Krzyżacy | inne lektury | kontakt | reklama | Wersja mobilna
streszczenieopracowaniebohaterowieżycie i twórczość autoratest   

Test:

Legendę o Walgierzu Wdałym:
a) opowiedział jeden z zakonników
b) opowiedziała księżna Anna
c) opowiedział Maćko z Bogdańca
d) zaśpiewała Danusia
Rozwiązanie

Sienkiewicz, pracując nad „Krzyżakami”, nie oparł się na:
a) monografii Szajnochy „Jagiełło i Jadwiga”
b) „Historii Polski” Jana Długosza
c) „Kronikach” Janka z Czarnkowa
d) dziełach Dantyszka
Rozwiązanie


                                                 Reklamy OnetKontekst

Akcja „Krzyżaków” nie toczy się:
a) na Litwie
b) na Rusi
c) w Królestwie Polskim
d) w Prusach
Rozwiązanie

Pątlik:
a) siatka podtrzymująca włosy
b) rodzaj czapki
c) rękawiczka
d) wstążka
Rozwiązanie

Sanderus urodził się w:
a) Malborku
b) Gdańsku
c) Kwidzynie
d) Toruniu
Rozwiązanie

Zygfryd wysłał do księcia Janusza z informacją o zajściu na zamku w Szczytnie z udziałem Juranda:
a) Gotfryda
b) Rodgiera
c) Danvelda
d) Konrada
Rozwiązanie

Sienkiewicz rozpoczął studia na wydziale:
a) prawnym
b) historycznym
c) polonistycznym
d) lekarskim
Rozwiązanie

W wigilię roku 1890 Sienkiewicz wyruszył do:
a) Egiptu
b) Etiopii
c) Maroka
d) Tunezji
Rozwiązanie

Juranda zmasakrowanego przez Krzyżaków rozpoznaje:
a) Maćko
b) Jagienka
c) Danusia
d) Hlawa
Rozwiązanie

Zbyszko składa przysięgę, że złoży u stóp swojej damy trzy:
a) miecze krzyżackie
b) podkowy z krzyżackich koni
c) płaszcze z czarnym krzyżem
d) czuby z pawich piór z hełmów Krzyżaków
Rozwiązanie


Przesądny Maćko starał się przekupić workiem z winem wywieszonym na noc przed karczmą:
a) skrzaty
b) szatańskiego sługę Lucyfera
c) diabła Borutę
d) bożka lasu
Rozwiązanie

Aby odzyskać Danusię Jurand miał:
a) upokorzyć się przed Zakonem
b) wszystkie odpowiedzi są poprawne
c) zachować w tajemnicy, że dziewczyna przebywa wśród Krzyżaków.
d) uwolnić Bergowa i innych jeńców
Rozwiązanie

Sanderus był:
a) Czechem
b) Litwinem
c) Niemcem
d) Lotaryńczykiem
Rozwiązanie

Szkic historyczny „Spytko z Melsztyna” powstał:
a) bezpośrednio przed rozpoczęciem pracy nad „Krzyżakami”
b) jako ostatnie dzieło Sienkiewicza
c) w 1865 roku
d) podczas pobytu Sienkiewicza w Królewcu
Rozwiązanie

Wola Okrzejska, w której 5 maja 1846 roku o godzinie szóstej wieczorem, przyszedł na świat Henryk Sienkiewicz, leży na:
a) Mazowszu
b) Kielecczyźnie
c) Podlasiu
d) Lubelszczyźnie
Rozwiązanie

Pracę dla „Gazety Polskiej” rozpoczął Sienkiewicz pod pseudonimem:
a) Białos
b) Gajos
c) Wilnos
d) Litwos
Rozwiązanie

Sanderus handlował:
a) przyprawami
b) suknem
c) relikwiami
d) zbożem
Rozwiązanie

11 listopada 1893 roku Sienkiewicz poślubił Marię Romanowską w:
a) Lwowie
b) Lublinie
c) Warszawie
d) Krakowie
Rozwiązanie

Na rycerza pasował Zbyszka:
a) Konrad von Jungingen
b) król Władysław
c) książę Janusz
d) Zawisza Czarny
Rozwiązanie

Odpowiednikiem „błędnego rycerza” był:
a) Sanderus
b) Fulko de Lorche
c) Jurand ze Spychowa
d) Maćko z Bogdańca
Rozwiązanie


Na polowaniu księżnę Annę atakuje:
a) żubr
b) niedźwiedź
c) wilk
d) tur
Rozwiązanie

Jurand do niewoli wziął rycerza:
a) Bergowa
b) Bergkowa
c) Bergłowa
d) Bergerowa
Rozwiązanie

Maćko podczas bitwy pod Grunwaldem zabija:
a) Kunona Lichtensteina
b) Ulryka von Jungingena
c) Zygfryda de Löve
d) Hugona von Danvelda
Rozwiązanie

W 1900 roku autor „Potopu” otrzymał tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu:
a) Lwowskiego
b) Wileńskiego
c) Warszawskiego
d) Jagiellońskiego
Rozwiązanie

Do Prus w poszukiwaniu Danusi postanowił pojechać:
a) Maćko z Bogdańca
b) de Lorche
c) Sanderus
d) Hlawa
Rozwiązanie

Zbyszkowi powalić niedźwiedzia:
a) pomógł Zych
b) pomogła Jagienka
c) pomógł Maćko
d) Pomógł Wilk i Cztan
Rozwiązanie

Cechą charakterystyczną stroju mieszczan były:
a) niebieskie czapki z dużym rondlem
b) czerwone czapki z długimi końcami
c) fioletowe niewielkie nakrycia głowy
d) kolorowe kapelusze noszone przy większych świętach
Rozwiązanie

Pod nieobecność Maćka, który udał się do Spychowa Bogdańcem miał opiekować się:
a) opat
b) Hlawa
c) Zbyszko
d) Wilk
Rozwiązanie

Na chrzcie przyszłemu autorowi „Trylogii” rodzice nadali imiona:
a) Henryk Zbigniew Klaudiusz Zygmunt
b) Henryk Adam Aleksander Pius
c) Henryk Zygmunt Marek Bolesław
d) Henryk Stanisław Juliusz Mieszko
Rozwiązanie

Maćko z Bogdańca był herbu:
a) Opończyk
b) Tępa Podkowa
c) Przestrzał
d) Bończyk
Rozwiązanie

Anna Danuta była księżną:
a) litewską
b) mazowiecką
c) żmudzką
d) śląską
Rozwiązanie

Dzierżawcą Spychowa zostaje:
a) Maćko
b) Zych ze Zgorzelic
c) Hlawa
d) Jan z Czarnkowa
Rozwiązanie

Nagrodę Nobla w dziedzinie literatury Henryk Sienkiewicz odebrał:
a) 10 grudnia 1902 roku
b) 10 grudnia 1903 roku
c) 10 grudnia 1905 roku
d) 10 grudnia 1904 roku
Rozwiązanie

Hlawa wyzywa na pojedynek:
a) Rotgiera
b) giermka Zbyszka
c) Zbyszka
d) giermka Rotgiera
Rozwiązanie

Najwięcej nieścisłości w „Krzyżakach” pojawia się w literackim przedstawieniu:
a) królowej Jadwigi
b) księcia Janusza
c) Ulryka von Jungingena
d) księżnej Anny Danuty
Rozwiązanie

Zbyszko odnajduje Danusię:
a) na zamku w Szczytnie
b) w chacie smolarza
c) w leśniczówce
d) na zamku w Malborku
Rozwiązanie

Oblęgorek, majątek Sienkiewicza, który w 1900 roku otrzymał od polskiego społeczeństwa leży obecnie w województwie:
a) podkarpackim
b) świętokrzyskim
c) lubelskim
d) małopolskim
Rozwiązanie

Hugo von Danveld to:
a) zakonnik
b) starosta ze Szczytna
c) Czech
d) dworzanin księcia Janusza
Rozwiązanie

Powieść ukazywała się w odcinkach w „Tygodniku Ilustrowanym”:
a) od 1896 roku 1900
b) od 1897 roku 1900
c) od 1899 roku 1903
d) od 1897 roku 1905
Rozwiązanie

Synowie Zbyszka i Jagienki to:
a) Staś i Władek
b) Mieszko i Boguś
c) Maćko i Jaśko
d) Miłosz i Kuba
Rozwiązanie

Akcja „Krzyżaków” nie dotyczy:
a) rozmów polsko – krzyżackich w Raciążu
b) powstania na Żmudzi
c) śmierci Konrada von Jungingena
d) objęcia urzędu wielkiego mistrza przez Winrycha von Kniprode
Rozwiązanie

Do Jagienki w konkury przyjeżdżało dwóch sąsiadów:
a) Wilk i Szatan
b) Wilk i Cztan
c) Wilk i Czatan
d) Wilk i Chatan
Rozwiązanie

Diederich to:
a) starosta
b) kat
c) zakonnik
d) komtur
Rozwiązanie

Zych ze Zgorzelic zalecił Maćkowi na jego dolegliwości:
a) napój z miodem
b) tłuszcz z bobra
c) sadło niedźwiedzia
d) skórę z wilka
Rozwiązanie

Nałęczka to:
a) stroik
b) chusta
c) rękawiczka
d) welon
Rozwiązanie

W momencie wybuchu powstania styczniowego Sienkiewicz miał:
a) piętnaście lat
b) siedemnaście lat
c) czternaście lat
d) szesnaście lat
Rozwiązanie

„Skrzatem” Danusię żartobliwie nazwał:
a) Zyndram z Maszkowic
b) Jurand ze Spychowa
c) Mikołaj z Długolasu
d) Zych ze Zgorzelic
Rozwiązanie

W lutym 1876 roku dzięki udzielonej przez Gazetę Polską pożyczce, którą miał spłacić cyklem artykułów, Henryk wyruszył do:
a) Ameryki
b) Australii
c) Afryki
d) Azji
Rozwiązanie

Akcja „Krzyżaków” trwa:
a) 2 lata
b) 10 lat
c) 25 lat
d) 5 lat
Rozwiązanie

De Lorche jest rozczarowany faktem, że w polskich puszczach nie spotkał żadnego:
a) diabła
b) turonia
c) smoka
d) rozjuszonego tura
Rozwiązanie

Powała z Taczewa to:
a) kupiec
b) książę
c) zakonnik
d) rycerz
Rozwiązanie

Miłośnicy twórczości pisarza z łatwością doszukiwali się w „Krzyżakach”:
a) schematyczności kompozycyjnej
b) opisów przyrody
c) zwaśnionych stron konfliktu
d) kontrastów społecznych
Rozwiązanie

Komizmem słownym zabarwione zostały rozmowy Hlawy z:
a) Sanderusem
b) księciem Januszem
c) Zbyszkiem
d) Maćkiem
Rozwiązanie

Rozmowy Jagiełły z wielkim mistrzem odbywają się w:
a) Raciążu
b) Kwidzynie
c) Tylży
d) Szczytnie
Rozwiązanie

Sienkiewicz stanął na czele komitetu, który podjął starania o postawienie w Warszawie pomnika:
a) Kopernika
b) Mickiewicza
c) Słowackiego
d) Norwida
Rozwiązanie

Królowa Jadwiga zmarła w roku:
a) 1398
b) 1400
c) 1401
d) 1399
Rozwiązanie

Po ukończeniu siódmej klasy w Poświętnem koło Płońska Sienkiewicz objął posadę:
a) antykwariusza
b) adiutanta
c) korepetytora
d) guwernera
Rozwiązanie

Wianem Jagienki były:
a) Wądoły
b) Zaborze
c) Moczydoły
d) Zalesie
Rozwiązanie

Samobójstwo popełnia:
a) Zygfryd de Löve
b) Hugo von Danveld
c) Kuno Lichtenstein
d) Fulko de Lorche
Rozwiązanie

Jurand w testamencie pozostawia Zbyszkowi:
a) swój orszak
b) Spychów
c) 100 złotych talarów
d) miecz i zbroję
Rozwiązanie

Jurand korzył się przed zakonnikami w:
a) Szczytnie
b) Spychowie
c) Olsztynie
d) Krakowie
Rozwiązanie

Zbyszko po naradzie z wodzem Skirwoiłło postanawia wspólnie z nim zaatakować:
a) Nowe Wilno
b) Nowe Kowno
c) Stare Troki
d) Stare Grodno
Rozwiązanie

Ostatni utwór Sienkiewicza, który ukazał się 25 listopada 1916 roku w „Tygodniku Ilustrowanym” to:
a) W pustyni i w puszczy
b) Wiry
c) Legiony
d) Wspomnienie
Rozwiązanie

Hlawa to pachołek:
a) królowej Jadwigi
b) Jagienki
c) Jurandówny
d) księżnej Anny
Rozwiązanie

Jagienka służyła na dworze:
a) księżnej Joanny
b) księżnej Aleksandry
c) księżnej śląskiej
d) księżnej Anny Danuty
Rozwiązanie

Początek akcji stanowi przybycie Zbyszka i Maćka do gospody „Pod Lutym Turem” w:
a) Tyńcu
b) Cieszynie
c) Opatowie
d) Krakowie
Rozwiązanie

Tagi: