Krzyżacy | inne lektury | kontakt | reklama | studia
streszczenieopracowaniebohaterowieżycie i twórczość autoratest   

Test:

Zbyszko składa przysięgę, że złoży u stóp swojej damy trzy:
a) podkowy z krzyżackich koni
b) płaszcze z czarnym krzyżem
c) miecze krzyżackie
d) czuby z pawich piór z hełmów Krzyżaków
Rozwiązanie

Jurand korzył się przed zakonnikami w:
a) Olsztynie
b) Szczytnie
c) Spychowie
d) Krakowie
Rozwiązanie


                                                 Reklamy OnetKontekst

Przesądny Maćko starał się przekupić workiem z winem wywieszonym na noc przed karczmą:
a) skrzaty
b) diabła Borutę
c) bożka lasu
d) szatańskiego sługę Lucyfera
Rozwiązanie

Szkic historyczny „Spytko z Melsztyna” powstał:
a) jako ostatnie dzieło Sienkiewicza
b) podczas pobytu Sienkiewicza w Królewcu
c) bezpośrednio przed rozpoczęciem pracy nad „Krzyżakami”
d) w 1865 roku
Rozwiązanie

Powieść ukazywała się w odcinkach w „Tygodniku Ilustrowanym”:
a) od 1896 roku 1900
b) od 1899 roku 1903
c) od 1897 roku 1900
d) od 1897 roku 1905
Rozwiązanie

Anna Danuta była księżną:
a) śląską
b) mazowiecką
c) żmudzką
d) litewską
Rozwiązanie

Pątlik:
a) rodzaj czapki
b) rękawiczka
c) siatka podtrzymująca włosy
d) wstążka
Rozwiązanie

Sanderus urodził się w:
a) Malborku
b) Gdańsku
c) Kwidzynie
d) Toruniu
Rozwiązanie

Pracę dla „Gazety Polskiej” rozpoczął Sienkiewicz pod pseudonimem:
a) Wilnos
b) Białos
c) Gajos
d) Litwos
Rozwiązanie

Do Jagienki w konkury przyjeżdżało dwóch sąsiadów:
a) Wilk i Czatan
b) Wilk i Szatan
c) Wilk i Chatan
d) Wilk i Cztan
Rozwiązanie


Pod nieobecność Maćka, który udał się do Spychowa Bogdańcem miał opiekować się:
a) Zbyszko
b) opat
c) Hlawa
d) Wilk
Rozwiązanie

Zych ze Zgorzelic zalecił Maćkowi na jego dolegliwości:
a) tłuszcz z bobra
b) napój z miodem
c) skórę z wilka
d) sadło niedźwiedzia
Rozwiązanie

Maćko podczas bitwy pod Grunwaldem zabija:
a) Ulryka von Jungingena
b) Kunona Lichtensteina
c) Hugona von Danvelda
d) Zygfryda de Löve
Rozwiązanie

Na rycerza pasował Zbyszka:
a) król Władysław
b) Zawisza Czarny
c) książę Janusz
d) Konrad von Jungingen
Rozwiązanie

Jurand do niewoli wziął rycerza:
a) Bergerowa
b) Bergowa
c) Bergkowa
d) Bergłowa
Rozwiązanie

Diederich to:
a) zakonnik
b) kat
c) starosta
d) komtur
Rozwiązanie

Akcja „Krzyżaków” nie toczy się:
a) w Królestwie Polskim
b) na Litwie
c) na Rusi
d) w Prusach
Rozwiązanie

Aby odzyskać Danusię Jurand miał:
a) wszystkie odpowiedzi są poprawne
b) upokorzyć się przed Zakonem
c) uwolnić Bergowa i innych jeńców
d) zachować w tajemnicy, że dziewczyna przebywa wśród Krzyżaków.
Rozwiązanie

Miłośnicy twórczości pisarza z łatwością doszukiwali się w „Krzyżakach”:
a) opisów przyrody
b) schematyczności kompozycyjnej
c) kontrastów społecznych
d) zwaśnionych stron konfliktu
Rozwiązanie

Ostatni utwór Sienkiewicza, który ukazał się 25 listopada 1916 roku w „Tygodniku Ilustrowanym” to:
a) W pustyni i w puszczy
b) Legiony
c) Wspomnienie
d) Wiry
Rozwiązanie


Zbyszko odnajduje Danusię:
a) w leśniczówce
b) na zamku w Szczytnie
c) na zamku w Malborku
d) w chacie smolarza
Rozwiązanie

Odpowiednikiem „błędnego rycerza” był:
a) Jurand ze Spychowa
b) Maćko z Bogdańca
c) Fulko de Lorche
d) Sanderus
Rozwiązanie

Synowie Zbyszka i Jagienki to:
a) Maćko i Jaśko
b) Mieszko i Boguś
c) Staś i Władek
d) Miłosz i Kuba
Rozwiązanie

Powała z Taczewa to:
a) rycerz
b) zakonnik
c) książę
d) kupiec
Rozwiązanie

Najwięcej nieścisłości w „Krzyżakach” pojawia się w literackim przedstawieniu:
a) księcia Janusza
b) Ulryka von Jungingena
c) księżnej Anny Danuty
d) królowej Jadwigi
Rozwiązanie

Na polowaniu księżnę Annę atakuje:
a) niedźwiedź
b) tur
c) żubr
d) wilk
Rozwiązanie

Jagienka służyła na dworze:
a) księżnej Joanny
b) księżnej Aleksandry
c) księżnej śląskiej
d) księżnej Anny Danuty
Rozwiązanie

Królowa Jadwiga zmarła w roku:
a) 1401
b) 1400
c) 1399
d) 1398
Rozwiązanie

Akcja „Krzyżaków” trwa:
a) 10 lat
b) 2 lata
c) 25 lat
d) 5 lat
Rozwiązanie

Oblęgorek, majątek Sienkiewicza, który w 1900 roku otrzymał od polskiego społeczeństwa leży obecnie w województwie:
a) podkarpackim
b) małopolskim
c) lubelskim
d) świętokrzyskim
Rozwiązanie

Sienkiewicz stanął na czele komitetu, który podjął starania o postawienie w Warszawie pomnika:
a) Norwida
b) Kopernika
c) Słowackiego
d) Mickiewicza
Rozwiązanie

Samobójstwo popełnia:
a) Hugo von Danveld
b) Fulko de Lorche
c) Zygfryd de Löve
d) Kuno Lichtenstein
Rozwiązanie

Sanderus handlował:
a) przyprawami
b) suknem
c) zbożem
d) relikwiami
Rozwiązanie

Wola Okrzejska, w której 5 maja 1846 roku o godzinie szóstej wieczorem, przyszedł na świat Henryk Sienkiewicz, leży na:
a) Mazowszu
b) Lubelszczyźnie
c) Podlasiu
d) Kielecczyźnie
Rozwiązanie

Maćko z Bogdańca był herbu:
a) Opończyk
b) Tępa Podkowa
c) Bończyk
d) Przestrzał
Rozwiązanie

Hugo von Danveld to:
a) zakonnik
b) starosta ze Szczytna
c) Czech
d) dworzanin księcia Janusza
Rozwiązanie

Początek akcji stanowi przybycie Zbyszka i Maćka do gospody „Pod Lutym Turem” w:
a) Tyńcu
b) Krakowie
c) Opatowie
d) Cieszynie
Rozwiązanie

Juranda zmasakrowanego przez Krzyżaków rozpoznaje:
a) Danusia
b) Maćko
c) Jagienka
d) Hlawa
Rozwiązanie

De Lorche jest rozczarowany faktem, że w polskich puszczach nie spotkał żadnego:
a) smoka
b) diabła
c) turonia
d) rozjuszonego tura
Rozwiązanie

Sienkiewicz rozpoczął studia na wydziale:
a) lekarskim
b) polonistycznym
c) prawnym
d) historycznym
Rozwiązanie

Jurand w testamencie pozostawia Zbyszkowi:
a) swój orszak
b) Spychów
c) miecz i zbroję
d) 100 złotych talarów
Rozwiązanie

Sanderus był:
a) Czechem
b) Niemcem
c) Litwinem
d) Lotaryńczykiem
Rozwiązanie

„Skrzatem” Danusię żartobliwie nazwał:
a) Zyndram z Maszkowic
b) Jurand ze Spychowa
c) Mikołaj z Długolasu
d) Zych ze Zgorzelic
Rozwiązanie

Zygfryd wysłał do księcia Janusza z informacją o zajściu na zamku w Szczytnie z udziałem Juranda:
a) Gotfryda
b) Danvelda
c) Rodgiera
d) Konrada
Rozwiązanie

Sienkiewicz, pracując nad „Krzyżakami”, nie oparł się na:
a) dziełach Dantyszka
b) monografii Szajnochy „Jagiełło i Jadwiga”
c) „Kronikach” Janka z Czarnkowa
d) „Historii Polski” Jana Długosza
Rozwiązanie

Nagrodę Nobla w dziedzinie literatury Henryk Sienkiewicz odebrał:
a) 10 grudnia 1904 roku
b) 10 grudnia 1905 roku
c) 10 grudnia 1902 roku
d) 10 grudnia 1903 roku
Rozwiązanie

Akcja „Krzyżaków” nie dotyczy:
a) objęcia urzędu wielkiego mistrza przez Winrycha von Kniprode
b) rozmów polsko – krzyżackich w Raciążu
c) powstania na Żmudzi
d) śmierci Konrada von Jungingena
Rozwiązanie

W 1900 roku autor „Potopu” otrzymał tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu:
a) Wileńskiego
b) Lwowskiego
c) Jagiellońskiego
d) Warszawskiego
Rozwiązanie

Rozmowy Jagiełły z wielkim mistrzem odbywają się w:
a) Raciążu
b) Tylży
c) Kwidzynie
d) Szczytnie
Rozwiązanie

Na chrzcie przyszłemu autorowi „Trylogii” rodzice nadali imiona:
a) Henryk Zygmunt Marek Bolesław
b) Henryk Zbigniew Klaudiusz Zygmunt
c) Henryk Adam Aleksander Pius
d) Henryk Stanisław Juliusz Mieszko
Rozwiązanie

W momencie wybuchu powstania styczniowego Sienkiewicz miał:
a) czternaście lat
b) siedemnaście lat
c) piętnaście lat
d) szesnaście lat
Rozwiązanie

W lutym 1876 roku dzięki udzielonej przez Gazetę Polską pożyczce, którą miał spłacić cyklem artykułów, Henryk wyruszył do:
a) Afryki
b) Australii
c) Azji
d) Ameryki
Rozwiązanie

Po ukończeniu siódmej klasy w Poświętnem koło Płońska Sienkiewicz objął posadę:
a) antykwariusza
b) adiutanta
c) guwernera
d) korepetytora
Rozwiązanie

Zbyszkowi powalić niedźwiedzia:
a) pomógł Maćko
b) Pomógł Wilk i Cztan
c) pomógł Zych
d) pomogła Jagienka
Rozwiązanie

Legendę o Walgierzu Wdałym:
a) zaśpiewała Danusia
b) opowiedziała księżna Anna
c) opowiedział Maćko z Bogdańca
d) opowiedział jeden z zakonników
Rozwiązanie

Hlawa to pachołek:
a) Jagienki
b) Jurandówny
c) królowej Jadwigi
d) księżnej Anny
Rozwiązanie

Zbyszko po naradzie z wodzem Skirwoiłło postanawia wspólnie z nim zaatakować:
a) Nowe Kowno
b) Nowe Wilno
c) Stare Troki
d) Stare Grodno
Rozwiązanie

Wianem Jagienki były:
a) Zalesie
b) Wądoły
c) Zaborze
d) Moczydoły
Rozwiązanie

Nałęczka to:
a) stroik
b) chusta
c) rękawiczka
d) welon
Rozwiązanie

W wigilię roku 1890 Sienkiewicz wyruszył do:
a) Tunezji
b) Egiptu
c) Maroka
d) Etiopii
Rozwiązanie

Cechą charakterystyczną stroju mieszczan były:
a) kolorowe kapelusze noszone przy większych świętach
b) czerwone czapki z długimi końcami
c) niebieskie czapki z dużym rondlem
d) fioletowe niewielkie nakrycia głowy
Rozwiązanie

Hlawa wyzywa na pojedynek:
a) Rotgiera
b) giermka Rotgiera
c) giermka Zbyszka
d) Zbyszka
Rozwiązanie

Dzierżawcą Spychowa zostaje:
a) Jan z Czarnkowa
b) Zych ze Zgorzelic
c) Hlawa
d) Maćko
Rozwiązanie

Komizmem słownym zabarwione zostały rozmowy Hlawy z:
a) Zbyszkiem
b) Sanderusem
c) księciem Januszem
d) Maćkiem
Rozwiązanie

Do Prus w poszukiwaniu Danusi postanowił pojechać:
a) Maćko z Bogdańca
b) de Lorche
c) Sanderus
d) Hlawa
Rozwiązanie

11 listopada 1893 roku Sienkiewicz poślubił Marię Romanowską w:
a) Lublinie
b) Lwowie
c) Krakowie
d) Warszawie
Rozwiązanie

Tagi: