Krzyżacy | inne lektury | kontakt | reklama | Wersja mobilna
streszczenieopracowaniebohaterowieżycie i twórczość autoratest   

Test:

Juranda zmasakrowanego przez Krzyżaków rozpoznaje:
a) Maćko
b) Hlawa
c) Danusia
d) Jagienka
Rozwiązanie

11 listopada 1893 roku Sienkiewicz poślubił Marię Romanowską w:
a) Warszawie
b) Krakowie
c) Lwowie
d) Lublinie
Rozwiązanie


                                                 Reklamy OnetKontekst

Wola Okrzejska, w której 5 maja 1846 roku o godzinie szóstej wieczorem, przyszedł na świat Henryk Sienkiewicz, leży na:
a) Lubelszczyźnie
b) Kielecczyźnie
c) Mazowszu
d) Podlasiu
Rozwiązanie

Zych ze Zgorzelic zalecił Maćkowi na jego dolegliwości:
a) tłuszcz z bobra
b) sadło niedźwiedzia
c) skórę z wilka
d) napój z miodem
Rozwiązanie

Akcja „Krzyżaków” nie dotyczy:
a) objęcia urzędu wielkiego mistrza przez Winrycha von Kniprode
b) rozmów polsko – krzyżackich w Raciążu
c) śmierci Konrada von Jungingena
d) powstania na Żmudzi
Rozwiązanie

Cechą charakterystyczną stroju mieszczan były:
a) fioletowe niewielkie nakrycia głowy
b) czerwone czapki z długimi końcami
c) kolorowe kapelusze noszone przy większych świętach
d) niebieskie czapki z dużym rondlem
Rozwiązanie

Ostatni utwór Sienkiewicza, który ukazał się 25 listopada 1916 roku w „Tygodniku Ilustrowanym” to:
a) Wiry
b) W pustyni i w puszczy
c) Wspomnienie
d) Legiony
Rozwiązanie

Szkic historyczny „Spytko z Melsztyna” powstał:
a) w 1865 roku
b) jako ostatnie dzieło Sienkiewicza
c) bezpośrednio przed rozpoczęciem pracy nad „Krzyżakami”
d) podczas pobytu Sienkiewicza w Królewcu
Rozwiązanie

Zbyszko odnajduje Danusię:
a) w chacie smolarza
b) w leśniczówce
c) na zamku w Malborku
d) na zamku w Szczytnie
Rozwiązanie

Diederich to:
a) komtur
b) starosta
c) zakonnik
d) kat
Rozwiązanie


Aby odzyskać Danusię Jurand miał:
a) upokorzyć się przed Zakonem
b) wszystkie odpowiedzi są poprawne
c) uwolnić Bergowa i innych jeńców
d) zachować w tajemnicy, że dziewczyna przebywa wśród Krzyżaków.
Rozwiązanie

W lutym 1876 roku dzięki udzielonej przez Gazetę Polską pożyczce, którą miał spłacić cyklem artykułów, Henryk wyruszył do:
a) Australii
b) Ameryki
c) Afryki
d) Azji
Rozwiązanie

Akcja „Krzyżaków” nie toczy się:
a) na Rusi
b) na Litwie
c) w Królestwie Polskim
d) w Prusach
Rozwiązanie

Maćko podczas bitwy pod Grunwaldem zabija:
a) Kunona Lichtensteina
b) Ulryka von Jungingena
c) Zygfryda de Löve
d) Hugona von Danvelda
Rozwiązanie

Powała z Taczewa to:
a) kupiec
b) rycerz
c) zakonnik
d) książę
Rozwiązanie

Dzierżawcą Spychowa zostaje:
a) Zych ze Zgorzelic
b) Hlawa
c) Maćko
d) Jan z Czarnkowa
Rozwiązanie

Jagienka służyła na dworze:
a) księżnej śląskiej
b) księżnej Joanny
c) księżnej Aleksandry
d) księżnej Anny Danuty
Rozwiązanie

Jurand do niewoli wziął rycerza:
a) Bergłowa
b) Bergowa
c) Bergkowa
d) Bergerowa
Rozwiązanie

Sanderus handlował:
a) suknem
b) relikwiami
c) zbożem
d) przyprawami
Rozwiązanie

„Skrzatem” Danusię żartobliwie nazwał:
a) Jurand ze Spychowa
b) Zyndram z Maszkowic
c) Mikołaj z Długolasu
d) Zych ze Zgorzelic
Rozwiązanie


Nałęczka to:
a) welon
b) chusta
c) stroik
d) rękawiczka
Rozwiązanie

Początek akcji stanowi przybycie Zbyszka i Maćka do gospody „Pod Lutym Turem” w:
a) Opatowie
b) Cieszynie
c) Tyńcu
d) Krakowie
Rozwiązanie

W 1900 roku autor „Potopu” otrzymał tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu:
a) Lwowskiego
b) Jagiellońskiego
c) Wileńskiego
d) Warszawskiego
Rozwiązanie

Zbyszkowi powalić niedźwiedzia:
a) Pomógł Wilk i Cztan
b) pomógł Maćko
c) pomógł Zych
d) pomogła Jagienka
Rozwiązanie

Sanderus był:
a) Niemcem
b) Litwinem
c) Czechem
d) Lotaryńczykiem
Rozwiązanie

Hugo von Danveld to:
a) starosta ze Szczytna
b) zakonnik
c) Czech
d) dworzanin księcia Janusza
Rozwiązanie

Odpowiednikiem „błędnego rycerza” był:
a) Fulko de Lorche
b) Jurand ze Spychowa
c) Maćko z Bogdańca
d) Sanderus
Rozwiązanie

Zbyszko składa przysięgę, że złoży u stóp swojej damy trzy:
a) miecze krzyżackie
b) podkowy z krzyżackich koni
c) płaszcze z czarnym krzyżem
d) czuby z pawich piór z hełmów Krzyżaków
Rozwiązanie

Sienkiewicz, pracując nad „Krzyżakami”, nie oparł się na:
a) „Kronikach” Janka z Czarnkowa
b) dziełach Dantyszka
c) „Historii Polski” Jana Długosza
d) monografii Szajnochy „Jagiełło i Jadwiga”
Rozwiązanie

Sienkiewicz stanął na czele komitetu, który podjął starania o postawienie w Warszawie pomnika:
a) Mickiewicza
b) Słowackiego
c) Kopernika
d) Norwida
Rozwiązanie

Sienkiewicz rozpoczął studia na wydziale:
a) polonistycznym
b) prawnym
c) lekarskim
d) historycznym
Rozwiązanie

Pątlik:
a) rękawiczka
b) wstążka
c) siatka podtrzymująca włosy
d) rodzaj czapki
Rozwiązanie

Maćko z Bogdańca był herbu:
a) Bończyk
b) Tępa Podkowa
c) Opończyk
d) Przestrzał
Rozwiązanie

Oblęgorek, majątek Sienkiewicza, który w 1900 roku otrzymał od polskiego społeczeństwa leży obecnie w województwie:
a) podkarpackim
b) lubelskim
c) świętokrzyskim
d) małopolskim
Rozwiązanie

Przesądny Maćko starał się przekupić workiem z winem wywieszonym na noc przed karczmą:
a) szatańskiego sługę Lucyfera
b) skrzaty
c) bożka lasu
d) diabła Borutę
Rozwiązanie

Nagrodę Nobla w dziedzinie literatury Henryk Sienkiewicz odebrał:
a) 10 grudnia 1904 roku
b) 10 grudnia 1902 roku
c) 10 grudnia 1905 roku
d) 10 grudnia 1903 roku
Rozwiązanie

Jurand korzył się przed zakonnikami w:
a) Olsztynie
b) Krakowie
c) Spychowie
d) Szczytnie
Rozwiązanie

W wigilię roku 1890 Sienkiewicz wyruszył do:
a) Tunezji
b) Etiopii
c) Maroka
d) Egiptu
Rozwiązanie

Najwięcej nieścisłości w „Krzyżakach” pojawia się w literackim przedstawieniu:
a) księcia Janusza
b) królowej Jadwigi
c) księżnej Anny Danuty
d) Ulryka von Jungingena
Rozwiązanie

De Lorche jest rozczarowany faktem, że w polskich puszczach nie spotkał żadnego:
a) rozjuszonego tura
b) turonia
c) smoka
d) diabła
Rozwiązanie

Hlawa to pachołek:
a) księżnej Anny
b) królowej Jadwigi
c) Jagienki
d) Jurandówny
Rozwiązanie

Na chrzcie przyszłemu autorowi „Trylogii” rodzice nadali imiona:
a) Henryk Zygmunt Marek Bolesław
b) Henryk Adam Aleksander Pius
c) Henryk Zbigniew Klaudiusz Zygmunt
d) Henryk Stanisław Juliusz Mieszko
Rozwiązanie

Jurand w testamencie pozostawia Zbyszkowi:
a) miecz i zbroję
b) 100 złotych talarów
c) swój orszak
d) Spychów
Rozwiązanie

Miłośnicy twórczości pisarza z łatwością doszukiwali się w „Krzyżakach”:
a) opisów przyrody
b) zwaśnionych stron konfliktu
c) schematyczności kompozycyjnej
d) kontrastów społecznych
Rozwiązanie

Synowie Zbyszka i Jagienki to:
a) Miłosz i Kuba
b) Maćko i Jaśko
c) Mieszko i Boguś
d) Staś i Władek
Rozwiązanie

Do Prus w poszukiwaniu Danusi postanowił pojechać:
a) Sanderus
b) de Lorche
c) Hlawa
d) Maćko z Bogdańca
Rozwiązanie

Sanderus urodził się w:
a) Toruniu
b) Malborku
c) Kwidzynie
d) Gdańsku
Rozwiązanie

Królowa Jadwiga zmarła w roku:
a) 1398
b) 1399
c) 1401
d) 1400
Rozwiązanie

Legendę o Walgierzu Wdałym:
a) zaśpiewała Danusia
b) opowiedziała księżna Anna
c) opowiedział Maćko z Bogdańca
d) opowiedział jeden z zakonników
Rozwiązanie

Anna Danuta była księżną:
a) litewską
b) żmudzką
c) śląską
d) mazowiecką
Rozwiązanie

Samobójstwo popełnia:
a) Fulko de Lorche
b) Zygfryd de Löve
c) Hugo von Danveld
d) Kuno Lichtenstein
Rozwiązanie

Zbyszko po naradzie z wodzem Skirwoiłło postanawia wspólnie z nim zaatakować:
a) Stare Grodno
b) Nowe Wilno
c) Stare Troki
d) Nowe Kowno
Rozwiązanie

Komizmem słownym zabarwione zostały rozmowy Hlawy z:
a) Maćkiem
b) Sanderusem
c) Zbyszkiem
d) księciem Januszem
Rozwiązanie

Akcja „Krzyżaków” trwa:
a) 25 lat
b) 10 lat
c) 2 lata
d) 5 lat
Rozwiązanie

Rozmowy Jagiełły z wielkim mistrzem odbywają się w:
a) Raciążu
b) Kwidzynie
c) Tylży
d) Szczytnie
Rozwiązanie

Pod nieobecność Maćka, który udał się do Spychowa Bogdańcem miał opiekować się:
a) Hlawa
b) Wilk
c) Zbyszko
d) opat
Rozwiązanie

Do Jagienki w konkury przyjeżdżało dwóch sąsiadów:
a) Wilk i Czatan
b) Wilk i Cztan
c) Wilk i Szatan
d) Wilk i Chatan
Rozwiązanie

Powieść ukazywała się w odcinkach w „Tygodniku Ilustrowanym”:
a) od 1897 roku 1900
b) od 1897 roku 1905
c) od 1896 roku 1900
d) od 1899 roku 1903
Rozwiązanie

Na rycerza pasował Zbyszka:
a) książę Janusz
b) Zawisza Czarny
c) król Władysław
d) Konrad von Jungingen
Rozwiązanie

W momencie wybuchu powstania styczniowego Sienkiewicz miał:
a) szesnaście lat
b) czternaście lat
c) piętnaście lat
d) siedemnaście lat
Rozwiązanie

Hlawa wyzywa na pojedynek:
a) Zbyszka
b) giermka Rotgiera
c) giermka Zbyszka
d) Rotgiera
Rozwiązanie

Na polowaniu księżnę Annę atakuje:
a) żubr
b) tur
c) niedźwiedź
d) wilk
Rozwiązanie

Zygfryd wysłał do księcia Janusza z informacją o zajściu na zamku w Szczytnie z udziałem Juranda:
a) Gotfryda
b) Danvelda
c) Rodgiera
d) Konrada
Rozwiązanie

Po ukończeniu siódmej klasy w Poświętnem koło Płońska Sienkiewicz objął posadę:
a) adiutanta
b) guwernera
c) korepetytora
d) antykwariusza
Rozwiązanie

Pracę dla „Gazety Polskiej” rozpoczął Sienkiewicz pod pseudonimem:
a) Gajos
b) Wilnos
c) Białos
d) Litwos
Rozwiązanie

Wianem Jagienki były:
a) Zaborze
b) Zalesie
c) Moczydoły
d) Wądoły
Rozwiązanie

Tagi: