Krzyżacy | inne lektury | kontakt | reklama | studia
streszczenieopracowaniebohaterowieżycie i twórczość autoratest   

Test:

Jurand korzył się przed zakonnikami w:
a) Szczytnie
b) Olsztynie
c) Krakowie
d) Spychowie
Rozwiązanie

Miłośnicy twórczości pisarza z łatwością doszukiwali się w „Krzyżakach”:
a) schematyczności kompozycyjnej
b) opisów przyrody
c) zwaśnionych stron konfliktu
d) kontrastów społecznych
Rozwiązanie


                                                 Reklamy OnetKontekst

Zbyszko po naradzie z wodzem Skirwoiłło postanawia wspólnie z nim zaatakować:
a) Nowe Wilno
b) Nowe Kowno
c) Stare Grodno
d) Stare Troki
Rozwiązanie

W wigilię roku 1890 Sienkiewicz wyruszył do:
a) Tunezji
b) Etiopii
c) Egiptu
d) Maroka
Rozwiązanie

Komizmem słownym zabarwione zostały rozmowy Hlawy z:
a) Zbyszkiem
b) Maćkiem
c) Sanderusem
d) księciem Januszem
Rozwiązanie

„Skrzatem” Danusię żartobliwie nazwał:
a) Mikołaj z Długolasu
b) Zyndram z Maszkowic
c) Jurand ze Spychowa
d) Zych ze Zgorzelic
Rozwiązanie

Nałęczka to:
a) stroik
b) chusta
c) welon
d) rękawiczka
Rozwiązanie

Sanderus handlował:
a) relikwiami
b) zbożem
c) suknem
d) przyprawami
Rozwiązanie

Jurand do niewoli wziął rycerza:
a) Bergowa
b) Bergkowa
c) Bergłowa
d) Bergerowa
Rozwiązanie

Na polowaniu księżnę Annę atakuje:
a) wilk
b) tur
c) niedźwiedź
d) żubr
Rozwiązanie


Rozmowy Jagiełły z wielkim mistrzem odbywają się w:
a) Szczytnie
b) Tylży
c) Raciążu
d) Kwidzynie
Rozwiązanie

Odpowiednikiem „błędnego rycerza” był:
a) Sanderus
b) Maćko z Bogdańca
c) Jurand ze Spychowa
d) Fulko de Lorche
Rozwiązanie

Do Prus w poszukiwaniu Danusi postanowił pojechać:
a) Hlawa
b) Maćko z Bogdańca
c) Sanderus
d) de Lorche
Rozwiązanie

Zbyszko składa przysięgę, że złoży u stóp swojej damy trzy:
a) płaszcze z czarnym krzyżem
b) miecze krzyżackie
c) podkowy z krzyżackich koni
d) czuby z pawich piór z hełmów Krzyżaków
Rozwiązanie

Anna Danuta była księżną:
a) żmudzką
b) śląską
c) litewską
d) mazowiecką
Rozwiązanie

Po ukończeniu siódmej klasy w Poświętnem koło Płońska Sienkiewicz objął posadę:
a) adiutanta
b) korepetytora
c) antykwariusza
d) guwernera
Rozwiązanie

Akcja „Krzyżaków” trwa:
a) 10 lat
b) 2 lata
c) 5 lat
d) 25 lat
Rozwiązanie

Hlawa wyzywa na pojedynek:
a) giermka Zbyszka
b) giermka Rotgiera
c) Rotgiera
d) Zbyszka
Rozwiązanie

Szkic historyczny „Spytko z Melsztyna” powstał:
a) bezpośrednio przed rozpoczęciem pracy nad „Krzyżakami”
b) jako ostatnie dzieło Sienkiewicza
c) podczas pobytu Sienkiewicza w Królewcu
d) w 1865 roku
Rozwiązanie

Sienkiewicz rozpoczął studia na wydziale:
a) historycznym
b) lekarskim
c) polonistycznym
d) prawnym
Rozwiązanie


Pod nieobecność Maćka, który udał się do Spychowa Bogdańcem miał opiekować się:
a) Wilk
b) Hlawa
c) Zbyszko
d) opat
Rozwiązanie

Powała z Taczewa to:
a) zakonnik
b) rycerz
c) książę
d) kupiec
Rozwiązanie

Do Jagienki w konkury przyjeżdżało dwóch sąsiadów:
a) Wilk i Szatan
b) Wilk i Cztan
c) Wilk i Czatan
d) Wilk i Chatan
Rozwiązanie

Akcja „Krzyżaków” nie dotyczy:
a) śmierci Konrada von Jungingena
b) objęcia urzędu wielkiego mistrza przez Winrycha von Kniprode
c) rozmów polsko – krzyżackich w Raciążu
d) powstania na Żmudzi
Rozwiązanie

Zych ze Zgorzelic zalecił Maćkowi na jego dolegliwości:
a) sadło niedźwiedzia
b) tłuszcz z bobra
c) napój z miodem
d) skórę z wilka
Rozwiązanie

Diederich to:
a) zakonnik
b) komtur
c) kat
d) starosta
Rozwiązanie

Wola Okrzejska, w której 5 maja 1846 roku o godzinie szóstej wieczorem, przyszedł na świat Henryk Sienkiewicz, leży na:
a) Mazowszu
b) Lubelszczyźnie
c) Kielecczyźnie
d) Podlasiu
Rozwiązanie

Oblęgorek, majątek Sienkiewicza, który w 1900 roku otrzymał od polskiego społeczeństwa leży obecnie w województwie:
a) podkarpackim
b) małopolskim
c) świętokrzyskim
d) lubelskim
Rozwiązanie

Na rycerza pasował Zbyszka:
a) Konrad von Jungingen
b) książę Janusz
c) król Władysław
d) Zawisza Czarny
Rozwiązanie

Wianem Jagienki były:
a) Zaborze
b) Moczydoły
c) Wądoły
d) Zalesie
Rozwiązanie

W 1900 roku autor „Potopu” otrzymał tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu:
a) Warszawskiego
b) Jagiellońskiego
c) Wileńskiego
d) Lwowskiego
Rozwiązanie

Jurand w testamencie pozostawia Zbyszkowi:
a) 100 złotych talarów
b) swój orszak
c) Spychów
d) miecz i zbroję
Rozwiązanie

Maćko z Bogdańca był herbu:
a) Przestrzał
b) Tępa Podkowa
c) Opończyk
d) Bończyk
Rozwiązanie

Królowa Jadwiga zmarła w roku:
a) 1399
b) 1401
c) 1400
d) 1398
Rozwiązanie

Na chrzcie przyszłemu autorowi „Trylogii” rodzice nadali imiona:
a) Henryk Zbigniew Klaudiusz Zygmunt
b) Henryk Adam Aleksander Pius
c) Henryk Zygmunt Marek Bolesław
d) Henryk Stanisław Juliusz Mieszko
Rozwiązanie

Sienkiewicz, pracując nad „Krzyżakami”, nie oparł się na:
a) „Historii Polski” Jana Długosza
b) monografii Szajnochy „Jagiełło i Jadwiga”
c) „Kronikach” Janka z Czarnkowa
d) dziełach Dantyszka
Rozwiązanie

11 listopada 1893 roku Sienkiewicz poślubił Marię Romanowską w:
a) Lwowie
b) Lublinie
c) Krakowie
d) Warszawie
Rozwiązanie

Synowie Zbyszka i Jagienki to:
a) Mieszko i Boguś
b) Miłosz i Kuba
c) Maćko i Jaśko
d) Staś i Władek
Rozwiązanie

W momencie wybuchu powstania styczniowego Sienkiewicz miał:
a) piętnaście lat
b) szesnaście lat
c) czternaście lat
d) siedemnaście lat
Rozwiązanie

Legendę o Walgierzu Wdałym:
a) opowiedział Maćko z Bogdańca
b) opowiedziała księżna Anna
c) opowiedział jeden z zakonników
d) zaśpiewała Danusia
Rozwiązanie

Sienkiewicz stanął na czele komitetu, który podjął starania o postawienie w Warszawie pomnika:
a) Mickiewicza
b) Słowackiego
c) Norwida
d) Kopernika
Rozwiązanie

Najwięcej nieścisłości w „Krzyżakach” pojawia się w literackim przedstawieniu:
a) Ulryka von Jungingena
b) księżnej Anny Danuty
c) królowej Jadwigi
d) księcia Janusza
Rozwiązanie

Cechą charakterystyczną stroju mieszczan były:
a) czerwone czapki z długimi końcami
b) niebieskie czapki z dużym rondlem
c) fioletowe niewielkie nakrycia głowy
d) kolorowe kapelusze noszone przy większych świętach
Rozwiązanie

Zygfryd wysłał do księcia Janusza z informacją o zajściu na zamku w Szczytnie z udziałem Juranda:
a) Gotfryda
b) Konrada
c) Rodgiera
d) Danvelda
Rozwiązanie

Hugo von Danveld to:
a) Czech
b) dworzanin księcia Janusza
c) zakonnik
d) starosta ze Szczytna
Rozwiązanie

Jagienka służyła na dworze:
a) księżnej Joanny
b) księżnej Anny Danuty
c) księżnej Aleksandry
d) księżnej śląskiej
Rozwiązanie

Pracę dla „Gazety Polskiej” rozpoczął Sienkiewicz pod pseudonimem:
a) Wilnos
b) Białos
c) Litwos
d) Gajos
Rozwiązanie

Powieść ukazywała się w odcinkach w „Tygodniku Ilustrowanym”:
a) od 1899 roku 1903
b) od 1897 roku 1900
c) od 1897 roku 1905
d) od 1896 roku 1900
Rozwiązanie

Aby odzyskać Danusię Jurand miał:
a) uwolnić Bergowa i innych jeńców
b) wszystkie odpowiedzi są poprawne
c) zachować w tajemnicy, że dziewczyna przebywa wśród Krzyżaków.
d) upokorzyć się przed Zakonem
Rozwiązanie

Pątlik:
a) siatka podtrzymująca włosy
b) rękawiczka
c) rodzaj czapki
d) wstążka
Rozwiązanie

Sanderus urodził się w:
a) Toruniu
b) Kwidzynie
c) Gdańsku
d) Malborku
Rozwiązanie

Zbyszkowi powalić niedźwiedzia:
a) pomógł Zych
b) Pomógł Wilk i Cztan
c) pomogła Jagienka
d) pomógł Maćko
Rozwiązanie

Zbyszko odnajduje Danusię:
a) na zamku w Malborku
b) w chacie smolarza
c) na zamku w Szczytnie
d) w leśniczówce
Rozwiązanie

Początek akcji stanowi przybycie Zbyszka i Maćka do gospody „Pod Lutym Turem” w:
a) Cieszynie
b) Tyńcu
c) Opatowie
d) Krakowie
Rozwiązanie

W lutym 1876 roku dzięki udzielonej przez Gazetę Polską pożyczce, którą miał spłacić cyklem artykułów, Henryk wyruszył do:
a) Afryki
b) Azji
c) Australii
d) Ameryki
Rozwiązanie

Nagrodę Nobla w dziedzinie literatury Henryk Sienkiewicz odebrał:
a) 10 grudnia 1905 roku
b) 10 grudnia 1904 roku
c) 10 grudnia 1903 roku
d) 10 grudnia 1902 roku
Rozwiązanie

Akcja „Krzyżaków” nie toczy się:
a) na Litwie
b) na Rusi
c) w Królestwie Polskim
d) w Prusach
Rozwiązanie

Sanderus był:
a) Lotaryńczykiem
b) Czechem
c) Litwinem
d) Niemcem
Rozwiązanie

Dzierżawcą Spychowa zostaje:
a) Hlawa
b) Zych ze Zgorzelic
c) Maćko
d) Jan z Czarnkowa
Rozwiązanie

Juranda zmasakrowanego przez Krzyżaków rozpoznaje:
a) Danusia
b) Maćko
c) Hlawa
d) Jagienka
Rozwiązanie

Maćko podczas bitwy pod Grunwaldem zabija:
a) Zygfryda de Löve
b) Kunona Lichtensteina
c) Hugona von Danvelda
d) Ulryka von Jungingena
Rozwiązanie

Hlawa to pachołek:
a) królowej Jadwigi
b) Jagienki
c) Jurandówny
d) księżnej Anny
Rozwiązanie

Samobójstwo popełnia:
a) Hugo von Danveld
b) Fulko de Lorche
c) Zygfryd de Löve
d) Kuno Lichtenstein
Rozwiązanie

De Lorche jest rozczarowany faktem, że w polskich puszczach nie spotkał żadnego:
a) diabła
b) turonia
c) rozjuszonego tura
d) smoka
Rozwiązanie

Ostatni utwór Sienkiewicza, który ukazał się 25 listopada 1916 roku w „Tygodniku Ilustrowanym” to:
a) Wiry
b) Wspomnienie
c) Legiony
d) W pustyni i w puszczy
Rozwiązanie

Przesądny Maćko starał się przekupić workiem z winem wywieszonym na noc przed karczmą:
a) szatańskiego sługę Lucyfera
b) skrzaty
c) diabła Borutę
d) bożka lasu
Rozwiązanie

Tagi: