Krzyżacy | inne lektury | kontakt | reklama | Wersja mobilna
streszczenieopracowaniebohaterowieżycie i twórczość autoratest   

Test:

11 listopada 1893 roku Sienkiewicz poślubił Marię Romanowską w:
a) Krakowie
b) Warszawie
c) Lwowie
d) Lublinie
Rozwiązanie

Nagrodę Nobla w dziedzinie literatury Henryk Sienkiewicz odebrał:
a) 10 grudnia 1905 roku
b) 10 grudnia 1903 roku
c) 10 grudnia 1904 roku
d) 10 grudnia 1902 roku
Rozwiązanie


                                                 Reklamy OnetKontekst

W lutym 1876 roku dzięki udzielonej przez Gazetę Polską pożyczce, którą miał spłacić cyklem artykułów, Henryk wyruszył do:
a) Australii
b) Afryki
c) Azji
d) Ameryki
Rozwiązanie

Anna Danuta była księżną:
a) śląską
b) litewską
c) mazowiecką
d) żmudzką
Rozwiązanie

Odpowiednikiem „błędnego rycerza” był:
a) Maćko z Bogdańca
b) Jurand ze Spychowa
c) Sanderus
d) Fulko de Lorche
Rozwiązanie

Sanderus handlował:
a) suknem
b) przyprawami
c) zbożem
d) relikwiami
Rozwiązanie

Sienkiewicz rozpoczął studia na wydziale:
a) prawnym
b) polonistycznym
c) historycznym
d) lekarskim
Rozwiązanie

Zbyszko odnajduje Danusię:
a) na zamku w Szczytnie
b) na zamku w Malborku
c) w chacie smolarza
d) w leśniczówce
Rozwiązanie

Na polowaniu księżnę Annę atakuje:
a) niedźwiedź
b) tur
c) wilk
d) żubr
Rozwiązanie

Królowa Jadwiga zmarła w roku:
a) 1398
b) 1400
c) 1399
d) 1401
Rozwiązanie


De Lorche jest rozczarowany faktem, że w polskich puszczach nie spotkał żadnego:
a) diabła
b) rozjuszonego tura
c) turonia
d) smoka
Rozwiązanie

Pątlik:
a) wstążka
b) rękawiczka
c) rodzaj czapki
d) siatka podtrzymująca włosy
Rozwiązanie

Maćko podczas bitwy pod Grunwaldem zabija:
a) Kunona Lichtensteina
b) Hugona von Danvelda
c) Zygfryda de Löve
d) Ulryka von Jungingena
Rozwiązanie

Wola Okrzejska, w której 5 maja 1846 roku o godzinie szóstej wieczorem, przyszedł na świat Henryk Sienkiewicz, leży na:
a) Mazowszu
b) Lubelszczyźnie
c) Podlasiu
d) Kielecczyźnie
Rozwiązanie

Akcja „Krzyżaków” nie toczy się:
a) na Litwie
b) na Rusi
c) w Królestwie Polskim
d) w Prusach
Rozwiązanie

Komizmem słownym zabarwione zostały rozmowy Hlawy z:
a) Zbyszkiem
b) Sanderusem
c) księciem Januszem
d) Maćkiem
Rozwiązanie

W wigilię roku 1890 Sienkiewicz wyruszył do:
a) Maroka
b) Egiptu
c) Tunezji
d) Etiopii
Rozwiązanie

Na chrzcie przyszłemu autorowi „Trylogii” rodzice nadali imiona:
a) Henryk Zbigniew Klaudiusz Zygmunt
b) Henryk Zygmunt Marek Bolesław
c) Henryk Stanisław Juliusz Mieszko
d) Henryk Adam Aleksander Pius
Rozwiązanie

Szkic historyczny „Spytko z Melsztyna” powstał:
a) jako ostatnie dzieło Sienkiewicza
b) bezpośrednio przed rozpoczęciem pracy nad „Krzyżakami”
c) w 1865 roku
d) podczas pobytu Sienkiewicza w Królewcu
Rozwiązanie

Dzierżawcą Spychowa zostaje:
a) Jan z Czarnkowa
b) Hlawa
c) Zych ze Zgorzelic
d) Maćko
Rozwiązanie


Ostatni utwór Sienkiewicza, który ukazał się 25 listopada 1916 roku w „Tygodniku Ilustrowanym” to:
a) Legiony
b) W pustyni i w puszczy
c) Wspomnienie
d) Wiry
Rozwiązanie

W 1900 roku autor „Potopu” otrzymał tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu:
a) Jagiellońskiego
b) Lwowskiego
c) Wileńskiego
d) Warszawskiego
Rozwiązanie

Hlawa wyzywa na pojedynek:
a) giermka Zbyszka
b) Rotgiera
c) Zbyszka
d) giermka Rotgiera
Rozwiązanie

Rozmowy Jagiełły z wielkim mistrzem odbywają się w:
a) Tylży
b) Szczytnie
c) Raciążu
d) Kwidzynie
Rozwiązanie

Zygfryd wysłał do księcia Janusza z informacją o zajściu na zamku w Szczytnie z udziałem Juranda:
a) Konrada
b) Rodgiera
c) Danvelda
d) Gotfryda
Rozwiązanie

Jurand do niewoli wziął rycerza:
a) Bergkowa
b) Bergowa
c) Bergłowa
d) Bergerowa
Rozwiązanie

Pod nieobecność Maćka, który udał się do Spychowa Bogdańcem miał opiekować się:
a) Wilk
b) opat
c) Zbyszko
d) Hlawa
Rozwiązanie

Maćko z Bogdańca był herbu:
a) Przestrzał
b) Opończyk
c) Bończyk
d) Tępa Podkowa
Rozwiązanie

Samobójstwo popełnia:
a) Kuno Lichtenstein
b) Fulko de Lorche
c) Hugo von Danveld
d) Zygfryd de Löve
Rozwiązanie

Najwięcej nieścisłości w „Krzyżakach” pojawia się w literackim przedstawieniu:
a) księcia Janusza
b) księżnej Anny Danuty
c) królowej Jadwigi
d) Ulryka von Jungingena
Rozwiązanie

Cechą charakterystyczną stroju mieszczan były:
a) kolorowe kapelusze noszone przy większych świętach
b) niebieskie czapki z dużym rondlem
c) fioletowe niewielkie nakrycia głowy
d) czerwone czapki z długimi końcami
Rozwiązanie

Do Prus w poszukiwaniu Danusi postanowił pojechać:
a) Hlawa
b) Maćko z Bogdańca
c) Sanderus
d) de Lorche
Rozwiązanie

Do Jagienki w konkury przyjeżdżało dwóch sąsiadów:
a) Wilk i Czatan
b) Wilk i Cztan
c) Wilk i Szatan
d) Wilk i Chatan
Rozwiązanie

Sienkiewicz stanął na czele komitetu, który podjął starania o postawienie w Warszawie pomnika:
a) Słowackiego
b) Mickiewicza
c) Norwida
d) Kopernika
Rozwiązanie

Miłośnicy twórczości pisarza z łatwością doszukiwali się w „Krzyżakach”:
a) opisów przyrody
b) zwaśnionych stron konfliktu
c) schematyczności kompozycyjnej
d) kontrastów społecznych
Rozwiązanie

Przesądny Maćko starał się przekupić workiem z winem wywieszonym na noc przed karczmą:
a) bożka lasu
b) skrzaty
c) szatańskiego sługę Lucyfera
d) diabła Borutę
Rozwiązanie

Sienkiewicz, pracując nad „Krzyżakami”, nie oparł się na:
a) „Historii Polski” Jana Długosza
b) „Kronikach” Janka z Czarnkowa
c) monografii Szajnochy „Jagiełło i Jadwiga”
d) dziełach Dantyszka
Rozwiązanie

Legendę o Walgierzu Wdałym:
a) opowiedział Maćko z Bogdańca
b) opowiedziała księżna Anna
c) opowiedział jeden z zakonników
d) zaśpiewała Danusia
Rozwiązanie

Zbyszkowi powalić niedźwiedzia:
a) Pomógł Wilk i Cztan
b) pomógł Maćko
c) pomógł Zych
d) pomogła Jagienka
Rozwiązanie

Hlawa to pachołek:
a) Jurandówny
b) księżnej Anny
c) królowej Jadwigi
d) Jagienki
Rozwiązanie

Zbyszko składa przysięgę, że złoży u stóp swojej damy trzy:
a) płaszcze z czarnym krzyżem
b) czuby z pawich piór z hełmów Krzyżaków
c) podkowy z krzyżackich koni
d) miecze krzyżackie
Rozwiązanie

Sanderus urodził się w:
a) Kwidzynie
b) Gdańsku
c) Toruniu
d) Malborku
Rozwiązanie

Nałęczka to:
a) welon
b) chusta
c) rękawiczka
d) stroik
Rozwiązanie

Na rycerza pasował Zbyszka:
a) król Władysław
b) książę Janusz
c) Konrad von Jungingen
d) Zawisza Czarny
Rozwiązanie

W momencie wybuchu powstania styczniowego Sienkiewicz miał:
a) czternaście lat
b) piętnaście lat
c) siedemnaście lat
d) szesnaście lat
Rozwiązanie

Po ukończeniu siódmej klasy w Poświętnem koło Płońska Sienkiewicz objął posadę:
a) antykwariusza
b) korepetytora
c) guwernera
d) adiutanta
Rozwiązanie

Pracę dla „Gazety Polskiej” rozpoczął Sienkiewicz pod pseudonimem:
a) Gajos
b) Wilnos
c) Litwos
d) Białos
Rozwiązanie

Juranda zmasakrowanego przez Krzyżaków rozpoznaje:
a) Jagienka
b) Maćko
c) Danusia
d) Hlawa
Rozwiązanie

Powieść ukazywała się w odcinkach w „Tygodniku Ilustrowanym”:
a) od 1897 roku 1905
b) od 1896 roku 1900
c) od 1899 roku 1903
d) od 1897 roku 1900
Rozwiązanie

Hugo von Danveld to:
a) starosta ze Szczytna
b) Czech
c) dworzanin księcia Janusza
d) zakonnik
Rozwiązanie

Zbyszko po naradzie z wodzem Skirwoiłło postanawia wspólnie z nim zaatakować:
a) Stare Troki
b) Stare Grodno
c) Nowe Kowno
d) Nowe Wilno
Rozwiązanie

Wianem Jagienki były:
a) Moczydoły
b) Zalesie
c) Zaborze
d) Wądoły
Rozwiązanie

Synowie Zbyszka i Jagienki to:
a) Staś i Władek
b) Mieszko i Boguś
c) Miłosz i Kuba
d) Maćko i Jaśko
Rozwiązanie

Początek akcji stanowi przybycie Zbyszka i Maćka do gospody „Pod Lutym Turem” w:
a) Cieszynie
b) Krakowie
c) Opatowie
d) Tyńcu
Rozwiązanie

Jurand korzył się przed zakonnikami w:
a) Spychowie
b) Olsztynie
c) Krakowie
d) Szczytnie
Rozwiązanie

Jagienka służyła na dworze:
a) księżnej śląskiej
b) księżnej Joanny
c) księżnej Aleksandry
d) księżnej Anny Danuty
Rozwiązanie

Sanderus był:
a) Litwinem
b) Niemcem
c) Lotaryńczykiem
d) Czechem
Rozwiązanie

Powała z Taczewa to:
a) kupiec
b) rycerz
c) książę
d) zakonnik
Rozwiązanie

Zych ze Zgorzelic zalecił Maćkowi na jego dolegliwości:
a) sadło niedźwiedzia
b) skórę z wilka
c) napój z miodem
d) tłuszcz z bobra
Rozwiązanie

Jurand w testamencie pozostawia Zbyszkowi:
a) Spychów
b) swój orszak
c) miecz i zbroję
d) 100 złotych talarów
Rozwiązanie

Diederich to:
a) komtur
b) zakonnik
c) kat
d) starosta
Rozwiązanie

Akcja „Krzyżaków” nie dotyczy:
a) objęcia urzędu wielkiego mistrza przez Winrycha von Kniprode
b) rozmów polsko – krzyżackich w Raciążu
c) śmierci Konrada von Jungingena
d) powstania na Żmudzi
Rozwiązanie

Aby odzyskać Danusię Jurand miał:
a) upokorzyć się przed Zakonem
b) uwolnić Bergowa i innych jeńców
c) zachować w tajemnicy, że dziewczyna przebywa wśród Krzyżaków.
d) wszystkie odpowiedzi są poprawne
Rozwiązanie

„Skrzatem” Danusię żartobliwie nazwał:
a) Zych ze Zgorzelic
b) Zyndram z Maszkowic
c) Mikołaj z Długolasu
d) Jurand ze Spychowa
Rozwiązanie

Oblęgorek, majątek Sienkiewicza, który w 1900 roku otrzymał od polskiego społeczeństwa leży obecnie w województwie:
a) podkarpackim
b) świętokrzyskim
c) małopolskim
d) lubelskim
Rozwiązanie

Akcja „Krzyżaków” trwa:
a) 10 lat
b) 25 lat
c) 5 lat
d) 2 lata
Rozwiązanie

Tagi: