Krzyżacy | inne lektury | kontakt | reklama | studia
streszczenieopracowaniebohaterowieżycie i twórczość autoratest   

Test:

11 listopada 1893 roku Sienkiewicz poślubił Marię Romanowską w:
a) Krakowie
b) Lublinie
c) Warszawie
d) Lwowie
Rozwiązanie

W 1900 roku autor „Potopu” otrzymał tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu:
a) Warszawskiego
b) Jagiellońskiego
c) Wileńskiego
d) Lwowskiego
Rozwiązanie


                                                 Reklamy OnetKontekst

Hugo von Danveld to:
a) zakonnik
b) Czech
c) starosta ze Szczytna
d) dworzanin księcia Janusza
Rozwiązanie

Wianem Jagienki były:
a) Wądoły
b) Zalesie
c) Zaborze
d) Moczydoły
Rozwiązanie

Jurand do niewoli wziął rycerza:
a) Bergkowa
b) Bergłowa
c) Bergerowa
d) Bergowa
Rozwiązanie

Po ukończeniu siódmej klasy w Poświętnem koło Płońska Sienkiewicz objął posadę:
a) adiutanta
b) antykwariusza
c) korepetytora
d) guwernera
Rozwiązanie

W wigilię roku 1890 Sienkiewicz wyruszył do:
a) Etiopii
b) Maroka
c) Tunezji
d) Egiptu
Rozwiązanie

De Lorche jest rozczarowany faktem, że w polskich puszczach nie spotkał żadnego:
a) smoka
b) rozjuszonego tura
c) diabła
d) turonia
Rozwiązanie

Odpowiednikiem „błędnego rycerza” był:
a) Sanderus
b) Jurand ze Spychowa
c) Maćko z Bogdańca
d) Fulko de Lorche
Rozwiązanie

Nałęczka to:
a) welon
b) chusta
c) rękawiczka
d) stroik
Rozwiązanie


Anna Danuta była księżną:
a) mazowiecką
b) żmudzką
c) śląską
d) litewską
Rozwiązanie

W momencie wybuchu powstania styczniowego Sienkiewicz miał:
a) szesnaście lat
b) czternaście lat
c) piętnaście lat
d) siedemnaście lat
Rozwiązanie

Na rycerza pasował Zbyszka:
a) książę Janusz
b) król Władysław
c) Zawisza Czarny
d) Konrad von Jungingen
Rozwiązanie

Pod nieobecność Maćka, który udał się do Spychowa Bogdańcem miał opiekować się:
a) opat
b) Wilk
c) Zbyszko
d) Hlawa
Rozwiązanie

Cechą charakterystyczną stroju mieszczan były:
a) fioletowe niewielkie nakrycia głowy
b) niebieskie czapki z dużym rondlem
c) kolorowe kapelusze noszone przy większych świętach
d) czerwone czapki z długimi końcami
Rozwiązanie

Jurand korzył się przed zakonnikami w:
a) Krakowie
b) Szczytnie
c) Spychowie
d) Olsztynie
Rozwiązanie

Zygfryd wysłał do księcia Janusza z informacją o zajściu na zamku w Szczytnie z udziałem Juranda:
a) Konrada
b) Rodgiera
c) Gotfryda
d) Danvelda
Rozwiązanie

Nagrodę Nobla w dziedzinie literatury Henryk Sienkiewicz odebrał:
a) 10 grudnia 1903 roku
b) 10 grudnia 1905 roku
c) 10 grudnia 1902 roku
d) 10 grudnia 1904 roku
Rozwiązanie

Pracę dla „Gazety Polskiej” rozpoczął Sienkiewicz pod pseudonimem:
a) Wilnos
b) Gajos
c) Białos
d) Litwos
Rozwiązanie

Hlawa to pachołek:
a) księżnej Anny
b) królowej Jadwigi
c) Jurandówny
d) Jagienki
Rozwiązanie


Dzierżawcą Spychowa zostaje:
a) Hlawa
b) Maćko
c) Zych ze Zgorzelic
d) Jan z Czarnkowa
Rozwiązanie

Sanderus urodził się w:
a) Toruniu
b) Kwidzynie
c) Gdańsku
d) Malborku
Rozwiązanie

Ostatni utwór Sienkiewicza, który ukazał się 25 listopada 1916 roku w „Tygodniku Ilustrowanym” to:
a) Wiry
b) W pustyni i w puszczy
c) Legiony
d) Wspomnienie
Rozwiązanie

Jurand w testamencie pozostawia Zbyszkowi:
a) swój orszak
b) 100 złotych talarów
c) Spychów
d) miecz i zbroję
Rozwiązanie

Zbyszko składa przysięgę, że złoży u stóp swojej damy trzy:
a) płaszcze z czarnym krzyżem
b) czuby z pawich piór z hełmów Krzyżaków
c) miecze krzyżackie
d) podkowy z krzyżackich koni
Rozwiązanie

Początek akcji stanowi przybycie Zbyszka i Maćka do gospody „Pod Lutym Turem” w:
a) Krakowie
b) Cieszynie
c) Tyńcu
d) Opatowie
Rozwiązanie

Legendę o Walgierzu Wdałym:
a) zaśpiewała Danusia
b) opowiedziała księżna Anna
c) opowiedział jeden z zakonników
d) opowiedział Maćko z Bogdańca
Rozwiązanie

Samobójstwo popełnia:
a) Zygfryd de Löve
b) Hugo von Danveld
c) Fulko de Lorche
d) Kuno Lichtenstein
Rozwiązanie

Pątlik:
a) wstążka
b) rodzaj czapki
c) siatka podtrzymująca włosy
d) rękawiczka
Rozwiązanie

Komizmem słownym zabarwione zostały rozmowy Hlawy z:
a) Zbyszkiem
b) Maćkiem
c) księciem Januszem
d) Sanderusem
Rozwiązanie

Hlawa wyzywa na pojedynek:
a) giermka Rotgiera
b) giermka Zbyszka
c) Rotgiera
d) Zbyszka
Rozwiązanie

Powieść ukazywała się w odcinkach w „Tygodniku Ilustrowanym”:
a) od 1896 roku 1900
b) od 1897 roku 1900
c) od 1897 roku 1905
d) od 1899 roku 1903
Rozwiązanie

Wola Okrzejska, w której 5 maja 1846 roku o godzinie szóstej wieczorem, przyszedł na świat Henryk Sienkiewicz, leży na:
a) Mazowszu
b) Kielecczyźnie
c) Lubelszczyźnie
d) Podlasiu
Rozwiązanie

Sienkiewicz rozpoczął studia na wydziale:
a) lekarskim
b) polonistycznym
c) historycznym
d) prawnym
Rozwiązanie

Sanderus był:
a) Litwinem
b) Niemcem
c) Lotaryńczykiem
d) Czechem
Rozwiązanie

Akcja „Krzyżaków” trwa:
a) 25 lat
b) 2 lata
c) 5 lat
d) 10 lat
Rozwiązanie

Jagienka służyła na dworze:
a) księżnej Joanny
b) księżnej Anny Danuty
c) księżnej Aleksandry
d) księżnej śląskiej
Rozwiązanie

Diederich to:
a) kat
b) zakonnik
c) starosta
d) komtur
Rozwiązanie

Zych ze Zgorzelic zalecił Maćkowi na jego dolegliwości:
a) skórę z wilka
b) napój z miodem
c) sadło niedźwiedzia
d) tłuszcz z bobra
Rozwiązanie

Oblęgorek, majątek Sienkiewicza, który w 1900 roku otrzymał od polskiego społeczeństwa leży obecnie w województwie:
a) lubelskim
b) podkarpackim
c) małopolskim
d) świętokrzyskim
Rozwiązanie

Przesądny Maćko starał się przekupić workiem z winem wywieszonym na noc przed karczmą:
a) skrzaty
b) szatańskiego sługę Lucyfera
c) bożka lasu
d) diabła Borutę
Rozwiązanie

Na polowaniu księżnę Annę atakuje:
a) wilk
b) żubr
c) tur
d) niedźwiedź
Rozwiązanie

Do Jagienki w konkury przyjeżdżało dwóch sąsiadów:
a) Wilk i Szatan
b) Wilk i Chatan
c) Wilk i Cztan
d) Wilk i Czatan
Rozwiązanie

Na chrzcie przyszłemu autorowi „Trylogii” rodzice nadali imiona:
a) Henryk Stanisław Juliusz Mieszko
b) Henryk Adam Aleksander Pius
c) Henryk Zbigniew Klaudiusz Zygmunt
d) Henryk Zygmunt Marek Bolesław
Rozwiązanie

Do Prus w poszukiwaniu Danusi postanowił pojechać:
a) Hlawa
b) de Lorche
c) Sanderus
d) Maćko z Bogdańca
Rozwiązanie

Maćko z Bogdańca był herbu:
a) Przestrzał
b) Bończyk
c) Tępa Podkowa
d) Opończyk
Rozwiązanie

Synowie Zbyszka i Jagienki to:
a) Mieszko i Boguś
b) Staś i Władek
c) Maćko i Jaśko
d) Miłosz i Kuba
Rozwiązanie

Powała z Taczewa to:
a) książę
b) zakonnik
c) kupiec
d) rycerz
Rozwiązanie

Zbyszko odnajduje Danusię:
a) na zamku w Szczytnie
b) na zamku w Malborku
c) w leśniczówce
d) w chacie smolarza
Rozwiązanie

Aby odzyskać Danusię Jurand miał:
a) uwolnić Bergowa i innych jeńców
b) zachować w tajemnicy, że dziewczyna przebywa wśród Krzyżaków.
c) wszystkie odpowiedzi są poprawne
d) upokorzyć się przed Zakonem
Rozwiązanie

Sanderus handlował:
a) suknem
b) relikwiami
c) zbożem
d) przyprawami
Rozwiązanie

Szkic historyczny „Spytko z Melsztyna” powstał:
a) w 1865 roku
b) podczas pobytu Sienkiewicza w Królewcu
c) bezpośrednio przed rozpoczęciem pracy nad „Krzyżakami”
d) jako ostatnie dzieło Sienkiewicza
Rozwiązanie

W lutym 1876 roku dzięki udzielonej przez Gazetę Polską pożyczce, którą miał spłacić cyklem artykułów, Henryk wyruszył do:
a) Azji
b) Afryki
c) Ameryki
d) Australii
Rozwiązanie

„Skrzatem” Danusię żartobliwie nazwał:
a) Jurand ze Spychowa
b) Zyndram z Maszkowic
c) Mikołaj z Długolasu
d) Zych ze Zgorzelic
Rozwiązanie

Akcja „Krzyżaków” nie toczy się:
a) na Litwie
b) w Królestwie Polskim
c) w Prusach
d) na Rusi
Rozwiązanie

Sienkiewicz stanął na czele komitetu, który podjął starania o postawienie w Warszawie pomnika:
a) Kopernika
b) Mickiewicza
c) Norwida
d) Słowackiego
Rozwiązanie

Juranda zmasakrowanego przez Krzyżaków rozpoznaje:
a) Jagienka
b) Hlawa
c) Maćko
d) Danusia
Rozwiązanie

Zbyszkowi powalić niedźwiedzia:
a) pomógł Maćko
b) pomógł Zych
c) Pomógł Wilk i Cztan
d) pomogła Jagienka
Rozwiązanie

Zbyszko po naradzie z wodzem Skirwoiłło postanawia wspólnie z nim zaatakować:
a) Stare Grodno
b) Nowe Kowno
c) Nowe Wilno
d) Stare Troki
Rozwiązanie

Akcja „Krzyżaków” nie dotyczy:
a) rozmów polsko – krzyżackich w Raciążu
b) objęcia urzędu wielkiego mistrza przez Winrycha von Kniprode
c) śmierci Konrada von Jungingena
d) powstania na Żmudzi
Rozwiązanie

Maćko podczas bitwy pod Grunwaldem zabija:
a) Kunona Lichtensteina
b) Hugona von Danvelda
c) Zygfryda de Löve
d) Ulryka von Jungingena
Rozwiązanie

Rozmowy Jagiełły z wielkim mistrzem odbywają się w:
a) Raciążu
b) Szczytnie
c) Tylży
d) Kwidzynie
Rozwiązanie

Najwięcej nieścisłości w „Krzyżakach” pojawia się w literackim przedstawieniu:
a) Ulryka von Jungingena
b) królowej Jadwigi
c) księżnej Anny Danuty
d) księcia Janusza
Rozwiązanie

Miłośnicy twórczości pisarza z łatwością doszukiwali się w „Krzyżakach”:
a) opisów przyrody
b) zwaśnionych stron konfliktu
c) kontrastów społecznych
d) schematyczności kompozycyjnej
Rozwiązanie

Królowa Jadwiga zmarła w roku:
a) 1401
b) 1398
c) 1399
d) 1400
Rozwiązanie

Sienkiewicz, pracując nad „Krzyżakami”, nie oparł się na:
a) dziełach Dantyszka
b) monografii Szajnochy „Jagiełło i Jadwiga”
c) „Kronikach” Janka z Czarnkowa
d) „Historii Polski” Jana Długosza
Rozwiązanie

Tagi: