Krzyżacy | inne lektury | kontakt | reklama | studia
streszczenieopracowaniebohaterowieżycie i twórczość autoratest   

Test:

Rozmowy Jagiełły z wielkim mistrzem odbywają się w:
a) Raciążu
b) Tylży
c) Szczytnie
d) Kwidzynie
Rozwiązanie

Oblęgorek, majątek Sienkiewicza, który w 1900 roku otrzymał od polskiego społeczeństwa leży obecnie w województwie:
a) lubelskim
b) świętokrzyskim
c) małopolskim
d) podkarpackim
Rozwiązanie


                                                 Reklamy OnetKontekst

Po ukończeniu siódmej klasy w Poświętnem koło Płońska Sienkiewicz objął posadę:
a) antykwariusza
b) adiutanta
c) guwernera
d) korepetytora
Rozwiązanie

Szkic historyczny „Spytko z Melsztyna” powstał:
a) bezpośrednio przed rozpoczęciem pracy nad „Krzyżakami”
b) podczas pobytu Sienkiewicza w Królewcu
c) jako ostatnie dzieło Sienkiewicza
d) w 1865 roku
Rozwiązanie

Komizmem słownym zabarwione zostały rozmowy Hlawy z:
a) Zbyszkiem
b) księciem Januszem
c) Maćkiem
d) Sanderusem
Rozwiązanie

Na polowaniu księżnę Annę atakuje:
a) niedźwiedź
b) wilk
c) żubr
d) tur
Rozwiązanie

Wianem Jagienki były:
a) Zaborze
b) Moczydoły
c) Zalesie
d) Wądoły
Rozwiązanie

Pod nieobecność Maćka, który udał się do Spychowa Bogdańcem miał opiekować się:
a) opat
b) Zbyszko
c) Hlawa
d) Wilk
Rozwiązanie

Sanderus handlował:
a) relikwiami
b) zbożem
c) suknem
d) przyprawami
Rozwiązanie

W 1900 roku autor „Potopu” otrzymał tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu:
a) Warszawskiego
b) Wileńskiego
c) Jagiellońskiego
d) Lwowskiego
Rozwiązanie


Synowie Zbyszka i Jagienki to:
a) Miłosz i Kuba
b) Maćko i Jaśko
c) Mieszko i Boguś
d) Staś i Władek
Rozwiązanie

Ostatni utwór Sienkiewicza, który ukazał się 25 listopada 1916 roku w „Tygodniku Ilustrowanym” to:
a) Legiony
b) Wspomnienie
c) Wiry
d) W pustyni i w puszczy
Rozwiązanie

Powieść ukazywała się w odcinkach w „Tygodniku Ilustrowanym”:
a) od 1897 roku 1900
b) od 1899 roku 1903
c) od 1896 roku 1900
d) od 1897 roku 1905
Rozwiązanie

Sanderus był:
a) Litwinem
b) Niemcem
c) Lotaryńczykiem
d) Czechem
Rozwiązanie

Akcja „Krzyżaków” trwa:
a) 5 lat
b) 10 lat
c) 2 lata
d) 25 lat
Rozwiązanie

Jagienka służyła na dworze:
a) księżnej Joanny
b) księżnej Anny Danuty
c) księżnej Aleksandry
d) księżnej śląskiej
Rozwiązanie

Akcja „Krzyżaków” nie toczy się:
a) w Prusach
b) na Rusi
c) na Litwie
d) w Królestwie Polskim
Rozwiązanie

Sienkiewicz rozpoczął studia na wydziale:
a) lekarskim
b) historycznym
c) prawnym
d) polonistycznym
Rozwiązanie

Odpowiednikiem „błędnego rycerza” był:
a) Fulko de Lorche
b) Sanderus
c) Jurand ze Spychowa
d) Maćko z Bogdańca
Rozwiązanie

„Skrzatem” Danusię żartobliwie nazwał:
a) Jurand ze Spychowa
b) Mikołaj z Długolasu
c) Zyndram z Maszkowic
d) Zych ze Zgorzelic
Rozwiązanie


W momencie wybuchu powstania styczniowego Sienkiewicz miał:
a) czternaście lat
b) piętnaście lat
c) szesnaście lat
d) siedemnaście lat
Rozwiązanie

Zbyszko po naradzie z wodzem Skirwoiłło postanawia wspólnie z nim zaatakować:
a) Nowe Kowno
b) Stare Troki
c) Nowe Wilno
d) Stare Grodno
Rozwiązanie

Przesądny Maćko starał się przekupić workiem z winem wywieszonym na noc przed karczmą:
a) diabła Borutę
b) skrzaty
c) bożka lasu
d) szatańskiego sługę Lucyfera
Rozwiązanie

Pracę dla „Gazety Polskiej” rozpoczął Sienkiewicz pod pseudonimem:
a) Białos
b) Gajos
c) Wilnos
d) Litwos
Rozwiązanie

11 listopada 1893 roku Sienkiewicz poślubił Marię Romanowską w:
a) Krakowie
b) Warszawie
c) Lublinie
d) Lwowie
Rozwiązanie

Miłośnicy twórczości pisarza z łatwością doszukiwali się w „Krzyżakach”:
a) kontrastów społecznych
b) opisów przyrody
c) schematyczności kompozycyjnej
d) zwaśnionych stron konfliktu
Rozwiązanie

Wola Okrzejska, w której 5 maja 1846 roku o godzinie szóstej wieczorem, przyszedł na świat Henryk Sienkiewicz, leży na:
a) Mazowszu
b) Kielecczyźnie
c) Lubelszczyźnie
d) Podlasiu
Rozwiązanie

Początek akcji stanowi przybycie Zbyszka i Maćka do gospody „Pod Lutym Turem” w:
a) Tyńcu
b) Cieszynie
c) Krakowie
d) Opatowie
Rozwiązanie

Na rycerza pasował Zbyszka:
a) Konrad von Jungingen
b) książę Janusz
c) król Władysław
d) Zawisza Czarny
Rozwiązanie

Cechą charakterystyczną stroju mieszczan były:
a) fioletowe niewielkie nakrycia głowy
b) czerwone czapki z długimi końcami
c) kolorowe kapelusze noszone przy większych świętach
d) niebieskie czapki z dużym rondlem
Rozwiązanie

Aby odzyskać Danusię Jurand miał:
a) uwolnić Bergowa i innych jeńców
b) upokorzyć się przed Zakonem
c) wszystkie odpowiedzi są poprawne
d) zachować w tajemnicy, że dziewczyna przebywa wśród Krzyżaków.
Rozwiązanie

Legendę o Walgierzu Wdałym:
a) opowiedziała księżna Anna
b) opowiedział Maćko z Bogdańca
c) zaśpiewała Danusia
d) opowiedział jeden z zakonników
Rozwiązanie

Królowa Jadwiga zmarła w roku:
a) 1399
b) 1400
c) 1398
d) 1401
Rozwiązanie

Anna Danuta była księżną:
a) śląską
b) mazowiecką
c) żmudzką
d) litewską
Rozwiązanie

Jurand korzył się przed zakonnikami w:
a) Spychowie
b) Olsztynie
c) Krakowie
d) Szczytnie
Rozwiązanie

Zych ze Zgorzelic zalecił Maćkowi na jego dolegliwości:
a) skórę z wilka
b) tłuszcz z bobra
c) napój z miodem
d) sadło niedźwiedzia
Rozwiązanie

Jurand do niewoli wziął rycerza:
a) Bergłowa
b) Bergerowa
c) Bergkowa
d) Bergowa
Rozwiązanie

Zbyszko składa przysięgę, że złoży u stóp swojej damy trzy:
a) podkowy z krzyżackich koni
b) miecze krzyżackie
c) czuby z pawich piór z hełmów Krzyżaków
d) płaszcze z czarnym krzyżem
Rozwiązanie

Zbyszko odnajduje Danusię:
a) na zamku w Szczytnie
b) w leśniczówce
c) w chacie smolarza
d) na zamku w Malborku
Rozwiązanie

Hlawa wyzywa na pojedynek:
a) Zbyszka
b) giermka Zbyszka
c) giermka Rotgiera
d) Rotgiera
Rozwiązanie

Juranda zmasakrowanego przez Krzyżaków rozpoznaje:
a) Danusia
b) Maćko
c) Jagienka
d) Hlawa
Rozwiązanie

Hugo von Danveld to:
a) dworzanin księcia Janusza
b) Czech
c) zakonnik
d) starosta ze Szczytna
Rozwiązanie

Pątlik:
a) siatka podtrzymująca włosy
b) wstążka
c) rodzaj czapki
d) rękawiczka
Rozwiązanie

Zygfryd wysłał do księcia Janusza z informacją o zajściu na zamku w Szczytnie z udziałem Juranda:
a) Konrada
b) Gotfryda
c) Rodgiera
d) Danvelda
Rozwiązanie

Nałęczka to:
a) stroik
b) chusta
c) welon
d) rękawiczka
Rozwiązanie

W wigilię roku 1890 Sienkiewicz wyruszył do:
a) Etiopii
b) Egiptu
c) Tunezji
d) Maroka
Rozwiązanie

Akcja „Krzyżaków” nie dotyczy:
a) śmierci Konrada von Jungingena
b) powstania na Żmudzi
c) rozmów polsko – krzyżackich w Raciążu
d) objęcia urzędu wielkiego mistrza przez Winrycha von Kniprode
Rozwiązanie

Na chrzcie przyszłemu autorowi „Trylogii” rodzice nadali imiona:
a) Henryk Adam Aleksander Pius
b) Henryk Stanisław Juliusz Mieszko
c) Henryk Zygmunt Marek Bolesław
d) Henryk Zbigniew Klaudiusz Zygmunt
Rozwiązanie

Maćko podczas bitwy pod Grunwaldem zabija:
a) Hugona von Danvelda
b) Ulryka von Jungingena
c) Kunona Lichtensteina
d) Zygfryda de Löve
Rozwiązanie

Hlawa to pachołek:
a) Jurandówny
b) królowej Jadwigi
c) księżnej Anny
d) Jagienki
Rozwiązanie

Powała z Taczewa to:
a) zakonnik
b) kupiec
c) książę
d) rycerz
Rozwiązanie

Maćko z Bogdańca był herbu:
a) Przestrzał
b) Opończyk
c) Tępa Podkowa
d) Bończyk
Rozwiązanie

De Lorche jest rozczarowany faktem, że w polskich puszczach nie spotkał żadnego:
a) turonia
b) smoka
c) diabła
d) rozjuszonego tura
Rozwiązanie

Sienkiewicz stanął na czele komitetu, który podjął starania o postawienie w Warszawie pomnika:
a) Mickiewicza
b) Słowackiego
c) Kopernika
d) Norwida
Rozwiązanie

Nagrodę Nobla w dziedzinie literatury Henryk Sienkiewicz odebrał:
a) 10 grudnia 1904 roku
b) 10 grudnia 1905 roku
c) 10 grudnia 1903 roku
d) 10 grudnia 1902 roku
Rozwiązanie

Najwięcej nieścisłości w „Krzyżakach” pojawia się w literackim przedstawieniu:
a) królowej Jadwigi
b) Ulryka von Jungingena
c) księżnej Anny Danuty
d) księcia Janusza
Rozwiązanie

Sienkiewicz, pracując nad „Krzyżakami”, nie oparł się na:
a) monografii Szajnochy „Jagiełło i Jadwiga”
b) „Historii Polski” Jana Długosza
c) „Kronikach” Janka z Czarnkowa
d) dziełach Dantyszka
Rozwiązanie

Zbyszkowi powalić niedźwiedzia:
a) Pomógł Wilk i Cztan
b) pomógł Maćko
c) pomogła Jagienka
d) pomógł Zych
Rozwiązanie

W lutym 1876 roku dzięki udzielonej przez Gazetę Polską pożyczce, którą miał spłacić cyklem artykułów, Henryk wyruszył do:
a) Ameryki
b) Afryki
c) Australii
d) Azji
Rozwiązanie

Samobójstwo popełnia:
a) Hugo von Danveld
b) Fulko de Lorche
c) Zygfryd de Löve
d) Kuno Lichtenstein
Rozwiązanie

Dzierżawcą Spychowa zostaje:
a) Jan z Czarnkowa
b) Hlawa
c) Zych ze Zgorzelic
d) Maćko
Rozwiązanie

Do Jagienki w konkury przyjeżdżało dwóch sąsiadów:
a) Wilk i Szatan
b) Wilk i Chatan
c) Wilk i Czatan
d) Wilk i Cztan
Rozwiązanie

Do Prus w poszukiwaniu Danusi postanowił pojechać:
a) Hlawa
b) Sanderus
c) de Lorche
d) Maćko z Bogdańca
Rozwiązanie

Diederich to:
a) kat
b) starosta
c) zakonnik
d) komtur
Rozwiązanie

Jurand w testamencie pozostawia Zbyszkowi:
a) miecz i zbroję
b) 100 złotych talarów
c) swój orszak
d) Spychów
Rozwiązanie

Sanderus urodził się w:
a) Gdańsku
b) Malborku
c) Toruniu
d) Kwidzynie
Rozwiązanie

Tagi: