Krzyżacy | inne lektury | kontakt | reklama | studia
streszczenieopracowaniebohaterowieżycie i twórczość autoratest   

Test:

Zbyszko odnajduje Danusię:
a) na zamku w Malborku
b) na zamku w Szczytnie
c) w chacie smolarza
d) w leśniczówce
Rozwiązanie

Nagrodę Nobla w dziedzinie literatury Henryk Sienkiewicz odebrał:
a) 10 grudnia 1905 roku
b) 10 grudnia 1903 roku
c) 10 grudnia 1904 roku
d) 10 grudnia 1902 roku
Rozwiązanie


                                                 Reklamy OnetKontekst

Wola Okrzejska, w której 5 maja 1846 roku o godzinie szóstej wieczorem, przyszedł na świat Henryk Sienkiewicz, leży na:
a) Kielecczyźnie
b) Mazowszu
c) Lubelszczyźnie
d) Podlasiu
Rozwiązanie

Jagienka służyła na dworze:
a) księżnej Aleksandry
b) księżnej Joanny
c) księżnej śląskiej
d) księżnej Anny Danuty
Rozwiązanie

Cechą charakterystyczną stroju mieszczan były:
a) czerwone czapki z długimi końcami
b) fioletowe niewielkie nakrycia głowy
c) kolorowe kapelusze noszone przy większych świętach
d) niebieskie czapki z dużym rondlem
Rozwiązanie

Rozmowy Jagiełły z wielkim mistrzem odbywają się w:
a) Kwidzynie
b) Raciążu
c) Szczytnie
d) Tylży
Rozwiązanie

Pod nieobecność Maćka, który udał się do Spychowa Bogdańcem miał opiekować się:
a) Wilk
b) Zbyszko
c) opat
d) Hlawa
Rozwiązanie

Komizmem słownym zabarwione zostały rozmowy Hlawy z:
a) księciem Januszem
b) Maćkiem
c) Zbyszkiem
d) Sanderusem
Rozwiązanie

Diederich to:
a) zakonnik
b) starosta
c) komtur
d) kat
Rozwiązanie

Odpowiednikiem „błędnego rycerza” był:
a) Sanderus
b) Jurand ze Spychowa
c) Maćko z Bogdańca
d) Fulko de Lorche
Rozwiązanie


Zbyszkowi powalić niedźwiedzia:
a) Pomógł Wilk i Cztan
b) pomógł Maćko
c) pomogła Jagienka
d) pomógł Zych
Rozwiązanie

Akcja „Krzyżaków” nie dotyczy:
a) śmierci Konrada von Jungingena
b) objęcia urzędu wielkiego mistrza przez Winrycha von Kniprode
c) powstania na Żmudzi
d) rozmów polsko – krzyżackich w Raciążu
Rozwiązanie

Pątlik:
a) rodzaj czapki
b) siatka podtrzymująca włosy
c) rękawiczka
d) wstążka
Rozwiązanie

Akcja „Krzyżaków” trwa:
a) 5 lat
b) 25 lat
c) 10 lat
d) 2 lata
Rozwiązanie

Dzierżawcą Spychowa zostaje:
a) Maćko
b) Hlawa
c) Zych ze Zgorzelic
d) Jan z Czarnkowa
Rozwiązanie

Do Jagienki w konkury przyjeżdżało dwóch sąsiadów:
a) Wilk i Cztan
b) Wilk i Szatan
c) Wilk i Czatan
d) Wilk i Chatan
Rozwiązanie

Jurand do niewoli wziął rycerza:
a) Bergowa
b) Bergłowa
c) Bergerowa
d) Bergkowa
Rozwiązanie

De Lorche jest rozczarowany faktem, że w polskich puszczach nie spotkał żadnego:
a) turonia
b) rozjuszonego tura
c) smoka
d) diabła
Rozwiązanie

Powała z Taczewa to:
a) książę
b) kupiec
c) zakonnik
d) rycerz
Rozwiązanie

Samobójstwo popełnia:
a) Kuno Lichtenstein
b) Zygfryd de Löve
c) Hugo von Danveld
d) Fulko de Lorche
Rozwiązanie


Sanderus handlował:
a) suknem
b) zbożem
c) przyprawami
d) relikwiami
Rozwiązanie

Szkic historyczny „Spytko z Melsztyna” powstał:
a) podczas pobytu Sienkiewicza w Królewcu
b) jako ostatnie dzieło Sienkiewicza
c) bezpośrednio przed rozpoczęciem pracy nad „Krzyżakami”
d) w 1865 roku
Rozwiązanie

Maćko z Bogdańca był herbu:
a) Opończyk
b) Bończyk
c) Przestrzał
d) Tępa Podkowa
Rozwiązanie

Na polowaniu księżnę Annę atakuje:
a) niedźwiedź
b) tur
c) żubr
d) wilk
Rozwiązanie

Najwięcej nieścisłości w „Krzyżakach” pojawia się w literackim przedstawieniu:
a) księżnej Anny Danuty
b) księcia Janusza
c) Ulryka von Jungingena
d) królowej Jadwigi
Rozwiązanie

W momencie wybuchu powstania styczniowego Sienkiewicz miał:
a) czternaście lat
b) siedemnaście lat
c) szesnaście lat
d) piętnaście lat
Rozwiązanie

Zbyszko po naradzie z wodzem Skirwoiłło postanawia wspólnie z nim zaatakować:
a) Nowe Kowno
b) Stare Troki
c) Stare Grodno
d) Nowe Wilno
Rozwiązanie

Hlawa to pachołek:
a) księżnej Anny
b) królowej Jadwigi
c) Jagienki
d) Jurandówny
Rozwiązanie

Na chrzcie przyszłemu autorowi „Trylogii” rodzice nadali imiona:
a) Henryk Adam Aleksander Pius
b) Henryk Zbigniew Klaudiusz Zygmunt
c) Henryk Zygmunt Marek Bolesław
d) Henryk Stanisław Juliusz Mieszko
Rozwiązanie

Sanderus urodził się w:
a) Gdańsku
b) Malborku
c) Kwidzynie
d) Toruniu
Rozwiązanie

Maćko podczas bitwy pod Grunwaldem zabija:
a) Zygfryda de Löve
b) Ulryka von Jungingena
c) Hugona von Danvelda
d) Kunona Lichtensteina
Rozwiązanie

Oblęgorek, majątek Sienkiewicza, który w 1900 roku otrzymał od polskiego społeczeństwa leży obecnie w województwie:
a) lubelskim
b) podkarpackim
c) małopolskim
d) świętokrzyskim
Rozwiązanie

Sienkiewicz stanął na czele komitetu, który podjął starania o postawienie w Warszawie pomnika:
a) Kopernika
b) Norwida
c) Słowackiego
d) Mickiewicza
Rozwiązanie

Pracę dla „Gazety Polskiej” rozpoczął Sienkiewicz pod pseudonimem:
a) Białos
b) Litwos
c) Gajos
d) Wilnos
Rozwiązanie

Początek akcji stanowi przybycie Zbyszka i Maćka do gospody „Pod Lutym Turem” w:
a) Tyńcu
b) Krakowie
c) Opatowie
d) Cieszynie
Rozwiązanie

Na rycerza pasował Zbyszka:
a) Konrad von Jungingen
b) król Władysław
c) książę Janusz
d) Zawisza Czarny
Rozwiązanie

Sanderus był:
a) Lotaryńczykiem
b) Niemcem
c) Czechem
d) Litwinem
Rozwiązanie

Legendę o Walgierzu Wdałym:
a) opowiedział jeden z zakonników
b) opowiedziała księżna Anna
c) opowiedział Maćko z Bogdańca
d) zaśpiewała Danusia
Rozwiązanie

Wianem Jagienki były:
a) Zaborze
b) Wądoły
c) Zalesie
d) Moczydoły
Rozwiązanie

„Skrzatem” Danusię żartobliwie nazwał:
a) Zych ze Zgorzelic
b) Zyndram z Maszkowic
c) Jurand ze Spychowa
d) Mikołaj z Długolasu
Rozwiązanie

Hugo von Danveld to:
a) Czech
b) starosta ze Szczytna
c) dworzanin księcia Janusza
d) zakonnik
Rozwiązanie

Jurand w testamencie pozostawia Zbyszkowi:
a) miecz i zbroję
b) Spychów
c) 100 złotych talarów
d) swój orszak
Rozwiązanie

W wigilię roku 1890 Sienkiewicz wyruszył do:
a) Etiopii
b) Maroka
c) Tunezji
d) Egiptu
Rozwiązanie

Przesądny Maćko starał się przekupić workiem z winem wywieszonym na noc przed karczmą:
a) bożka lasu
b) skrzaty
c) szatańskiego sługę Lucyfera
d) diabła Borutę
Rozwiązanie

Sienkiewicz, pracując nad „Krzyżakami”, nie oparł się na:
a) dziełach Dantyszka
b) „Kronikach” Janka z Czarnkowa
c) monografii Szajnochy „Jagiełło i Jadwiga”
d) „Historii Polski” Jana Długosza
Rozwiązanie

Jurand korzył się przed zakonnikami w:
a) Krakowie
b) Olsztynie
c) Spychowie
d) Szczytnie
Rozwiązanie

W 1900 roku autor „Potopu” otrzymał tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu:
a) Lwowskiego
b) Wileńskiego
c) Jagiellońskiego
d) Warszawskiego
Rozwiązanie

Miłośnicy twórczości pisarza z łatwością doszukiwali się w „Krzyżakach”:
a) opisów przyrody
b) schematyczności kompozycyjnej
c) zwaśnionych stron konfliktu
d) kontrastów społecznych
Rozwiązanie

Zygfryd wysłał do księcia Janusza z informacją o zajściu na zamku w Szczytnie z udziałem Juranda:
a) Gotfryda
b) Danvelda
c) Konrada
d) Rodgiera
Rozwiązanie

Synowie Zbyszka i Jagienki to:
a) Staś i Władek
b) Miłosz i Kuba
c) Mieszko i Boguś
d) Maćko i Jaśko
Rozwiązanie

W lutym 1876 roku dzięki udzielonej przez Gazetę Polską pożyczce, którą miał spłacić cyklem artykułów, Henryk wyruszył do:
a) Afryki
b) Ameryki
c) Azji
d) Australii
Rozwiązanie

Aby odzyskać Danusię Jurand miał:
a) wszystkie odpowiedzi są poprawne
b) upokorzyć się przed Zakonem
c) uwolnić Bergowa i innych jeńców
d) zachować w tajemnicy, że dziewczyna przebywa wśród Krzyżaków.
Rozwiązanie

Zych ze Zgorzelic zalecił Maćkowi na jego dolegliwości:
a) napój z miodem
b) sadło niedźwiedzia
c) skórę z wilka
d) tłuszcz z bobra
Rozwiązanie

Zbyszko składa przysięgę, że złoży u stóp swojej damy trzy:
a) czuby z pawich piór z hełmów Krzyżaków
b) płaszcze z czarnym krzyżem
c) miecze krzyżackie
d) podkowy z krzyżackich koni
Rozwiązanie

Hlawa wyzywa na pojedynek:
a) giermka Zbyszka
b) giermka Rotgiera
c) Zbyszka
d) Rotgiera
Rozwiązanie

Powieść ukazywała się w odcinkach w „Tygodniku Ilustrowanym”:
a) od 1896 roku 1900
b) od 1899 roku 1903
c) od 1897 roku 1900
d) od 1897 roku 1905
Rozwiązanie

Królowa Jadwiga zmarła w roku:
a) 1400
b) 1398
c) 1399
d) 1401
Rozwiązanie

Ostatni utwór Sienkiewicza, który ukazał się 25 listopada 1916 roku w „Tygodniku Ilustrowanym” to:
a) W pustyni i w puszczy
b) Wspomnienie
c) Legiony
d) Wiry
Rozwiązanie

Sienkiewicz rozpoczął studia na wydziale:
a) lekarskim
b) prawnym
c) historycznym
d) polonistycznym
Rozwiązanie

11 listopada 1893 roku Sienkiewicz poślubił Marię Romanowską w:
a) Warszawie
b) Lwowie
c) Lublinie
d) Krakowie
Rozwiązanie

Po ukończeniu siódmej klasy w Poświętnem koło Płońska Sienkiewicz objął posadę:
a) guwernera
b) antykwariusza
c) korepetytora
d) adiutanta
Rozwiązanie

Akcja „Krzyżaków” nie toczy się:
a) w Królestwie Polskim
b) na Rusi
c) w Prusach
d) na Litwie
Rozwiązanie

Juranda zmasakrowanego przez Krzyżaków rozpoznaje:
a) Danusia
b) Maćko
c) Hlawa
d) Jagienka
Rozwiązanie

Anna Danuta była księżną:
a) żmudzką
b) mazowiecką
c) litewską
d) śląską
Rozwiązanie

Do Prus w poszukiwaniu Danusi postanowił pojechać:
a) Sanderus
b) Maćko z Bogdańca
c) Hlawa
d) de Lorche
Rozwiązanie

Nałęczka to:
a) stroik
b) rękawiczka
c) welon
d) chusta
Rozwiązanie

Tagi: