Krzyżacy | inne lektury | kontakt | reklama | studia
streszczenieopracowaniebohaterowieżycie i twórczość autoratest   

Test:

Hlawa wyzywa na pojedynek:
a) giermka Zbyszka
b) Rotgiera
c) giermka Rotgiera
d) Zbyszka
Rozwiązanie

Hugo von Danveld to:
a) zakonnik
b) starosta ze Szczytna
c) dworzanin księcia Janusza
d) Czech
Rozwiązanie


                                                 Reklamy OnetKontekst

Miłośnicy twórczości pisarza z łatwością doszukiwali się w „Krzyżakach”:
a) schematyczności kompozycyjnej
b) kontrastów społecznych
c) opisów przyrody
d) zwaśnionych stron konfliktu
Rozwiązanie

Nałęczka to:
a) rękawiczka
b) chusta
c) stroik
d) welon
Rozwiązanie

Legendę o Walgierzu Wdałym:
a) zaśpiewała Danusia
b) opowiedział Maćko z Bogdańca
c) opowiedziała księżna Anna
d) opowiedział jeden z zakonników
Rozwiązanie

W momencie wybuchu powstania styczniowego Sienkiewicz miał:
a) szesnaście lat
b) piętnaście lat
c) siedemnaście lat
d) czternaście lat
Rozwiązanie

Anna Danuta była księżną:
a) litewską
b) mazowiecką
c) żmudzką
d) śląską
Rozwiązanie

Odpowiednikiem „błędnego rycerza” był:
a) Maćko z Bogdańca
b) Fulko de Lorche
c) Sanderus
d) Jurand ze Spychowa
Rozwiązanie

Zbyszkowi powalić niedźwiedzia:
a) pomogła Jagienka
b) pomógł Zych
c) Pomógł Wilk i Cztan
d) pomógł Maćko
Rozwiązanie

Zych ze Zgorzelic zalecił Maćkowi na jego dolegliwości:
a) sadło niedźwiedzia
b) tłuszcz z bobra
c) napój z miodem
d) skórę z wilka
Rozwiązanie


Sanderus handlował:
a) suknem
b) przyprawami
c) zbożem
d) relikwiami
Rozwiązanie

Na polowaniu księżnę Annę atakuje:
a) tur
b) niedźwiedź
c) żubr
d) wilk
Rozwiązanie

Hlawa to pachołek:
a) księżnej Anny
b) Jagienki
c) Jurandówny
d) królowej Jadwigi
Rozwiązanie

Oblęgorek, majątek Sienkiewicza, który w 1900 roku otrzymał od polskiego społeczeństwa leży obecnie w województwie:
a) lubelskim
b) świętokrzyskim
c) podkarpackim
d) małopolskim
Rozwiązanie

Sienkiewicz stanął na czele komitetu, który podjął starania o postawienie w Warszawie pomnika:
a) Mickiewicza
b) Norwida
c) Słowackiego
d) Kopernika
Rozwiązanie

Po ukończeniu siódmej klasy w Poświętnem koło Płońska Sienkiewicz objął posadę:
a) guwernera
b) adiutanta
c) korepetytora
d) antykwariusza
Rozwiązanie

Pątlik:
a) rodzaj czapki
b) wstążka
c) siatka podtrzymująca włosy
d) rękawiczka
Rozwiązanie

Sanderus urodził się w:
a) Malborku
b) Toruniu
c) Kwidzynie
d) Gdańsku
Rozwiązanie

Sienkiewicz, pracując nad „Krzyżakami”, nie oparł się na:
a) dziełach Dantyszka
b) monografii Szajnochy „Jagiełło i Jadwiga”
c) „Kronikach” Janka z Czarnkowa
d) „Historii Polski” Jana Długosza
Rozwiązanie

Nagrodę Nobla w dziedzinie literatury Henryk Sienkiewicz odebrał:
a) 10 grudnia 1903 roku
b) 10 grudnia 1905 roku
c) 10 grudnia 1902 roku
d) 10 grudnia 1904 roku
Rozwiązanie


Do Jagienki w konkury przyjeżdżało dwóch sąsiadów:
a) Wilk i Czatan
b) Wilk i Chatan
c) Wilk i Cztan
d) Wilk i Szatan
Rozwiązanie

Dzierżawcą Spychowa zostaje:
a) Hlawa
b) Jan z Czarnkowa
c) Maćko
d) Zych ze Zgorzelic
Rozwiązanie

Diederich to:
a) kat
b) zakonnik
c) starosta
d) komtur
Rozwiązanie

Jurand w testamencie pozostawia Zbyszkowi:
a) miecz i zbroję
b) swój orszak
c) Spychów
d) 100 złotych talarów
Rozwiązanie

W lutym 1876 roku dzięki udzielonej przez Gazetę Polską pożyczce, którą miał spłacić cyklem artykułów, Henryk wyruszył do:
a) Australii
b) Azji
c) Ameryki
d) Afryki
Rozwiązanie

Aby odzyskać Danusię Jurand miał:
a) zachować w tajemnicy, że dziewczyna przebywa wśród Krzyżaków.
b) uwolnić Bergowa i innych jeńców
c) upokorzyć się przed Zakonem
d) wszystkie odpowiedzi są poprawne
Rozwiązanie

Zbyszko składa przysięgę, że złoży u stóp swojej damy trzy:
a) czuby z pawich piór z hełmów Krzyżaków
b) płaszcze z czarnym krzyżem
c) podkowy z krzyżackich koni
d) miecze krzyżackie
Rozwiązanie

Najwięcej nieścisłości w „Krzyżakach” pojawia się w literackim przedstawieniu:
a) królowej Jadwigi
b) Ulryka von Jungingena
c) księcia Janusza
d) księżnej Anny Danuty
Rozwiązanie

Przesądny Maćko starał się przekupić workiem z winem wywieszonym na noc przed karczmą:
a) szatańskiego sługę Lucyfera
b) skrzaty
c) bożka lasu
d) diabła Borutę
Rozwiązanie

Akcja „Krzyżaków” nie toczy się:
a) w Królestwie Polskim
b) na Litwie
c) na Rusi
d) w Prusach
Rozwiązanie

Sanderus był:
a) Niemcem
b) Lotaryńczykiem
c) Litwinem
d) Czechem
Rozwiązanie

Szkic historyczny „Spytko z Melsztyna” powstał:
a) jako ostatnie dzieło Sienkiewicza
b) podczas pobytu Sienkiewicza w Królewcu
c) w 1865 roku
d) bezpośrednio przed rozpoczęciem pracy nad „Krzyżakami”
Rozwiązanie

Na rycerza pasował Zbyszka:
a) król Władysław
b) książę Janusz
c) Zawisza Czarny
d) Konrad von Jungingen
Rozwiązanie

Powała z Taczewa to:
a) zakonnik
b) książę
c) rycerz
d) kupiec
Rozwiązanie

Jurand korzył się przed zakonnikami w:
a) Krakowie
b) Olsztynie
c) Szczytnie
d) Spychowie
Rozwiązanie

Rozmowy Jagiełły z wielkim mistrzem odbywają się w:
a) Raciążu
b) Tylży
c) Kwidzynie
d) Szczytnie
Rozwiązanie

Zygfryd wysłał do księcia Janusza z informacją o zajściu na zamku w Szczytnie z udziałem Juranda:
a) Danvelda
b) Gotfryda
c) Konrada
d) Rodgiera
Rozwiązanie

Pracę dla „Gazety Polskiej” rozpoczął Sienkiewicz pod pseudonimem:
a) Białos
b) Litwos
c) Wilnos
d) Gajos
Rozwiązanie

Maćko z Bogdańca był herbu:
a) Bończyk
b) Przestrzał
c) Tępa Podkowa
d) Opończyk
Rozwiązanie

Jagienka służyła na dworze:
a) księżnej Joanny
b) księżnej Aleksandry
c) księżnej Anny Danuty
d) księżnej śląskiej
Rozwiązanie

Akcja „Krzyżaków” nie dotyczy:
a) śmierci Konrada von Jungingena
b) objęcia urzędu wielkiego mistrza przez Winrycha von Kniprode
c) rozmów polsko – krzyżackich w Raciążu
d) powstania na Żmudzi
Rozwiązanie

W 1900 roku autor „Potopu” otrzymał tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu:
a) Jagiellońskiego
b) Warszawskiego
c) Wileńskiego
d) Lwowskiego
Rozwiązanie

Do Prus w poszukiwaniu Danusi postanowił pojechać:
a) Sanderus
b) Hlawa
c) de Lorche
d) Maćko z Bogdańca
Rozwiązanie

Jurand do niewoli wziął rycerza:
a) Bergkowa
b) Bergłowa
c) Bergerowa
d) Bergowa
Rozwiązanie

Ostatni utwór Sienkiewicza, który ukazał się 25 listopada 1916 roku w „Tygodniku Ilustrowanym” to:
a) Legiony
b) W pustyni i w puszczy
c) Wspomnienie
d) Wiry
Rozwiązanie

Samobójstwo popełnia:
a) Fulko de Lorche
b) Hugo von Danveld
c) Zygfryd de Löve
d) Kuno Lichtenstein
Rozwiązanie

De Lorche jest rozczarowany faktem, że w polskich puszczach nie spotkał żadnego:
a) smoka
b) diabła
c) turonia
d) rozjuszonego tura
Rozwiązanie

Królowa Jadwiga zmarła w roku:
a) 1400
b) 1399
c) 1398
d) 1401
Rozwiązanie

Na chrzcie przyszłemu autorowi „Trylogii” rodzice nadali imiona:
a) Henryk Zygmunt Marek Bolesław
b) Henryk Adam Aleksander Pius
c) Henryk Stanisław Juliusz Mieszko
d) Henryk Zbigniew Klaudiusz Zygmunt
Rozwiązanie

Synowie Zbyszka i Jagienki to:
a) Maćko i Jaśko
b) Mieszko i Boguś
c) Staś i Władek
d) Miłosz i Kuba
Rozwiązanie

Wola Okrzejska, w której 5 maja 1846 roku o godzinie szóstej wieczorem, przyszedł na świat Henryk Sienkiewicz, leży na:
a) Lubelszczyźnie
b) Podlasiu
c) Mazowszu
d) Kielecczyźnie
Rozwiązanie

Maćko podczas bitwy pod Grunwaldem zabija:
a) Kunona Lichtensteina
b) Zygfryda de Löve
c) Ulryka von Jungingena
d) Hugona von Danvelda
Rozwiązanie

Akcja „Krzyżaków” trwa:
a) 10 lat
b) 2 lata
c) 25 lat
d) 5 lat
Rozwiązanie

Zbyszko po naradzie z wodzem Skirwoiłło postanawia wspólnie z nim zaatakować:
a) Nowe Kowno
b) Stare Troki
c) Nowe Wilno
d) Stare Grodno
Rozwiązanie

Komizmem słownym zabarwione zostały rozmowy Hlawy z:
a) Maćkiem
b) Zbyszkiem
c) Sanderusem
d) księciem Januszem
Rozwiązanie

Sienkiewicz rozpoczął studia na wydziale:
a) polonistycznym
b) historycznym
c) prawnym
d) lekarskim
Rozwiązanie

Juranda zmasakrowanego przez Krzyżaków rozpoznaje:
a) Jagienka
b) Danusia
c) Hlawa
d) Maćko
Rozwiązanie

11 listopada 1893 roku Sienkiewicz poślubił Marię Romanowską w:
a) Lublinie
b) Lwowie
c) Warszawie
d) Krakowie
Rozwiązanie

Wianem Jagienki były:
a) Moczydoły
b) Zalesie
c) Zaborze
d) Wądoły
Rozwiązanie

Cechą charakterystyczną stroju mieszczan były:
a) niebieskie czapki z dużym rondlem
b) czerwone czapki z długimi końcami
c) kolorowe kapelusze noszone przy większych świętach
d) fioletowe niewielkie nakrycia głowy
Rozwiązanie

„Skrzatem” Danusię żartobliwie nazwał:
a) Zyndram z Maszkowic
b) Zych ze Zgorzelic
c) Jurand ze Spychowa
d) Mikołaj z Długolasu
Rozwiązanie

Powieść ukazywała się w odcinkach w „Tygodniku Ilustrowanym”:
a) od 1896 roku 1900
b) od 1897 roku 1905
c) od 1897 roku 1900
d) od 1899 roku 1903
Rozwiązanie

Pod nieobecność Maćka, który udał się do Spychowa Bogdańcem miał opiekować się:
a) Wilk
b) opat
c) Hlawa
d) Zbyszko
Rozwiązanie

W wigilię roku 1890 Sienkiewicz wyruszył do:
a) Etiopii
b) Egiptu
c) Maroka
d) Tunezji
Rozwiązanie

Zbyszko odnajduje Danusię:
a) w leśniczówce
b) w chacie smolarza
c) na zamku w Malborku
d) na zamku w Szczytnie
Rozwiązanie

Początek akcji stanowi przybycie Zbyszka i Maćka do gospody „Pod Lutym Turem” w:
a) Opatowie
b) Cieszynie
c) Tyńcu
d) Krakowie
Rozwiązanie

Tagi: