Krzyżacy
      Krzyżacy | inne lektury | kontakt | reklama | Wersja mobilna
streszczenieopracowaniebohaterowieżycie i twórczość autoratest   


Test:

Najwięcej nieścisłości w „Krzyżakach” pojawia się w literackim przedstawieniu:
a) królowej Jadwigi
b) księcia Janusza
c) księżnej Anny Danuty
d) Ulryka von Jungingena
Rozwiązanie

Jurand korzył się przed zakonnikami w:
a) Szczytnie
b) Spychowie
c) Krakowie
d) Olsztynie
Rozwiązanie


Warning: include(o_test1.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 617

Warning: include(o_test1.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 617

Warning: include(): Failed opening 'o_test1.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php70/lib/php') in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 617
Jurand w testamencie pozostawia Zbyszkowi:
a) Spychów
b) 100 złotych talarów
c) swój orszak
d) miecz i zbroję
Rozwiązanie

Anna Danuta była księżną:
a) śląską
b) żmudzką
c) mazowiecką
d) litewską
Rozwiązanie

Aby odzyskać Danusię Jurand miał:
a) upokorzyć się przed Zakonem
b) wszystkie odpowiedzi są poprawne
c) uwolnić Bergowa i innych jeńców
d) zachować w tajemnicy, że dziewczyna przebywa wśród Krzyżaków.
Rozwiązanie

Do Jagienki w konkury przyjeżdżało dwóch sąsiadów:
a) Wilk i Chatan
b) Wilk i Czatan
c) Wilk i Szatan
d) Wilk i Cztan
Rozwiązanie

Akcja „Krzyżaków” nie toczy się:
a) w Królestwie Polskim
b) na Litwie
c) na Rusi
d) w Prusach
Rozwiązanie

Po ukończeniu siódmej klasy w Poświętnem koło Płońska Sienkiewicz objął posadę:
a) antykwariusza
b) adiutanta
c) guwernera
d) korepetytora
Rozwiązanie

Synowie Zbyszka i Jagienki to:
a) Miłosz i Kuba
b) Mieszko i Boguś
c) Staś i Władek
d) Maćko i Jaśko
Rozwiązanie

Przesądny Maćko starał się przekupić workiem z winem wywieszonym na noc przed karczmą:
a) diabła Borutę
b) szatańskiego sługę Lucyfera
c) bożka lasu
d) skrzaty
Rozwiązanie


Samobójstwo popełnia:
a) Zygfryd de Lve
b) Hugo von Danveld
c) Kuno Lichtenstein
d) Fulko de Lorche
Rozwiązanie

Powała z Taczewa to:
a) książę
b) kupiec
c) rycerz
d) zakonnik
Rozwiązanie

Do Prus w poszukiwaniu Danusi postanowił pojechać:
a) de Lorche
b) Hlawa
c) Sanderus
d) Maćko z Bogdańca
Rozwiązanie

Sanderus był:
a) Lotaryńczykiem
b) Litwinem
c) Niemcem
d) Czechem
Rozwiązanie

Oblęgorek, majątek Sienkiewicza, który w 1900 roku otrzymał od polskiego społeczeństwa leży obecnie w województwie:
a) lubelskim
b) świętokrzyskim
c) podkarpackim
d) małopolskim
Rozwiązanie

Pątlik:
a) siatka podtrzymująca włosy
b) rodzaj czapki
c) rękawiczka
d) wstążka
Rozwiązanie

Zych ze Zgorzelic zalecił Maćkowi na jego dolegliwości:
a) sadło niedźwiedzia
b) skórę z wilka
c) napój z miodem
d) tłuszcz z bobra
Rozwiązanie

Dzierżawcą Spychowa zostaje:
a) Maćko
b) Jan z Czarnkowa
c) Zych ze Zgorzelic
d) Hlawa
Rozwiązanie

Sanderus urodził się w:
a) Gdańsku
b) Malborku
c) Kwidzynie
d) Toruniu
Rozwiązanie

Sienkiewicz rozpoczął studia na wydziale:
a) polonistycznym
b) prawnym
c) historycznym
d) lekarskim
Rozwiązanie


Warning: include(o_test3.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 623

Warning: include(o_test3.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 623

Warning: include(): Failed opening 'o_test3.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php70/lib/php') in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 623
Jurand do niewoli wziął rycerza:
a) Bergłowa
b) Bergowa
c) Bergerowa
d) Bergkowa
Rozwiązanie

Powieść ukazywała się w odcinkach w „Tygodniku Ilustrowanym”:
a) od 1899 roku 1903
b) od 1897 roku 1905
c) od 1897 roku 1900
d) od 1896 roku 1900
Rozwiązanie

Sienkiewicz stanął na czele komitetu, który podjął starania o postawienie w Warszawie pomnika:
a) Mickiewicza
b) Norwida
c) Kopernika
d) Słowackiego
Rozwiązanie

Akcja „Krzyżaków” trwa:
a) 10 lat
b) 2 lata
c) 5 lat
d) 25 lat
Rozwiązanie

Cechą charakterystyczną stroju mieszczan były:
a) kolorowe kapelusze noszone przy większych świętach
b) fioletowe niewielkie nakrycia głowy
c) niebieskie czapki z dużym rondlem
d) czerwone czapki z długimi końcami
Rozwiązanie

Nagrodę Nobla w dziedzinie literatury Henryk Sienkiewicz odebrał:
a) 10 grudnia 1903 roku
b) 10 grudnia 1902 roku
c) 10 grudnia 1904 roku
d) 10 grudnia 1905 roku
Rozwiązanie

Ostatni utwór Sienkiewicza, który ukazał się 25 listopada 1916 roku w „Tygodniku Ilustrowanym” to:
a) Wspomnienie
b) W pustyni i w puszczy
c) Legiony
d) Wiry
Rozwiązanie

Komizmem słownym zabarwione zostały rozmowy Hlawy z:
a) księciem Januszem
b) Maćkiem
c) Zbyszkiem
d) Sanderusem
Rozwiązanie

Juranda zmasakrowanego przez Krzyżaków rozpoznaje:
a) Jagienka
b) Hlawa
c) Danusia
d) Maćko
Rozwiązanie

Odpowiednikiem „błędnego rycerza” był:
a) Fulko de Lorche
b) Maćko z Bogdańca
c) Jurand ze Spychowa
d) Sanderus
Rozwiązanie

Pracę dla „Gazety Polskiej” rozpoczął Sienkiewicz pod pseudonimem:
a) Gajos
b) Wilnos
c) Białos
d) Litwos
Rozwiązanie

Hugo von Danveld to:
a) dworzanin księcia Janusza
b) starosta ze Szczytna
c) Czech
d) zakonnik
Rozwiązanie

Wianem Jagienki były:
a) Moczydoły
b) Zaborze
c) Zalesie
d) Wądoły
Rozwiązanie

Nałęczka to:
a) welon
b) stroik
c) chusta
d) rękawiczka
Rozwiązanie

Maćko z Bogdańca był herbu:
a) Tępa Podkowa
b) Opończyk
c) Bończyk
d) Przestrzał
Rozwiązanie

Na polowaniu księżnę Annę atakuje:
a) niedźwiedź
b) tur
c) żubr
d) wilk
Rozwiązanie

Hlawa wyzywa na pojedynek:
a) Rotgiera
b) giermka Zbyszka
c) giermka Rotgiera
d) Zbyszka
Rozwiązanie

Zbyszko odnajduje Danusię:
a) w leśniczówce
b) w chacie smolarza
c) na zamku w Malborku
d) na zamku w Szczytnie
Rozwiązanie

Zbyszko po naradzie z wodzem Skirwoiłło postanawia wspólnie z nim zaatakować:
a) Nowe Wilno
b) Nowe Kowno
c) Stare Troki
d) Stare Grodno
Rozwiązanie

Legendę o Walgierzu Wdałym:
a) opowiedział Maćko z Bogdańca
b) zaśpiewała Danusia
c) opowiedział jeden z zakonników
d) opowiedziała księżna Anna
Rozwiązanie

Sanderus handlował:
a) przyprawami
b) suknem
c) zbożem
d) relikwiami
Rozwiązanie

W lutym 1876 roku dzięki udzielonej przez Gazetę Polską pożyczce, którą miał spłacić cyklem artykułów, Henryk wyruszył do:
a) Australii
b) Ameryki
c) Azji
d) Afryki
Rozwiązanie

Zbyszkowi powalić niedźwiedzia:
a) pomógł Maćko
b) pomogła Jagienka
c) Pomógł Wilk i Cztan
d) pomógł Zych
Rozwiązanie

Królowa Jadwiga zmarła w roku:
a) 1401
b) 1398
c) 1400
d) 1399
Rozwiązanie

Zbyszko składa przysięgę, że złoży u stóp swojej damy trzy:
a) czuby z pawich piór z hełmów Krzyżaków
b) płaszcze z czarnym krzyżem
c) miecze krzyżackie
d) podkowy z krzyżackich koni
Rozwiązanie

Miłośnicy twórczości pisarza z łatwością doszukiwali się w „Krzyżakach”:
a) schematyczności kompozycyjnej
b) opisów przyrody
c) kontrastów społecznych
d) zwaśnionych stron konfliktu
Rozwiązanie

Sienkiewicz, pracując nad „Krzyżakami”, nie oparł się na:
a) monografii Szajnochy „Jagiełło i Jadwiga”
b) „Historii Polski” Jana Długosza
c) dziełach Dantyszka
d) „Kronikach” Janka z Czarnkowa
Rozwiązanie

Początek akcji stanowi przybycie Zbyszka i Maćka do gospody „Pod Lutym Turem” w:
a) Krakowie
b) Opatowie
c) Tyńcu
d) Cieszynie
Rozwiązanie

De Lorche jest rozczarowany faktem, że w polskich puszczach nie spotkał żadnego:
a) turonia
b) smoka
c) diabła
d) rozjuszonego tura
Rozwiązanie

Na rycerza pasował Zbyszka:
a) król Władysław
b) Zawisza Czarny
c) książę Janusz
d) Konrad von Jungingen
Rozwiązanie

W wigilię roku 1890 Sienkiewicz wyruszył do:
a) Egiptu
b) Etiopii
c) Maroka
d) Tunezji
Rozwiązanie

Wola Okrzejska, w której 5 maja 1846 roku o godzinie szóstej wieczorem, przyszedł na świat Henryk Sienkiewicz, leży na:
a) Podlasiu
b) Mazowszu
c) Lubelszczyźnie
d) Kielecczyźnie
Rozwiązanie

Szkic historyczny „Spytko z Melsztyna” powstał:
a) podczas pobytu Sienkiewicza w Królewcu
b) jako ostatnie dzieło Sienkiewicza
c) w 1865 roku
d) bezpośrednio przed rozpoczęciem pracy nad „Krzyżakami”
Rozwiązanie

Akcja „Krzyżaków” nie dotyczy:
a) powstania na Żmudzi
b) objęcia urzędu wielkiego mistrza przez Winrycha von Kniprode
c) rozmów polsko – krzyżackich w Raciążu
d) śmierci Konrada von Jungingena
Rozwiązanie

„Skrzatem” Danusię żartobliwie nazwał:
a) Zyndram z Maszkowic
b) Mikołaj z Długolasu
c) Zych ze Zgorzelic
d) Jurand ze Spychowa
Rozwiązanie

W 1900 roku autor „Potopu” otrzymał tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu:
a) Warszawskiego
b) Jagiellońskiego
c) Lwowskiego
d) Wileńskiego
Rozwiązanie

Diederich to:
a) kat
b) komtur
c) zakonnik
d) starosta
Rozwiązanie

Na chrzcie przyszłemu autorowi „Trylogii” rodzice nadali imiona:
a) Henryk Zygmunt Marek Bolesław
b) Henryk Stanisław Juliusz Mieszko
c) Henryk Zbigniew Klaudiusz Zygmunt
d) Henryk Adam Aleksander Pius
Rozwiązanie

Rozmowy Jagiełły z wielkim mistrzem odbywają się w:
a) Szczytnie
b) Kwidzynie
c) Raciążu
d) Tylży
Rozwiązanie

W momencie wybuchu powstania styczniowego Sienkiewicz miał:
a) siedemnaście lat
b) czternaście lat
c) piętnaście lat
d) szesnaście lat
Rozwiązanie

Zygfryd wysłał do księcia Janusza z informacją o zajściu na zamku w Szczytnie z udziałem Juranda:
a) Konrada
b) Rodgiera
c) Danvelda
d) Gotfryda
Rozwiązanie

11 listopada 1893 roku Sienkiewicz poślubił Marię Romanowską w:
a) Warszawie
b) Lublinie
c) Krakowie
d) Lwowie
Rozwiązanie

Maćko podczas bitwy pod Grunwaldem zabija:
a) Ulryka von Jungingena
b) Hugona von Danvelda
c) Kunona Lichtensteina
d) Zygfryda de Lve
Rozwiązanie

Pod nieobecność Maćka, który udał się do Spychowa Bogdańcem miał opiekować się:
a) Zbyszko
b) opat
c) Wilk
d) Hlawa
Rozwiązanie

Hlawa to pachołek:
a) królowej Jadwigi
b) Jagienki
c) Jurandówny
d) księżnej Anny
Rozwiązanie

Jagienka służyła na dworze:
a) księżnej Joanny
b) księżnej śląskiej
c) księżnej Aleksandry
d) księżnej Anny Danuty
Rozwiązanie

Tagi: