Krzyżacy | inne lektury | kontakt | reklama | studia
streszczenieopracowaniebohaterowieżycie i twórczość autoratest   

Test:

Wianem Jagienki były:
a) Zaborze
b) Moczydoły
c) Wądoły
d) Zalesie
Rozwiązanie

Pod nieobecność Maćka, który udał się do Spychowa Bogdańcem miał opiekować się:
a) Hlawa
b) Wilk
c) opat
d) Zbyszko
Rozwiązanie


                                                 Reklamy OnetKontekst

Sanderus był:
a) Czechem
b) Niemcem
c) Litwinem
d) Lotaryńczykiem
Rozwiązanie

Hlawa wyzywa na pojedynek:
a) Zbyszka
b) Rotgiera
c) giermka Rotgiera
d) giermka Zbyszka
Rozwiązanie

Zych ze Zgorzelic zalecił Maćkowi na jego dolegliwości:
a) tłuszcz z bobra
b) sadło niedźwiedzia
c) napój z miodem
d) skórę z wilka
Rozwiązanie

11 listopada 1893 roku Sienkiewicz poślubił Marię Romanowską w:
a) Warszawie
b) Lwowie
c) Lublinie
d) Krakowie
Rozwiązanie

Zbyszko składa przysięgę, że złoży u stóp swojej damy trzy:
a) miecze krzyżackie
b) płaszcze z czarnym krzyżem
c) czuby z pawich piór z hełmów Krzyżaków
d) podkowy z krzyżackich koni
Rozwiązanie

Maćko podczas bitwy pod Grunwaldem zabija:
a) Hugona von Danvelda
b) Kunona Lichtensteina
c) Zygfryda de Löve
d) Ulryka von Jungingena
Rozwiązanie

W momencie wybuchu powstania styczniowego Sienkiewicz miał:
a) czternaście lat
b) siedemnaście lat
c) szesnaście lat
d) piętnaście lat
Rozwiązanie

Na polowaniu księżnę Annę atakuje:
a) niedźwiedź
b) żubr
c) tur
d) wilk
Rozwiązanie


Juranda zmasakrowanego przez Krzyżaków rozpoznaje:
a) Maćko
b) Danusia
c) Hlawa
d) Jagienka
Rozwiązanie

W lutym 1876 roku dzięki udzielonej przez Gazetę Polską pożyczce, którą miał spłacić cyklem artykułów, Henryk wyruszył do:
a) Azji
b) Australii
c) Ameryki
d) Afryki
Rozwiązanie

Rozmowy Jagiełły z wielkim mistrzem odbywają się w:
a) Raciążu
b) Kwidzynie
c) Tylży
d) Szczytnie
Rozwiązanie

De Lorche jest rozczarowany faktem, że w polskich puszczach nie spotkał żadnego:
a) rozjuszonego tura
b) smoka
c) diabła
d) turonia
Rozwiązanie

Jurand korzył się przed zakonnikami w:
a) Szczytnie
b) Krakowie
c) Spychowie
d) Olsztynie
Rozwiązanie

Diederich to:
a) kat
b) zakonnik
c) starosta
d) komtur
Rozwiązanie

Jagienka służyła na dworze:
a) księżnej śląskiej
b) księżnej Anny Danuty
c) księżnej Aleksandry
d) księżnej Joanny
Rozwiązanie

Synowie Zbyszka i Jagienki to:
a) Maćko i Jaśko
b) Miłosz i Kuba
c) Mieszko i Boguś
d) Staś i Władek
Rozwiązanie

Samobójstwo popełnia:
a) Hugo von Danveld
b) Kuno Lichtenstein
c) Fulko de Lorche
d) Zygfryd de Löve
Rozwiązanie

Zbyszkowi powalić niedźwiedzia:
a) Pomógł Wilk i Cztan
b) pomogła Jagienka
c) pomógł Maćko
d) pomógł Zych
Rozwiązanie


Sienkiewicz rozpoczął studia na wydziale:
a) prawnym
b) historycznym
c) lekarskim
d) polonistycznym
Rozwiązanie

Do Jagienki w konkury przyjeżdżało dwóch sąsiadów:
a) Wilk i Cztan
b) Wilk i Szatan
c) Wilk i Chatan
d) Wilk i Czatan
Rozwiązanie

W 1900 roku autor „Potopu” otrzymał tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu:
a) Jagiellońskiego
b) Lwowskiego
c) Wileńskiego
d) Warszawskiego
Rozwiązanie

Powała z Taczewa to:
a) kupiec
b) książę
c) rycerz
d) zakonnik
Rozwiązanie

Sienkiewicz, pracując nad „Krzyżakami”, nie oparł się na:
a) „Historii Polski” Jana Długosza
b) „Kronikach” Janka z Czarnkowa
c) monografii Szajnochy „Jagiełło i Jadwiga”
d) dziełach Dantyszka
Rozwiązanie

Nagrodę Nobla w dziedzinie literatury Henryk Sienkiewicz odebrał:
a) 10 grudnia 1903 roku
b) 10 grudnia 1905 roku
c) 10 grudnia 1902 roku
d) 10 grudnia 1904 roku
Rozwiązanie

Anna Danuta była księżną:
a) żmudzką
b) śląską
c) litewską
d) mazowiecką
Rozwiązanie

Legendę o Walgierzu Wdałym:
a) zaśpiewała Danusia
b) opowiedział Maćko z Bogdańca
c) opowiedziała księżna Anna
d) opowiedział jeden z zakonników
Rozwiązanie

Zygfryd wysłał do księcia Janusza z informacją o zajściu na zamku w Szczytnie z udziałem Juranda:
a) Konrada
b) Gotfryda
c) Rodgiera
d) Danvelda
Rozwiązanie

Jurand w testamencie pozostawia Zbyszkowi:
a) swój orszak
b) 100 złotych talarów
c) Spychów
d) miecz i zbroję
Rozwiązanie

Wola Okrzejska, w której 5 maja 1846 roku o godzinie szóstej wieczorem, przyszedł na świat Henryk Sienkiewicz, leży na:
a) Lubelszczyźnie
b) Podlasiu
c) Kielecczyźnie
d) Mazowszu
Rozwiązanie

Zbyszko odnajduje Danusię:
a) na zamku w Malborku
b) na zamku w Szczytnie
c) w chacie smolarza
d) w leśniczówce
Rozwiązanie

Królowa Jadwiga zmarła w roku:
a) 1398
b) 1400
c) 1399
d) 1401
Rozwiązanie

Na rycerza pasował Zbyszka:
a) Konrad von Jungingen
b) król Władysław
c) Zawisza Czarny
d) książę Janusz
Rozwiązanie

Akcja „Krzyżaków” trwa:
a) 2 lata
b) 25 lat
c) 5 lat
d) 10 lat
Rozwiązanie

Do Prus w poszukiwaniu Danusi postanowił pojechać:
a) Hlawa
b) Sanderus
c) Maćko z Bogdańca
d) de Lorche
Rozwiązanie

Maćko z Bogdańca był herbu:
a) Tępa Podkowa
b) Opończyk
c) Przestrzał
d) Bończyk
Rozwiązanie

Miłośnicy twórczości pisarza z łatwością doszukiwali się w „Krzyżakach”:
a) schematyczności kompozycyjnej
b) kontrastów społecznych
c) opisów przyrody
d) zwaśnionych stron konfliktu
Rozwiązanie

Pracę dla „Gazety Polskiej” rozpoczął Sienkiewicz pod pseudonimem:
a) Gajos
b) Białos
c) Litwos
d) Wilnos
Rozwiązanie

Nałęczka to:
a) stroik
b) rękawiczka
c) welon
d) chusta
Rozwiązanie

Ostatni utwór Sienkiewicza, który ukazał się 25 listopada 1916 roku w „Tygodniku Ilustrowanym” to:
a) Wiry
b) Legiony
c) Wspomnienie
d) W pustyni i w puszczy
Rozwiązanie

Początek akcji stanowi przybycie Zbyszka i Maćka do gospody „Pod Lutym Turem” w:
a) Krakowie
b) Opatowie
c) Tyńcu
d) Cieszynie
Rozwiązanie

„Skrzatem” Danusię żartobliwie nazwał:
a) Mikołaj z Długolasu
b) Zych ze Zgorzelic
c) Jurand ze Spychowa
d) Zyndram z Maszkowic
Rozwiązanie

Jurand do niewoli wziął rycerza:
a) Bergłowa
b) Bergerowa
c) Bergkowa
d) Bergowa
Rozwiązanie

Sienkiewicz stanął na czele komitetu, który podjął starania o postawienie w Warszawie pomnika:
a) Norwida
b) Mickiewicza
c) Słowackiego
d) Kopernika
Rozwiązanie

Hugo von Danveld to:
a) Czech
b) zakonnik
c) starosta ze Szczytna
d) dworzanin księcia Janusza
Rozwiązanie

Komizmem słownym zabarwione zostały rozmowy Hlawy z:
a) księciem Januszem
b) Maćkiem
c) Zbyszkiem
d) Sanderusem
Rozwiązanie

Po ukończeniu siódmej klasy w Poświętnem koło Płońska Sienkiewicz objął posadę:
a) adiutanta
b) korepetytora
c) antykwariusza
d) guwernera
Rozwiązanie

Cechą charakterystyczną stroju mieszczan były:
a) kolorowe kapelusze noszone przy większych świętach
b) niebieskie czapki z dużym rondlem
c) fioletowe niewielkie nakrycia głowy
d) czerwone czapki z długimi końcami
Rozwiązanie

Odpowiednikiem „błędnego rycerza” był:
a) Maćko z Bogdańca
b) Fulko de Lorche
c) Jurand ze Spychowa
d) Sanderus
Rozwiązanie

Powieść ukazywała się w odcinkach w „Tygodniku Ilustrowanym”:
a) od 1896 roku 1900
b) od 1899 roku 1903
c) od 1897 roku 1900
d) od 1897 roku 1905
Rozwiązanie

Zbyszko po naradzie z wodzem Skirwoiłło postanawia wspólnie z nim zaatakować:
a) Nowe Wilno
b) Stare Troki
c) Nowe Kowno
d) Stare Grodno
Rozwiązanie

Przesądny Maćko starał się przekupić workiem z winem wywieszonym na noc przed karczmą:
a) bożka lasu
b) skrzaty
c) szatańskiego sługę Lucyfera
d) diabła Borutę
Rozwiązanie

Dzierżawcą Spychowa zostaje:
a) Maćko
b) Hlawa
c) Zych ze Zgorzelic
d) Jan z Czarnkowa
Rozwiązanie

Pątlik:
a) rodzaj czapki
b) wstążka
c) siatka podtrzymująca włosy
d) rękawiczka
Rozwiązanie

Najwięcej nieścisłości w „Krzyżakach” pojawia się w literackim przedstawieniu:
a) Ulryka von Jungingena
b) królowej Jadwigi
c) księcia Janusza
d) księżnej Anny Danuty
Rozwiązanie

Aby odzyskać Danusię Jurand miał:
a) zachować w tajemnicy, że dziewczyna przebywa wśród Krzyżaków.
b) upokorzyć się przed Zakonem
c) wszystkie odpowiedzi są poprawne
d) uwolnić Bergowa i innych jeńców
Rozwiązanie

Sanderus handlował:
a) relikwiami
b) przyprawami
c) zbożem
d) suknem
Rozwiązanie

Akcja „Krzyżaków” nie toczy się:
a) w Królestwie Polskim
b) w Prusach
c) na Litwie
d) na Rusi
Rozwiązanie

Na chrzcie przyszłemu autorowi „Trylogii” rodzice nadali imiona:
a) Henryk Zygmunt Marek Bolesław
b) Henryk Adam Aleksander Pius
c) Henryk Stanisław Juliusz Mieszko
d) Henryk Zbigniew Klaudiusz Zygmunt
Rozwiązanie

Akcja „Krzyżaków” nie dotyczy:
a) śmierci Konrada von Jungingena
b) rozmów polsko – krzyżackich w Raciążu
c) powstania na Żmudzi
d) objęcia urzędu wielkiego mistrza przez Winrycha von Kniprode
Rozwiązanie

Szkic historyczny „Spytko z Melsztyna” powstał:
a) bezpośrednio przed rozpoczęciem pracy nad „Krzyżakami”
b) podczas pobytu Sienkiewicza w Królewcu
c) w 1865 roku
d) jako ostatnie dzieło Sienkiewicza
Rozwiązanie

Sanderus urodził się w:
a) Toruniu
b) Kwidzynie
c) Gdańsku
d) Malborku
Rozwiązanie

W wigilię roku 1890 Sienkiewicz wyruszył do:
a) Tunezji
b) Egiptu
c) Maroka
d) Etiopii
Rozwiązanie

Oblęgorek, majątek Sienkiewicza, który w 1900 roku otrzymał od polskiego społeczeństwa leży obecnie w województwie:
a) świętokrzyskim
b) lubelskim
c) podkarpackim
d) małopolskim
Rozwiązanie

Hlawa to pachołek:
a) Jurandówny
b) księżnej Anny
c) Jagienki
d) królowej Jadwigi
Rozwiązanie

Tagi: