Krzyżacy | inne lektury | kontakt | reklama | Wersja mobilna
streszczenieopracowaniebohaterowieżycie i twórczość autoratest   

Test:

Hlawa to pachołek:
a) Jagienki
b) królowej Jadwigi
c) księżnej Anny
d) Jurandówny
Rozwiązanie

11 listopada 1893 roku Sienkiewicz poślubił Marię Romanowską w:
a) Krakowie
b) Lwowie
c) Lublinie
d) Warszawie
Rozwiązanie


                                                 Reklamy OnetKontekst

Ostatni utwór Sienkiewicza, który ukazał się 25 listopada 1916 roku w „Tygodniku Ilustrowanym” to:
a) W pustyni i w puszczy
b) Wiry
c) Legiony
d) Wspomnienie
Rozwiązanie

Wianem Jagienki były:
a) Wądoły
b) Zalesie
c) Moczydoły
d) Zaborze
Rozwiązanie

Zygfryd wysłał do księcia Janusza z informacją o zajściu na zamku w Szczytnie z udziałem Juranda:
a) Rodgiera
b) Konrada
c) Gotfryda
d) Danvelda
Rozwiązanie

De Lorche jest rozczarowany faktem, że w polskich puszczach nie spotkał żadnego:
a) smoka
b) rozjuszonego tura
c) turonia
d) diabła
Rozwiązanie

W 1900 roku autor „Potopu” otrzymał tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu:
a) Warszawskiego
b) Jagiellońskiego
c) Lwowskiego
d) Wileńskiego
Rozwiązanie

Sienkiewicz rozpoczął studia na wydziale:
a) lekarskim
b) polonistycznym
c) historycznym
d) prawnym
Rozwiązanie

Sanderus był:
a) Niemcem
b) Litwinem
c) Czechem
d) Lotaryńczykiem
Rozwiązanie

Hlawa wyzywa na pojedynek:
a) giermka Zbyszka
b) giermka Rotgiera
c) Zbyszka
d) Rotgiera
Rozwiązanie


Na chrzcie przyszłemu autorowi „Trylogii” rodzice nadali imiona:
a) Henryk Adam Aleksander Pius
b) Henryk Zygmunt Marek Bolesław
c) Henryk Zbigniew Klaudiusz Zygmunt
d) Henryk Stanisław Juliusz Mieszko
Rozwiązanie

Maćko podczas bitwy pod Grunwaldem zabija:
a) Hugona von Danvelda
b) Zygfryda de Löve
c) Kunona Lichtensteina
d) Ulryka von Jungingena
Rozwiązanie

Na rycerza pasował Zbyszka:
a) król Władysław
b) Konrad von Jungingen
c) Zawisza Czarny
d) książę Janusz
Rozwiązanie

Jagienka służyła na dworze:
a) księżnej Anny Danuty
b) księżnej śląskiej
c) księżnej Aleksandry
d) księżnej Joanny
Rozwiązanie

Zych ze Zgorzelic zalecił Maćkowi na jego dolegliwości:
a) skórę z wilka
b) sadło niedźwiedzia
c) tłuszcz z bobra
d) napój z miodem
Rozwiązanie

Diederich to:
a) starosta
b) komtur
c) zakonnik
d) kat
Rozwiązanie

Sienkiewicz stanął na czele komitetu, który podjął starania o postawienie w Warszawie pomnika:
a) Mickiewicza
b) Słowackiego
c) Norwida
d) Kopernika
Rozwiązanie

Zbyszko odnajduje Danusię:
a) na zamku w Malborku
b) w leśniczówce
c) w chacie smolarza
d) na zamku w Szczytnie
Rozwiązanie

Pod nieobecność Maćka, który udał się do Spychowa Bogdańcem miał opiekować się:
a) Wilk
b) Zbyszko
c) opat
d) Hlawa
Rozwiązanie

Do Jagienki w konkury przyjeżdżało dwóch sąsiadów:
a) Wilk i Szatan
b) Wilk i Cztan
c) Wilk i Czatan
d) Wilk i Chatan
Rozwiązanie


Sienkiewicz, pracując nad „Krzyżakami”, nie oparł się na:
a) dziełach Dantyszka
b) „Historii Polski” Jana Długosza
c) „Kronikach” Janka z Czarnkowa
d) monografii Szajnochy „Jagiełło i Jadwiga”
Rozwiązanie

Najwięcej nieścisłości w „Krzyżakach” pojawia się w literackim przedstawieniu:
a) Ulryka von Jungingena
b) królowej Jadwigi
c) księżnej Anny Danuty
d) księcia Janusza
Rozwiązanie

W wigilię roku 1890 Sienkiewicz wyruszył do:
a) Tunezji
b) Egiptu
c) Maroka
d) Etiopii
Rozwiązanie

Rozmowy Jagiełły z wielkim mistrzem odbywają się w:
a) Tylży
b) Raciążu
c) Szczytnie
d) Kwidzynie
Rozwiązanie

Komizmem słownym zabarwione zostały rozmowy Hlawy z:
a) Zbyszkiem
b) Maćkiem
c) księciem Januszem
d) Sanderusem
Rozwiązanie

Nałęczka to:
a) chusta
b) stroik
c) rękawiczka
d) welon
Rozwiązanie

Jurand korzył się przed zakonnikami w:
a) Spychowie
b) Szczytnie
c) Krakowie
d) Olsztynie
Rozwiązanie

Królowa Jadwiga zmarła w roku:
a) 1401
b) 1400
c) 1398
d) 1399
Rozwiązanie

Odpowiednikiem „błędnego rycerza” był:
a) Fulko de Lorche
b) Sanderus
c) Jurand ze Spychowa
d) Maćko z Bogdańca
Rozwiązanie

Początek akcji stanowi przybycie Zbyszka i Maćka do gospody „Pod Lutym Turem” w:
a) Tyńcu
b) Krakowie
c) Cieszynie
d) Opatowie
Rozwiązanie

Nagrodę Nobla w dziedzinie literatury Henryk Sienkiewicz odebrał:
a) 10 grudnia 1904 roku
b) 10 grudnia 1902 roku
c) 10 grudnia 1905 roku
d) 10 grudnia 1903 roku
Rozwiązanie

Jurand do niewoli wziął rycerza:
a) Bergerowa
b) Bergkowa
c) Bergłowa
d) Bergowa
Rozwiązanie

Zbyszko składa przysięgę, że złoży u stóp swojej damy trzy:
a) czuby z pawich piór z hełmów Krzyżaków
b) płaszcze z czarnym krzyżem
c) podkowy z krzyżackich koni
d) miecze krzyżackie
Rozwiązanie

Pątlik:
a) rodzaj czapki
b) rękawiczka
c) wstążka
d) siatka podtrzymująca włosy
Rozwiązanie

Aby odzyskać Danusię Jurand miał:
a) zachować w tajemnicy, że dziewczyna przebywa wśród Krzyżaków.
b) uwolnić Bergowa i innych jeńców
c) wszystkie odpowiedzi są poprawne
d) upokorzyć się przed Zakonem
Rozwiązanie

Synowie Zbyszka i Jagienki to:
a) Miłosz i Kuba
b) Mieszko i Boguś
c) Staś i Władek
d) Maćko i Jaśko
Rozwiązanie

Maćko z Bogdańca był herbu:
a) Opończyk
b) Przestrzał
c) Bończyk
d) Tępa Podkowa
Rozwiązanie

Do Prus w poszukiwaniu Danusi postanowił pojechać:
a) de Lorche
b) Hlawa
c) Sanderus
d) Maćko z Bogdańca
Rozwiązanie

Zbyszko po naradzie z wodzem Skirwoiłło postanawia wspólnie z nim zaatakować:
a) Nowe Wilno
b) Nowe Kowno
c) Stare Troki
d) Stare Grodno
Rozwiązanie

Hugo von Danveld to:
a) starosta ze Szczytna
b) dworzanin księcia Janusza
c) Czech
d) zakonnik
Rozwiązanie

Samobójstwo popełnia:
a) Kuno Lichtenstein
b) Hugo von Danveld
c) Fulko de Lorche
d) Zygfryd de Löve
Rozwiązanie

Akcja „Krzyżaków” nie dotyczy:
a) powstania na Żmudzi
b) rozmów polsko – krzyżackich w Raciążu
c) objęcia urzędu wielkiego mistrza przez Winrycha von Kniprode
d) śmierci Konrada von Jungingena
Rozwiązanie

Pracę dla „Gazety Polskiej” rozpoczął Sienkiewicz pod pseudonimem:
a) Litwos
b) Białos
c) Wilnos
d) Gajos
Rozwiązanie

Wola Okrzejska, w której 5 maja 1846 roku o godzinie szóstej wieczorem, przyszedł na świat Henryk Sienkiewicz, leży na:
a) Kielecczyźnie
b) Lubelszczyźnie
c) Mazowszu
d) Podlasiu
Rozwiązanie

Przesądny Maćko starał się przekupić workiem z winem wywieszonym na noc przed karczmą:
a) bożka lasu
b) skrzaty
c) szatańskiego sługę Lucyfera
d) diabła Borutę
Rozwiązanie

Sanderus urodził się w:
a) Kwidzynie
b) Toruniu
c) Gdańsku
d) Malborku
Rozwiązanie

Juranda zmasakrowanego przez Krzyżaków rozpoznaje:
a) Maćko
b) Danusia
c) Hlawa
d) Jagienka
Rozwiązanie

Miłośnicy twórczości pisarza z łatwością doszukiwali się w „Krzyżakach”:
a) opisów przyrody
b) schematyczności kompozycyjnej
c) zwaśnionych stron konfliktu
d) kontrastów społecznych
Rozwiązanie

„Skrzatem” Danusię żartobliwie nazwał:
a) Mikołaj z Długolasu
b) Jurand ze Spychowa
c) Zych ze Zgorzelic
d) Zyndram z Maszkowic
Rozwiązanie

Akcja „Krzyżaków” nie toczy się:
a) na Rusi
b) w Królestwie Polskim
c) na Litwie
d) w Prusach
Rozwiązanie

Oblęgorek, majątek Sienkiewicza, który w 1900 roku otrzymał od polskiego społeczeństwa leży obecnie w województwie:
a) małopolskim
b) podkarpackim
c) świętokrzyskim
d) lubelskim
Rozwiązanie

Cechą charakterystyczną stroju mieszczan były:
a) niebieskie czapki z dużym rondlem
b) kolorowe kapelusze noszone przy większych świętach
c) czerwone czapki z długimi końcami
d) fioletowe niewielkie nakrycia głowy
Rozwiązanie

Powieść ukazywała się w odcinkach w „Tygodniku Ilustrowanym”:
a) od 1899 roku 1903
b) od 1897 roku 1905
c) od 1896 roku 1900
d) od 1897 roku 1900
Rozwiązanie

Zbyszkowi powalić niedźwiedzia:
a) pomogła Jagienka
b) pomógł Maćko
c) Pomógł Wilk i Cztan
d) pomógł Zych
Rozwiązanie

Dzierżawcą Spychowa zostaje:
a) Maćko
b) Hlawa
c) Jan z Czarnkowa
d) Zych ze Zgorzelic
Rozwiązanie

W lutym 1876 roku dzięki udzielonej przez Gazetę Polską pożyczce, którą miał spłacić cyklem artykułów, Henryk wyruszył do:
a) Azji
b) Afryki
c) Ameryki
d) Australii
Rozwiązanie

Powała z Taczewa to:
a) książę
b) kupiec
c) zakonnik
d) rycerz
Rozwiązanie

Legendę o Walgierzu Wdałym:
a) opowiedziała księżna Anna
b) zaśpiewała Danusia
c) opowiedział Maćko z Bogdańca
d) opowiedział jeden z zakonników
Rozwiązanie

Anna Danuta była księżną:
a) żmudzką
b) mazowiecką
c) litewską
d) śląską
Rozwiązanie

Po ukończeniu siódmej klasy w Poświętnem koło Płońska Sienkiewicz objął posadę:
a) guwernera
b) adiutanta
c) korepetytora
d) antykwariusza
Rozwiązanie

Szkic historyczny „Spytko z Melsztyna” powstał:
a) w 1865 roku
b) bezpośrednio przed rozpoczęciem pracy nad „Krzyżakami”
c) podczas pobytu Sienkiewicza w Królewcu
d) jako ostatnie dzieło Sienkiewicza
Rozwiązanie

Sanderus handlował:
a) przyprawami
b) zbożem
c) relikwiami
d) suknem
Rozwiązanie

Na polowaniu księżnę Annę atakuje:
a) żubr
b) wilk
c) niedźwiedź
d) tur
Rozwiązanie

Akcja „Krzyżaków” trwa:
a) 5 lat
b) 10 lat
c) 2 lata
d) 25 lat
Rozwiązanie

W momencie wybuchu powstania styczniowego Sienkiewicz miał:
a) siedemnaście lat
b) czternaście lat
c) piętnaście lat
d) szesnaście lat
Rozwiązanie

Jurand w testamencie pozostawia Zbyszkowi:
a) miecz i zbroję
b) Spychów
c) 100 złotych talarów
d) swój orszak
Rozwiązanie





Tagi: