Krzyżacy | inne lektury | kontakt | reklama | Wersja mobilna
streszczenieopracowaniebohaterowieżycie i twórczość autoratest   

Test:

Dzierżawcą Spychowa zostaje:
a) Maćko
b) Zych ze Zgorzelic
c) Hlawa
d) Jan z Czarnkowa
Rozwiązanie

Ostatni utwór Sienkiewicza, który ukazał się 25 listopada 1916 roku w „Tygodniku Ilustrowanym” to:
a) W pustyni i w puszczy
b) Wspomnienie
c) Legiony
d) Wiry
Rozwiązanie


                                                 Reklamy OnetKontekst

„Skrzatem” Danusię żartobliwie nazwał:
a) Mikołaj z Długolasu
b) Zych ze Zgorzelic
c) Zyndram z Maszkowic
d) Jurand ze Spychowa
Rozwiązanie

Synowie Zbyszka i Jagienki to:
a) Maćko i Jaśko
b) Miłosz i Kuba
c) Mieszko i Boguś
d) Staś i Władek
Rozwiązanie

Hlawa wyzywa na pojedynek:
a) Zbyszka
b) giermka Zbyszka
c) Rotgiera
d) giermka Rotgiera
Rozwiązanie

W wigilię roku 1890 Sienkiewicz wyruszył do:
a) Tunezji
b) Maroka
c) Etiopii
d) Egiptu
Rozwiązanie

Zbyszko składa przysięgę, że złoży u stóp swojej damy trzy:
a) miecze krzyżackie
b) podkowy z krzyżackich koni
c) płaszcze z czarnym krzyżem
d) czuby z pawich piór z hełmów Krzyżaków
Rozwiązanie

De Lorche jest rozczarowany faktem, że w polskich puszczach nie spotkał żadnego:
a) rozjuszonego tura
b) diabła
c) smoka
d) turonia
Rozwiązanie

Maćko podczas bitwy pod Grunwaldem zabija:
a) Zygfryda de Löve
b) Ulryka von Jungingena
c) Kunona Lichtensteina
d) Hugona von Danvelda
Rozwiązanie

Diederich to:
a) kat
b) komtur
c) zakonnik
d) starosta
Rozwiązanie


Zbyszko po naradzie z wodzem Skirwoiłło postanawia wspólnie z nim zaatakować:
a) Stare Troki
b) Nowe Wilno
c) Stare Grodno
d) Nowe Kowno
Rozwiązanie

Szkic historyczny „Spytko z Melsztyna” powstał:
a) bezpośrednio przed rozpoczęciem pracy nad „Krzyżakami”
b) w 1865 roku
c) podczas pobytu Sienkiewicza w Królewcu
d) jako ostatnie dzieło Sienkiewicza
Rozwiązanie

Pod nieobecność Maćka, który udał się do Spychowa Bogdańcem miał opiekować się:
a) Hlawa
b) opat
c) Wilk
d) Zbyszko
Rozwiązanie

Pątlik:
a) rękawiczka
b) wstążka
c) rodzaj czapki
d) siatka podtrzymująca włosy
Rozwiązanie

Oblęgorek, majątek Sienkiewicza, który w 1900 roku otrzymał od polskiego społeczeństwa leży obecnie w województwie:
a) podkarpackim
b) świętokrzyskim
c) lubelskim
d) małopolskim
Rozwiązanie

Zbyszko odnajduje Danusię:
a) w leśniczówce
b) na zamku w Malborku
c) w chacie smolarza
d) na zamku w Szczytnie
Rozwiązanie

W momencie wybuchu powstania styczniowego Sienkiewicz miał:
a) czternaście lat
b) szesnaście lat
c) piętnaście lat
d) siedemnaście lat
Rozwiązanie

Sienkiewicz stanął na czele komitetu, który podjął starania o postawienie w Warszawie pomnika:
a) Norwida
b) Mickiewicza
c) Kopernika
d) Słowackiego
Rozwiązanie

Wianem Jagienki były:
a) Wądoły
b) Zaborze
c) Zalesie
d) Moczydoły
Rozwiązanie

Nałęczka to:
a) chusta
b) rękawiczka
c) stroik
d) welon
Rozwiązanie


Jurand w testamencie pozostawia Zbyszkowi:
a) Spychów
b) swój orszak
c) miecz i zbroję
d) 100 złotych talarów
Rozwiązanie

Sanderus handlował:
a) przyprawami
b) zbożem
c) relikwiami
d) suknem
Rozwiązanie

Aby odzyskać Danusię Jurand miał:
a) uwolnić Bergowa i innych jeńców
b) wszystkie odpowiedzi są poprawne
c) zachować w tajemnicy, że dziewczyna przebywa wśród Krzyżaków.
d) upokorzyć się przed Zakonem
Rozwiązanie

Królowa Jadwiga zmarła w roku:
a) 1399
b) 1400
c) 1401
d) 1398
Rozwiązanie

Przesądny Maćko starał się przekupić workiem z winem wywieszonym na noc przed karczmą:
a) bożka lasu
b) szatańskiego sługę Lucyfera
c) diabła Borutę
d) skrzaty
Rozwiązanie

W 1900 roku autor „Potopu” otrzymał tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu:
a) Jagiellońskiego
b) Wileńskiego
c) Warszawskiego
d) Lwowskiego
Rozwiązanie

Rozmowy Jagiełły z wielkim mistrzem odbywają się w:
a) Kwidzynie
b) Raciążu
c) Tylży
d) Szczytnie
Rozwiązanie

Najwięcej nieścisłości w „Krzyżakach” pojawia się w literackim przedstawieniu:
a) Ulryka von Jungingena
b) królowej Jadwigi
c) księcia Janusza
d) księżnej Anny Danuty
Rozwiązanie

Anna Danuta była księżną:
a) litewską
b) żmudzką
c) śląską
d) mazowiecką
Rozwiązanie

Akcja „Krzyżaków” nie dotyczy:
a) powstania na Żmudzi
b) rozmów polsko – krzyżackich w Raciążu
c) śmierci Konrada von Jungingena
d) objęcia urzędu wielkiego mistrza przez Winrycha von Kniprode
Rozwiązanie

Jurand korzył się przed zakonnikami w:
a) Olsztynie
b) Spychowie
c) Szczytnie
d) Krakowie
Rozwiązanie

Zygfryd wysłał do księcia Janusza z informacją o zajściu na zamku w Szczytnie z udziałem Juranda:
a) Rodgiera
b) Gotfryda
c) Danvelda
d) Konrada
Rozwiązanie

Legendę o Walgierzu Wdałym:
a) opowiedział Maćko z Bogdańca
b) opowiedziała księżna Anna
c) opowiedział jeden z zakonników
d) zaśpiewała Danusia
Rozwiązanie

Odpowiednikiem „błędnego rycerza” był:
a) Fulko de Lorche
b) Sanderus
c) Maćko z Bogdańca
d) Jurand ze Spychowa
Rozwiązanie

Zbyszkowi powalić niedźwiedzia:
a) pomógł Maćko
b) pomogła Jagienka
c) pomógł Zych
d) Pomógł Wilk i Cztan
Rozwiązanie

Hlawa to pachołek:
a) królowej Jadwigi
b) Jagienki
c) Jurandówny
d) księżnej Anny
Rozwiązanie

Akcja „Krzyżaków” trwa:
a) 10 lat
b) 5 lat
c) 2 lata
d) 25 lat
Rozwiązanie

Do Prus w poszukiwaniu Danusi postanowił pojechać:
a) Maćko z Bogdańca
b) Hlawa
c) Sanderus
d) de Lorche
Rozwiązanie

Jagienka służyła na dworze:
a) księżnej Aleksandry
b) księżnej Joanny
c) księżnej śląskiej
d) księżnej Anny Danuty
Rozwiązanie

Początek akcji stanowi przybycie Zbyszka i Maćka do gospody „Pod Lutym Turem” w:
a) Tyńcu
b) Opatowie
c) Krakowie
d) Cieszynie
Rozwiązanie

11 listopada 1893 roku Sienkiewicz poślubił Marię Romanowską w:
a) Lwowie
b) Krakowie
c) Warszawie
d) Lublinie
Rozwiązanie

Pracę dla „Gazety Polskiej” rozpoczął Sienkiewicz pod pseudonimem:
a) Gajos
b) Wilnos
c) Litwos
d) Białos
Rozwiązanie

Sanderus był:
a) Czechem
b) Lotaryńczykiem
c) Litwinem
d) Niemcem
Rozwiązanie

Powała z Taczewa to:
a) książę
b) zakonnik
c) rycerz
d) kupiec
Rozwiązanie

Sanderus urodził się w:
a) Kwidzynie
b) Toruniu
c) Gdańsku
d) Malborku
Rozwiązanie

Na polowaniu księżnę Annę atakuje:
a) wilk
b) niedźwiedź
c) żubr
d) tur
Rozwiązanie

Samobójstwo popełnia:
a) Hugo von Danveld
b) Zygfryd de Löve
c) Fulko de Lorche
d) Kuno Lichtenstein
Rozwiązanie

Miłośnicy twórczości pisarza z łatwością doszukiwali się w „Krzyżakach”:
a) zwaśnionych stron konfliktu
b) schematyczności kompozycyjnej
c) opisów przyrody
d) kontrastów społecznych
Rozwiązanie

Po ukończeniu siódmej klasy w Poświętnem koło Płońska Sienkiewicz objął posadę:
a) guwernera
b) adiutanta
c) antykwariusza
d) korepetytora
Rozwiązanie

Komizmem słownym zabarwione zostały rozmowy Hlawy z:
a) Maćkiem
b) Zbyszkiem
c) Sanderusem
d) księciem Januszem
Rozwiązanie

W lutym 1876 roku dzięki udzielonej przez Gazetę Polską pożyczce, którą miał spłacić cyklem artykułów, Henryk wyruszył do:
a) Ameryki
b) Afryki
c) Azji
d) Australii
Rozwiązanie

Na rycerza pasował Zbyszka:
a) książę Janusz
b) Konrad von Jungingen
c) Zawisza Czarny
d) król Władysław
Rozwiązanie

Do Jagienki w konkury przyjeżdżało dwóch sąsiadów:
a) Wilk i Czatan
b) Wilk i Chatan
c) Wilk i Cztan
d) Wilk i Szatan
Rozwiązanie

Powieść ukazywała się w odcinkach w „Tygodniku Ilustrowanym”:
a) od 1897 roku 1905
b) od 1897 roku 1900
c) od 1899 roku 1903
d) od 1896 roku 1900
Rozwiązanie

Cechą charakterystyczną stroju mieszczan były:
a) fioletowe niewielkie nakrycia głowy
b) niebieskie czapki z dużym rondlem
c) kolorowe kapelusze noszone przy większych świętach
d) czerwone czapki z długimi końcami
Rozwiązanie

Sienkiewicz, pracując nad „Krzyżakami”, nie oparł się na:
a) dziełach Dantyszka
b) „Kronikach” Janka z Czarnkowa
c) „Historii Polski” Jana Długosza
d) monografii Szajnochy „Jagiełło i Jadwiga”
Rozwiązanie

Zych ze Zgorzelic zalecił Maćkowi na jego dolegliwości:
a) sadło niedźwiedzia
b) napój z miodem
c) tłuszcz z bobra
d) skórę z wilka
Rozwiązanie

Akcja „Krzyżaków” nie toczy się:
a) na Litwie
b) w Królestwie Polskim
c) na Rusi
d) w Prusach
Rozwiązanie

Hugo von Danveld to:
a) Czech
b) starosta ze Szczytna
c) dworzanin księcia Janusza
d) zakonnik
Rozwiązanie

Sienkiewicz rozpoczął studia na wydziale:
a) polonistycznym
b) lekarskim
c) historycznym
d) prawnym
Rozwiązanie

Maćko z Bogdańca był herbu:
a) Tępa Podkowa
b) Bończyk
c) Przestrzał
d) Opończyk
Rozwiązanie

Na chrzcie przyszłemu autorowi „Trylogii” rodzice nadali imiona:
a) Henryk Adam Aleksander Pius
b) Henryk Zygmunt Marek Bolesław
c) Henryk Zbigniew Klaudiusz Zygmunt
d) Henryk Stanisław Juliusz Mieszko
Rozwiązanie

Jurand do niewoli wziął rycerza:
a) Bergłowa
b) Bergkowa
c) Bergowa
d) Bergerowa
Rozwiązanie

Wola Okrzejska, w której 5 maja 1846 roku o godzinie szóstej wieczorem, przyszedł na świat Henryk Sienkiewicz, leży na:
a) Kielecczyźnie
b) Podlasiu
c) Mazowszu
d) Lubelszczyźnie
Rozwiązanie

Nagrodę Nobla w dziedzinie literatury Henryk Sienkiewicz odebrał:
a) 10 grudnia 1904 roku
b) 10 grudnia 1903 roku
c) 10 grudnia 1905 roku
d) 10 grudnia 1902 roku
Rozwiązanie

Juranda zmasakrowanego przez Krzyżaków rozpoznaje:
a) Maćko
b) Jagienka
c) Danusia
d) Hlawa
Rozwiązanie

Tagi: