Krzyżacy | inne lektury | kontakt | reklama | studia
streszczenieopracowaniebohaterowieżycie i twórczość autoratest   

Test:

Jurand do niewoli wziął rycerza:
a) Bergłowa
b) Bergkowa
c) Bergerowa
d) Bergowa
Rozwiązanie

Odpowiednikiem „błędnego rycerza” był:
a) Sanderus
b) Maćko z Bogdańca
c) Fulko de Lorche
d) Jurand ze Spychowa
Rozwiązanie


                                                 Reklamy OnetKontekst

Diederich to:
a) starosta
b) kat
c) komtur
d) zakonnik
Rozwiązanie

Hlawa to pachołek:
a) księżnej Anny
b) królowej Jadwigi
c) Jurandówny
d) Jagienki
Rozwiązanie

Do Prus w poszukiwaniu Danusi postanowił pojechać:
a) de Lorche
b) Maćko z Bogdańca
c) Sanderus
d) Hlawa
Rozwiązanie

W wigilię roku 1890 Sienkiewicz wyruszył do:
a) Egiptu
b) Maroka
c) Etiopii
d) Tunezji
Rozwiązanie

Do Jagienki w konkury przyjeżdżało dwóch sąsiadów:
a) Wilk i Chatan
b) Wilk i Cztan
c) Wilk i Czatan
d) Wilk i Szatan
Rozwiązanie

Sienkiewicz stanął na czele komitetu, który podjął starania o postawienie w Warszawie pomnika:
a) Kopernika
b) Mickiewicza
c) Słowackiego
d) Norwida
Rozwiązanie

Początek akcji stanowi przybycie Zbyszka i Maćka do gospody „Pod Lutym Turem” w:
a) Cieszynie
b) Krakowie
c) Opatowie
d) Tyńcu
Rozwiązanie

Przesądny Maćko starał się przekupić workiem z winem wywieszonym na noc przed karczmą:
a) diabła Borutę
b) skrzaty
c) bożka lasu
d) szatańskiego sługę Lucyfera
Rozwiązanie


Legendę o Walgierzu Wdałym:
a) opowiedział jeden z zakonników
b) opowiedziała księżna Anna
c) zaśpiewała Danusia
d) opowiedział Maćko z Bogdańca
Rozwiązanie

„Skrzatem” Danusię żartobliwie nazwał:
a) Mikołaj z Długolasu
b) Zyndram z Maszkowic
c) Jurand ze Spychowa
d) Zych ze Zgorzelic
Rozwiązanie

Jurand w testamencie pozostawia Zbyszkowi:
a) 100 złotych talarów
b) Spychów
c) swój orszak
d) miecz i zbroję
Rozwiązanie

Komizmem słownym zabarwione zostały rozmowy Hlawy z:
a) Zbyszkiem
b) Maćkiem
c) księciem Januszem
d) Sanderusem
Rozwiązanie

Zych ze Zgorzelic zalecił Maćkowi na jego dolegliwości:
a) skórę z wilka
b) sadło niedźwiedzia
c) tłuszcz z bobra
d) napój z miodem
Rozwiązanie

Akcja „Krzyżaków” nie toczy się:
a) w Prusach
b) w Królestwie Polskim
c) na Litwie
d) na Rusi
Rozwiązanie

Dzierżawcą Spychowa zostaje:
a) Jan z Czarnkowa
b) Zych ze Zgorzelic
c) Maćko
d) Hlawa
Rozwiązanie

W lutym 1876 roku dzięki udzielonej przez Gazetę Polską pożyczce, którą miał spłacić cyklem artykułów, Henryk wyruszył do:
a) Afryki
b) Ameryki
c) Azji
d) Australii
Rozwiązanie

Wola Okrzejska, w której 5 maja 1846 roku o godzinie szóstej wieczorem, przyszedł na świat Henryk Sienkiewicz, leży na:
a) Kielecczyźnie
b) Podlasiu
c) Mazowszu
d) Lubelszczyźnie
Rozwiązanie

Nałęczka to:
a) chusta
b) rękawiczka
c) stroik
d) welon
Rozwiązanie


De Lorche jest rozczarowany faktem, że w polskich puszczach nie spotkał żadnego:
a) turonia
b) smoka
c) rozjuszonego tura
d) diabła
Rozwiązanie

Sanderus był:
a) Litwinem
b) Lotaryńczykiem
c) Czechem
d) Niemcem
Rozwiązanie

Wianem Jagienki były:
a) Moczydoły
b) Zaborze
c) Wądoły
d) Zalesie
Rozwiązanie

Miłośnicy twórczości pisarza z łatwością doszukiwali się w „Krzyżakach”:
a) opisów przyrody
b) zwaśnionych stron konfliktu
c) schematyczności kompozycyjnej
d) kontrastów społecznych
Rozwiązanie

Ostatni utwór Sienkiewicza, który ukazał się 25 listopada 1916 roku w „Tygodniku Ilustrowanym” to:
a) W pustyni i w puszczy
b) Legiony
c) Wspomnienie
d) Wiry
Rozwiązanie

W momencie wybuchu powstania styczniowego Sienkiewicz miał:
a) piętnaście lat
b) szesnaście lat
c) siedemnaście lat
d) czternaście lat
Rozwiązanie

Zbyszko po naradzie z wodzem Skirwoiłło postanawia wspólnie z nim zaatakować:
a) Stare Grodno
b) Stare Troki
c) Nowe Kowno
d) Nowe Wilno
Rozwiązanie

Pracę dla „Gazety Polskiej” rozpoczął Sienkiewicz pod pseudonimem:
a) Gajos
b) Litwos
c) Białos
d) Wilnos
Rozwiązanie

Akcja „Krzyżaków” nie dotyczy:
a) objęcia urzędu wielkiego mistrza przez Winrycha von Kniprode
b) rozmów polsko – krzyżackich w Raciążu
c) powstania na Żmudzi
d) śmierci Konrada von Jungingena
Rozwiązanie

Na rycerza pasował Zbyszka:
a) Zawisza Czarny
b) książę Janusz
c) król Władysław
d) Konrad von Jungingen
Rozwiązanie

Sanderus urodził się w:
a) Malborku
b) Toruniu
c) Gdańsku
d) Kwidzynie
Rozwiązanie

Zbyszkowi powalić niedźwiedzia:
a) pomogła Jagienka
b) Pomógł Wilk i Cztan
c) pomógł Zych
d) pomógł Maćko
Rozwiązanie

W 1900 roku autor „Potopu” otrzymał tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu:
a) Warszawskiego
b) Wileńskiego
c) Lwowskiego
d) Jagiellońskiego
Rozwiązanie

Sienkiewicz rozpoczął studia na wydziale:
a) historycznym
b) prawnym
c) lekarskim
d) polonistycznym
Rozwiązanie

Synowie Zbyszka i Jagienki to:
a) Staś i Władek
b) Maćko i Jaśko
c) Miłosz i Kuba
d) Mieszko i Boguś
Rozwiązanie

Na polowaniu księżnę Annę atakuje:
a) żubr
b) wilk
c) tur
d) niedźwiedź
Rozwiązanie

Najwięcej nieścisłości w „Krzyżakach” pojawia się w literackim przedstawieniu:
a) księcia Janusza
b) księżnej Anny Danuty
c) Ulryka von Jungingena
d) królowej Jadwigi
Rozwiązanie

Sienkiewicz, pracując nad „Krzyżakami”, nie oparł się na:
a) „Historii Polski” Jana Długosza
b) monografii Szajnochy „Jagiełło i Jadwiga”
c) dziełach Dantyszka
d) „Kronikach” Janka z Czarnkowa
Rozwiązanie

Akcja „Krzyżaków” trwa:
a) 25 lat
b) 10 lat
c) 5 lat
d) 2 lata
Rozwiązanie

Nagrodę Nobla w dziedzinie literatury Henryk Sienkiewicz odebrał:
a) 10 grudnia 1904 roku
b) 10 grudnia 1903 roku
c) 10 grudnia 1905 roku
d) 10 grudnia 1902 roku
Rozwiązanie

Juranda zmasakrowanego przez Krzyżaków rozpoznaje:
a) Danusia
b) Maćko
c) Hlawa
d) Jagienka
Rozwiązanie

Zbyszko odnajduje Danusię:
a) na zamku w Malborku
b) w chacie smolarza
c) w leśniczówce
d) na zamku w Szczytnie
Rozwiązanie

Pod nieobecność Maćka, który udał się do Spychowa Bogdańcem miał opiekować się:
a) opat
b) Zbyszko
c) Wilk
d) Hlawa
Rozwiązanie

Cechą charakterystyczną stroju mieszczan były:
a) niebieskie czapki z dużym rondlem
b) czerwone czapki z długimi końcami
c) kolorowe kapelusze noszone przy większych świętach
d) fioletowe niewielkie nakrycia głowy
Rozwiązanie

Hlawa wyzywa na pojedynek:
a) Zbyszka
b) giermka Zbyszka
c) Rotgiera
d) giermka Rotgiera
Rozwiązanie

Anna Danuta była księżną:
a) litewską
b) mazowiecką
c) śląską
d) żmudzką
Rozwiązanie

Maćko podczas bitwy pod Grunwaldem zabija:
a) Kunona Lichtensteina
b) Hugona von Danvelda
c) Ulryka von Jungingena
d) Zygfryda de Löve
Rozwiązanie

Aby odzyskać Danusię Jurand miał:
a) upokorzyć się przed Zakonem
b) wszystkie odpowiedzi są poprawne
c) zachować w tajemnicy, że dziewczyna przebywa wśród Krzyżaków.
d) uwolnić Bergowa i innych jeńców
Rozwiązanie

11 listopada 1893 roku Sienkiewicz poślubił Marię Romanowską w:
a) Warszawie
b) Krakowie
c) Lwowie
d) Lublinie
Rozwiązanie

Jurand korzył się przed zakonnikami w:
a) Spychowie
b) Olsztynie
c) Szczytnie
d) Krakowie
Rozwiązanie

Po ukończeniu siódmej klasy w Poświętnem koło Płońska Sienkiewicz objął posadę:
a) guwernera
b) adiutanta
c) korepetytora
d) antykwariusza
Rozwiązanie

Na chrzcie przyszłemu autorowi „Trylogii” rodzice nadali imiona:
a) Henryk Zbigniew Klaudiusz Zygmunt
b) Henryk Adam Aleksander Pius
c) Henryk Stanisław Juliusz Mieszko
d) Henryk Zygmunt Marek Bolesław
Rozwiązanie

Powała z Taczewa to:
a) zakonnik
b) rycerz
c) książę
d) kupiec
Rozwiązanie

Sanderus handlował:
a) zbożem
b) przyprawami
c) relikwiami
d) suknem
Rozwiązanie

Samobójstwo popełnia:
a) Fulko de Lorche
b) Zygfryd de Löve
c) Kuno Lichtenstein
d) Hugo von Danveld
Rozwiązanie

Oblęgorek, majątek Sienkiewicza, który w 1900 roku otrzymał od polskiego społeczeństwa leży obecnie w województwie:
a) podkarpackim
b) lubelskim
c) małopolskim
d) świętokrzyskim
Rozwiązanie

Powieść ukazywała się w odcinkach w „Tygodniku Ilustrowanym”:
a) od 1897 roku 1905
b) od 1899 roku 1903
c) od 1896 roku 1900
d) od 1897 roku 1900
Rozwiązanie

Jagienka służyła na dworze:
a) księżnej Anny Danuty
b) księżnej śląskiej
c) księżnej Joanny
d) księżnej Aleksandry
Rozwiązanie

Maćko z Bogdańca był herbu:
a) Bończyk
b) Przestrzał
c) Opończyk
d) Tępa Podkowa
Rozwiązanie

Szkic historyczny „Spytko z Melsztyna” powstał:
a) w 1865 roku
b) bezpośrednio przed rozpoczęciem pracy nad „Krzyżakami”
c) jako ostatnie dzieło Sienkiewicza
d) podczas pobytu Sienkiewicza w Królewcu
Rozwiązanie

Królowa Jadwiga zmarła w roku:
a) 1399
b) 1401
c) 1398
d) 1400
Rozwiązanie

Zygfryd wysłał do księcia Janusza z informacją o zajściu na zamku w Szczytnie z udziałem Juranda:
a) Gotfryda
b) Konrada
c) Danvelda
d) Rodgiera
Rozwiązanie

Hugo von Danveld to:
a) Czech
b) starosta ze Szczytna
c) zakonnik
d) dworzanin księcia Janusza
Rozwiązanie

Zbyszko składa przysięgę, że złoży u stóp swojej damy trzy:
a) podkowy z krzyżackich koni
b) płaszcze z czarnym krzyżem
c) czuby z pawich piór z hełmów Krzyżaków
d) miecze krzyżackie
Rozwiązanie

Pątlik:
a) rękawiczka
b) siatka podtrzymująca włosy
c) wstążka
d) rodzaj czapki
Rozwiązanie

Rozmowy Jagiełły z wielkim mistrzem odbywają się w:
a) Raciążu
b) Kwidzynie
c) Tylży
d) Szczytnie
Rozwiązanie

Tagi: