Krzyżacy | inne lektury | kontakt | reklama | Wersja mobilna
streszczenieopracowaniebohaterowieżycie i twórczość autoratest   

Test:

Sienkiewicz, pracując nad „Krzyżakami”, nie oparł się na:
a) dziełach Dantyszka
b) „Kronikach” Janka z Czarnkowa
c) „Historii Polski” Jana Długosza
d) monografii Szajnochy „Jagiełło i Jadwiga”
Rozwiązanie

Sienkiewicz rozpoczął studia na wydziale:
a) prawnym
b) historycznym
c) polonistycznym
d) lekarskim
Rozwiązanie


                                                 Reklamy OnetKontekst

Zbyszko odnajduje Danusię:
a) na zamku w Malborku
b) w chacie smolarza
c) w leśniczówce
d) na zamku w Szczytnie
Rozwiązanie

Pątlik:
a) siatka podtrzymująca włosy
b) wstążka
c) rodzaj czapki
d) rękawiczka
Rozwiązanie

Hlawa wyzywa na pojedynek:
a) giermka Zbyszka
b) giermka Rotgiera
c) Zbyszka
d) Rotgiera
Rozwiązanie

Sanderus był:
a) Lotaryńczykiem
b) Niemcem
c) Litwinem
d) Czechem
Rozwiązanie

Wola Okrzejska, w której 5 maja 1846 roku o godzinie szóstej wieczorem, przyszedł na świat Henryk Sienkiewicz, leży na:
a) Lubelszczyźnie
b) Podlasiu
c) Kielecczyźnie
d) Mazowszu
Rozwiązanie

Pracę dla „Gazety Polskiej” rozpoczął Sienkiewicz pod pseudonimem:
a) Wilnos
b) Gajos
c) Białos
d) Litwos
Rozwiązanie

Cechą charakterystyczną stroju mieszczan były:
a) czerwone czapki z długimi końcami
b) niebieskie czapki z dużym rondlem
c) fioletowe niewielkie nakrycia głowy
d) kolorowe kapelusze noszone przy większych świętach
Rozwiązanie

Przesądny Maćko starał się przekupić workiem z winem wywieszonym na noc przed karczmą:
a) bożka lasu
b) skrzaty
c) diabła Borutę
d) szatańskiego sługę Lucyfera
Rozwiązanie


Odpowiednikiem „błędnego rycerza” był:
a) Maćko z Bogdańca
b) Sanderus
c) Jurand ze Spychowa
d) Fulko de Lorche
Rozwiązanie

Nałęczka to:
a) rękawiczka
b) welon
c) chusta
d) stroik
Rozwiązanie

Na chrzcie przyszłemu autorowi „Trylogii” rodzice nadali imiona:
a) Henryk Stanisław Juliusz Mieszko
b) Henryk Adam Aleksander Pius
c) Henryk Zygmunt Marek Bolesław
d) Henryk Zbigniew Klaudiusz Zygmunt
Rozwiązanie

Jurand do niewoli wziął rycerza:
a) Bergowa
b) Bergkowa
c) Bergłowa
d) Bergerowa
Rozwiązanie

Na rycerza pasował Zbyszka:
a) Konrad von Jungingen
b) król Władysław
c) Zawisza Czarny
d) książę Janusz
Rozwiązanie

Juranda zmasakrowanego przez Krzyżaków rozpoznaje:
a) Maćko
b) Hlawa
c) Jagienka
d) Danusia
Rozwiązanie

Akcja „Krzyżaków” nie toczy się:
a) na Rusi
b) w Prusach
c) w Królestwie Polskim
d) na Litwie
Rozwiązanie

Sanderus urodził się w:
a) Toruniu
b) Malborku
c) Kwidzynie
d) Gdańsku
Rozwiązanie

Miłośnicy twórczości pisarza z łatwością doszukiwali się w „Krzyżakach”:
a) kontrastów społecznych
b) zwaśnionych stron konfliktu
c) schematyczności kompozycyjnej
d) opisów przyrody
Rozwiązanie

Jagienka służyła na dworze:
a) księżnej Joanny
b) księżnej śląskiej
c) księżnej Aleksandry
d) księżnej Anny Danuty
Rozwiązanie


Wianem Jagienki były:
a) Moczydoły
b) Zaborze
c) Wądoły
d) Zalesie
Rozwiązanie

Dzierżawcą Spychowa zostaje:
a) Hlawa
b) Jan z Czarnkowa
c) Maćko
d) Zych ze Zgorzelic
Rozwiązanie

Samobójstwo popełnia:
a) Zygfryd de Löve
b) Hugo von Danveld
c) Fulko de Lorche
d) Kuno Lichtenstein
Rozwiązanie

Rozmowy Jagiełły z wielkim mistrzem odbywają się w:
a) Kwidzynie
b) Raciążu
c) Szczytnie
d) Tylży
Rozwiązanie

Królowa Jadwiga zmarła w roku:
a) 1400
b) 1399
c) 1401
d) 1398
Rozwiązanie

W momencie wybuchu powstania styczniowego Sienkiewicz miał:
a) piętnaście lat
b) szesnaście lat
c) siedemnaście lat
d) czternaście lat
Rozwiązanie

Jurand w testamencie pozostawia Zbyszkowi:
a) miecz i zbroję
b) 100 złotych talarów
c) Spychów
d) swój orszak
Rozwiązanie

Najwięcej nieścisłości w „Krzyżakach” pojawia się w literackim przedstawieniu:
a) królowej Jadwigi
b) Ulryka von Jungingena
c) księżnej Anny Danuty
d) księcia Janusza
Rozwiązanie

Do Jagienki w konkury przyjeżdżało dwóch sąsiadów:
a) Wilk i Chatan
b) Wilk i Szatan
c) Wilk i Cztan
d) Wilk i Czatan
Rozwiązanie

Do Prus w poszukiwaniu Danusi postanowił pojechać:
a) de Lorche
b) Maćko z Bogdańca
c) Sanderus
d) Hlawa
Rozwiązanie

Aby odzyskać Danusię Jurand miał:
a) zachować w tajemnicy, że dziewczyna przebywa wśród Krzyżaków.
b) uwolnić Bergowa i innych jeńców
c) upokorzyć się przed Zakonem
d) wszystkie odpowiedzi są poprawne
Rozwiązanie

Nagrodę Nobla w dziedzinie literatury Henryk Sienkiewicz odebrał:
a) 10 grudnia 1904 roku
b) 10 grudnia 1903 roku
c) 10 grudnia 1905 roku
d) 10 grudnia 1902 roku
Rozwiązanie

Sanderus handlował:
a) zbożem
b) suknem
c) relikwiami
d) przyprawami
Rozwiązanie

Ostatni utwór Sienkiewicza, który ukazał się 25 listopada 1916 roku w „Tygodniku Ilustrowanym” to:
a) Legiony
b) W pustyni i w puszczy
c) Wiry
d) Wspomnienie
Rozwiązanie

Zych ze Zgorzelic zalecił Maćkowi na jego dolegliwości:
a) tłuszcz z bobra
b) sadło niedźwiedzia
c) skórę z wilka
d) napój z miodem
Rozwiązanie

W lutym 1876 roku dzięki udzielonej przez Gazetę Polską pożyczce, którą miał spłacić cyklem artykułów, Henryk wyruszył do:
a) Azji
b) Ameryki
c) Afryki
d) Australii
Rozwiązanie

Hlawa to pachołek:
a) Jagienki
b) księżnej Anny
c) królowej Jadwigi
d) Jurandówny
Rozwiązanie

Na polowaniu księżnę Annę atakuje:
a) żubr
b) tur
c) niedźwiedź
d) wilk
Rozwiązanie

Diederich to:
a) zakonnik
b) starosta
c) komtur
d) kat
Rozwiązanie

Maćko z Bogdańca był herbu:
a) Przestrzał
b) Tępa Podkowa
c) Bończyk
d) Opończyk
Rozwiązanie

Akcja „Krzyżaków” nie dotyczy:
a) objęcia urzędu wielkiego mistrza przez Winrycha von Kniprode
b) powstania na Żmudzi
c) rozmów polsko – krzyżackich w Raciążu
d) śmierci Konrada von Jungingena
Rozwiązanie

Oblęgorek, majątek Sienkiewicza, który w 1900 roku otrzymał od polskiego społeczeństwa leży obecnie w województwie:
a) małopolskim
b) podkarpackim
c) lubelskim
d) świętokrzyskim
Rozwiązanie

Zbyszkowi powalić niedźwiedzia:
a) pomogła Jagienka
b) pomógł Maćko
c) Pomógł Wilk i Cztan
d) pomógł Zych
Rozwiązanie

„Skrzatem” Danusię żartobliwie nazwał:
a) Zyndram z Maszkowic
b) Zych ze Zgorzelic
c) Mikołaj z Długolasu
d) Jurand ze Spychowa
Rozwiązanie

Po ukończeniu siódmej klasy w Poświętnem koło Płońska Sienkiewicz objął posadę:
a) antykwariusza
b) guwernera
c) adiutanta
d) korepetytora
Rozwiązanie

Hugo von Danveld to:
a) Czech
b) dworzanin księcia Janusza
c) zakonnik
d) starosta ze Szczytna
Rozwiązanie

De Lorche jest rozczarowany faktem, że w polskich puszczach nie spotkał żadnego:
a) rozjuszonego tura
b) smoka
c) diabła
d) turonia
Rozwiązanie

Powieść ukazywała się w odcinkach w „Tygodniku Ilustrowanym”:
a) od 1897 roku 1900
b) od 1896 roku 1900
c) od 1897 roku 1905
d) od 1899 roku 1903
Rozwiązanie

11 listopada 1893 roku Sienkiewicz poślubił Marię Romanowską w:
a) Krakowie
b) Warszawie
c) Lwowie
d) Lublinie
Rozwiązanie

Jurand korzył się przed zakonnikami w:
a) Olsztynie
b) Szczytnie
c) Krakowie
d) Spychowie
Rozwiązanie

Zbyszko po naradzie z wodzem Skirwoiłło postanawia wspólnie z nim zaatakować:
a) Stare Troki
b) Nowe Kowno
c) Stare Grodno
d) Nowe Wilno
Rozwiązanie

Zbyszko składa przysięgę, że złoży u stóp swojej damy trzy:
a) czuby z pawich piór z hełmów Krzyżaków
b) miecze krzyżackie
c) podkowy z krzyżackich koni
d) płaszcze z czarnym krzyżem
Rozwiązanie

Pod nieobecność Maćka, który udał się do Spychowa Bogdańcem miał opiekować się:
a) Zbyszko
b) opat
c) Hlawa
d) Wilk
Rozwiązanie

Sienkiewicz stanął na czele komitetu, który podjął starania o postawienie w Warszawie pomnika:
a) Mickiewicza
b) Słowackiego
c) Norwida
d) Kopernika
Rozwiązanie

W 1900 roku autor „Potopu” otrzymał tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu:
a) Jagiellońskiego
b) Lwowskiego
c) Wileńskiego
d) Warszawskiego
Rozwiązanie

Legendę o Walgierzu Wdałym:
a) opowiedziała księżna Anna
b) zaśpiewała Danusia
c) opowiedział Maćko z Bogdańca
d) opowiedział jeden z zakonników
Rozwiązanie

Anna Danuta była księżną:
a) śląską
b) litewską
c) żmudzką
d) mazowiecką
Rozwiązanie

Powała z Taczewa to:
a) rycerz
b) książę
c) zakonnik
d) kupiec
Rozwiązanie

Synowie Zbyszka i Jagienki to:
a) Mieszko i Boguś
b) Staś i Władek
c) Maćko i Jaśko
d) Miłosz i Kuba
Rozwiązanie

W wigilię roku 1890 Sienkiewicz wyruszył do:
a) Maroka
b) Tunezji
c) Egiptu
d) Etiopii
Rozwiązanie

Początek akcji stanowi przybycie Zbyszka i Maćka do gospody „Pod Lutym Turem” w:
a) Opatowie
b) Cieszynie
c) Tyńcu
d) Krakowie
Rozwiązanie

Szkic historyczny „Spytko z Melsztyna” powstał:
a) jako ostatnie dzieło Sienkiewicza
b) w 1865 roku
c) bezpośrednio przed rozpoczęciem pracy nad „Krzyżakami”
d) podczas pobytu Sienkiewicza w Królewcu
Rozwiązanie

Maćko podczas bitwy pod Grunwaldem zabija:
a) Hugona von Danvelda
b) Kunona Lichtensteina
c) Ulryka von Jungingena
d) Zygfryda de Löve
Rozwiązanie

Akcja „Krzyżaków” trwa:
a) 10 lat
b) 5 lat
c) 25 lat
d) 2 lata
Rozwiązanie

Komizmem słownym zabarwione zostały rozmowy Hlawy z:
a) Sanderusem
b) księciem Januszem
c) Zbyszkiem
d) Maćkiem
Rozwiązanie

Zygfryd wysłał do księcia Janusza z informacją o zajściu na zamku w Szczytnie z udziałem Juranda:
a) Danvelda
b) Konrada
c) Rodgiera
d) Gotfryda
Rozwiązanie

Tagi: