Krzyżacy
      Krzyżacy | inne lektury | kontakt | reklama | Wersja mobilna
streszczenieopracowaniebohaterowieżycie i twórczość autoratest   


Test:

Anna Danuta była księżną:
a) litewską
b) śląską
c) żmudzką
d) mazowiecką
Rozwiązanie

Akcja „Krzyżaków” trwa:
a) 5 lat
b) 10 lat
c) 25 lat
d) 2 lata
Rozwiązanie


Warning: include(o_test1.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 606

Warning: include(o_test1.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 606

Warning: include(): Failed opening 'o_test1.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php70/lib/php') in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 606
Wola Okrzejska, w której 5 maja 1846 roku o godzinie szóstej wieczorem, przyszedł na świat Henryk Sienkiewicz, leży na:
a) Lubelszczyźnie
b) Kielecczyźnie
c) Mazowszu
d) Podlasiu
Rozwiązanie

Hugo von Danveld to:
a) dworzanin księcia Janusza
b) starosta ze Szczytna
c) Czech
d) zakonnik
Rozwiązanie

W wigilię roku 1890 Sienkiewicz wyruszył do:
a) Maroka
b) Egiptu
c) Tunezji
d) Etiopii
Rozwiązanie

Do Jagienki w konkury przyjeżdżało dwóch sąsiadów:
a) Wilk i Czatan
b) Wilk i Szatan
c) Wilk i Cztan
d) Wilk i Chatan
Rozwiązanie

Hlawa wyzywa na pojedynek:
a) giermka Zbyszka
b) giermka Rotgiera
c) Zbyszka
d) Rotgiera
Rozwiązanie

Nałęczka to:
a) stroik
b) rękawiczka
c) chusta
d) welon
Rozwiązanie

Pod nieobecność Maćka, który udał się do Spychowa Bogdańcem miał opiekować się:
a) Hlawa
b) Wilk
c) opat
d) Zbyszko
Rozwiązanie

W 1900 roku autor „Potopu” otrzymał tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu:
a) Lwowskiego
b) Warszawskiego
c) Jagiellońskiego
d) Wileńskiego
Rozwiązanie


Komizmem słownym zabarwione zostały rozmowy Hlawy z:
a) Sanderusem
b) księciem Januszem
c) Maćkiem
d) Zbyszkiem
Rozwiązanie

Cechą charakterystyczną stroju mieszczan były:
a) kolorowe kapelusze noszone przy większych świętach
b) fioletowe niewielkie nakrycia głowy
c) czerwone czapki z długimi końcami
d) niebieskie czapki z dużym rondlem
Rozwiązanie

Sienkiewicz stanął na czele komitetu, który podjął starania o postawienie w Warszawie pomnika:
a) Mickiewicza
b) Kopernika
c) Norwida
d) Słowackiego
Rozwiązanie

Juranda zmasakrowanego przez Krzyżaków rozpoznaje:
a) Danusia
b) Jagienka
c) Maćko
d) Hlawa
Rozwiązanie

Jurand do niewoli wziął rycerza:
a) Bergerowa
b) Bergłowa
c) Bergowa
d) Bergkowa
Rozwiązanie

W momencie wybuchu powstania styczniowego Sienkiewicz miał:
a) szesnaście lat
b) czternaście lat
c) siedemnaście lat
d) piętnaście lat
Rozwiązanie

Szkic historyczny „Spytko z Melsztyna” powstał:
a) jako ostatnie dzieło Sienkiewicza
b) w 1865 roku
c) podczas pobytu Sienkiewicza w Królewcu
d) bezpośrednio przed rozpoczęciem pracy nad „Krzyżakami”
Rozwiązanie

Oblęgorek, majątek Sienkiewicza, który w 1900 roku otrzymał od polskiego społeczeństwa leży obecnie w województwie:
a) podkarpackim
b) świętokrzyskim
c) lubelskim
d) małopolskim
Rozwiązanie

Zbyszko odnajduje Danusię:
a) w chacie smolarza
b) na zamku w Malborku
c) w leśniczówce
d) na zamku w Szczytnie
Rozwiązanie

Zygfryd wysłał do księcia Janusza z informacją o zajściu na zamku w Szczytnie z udziałem Juranda:
a) Rodgiera
b) Konrada
c) Danvelda
d) Gotfryda
Rozwiązanie


Warning: include(o_test3.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 612

Warning: include(o_test3.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 612

Warning: include(): Failed opening 'o_test3.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php70/lib/php') in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 612
Jurand w testamencie pozostawia Zbyszkowi:
a) swój orszak
b) miecz i zbroję
c) 100 złotych talarów
d) Spychów
Rozwiązanie

Zbyszko składa przysięgę, że złoży u stóp swojej damy trzy:
a) czuby z pawich piór z hełmów Krzyżaków
b) podkowy z krzyżackich koni
c) płaszcze z czarnym krzyżem
d) miecze krzyżackie
Rozwiązanie

„Skrzatem” Danusię żartobliwie nazwał:
a) Mikołaj z Długolasu
b) Jurand ze Spychowa
c) Zych ze Zgorzelic
d) Zyndram z Maszkowic
Rozwiązanie

Pątlik:
a) rękawiczka
b) siatka podtrzymująca włosy
c) rodzaj czapki
d) wstążka
Rozwiązanie

Przesądny Maćko starał się przekupić workiem z winem wywieszonym na noc przed karczmą:
a) diabła Borutę
b) bożka lasu
c) skrzaty
d) szatańskiego sługę Lucyfera
Rozwiązanie

Sienkiewicz, pracując nad „Krzyżakami”, nie oparł się na:
a) „Historii Polski” Jana Długosza
b) monografii Szajnochy „Jagiełło i Jadwiga”
c) dziełach Dantyszka
d) „Kronikach” Janka z Czarnkowa
Rozwiązanie

Na polowaniu księżnę Annę atakuje:
a) tur
b) wilk
c) żubr
d) niedźwiedź
Rozwiązanie

Powieść ukazywała się w odcinkach w „Tygodniku Ilustrowanym”:
a) od 1897 roku 1900
b) od 1897 roku 1905
c) od 1896 roku 1900
d) od 1899 roku 1903
Rozwiązanie

Pracę dla „Gazety Polskiej” rozpoczął Sienkiewicz pod pseudonimem:
a) Gajos
b) Litwos
c) Wilnos
d) Białos
Rozwiązanie

Diederich to:
a) kat
b) starosta
c) zakonnik
d) komtur
Rozwiązanie

Akcja „Krzyżaków” nie toczy się:
a) na Rusi
b) w Królestwie Polskim
c) w Prusach
d) na Litwie
Rozwiązanie

Wianem Jagienki były:
a) Moczydoły
b) Zaborze
c) Wądoły
d) Zalesie
Rozwiązanie

Akcja „Krzyżaków” nie dotyczy:
a) śmierci Konrada von Jungingena
b) powstania na Żmudzi
c) rozmów polsko – krzyżackich w Raciążu
d) objęcia urzędu wielkiego mistrza przez Winrycha von Kniprode
Rozwiązanie

Zbyszko po naradzie z wodzem Skirwoiłło postanawia wspólnie z nim zaatakować:
a) Nowe Wilno
b) Stare Grodno
c) Stare Troki
d) Nowe Kowno
Rozwiązanie

W lutym 1876 roku dzięki udzielonej przez Gazetę Polską pożyczce, którą miał spłacić cyklem artykułów, Henryk wyruszył do:
a) Azji
b) Australii
c) Afryki
d) Ameryki
Rozwiązanie

Zych ze Zgorzelic zalecił Maćkowi na jego dolegliwości:
a) napój z miodem
b) skórę z wilka
c) sadło niedźwiedzia
d) tłuszcz z bobra
Rozwiązanie

Do Prus w poszukiwaniu Danusi postanowił pojechać:
a) Sanderus
b) Hlawa
c) Maćko z Bogdańca
d) de Lorche
Rozwiązanie

Na rycerza pasował Zbyszka:
a) książę Janusz
b) Konrad von Jungingen
c) król Władysław
d) Zawisza Czarny
Rozwiązanie

Sanderus urodził się w:
a) Gdańsku
b) Toruniu
c) Kwidzynie
d) Malborku
Rozwiązanie

Sanderus handlował:
a) relikwiami
b) przyprawami
c) suknem
d) zbożem
Rozwiązanie

Ostatni utwór Sienkiewicza, który ukazał się 25 listopada 1916 roku w „Tygodniku Ilustrowanym” to:
a) W pustyni i w puszczy
b) Legiony
c) Wspomnienie
d) Wiry
Rozwiązanie

Na chrzcie przyszłemu autorowi „Trylogii” rodzice nadali imiona:
a) Henryk Adam Aleksander Pius
b) Henryk Zbigniew Klaudiusz Zygmunt
c) Henryk Zygmunt Marek Bolesław
d) Henryk Stanisław Juliusz Mieszko
Rozwiązanie

Synowie Zbyszka i Jagienki to:
a) Maćko i Jaśko
b) Staś i Władek
c) Miłosz i Kuba
d) Mieszko i Boguś
Rozwiązanie

Legendę o Walgierzu Wdałym:
a) opowiedział jeden z zakonników
b) opowiedział Maćko z Bogdańca
c) zaśpiewała Danusia
d) opowiedziała księżna Anna
Rozwiązanie

Sienkiewicz rozpoczął studia na wydziale:
a) lekarskim
b) polonistycznym
c) historycznym
d) prawnym
Rozwiązanie

Jagienka służyła na dworze:
a) księżnej Anny Danuty
b) księżnej Joanny
c) księżnej śląskiej
d) księżnej Aleksandry
Rozwiązanie

Zbyszkowi powalić niedźwiedzia:
a) pomógł Zych
b) pomogła Jagienka
c) pomógł Maćko
d) Pomógł Wilk i Cztan
Rozwiązanie

Miłośnicy twórczości pisarza z łatwością doszukiwali się w „Krzyżakach”:
a) zwaśnionych stron konfliktu
b) schematyczności kompozycyjnej
c) opisów przyrody
d) kontrastów społecznych
Rozwiązanie

Sanderus był:
a) Czechem
b) Litwinem
c) Lotaryńczykiem
d) Niemcem
Rozwiązanie

Dzierżawcą Spychowa zostaje:
a) Zych ze Zgorzelic
b) Hlawa
c) Maćko
d) Jan z Czarnkowa
Rozwiązanie

Odpowiednikiem „błędnego rycerza” był:
a) Sanderus
b) Jurand ze Spychowa
c) Maćko z Bogdańca
d) Fulko de Lorche
Rozwiązanie

Królowa Jadwiga zmarła w roku:
a) 1399
b) 1398
c) 1400
d) 1401
Rozwiązanie

Maćko z Bogdańca był herbu:
a) Przestrzał
b) Tępa Podkowa
c) Opończyk
d) Bończyk
Rozwiązanie

Początek akcji stanowi przybycie Zbyszka i Maćka do gospody „Pod Lutym Turem” w:
a) Cieszynie
b) Tyńcu
c) Krakowie
d) Opatowie
Rozwiązanie

Po ukończeniu siódmej klasy w Poświętnem koło Płońska Sienkiewicz objął posadę:
a) guwernera
b) korepetytora
c) antykwariusza
d) adiutanta
Rozwiązanie

Rozmowy Jagiełły z wielkim mistrzem odbywają się w:
a) Tylży
b) Szczytnie
c) Raciążu
d) Kwidzynie
Rozwiązanie

Hlawa to pachołek:
a) Jagienki
b) królowej Jadwigi
c) księżnej Anny
d) Jurandówny
Rozwiązanie

Najwięcej nieścisłości w „Krzyżakach” pojawia się w literackim przedstawieniu:
a) Ulryka von Jungingena
b) księcia Janusza
c) królowej Jadwigi
d) księżnej Anny Danuty
Rozwiązanie

Powała z Taczewa to:
a) rycerz
b) zakonnik
c) kupiec
d) książę
Rozwiązanie

Samobójstwo popełnia:
a) Fulko de Lorche
b) Hugo von Danveld
c) Kuno Lichtenstein
d) Zygfryd de Lve
Rozwiązanie

Maćko podczas bitwy pod Grunwaldem zabija:
a) Kunona Lichtensteina
b) Zygfryda de Lve
c) Ulryka von Jungingena
d) Hugona von Danvelda
Rozwiązanie

Nagrodę Nobla w dziedzinie literatury Henryk Sienkiewicz odebrał:
a) 10 grudnia 1902 roku
b) 10 grudnia 1905 roku
c) 10 grudnia 1903 roku
d) 10 grudnia 1904 roku
Rozwiązanie

11 listopada 1893 roku Sienkiewicz poślubił Marię Romanowską w:
a) Warszawie
b) Krakowie
c) Lwowie
d) Lublinie
Rozwiązanie

Jurand korzył się przed zakonnikami w:
a) Szczytnie
b) Krakowie
c) Spychowie
d) Olsztynie
Rozwiązanie

De Lorche jest rozczarowany faktem, że w polskich puszczach nie spotkał żadnego:
a) rozjuszonego tura
b) turonia
c) diabła
d) smoka
Rozwiązanie

Aby odzyskać Danusię Jurand miał:
a) zachować w tajemnicy, że dziewczyna przebywa wśród Krzyżaków.
b) uwolnić Bergowa i innych jeńców
c) upokorzyć się przed Zakonem
d) wszystkie odpowiedzi są poprawne
Rozwiązanie

Tagi: