pomnika:
a) Słowackiego
b) Mickiewicza
c) Kopernika
d) Norwida
Rozwiązanie

Szkic historyczny „Spytko z Melsztyna” powstał:
a) bezpośrednio przed rozpoczęciem pracy nad „Krzyżakami”
b) jako ostatnie dzieło Sienkiewicza
c) podczas pobytu Sienkiewicza w Królewcu
d) w 1865 roku
Rozwiązanie

Dzierżawcą Spychowa zostaje:
a) Jan z Czarnkowa
b) Zych ze Zgorzelic
c) Hlawa
d) Maćko
Rozwiązanie

Miłośnicy twórczości pisarza z łatwością doszukiwali się w „Krzyżakach”:
a) kontrastów społecznych
b) schematyczności kompozycyjnej
c) zwaśnionych stron konfliktu
d) opisów przyrody
Rozwiązanie

Rozmowy Jagiełły z wielkim mistrzem odbywają się w:
a) Raciążu
b) Tylży
c) Kwidzynie
d) Szczytnie
Rozwiązanie

W wigilię roku 1890 Sienkiewicz wyruszył do:
a) Etiopii
b) Maroka
c) Tunezji
d) Egiptu
Rozwiązanie

Legendę o Walgierzu Wdałym:
a) opowiedział jeden z zakonników
b) opowiedziała księżna Anna
c) zaśpiewała Danusia
d) opowiedział Maćko z Bogdańca
Rozwiązanie

Pod nieobecność Maćka, który udał się do Spychowa Bogdańcem miał opiekować się:
a) Zbyszko
b) Hlawa
c) Wilk
d) opat
Rozwiązanie

Królowa Jadwiga zmarła w roku:
a) 1399
b) 1401
c) 1398
d) 1400
Rozwiązanie

Aby odzyskać Danusię Jurand miał:
a) wszystkie odpowiedzi są poprawne
b) upokorzyć się przed Zakonem
c) zachować w tajemnicy, że dziewczyna przebywa wśród Krzyżaków.
d) uwolnić Bergowa i innych jeńców
Rozwiązanie

Hugo von Danveld to:
a) zakonnik
b) starosta ze Szczytna
c) dworzanin księcia Janusza
d) Czech
Rozwiązanie

Akcja „Krzyżaków” trwa:
a) 25 lat
b) 5 lat
c) 10 lat
d) 2 lata
Rozwiązanie

Na rycerza pasował Zbyszka:
a) Konrad von Jungingen
b) książę Janusz
c) Zawisza Czarny
d) król Władysław
Rozwiązanie

Początek akcji stanowi przybycie Zbyszka i Maćka do gospody „Pod Lutym Turem” w:
a) Tyńcu
b) Opatowie
c) Krakowie
d) Cieszynie
Rozwiązanie

Hlawa to pachołek:
a) Jurandówny
b) księżnej Anny
c) Jagienki
d) królowej Jadwigi
Rozwiązanie

Maćko podczas bitwy pod Grunwaldem zabija:
a) Hugona von Danvelda
b) Kunona Lichtensteina
c) Ulryka von Jungingena
d) Zygfryda de Lve
Rozwiązanie

Akcja „Krzyżaków” nie toczy się:
a) w Prusach
b) na Rusi
c) w Królestwie Polskim
d) na Litwie
Rozwiązanie

Wianem Jagienki były:
a) Zaborze
b) Moczydoły
c) Wądoły
d) Zalesie
Rozwiązanie

Wola Okrzejska, w której 5 maja 1846 roku o godzinie szóstej wieczorem, przyszedł na świat Henryk Sienkiewicz, leży na:
a) Lubelszczyźnie
b) Kielecczyźnie
c) Podlasiu
d) Mazowszu
Rozwiązanie

Powieść ukazywała się w odcinkach w „Tygodniku Ilustrowanym”:
a) od 1897 roku 1905
b) od 1896 roku 1900
c) od 1897 roku 1900
d) od 1899 roku 1903
Rozwiązanie

Ostatni utwór Sienkiewicza, który ukazał się 25 listopada 1916 roku w „Tygodniku Ilustrowanym” to:
a) Wspomnienie
b) Legiony
c) W pustyni i w puszczy
d) Wiry
Rozwiązanie

Zych ze Zgorzelic zalecił Maćkowi na jego dolegliwości:
a) sadło niedźwiedzia
b) napój z miodem
c) tłuszcz z bobra
d) skórę z wilka
Rozwiązanie

Oblęgorek, majątek Sienkiewicza, który w 1900 roku otrzymał od polskiego społeczeństwa leży obecnie w województwie:
a) świętokrzyskim
b) małopolskim
c) podkarpackim
d) lubelskim
Rozwiązanie

11 listopada 1893 roku Sienkiewicz poślubił Marię Romanowską w:
a) Lublinie
b) Krakowie
c) Lwowie
d) Warszawie
Rozwiązanie

Do Jagienki w konkury przyjeżdżało dwóch sąsiadów:
a) Wilk i Chatan
b) Wilk i Szatan
c) Wilk i Cztan
d) Wilk i Czatan
Rozwiązanie

Zygfryd wysłał do księcia Janusza z informacją o zajściu na zamku w Szczytnie z udziałem Juranda:
a) Gotfryda
b) Konrada
c) Rodgiera
d) Danvelda
Rozwiązanie

Na polowaniu księżnę Annę atakuje:
a) niedźwiedź
b) tur
c) wilk
d) żubr
Rozwiązanie

W 1900 roku autor „Potopu” otrzymał tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu:
a) Jagiellońskiego
b) Wileńskiego
c) Warszawskiego
d) Lwowskiego
Rozwiązanie

W momencie wybuchu powstania styczniowego Sienkiewicz miał:
a) siedemnaście lat
b) szesnaście lat
c) piętnaście lat
d) czternaście lat
Rozwiązanie

Na chrzcie przyszłemu autorowi „Trylogii” rodzice nadali imiona:
a) Henryk Stanisław Juliusz Mieszko
b) Henryk Zygmunt Marek Bolesław
c) Henryk Zbigniew Klaudiusz Zygmunt
d) Henryk Adam Aleksander Pius
Rozwiązanie

Anna Danuta była księżną:
a) śląską
b) mazowiecką
c) żmudzką
d) litewską
Rozwiązanie

Nałęczka to:
a) welon
b) chusta
c) rękawiczka
d) stroik
Rozwiązanie

Jurand korzył się przed zakonnikami w:
a) Olsztynie
b) Krakowie
c) Szczytnie
d) Spychowie
Rozwiązanie

Jurand w testamencie pozostawia Zbyszkowi:
a) swój orszak
b) 100 złotych talarów
c) Spychów
d) miecz i zbroję
Rozwiązanie

Sanderus był:
a) Niemcem
b) Czechem
c) Litwinem
d) Lotaryńczykiem
Rozwiązanie

Sienkiewicz rozpoczął studia na wydziale:
a) prawnym
b) historycznym
c) polonistycznym
d) lekarskim
Rozwiązanie

Jagienka służyła na dworze:
a) księżnej Joanny
b) księżnej Anny Danuty
c) księżnej Aleksandry
d) księżnej śląskiej
Rozwiązanie

Pątlik:
a) wstążka
b) siatka podtrzymująca włosy
c) rękawiczka
d) rodzaj czapki
Rozwiązanie

Przesądny Maćko starał się przekupić workiem z winem wywieszonym na noc przed karczmą:
a) bożka lasu
b) diabła Borutę
c) szatańskiego sługę Lucyfera
d) skrzaty
Rozwiązanie

Tagi: