Krzyżacy
      Krzyżacy | inne lektury | kontakt | reklama | Wersja mobilna
streszczenieopracowaniebohaterowieżycie i twórczość autoratest   


Test:

Przesądny Maćko starał się przekupić workiem z winem wywieszonym na noc przed karczmą:
a) skrzaty
b) bożka lasu
c) szatańskiego sługę Lucyfera
d) diabła Borutę
Rozwiązanie

Sienkiewicz stanął na czele komitetu, który podjął starania o postawienie w Warszawie pomnika:
a) Słowackiego
b) Mickiewicza
c) Kopernika
d) Norwida
Rozwiązanie


Warning: include(o_test1.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 617

Warning: include(o_test1.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 617

Warning: include(): Failed opening 'o_test1.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php70/lib/php') in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 617
Powieść ukazywała się w odcinkach w „Tygodniku Ilustrowanym”:
a) od 1897 roku 1905
b) od 1897 roku 1900
c) od 1896 roku 1900
d) od 1899 roku 1903
Rozwiązanie

Do Jagienki w konkury przyjeżdżało dwóch sąsiadów:
a) Wilk i Cztan
b) Wilk i Chatan
c) Wilk i Szatan
d) Wilk i Czatan
Rozwiązanie

Pracę dla „Gazety Polskiej” rozpoczął Sienkiewicz pod pseudonimem:
a) Gajos
b) Wilnos
c) Białos
d) Litwos
Rozwiązanie

Wianem Jagienki były:
a) Moczydoły
b) Zaborze
c) Zalesie
d) Wądoły
Rozwiązanie

W lutym 1876 roku dzięki udzielonej przez Gazetę Polską pożyczce, którą miał spłacić cyklem artykułów, Henryk wyruszył do:
a) Afryki
b) Australii
c) Ameryki
d) Azji
Rozwiązanie

W 1900 roku autor „Potopu” otrzymał tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu:
a) Lwowskiego
b) Wileńskiego
c) Warszawskiego
d) Jagiellońskiego
Rozwiązanie

Sienkiewicz, pracując nad „Krzyżakami”, nie oparł się na:
a) „Historii Polski” Jana Długosza
b) dziełach Dantyszka
c) monografii Szajnochy „Jagiełło i Jadwiga”
d) „Kronikach” Janka z Czarnkowa
Rozwiązanie

Rozmowy Jagiełły z wielkim mistrzem odbywają się w:
a) Raciążu
b) Szczytnie
c) Tylży
d) Kwidzynie
Rozwiązanie


„Skrzatem” Danusię żartobliwie nazwał:
a) Jurand ze Spychowa
b) Zych ze Zgorzelic
c) Zyndram z Maszkowic
d) Mikołaj z Długolasu
Rozwiązanie

Sanderus handlował:
a) przyprawami
b) relikwiami
c) zbożem
d) suknem
Rozwiązanie

Jurand do niewoli wziął rycerza:
a) Bergowa
b) Bergłowa
c) Bergkowa
d) Bergerowa
Rozwiązanie

Aby odzyskać Danusię Jurand miał:
a) uwolnić Bergowa i innych jeńców
b) upokorzyć się przed Zakonem
c) wszystkie odpowiedzi są poprawne
d) zachować w tajemnicy, że dziewczyna przebywa wśród Krzyżaków.
Rozwiązanie

Hlawa wyzywa na pojedynek:
a) giermka Rotgiera
b) Rotgiera
c) giermka Zbyszka
d) Zbyszka
Rozwiązanie

Pątlik:
a) rodzaj czapki
b) rękawiczka
c) siatka podtrzymująca włosy
d) wstążka
Rozwiązanie

Cechą charakterystyczną stroju mieszczan były:
a) kolorowe kapelusze noszone przy większych świętach
b) czerwone czapki z długimi końcami
c) niebieskie czapki z dużym rondlem
d) fioletowe niewielkie nakrycia głowy
Rozwiązanie

Zbyszko odnajduje Danusię:
a) w chacie smolarza
b) na zamku w Szczytnie
c) w leśniczówce
d) na zamku w Malborku
Rozwiązanie

Początek akcji stanowi przybycie Zbyszka i Maćka do gospody „Pod Lutym Turem” w:
a) Opatowie
b) Cieszynie
c) Tyńcu
d) Krakowie
Rozwiązanie

Po ukończeniu siódmej klasy w Poświętnem koło Płońska Sienkiewicz objął posadę:
a) adiutanta
b) antykwariusza
c) korepetytora
d) guwernera
Rozwiązanie


Warning: include(o_test3.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 623

Warning: include(o_test3.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 623

Warning: include(): Failed opening 'o_test3.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php70/lib/php') in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 623
Akcja „Krzyżaków” nie toczy się:
a) na Litwie
b) w Prusach
c) w Królestwie Polskim
d) na Rusi
Rozwiązanie

Komizmem słownym zabarwione zostały rozmowy Hlawy z:
a) Zbyszkiem
b) księciem Januszem
c) Maćkiem
d) Sanderusem
Rozwiązanie

Wola Okrzejska, w której 5 maja 1846 roku o godzinie szóstej wieczorem, przyszedł na świat Henryk Sienkiewicz, leży na:
a) Kielecczyźnie
b) Lubelszczyźnie
c) Mazowszu
d) Podlasiu
Rozwiązanie

W wigilię roku 1890 Sienkiewicz wyruszył do:
a) Tunezji
b) Egiptu
c) Etiopii
d) Maroka
Rozwiązanie

Do Prus w poszukiwaniu Danusi postanowił pojechać:
a) de Lorche
b) Maćko z Bogdańca
c) Sanderus
d) Hlawa
Rozwiązanie

Królowa Jadwiga zmarła w roku:
a) 1398
b) 1399
c) 1401
d) 1400
Rozwiązanie

Pod nieobecność Maćka, który udał się do Spychowa Bogdańcem miał opiekować się:
a) Wilk
b) Hlawa
c) Zbyszko
d) opat
Rozwiązanie

Synowie Zbyszka i Jagienki to:
a) Maćko i Jaśko
b) Miłosz i Kuba
c) Mieszko i Boguś
d) Staś i Władek
Rozwiązanie

Nałęczka to:
a) chusta
b) welon
c) stroik
d) rękawiczka
Rozwiązanie

Jurand korzył się przed zakonnikami w:
a) Krakowie
b) Olsztynie
c) Spychowie
d) Szczytnie
Rozwiązanie

Odpowiednikiem „błędnego rycerza” był:
a) Fulko de Lorche
b) Maćko z Bogdańca
c) Jurand ze Spychowa
d) Sanderus
Rozwiązanie

Hugo von Danveld to:
a) Czech
b) zakonnik
c) starosta ze Szczytna
d) dworzanin księcia Janusza
Rozwiązanie

Anna Danuta była księżną:
a) żmudzką
b) mazowiecką
c) śląską
d) litewską
Rozwiązanie

Zbyszko składa przysięgę, że złoży u stóp swojej damy trzy:
a) podkowy z krzyżackich koni
b) płaszcze z czarnym krzyżem
c) czuby z pawich piór z hełmów Krzyżaków
d) miecze krzyżackie
Rozwiązanie

W momencie wybuchu powstania styczniowego Sienkiewicz miał:
a) szesnaście lat
b) siedemnaście lat
c) piętnaście lat
d) czternaście lat
Rozwiązanie

Samobójstwo popełnia:
a) Fulko de Lorche
b) Kuno Lichtenstein
c) Zygfryd de Lve
d) Hugo von Danveld
Rozwiązanie

Szkic historyczny „Spytko z Melsztyna” powstał:
a) w 1865 roku
b) jako ostatnie dzieło Sienkiewicza
c) podczas pobytu Sienkiewicza w Królewcu
d) bezpośrednio przed rozpoczęciem pracy nad „Krzyżakami”
Rozwiązanie

Na polowaniu księżnę Annę atakuje:
a) niedźwiedź
b) żubr
c) tur
d) wilk
Rozwiązanie

Zbyszko po naradzie z wodzem Skirwoiłło postanawia wspólnie z nim zaatakować:
a) Stare Grodno
b) Nowe Kowno
c) Stare Troki
d) Nowe Wilno
Rozwiązanie

11 listopada 1893 roku Sienkiewicz poślubił Marię Romanowską w:
a) Lwowie
b) Krakowie
c) Warszawie
d) Lublinie
Rozwiązanie

Akcja „Krzyżaków” trwa:
a) 5 lat
b) 25 lat
c) 2 lata
d) 10 lat
Rozwiązanie

Oblęgorek, majątek Sienkiewicza, który w 1900 roku otrzymał od polskiego społeczeństwa leży obecnie w województwie:
a) lubelskim
b) świętokrzyskim
c) podkarpackim
d) małopolskim
Rozwiązanie

Na chrzcie przyszłemu autorowi „Trylogii” rodzice nadali imiona:
a) Henryk Adam Aleksander Pius
b) Henryk Stanisław Juliusz Mieszko
c) Henryk Zbigniew Klaudiusz Zygmunt
d) Henryk Zygmunt Marek Bolesław
Rozwiązanie

De Lorche jest rozczarowany faktem, że w polskich puszczach nie spotkał żadnego:
a) rozjuszonego tura
b) diabła
c) smoka
d) turonia
Rozwiązanie

Zbyszkowi powalić niedźwiedzia:
a) pomógł Maćko
b) Pomógł Wilk i Cztan
c) pomógł Zych
d) pomogła Jagienka
Rozwiązanie

Sienkiewicz rozpoczął studia na wydziale:
a) prawnym
b) historycznym
c) polonistycznym
d) lekarskim
Rozwiązanie

Powała z Taczewa to:
a) rycerz
b) zakonnik
c) kupiec
d) książę
Rozwiązanie

Na rycerza pasował Zbyszka:
a) Zawisza Czarny
b) król Władysław
c) Konrad von Jungingen
d) książę Janusz
Rozwiązanie

Hlawa to pachołek:
a) księżnej Anny
b) Jagienki
c) Jurandówny
d) królowej Jadwigi
Rozwiązanie

Dzierżawcą Spychowa zostaje:
a) Zych ze Zgorzelic
b) Maćko
c) Hlawa
d) Jan z Czarnkowa
Rozwiązanie

Jurand w testamencie pozostawia Zbyszkowi:
a) Spychów
b) 100 złotych talarów
c) swój orszak
d) miecz i zbroję
Rozwiązanie

Miłośnicy twórczości pisarza z łatwością doszukiwali się w „Krzyżakach”:
a) opisów przyrody
b) zwaśnionych stron konfliktu
c) schematyczności kompozycyjnej
d) kontrastów społecznych
Rozwiązanie

Jagienka służyła na dworze:
a) księżnej śląskiej
b) księżnej Joanny
c) księżnej Aleksandry
d) księżnej Anny Danuty
Rozwiązanie

Maćko podczas bitwy pod Grunwaldem zabija:
a) Hugona von Danvelda
b) Ulryka von Jungingena
c) Kunona Lichtensteina
d) Zygfryda de Lve
Rozwiązanie

Legendę o Walgierzu Wdałym:
a) opowiedział jeden z zakonników
b) opowiedział Maćko z Bogdańca
c) opowiedziała księżna Anna
d) zaśpiewała Danusia
Rozwiązanie

Akcja „Krzyżaków” nie dotyczy:
a) powstania na Żmudzi
b) śmierci Konrada von Jungingena
c) objęcia urzędu wielkiego mistrza przez Winrycha von Kniprode
d) rozmów polsko – krzyżackich w Raciążu
Rozwiązanie

Najwięcej nieścisłości w „Krzyżakach” pojawia się w literackim przedstawieniu:
a) królowej Jadwigi
b) Ulryka von Jungingena
c) księcia Janusza
d) księżnej Anny Danuty
Rozwiązanie

Ostatni utwór Sienkiewicza, który ukazał się 25 listopada 1916 roku w „Tygodniku Ilustrowanym” to:
a) Legiony
b) Wiry
c) W pustyni i w puszczy
d) Wspomnienie
Rozwiązanie

Juranda zmasakrowanego przez Krzyżaków rozpoznaje:
a) Hlawa
b) Maćko
c) Jagienka
d) Danusia
Rozwiązanie

Maćko z Bogdańca był herbu:
a) Opończyk
b) Przestrzał
c) Bończyk
d) Tępa Podkowa
Rozwiązanie

Zygfryd wysłał do księcia Janusza z informacją o zajściu na zamku w Szczytnie z udziałem Juranda:
a) Konrada
b) Rodgiera
c) Gotfryda
d) Danvelda
Rozwiązanie

Diederich to:
a) starosta
b) kat
c) zakonnik
d) komtur
Rozwiązanie

Zych ze Zgorzelic zalecił Maćkowi na jego dolegliwości:
a) napój z miodem
b) skórę z wilka
c) sadło niedźwiedzia
d) tłuszcz z bobra
Rozwiązanie

Sanderus urodził się w:
a) Kwidzynie
b) Malborku
c) Gdańsku
d) Toruniu
Rozwiązanie

Sanderus był:
a) Lotaryńczykiem
b) Niemcem
c) Litwinem
d) Czechem
Rozwiązanie

Nagrodę Nobla w dziedzinie literatury Henryk Sienkiewicz odebrał:
a) 10 grudnia 1903 roku
b) 10 grudnia 1902 roku
c) 10 grudnia 1904 roku
d) 10 grudnia 1905 roku
Rozwiązanie

Tagi:
Partner serwisu: