Krzyżacy | inne lektury | kontakt | reklama | Wersja mobilna
streszczenieopracowaniebohaterowieżycie i twórczość autoratest   

Test:

Jurand korzył się przed zakonnikami w:
a) Szczytnie
b) Krakowie
c) Spychowie
d) Olsztynie
Rozwiązanie

Anna Danuta była księżną:
a) żmudzką
b) śląską
c) mazowiecką
d) litewską
Rozwiązanie


                                                 Reklamy OnetKontekst

Ostatni utwór Sienkiewicza, który ukazał się 25 listopada 1916 roku w „Tygodniku Ilustrowanym” to:
a) Wspomnienie
b) W pustyni i w puszczy
c) Wiry
d) Legiony
Rozwiązanie

Najwięcej nieścisłości w „Krzyżakach” pojawia się w literackim przedstawieniu:
a) Ulryka von Jungingena
b) księżnej Anny Danuty
c) królowej Jadwigi
d) księcia Janusza
Rozwiązanie

Diederich to:
a) zakonnik
b) kat
c) komtur
d) starosta
Rozwiązanie

Zbyszko składa przysięgę, że złoży u stóp swojej damy trzy:
a) czuby z pawich piór z hełmów Krzyżaków
b) miecze krzyżackie
c) podkowy z krzyżackich koni
d) płaszcze z czarnym krzyżem
Rozwiązanie

11 listopada 1893 roku Sienkiewicz poślubił Marię Romanowską w:
a) Warszawie
b) Krakowie
c) Lublinie
d) Lwowie
Rozwiązanie

Hlawa to pachołek:
a) królowej Jadwigi
b) Jagienki
c) księżnej Anny
d) Jurandówny
Rozwiązanie

Sanderus był:
a) Niemcem
b) Czechem
c) Lotaryńczykiem
d) Litwinem
Rozwiązanie

Aby odzyskać Danusię Jurand miał:
a) wszystkie odpowiedzi są poprawne
b) upokorzyć się przed Zakonem
c) zachować w tajemnicy, że dziewczyna przebywa wśród Krzyżaków.
d) uwolnić Bergowa i innych jeńców
Rozwiązanie


Akcja „Krzyżaków” trwa:
a) 25 lat
b) 2 lata
c) 5 lat
d) 10 lat
Rozwiązanie

Maćko z Bogdańca był herbu:
a) Przestrzał
b) Opończyk
c) Tępa Podkowa
d) Bończyk
Rozwiązanie

Na chrzcie przyszłemu autorowi „Trylogii” rodzice nadali imiona:
a) Henryk Zygmunt Marek Bolesław
b) Henryk Zbigniew Klaudiusz Zygmunt
c) Henryk Stanisław Juliusz Mieszko
d) Henryk Adam Aleksander Pius
Rozwiązanie

Synowie Zbyszka i Jagienki to:
a) Miłosz i Kuba
b) Mieszko i Boguś
c) Staś i Władek
d) Maćko i Jaśko
Rozwiązanie

Wianem Jagienki były:
a) Wądoły
b) Zalesie
c) Moczydoły
d) Zaborze
Rozwiązanie

Powieść ukazywała się w odcinkach w „Tygodniku Ilustrowanym”:
a) od 1896 roku 1900
b) od 1899 roku 1903
c) od 1897 roku 1905
d) od 1897 roku 1900
Rozwiązanie

Odpowiednikiem „błędnego rycerza” był:
a) Jurand ze Spychowa
b) Sanderus
c) Fulko de Lorche
d) Maćko z Bogdańca
Rozwiązanie

Na rycerza pasował Zbyszka:
a) Zawisza Czarny
b) Konrad von Jungingen
c) książę Janusz
d) król Władysław
Rozwiązanie

W 1900 roku autor „Potopu” otrzymał tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu:
a) Jagiellońskiego
b) Wileńskiego
c) Warszawskiego
d) Lwowskiego
Rozwiązanie

Zych ze Zgorzelic zalecił Maćkowi na jego dolegliwości:
a) sadło niedźwiedzia
b) napój z miodem
c) skórę z wilka
d) tłuszcz z bobra
Rozwiązanie


Nagrodę Nobla w dziedzinie literatury Henryk Sienkiewicz odebrał:
a) 10 grudnia 1902 roku
b) 10 grudnia 1903 roku
c) 10 grudnia 1904 roku
d) 10 grudnia 1905 roku
Rozwiązanie

Pątlik:
a) rodzaj czapki
b) rękawiczka
c) siatka podtrzymująca włosy
d) wstążka
Rozwiązanie

De Lorche jest rozczarowany faktem, że w polskich puszczach nie spotkał żadnego:
a) turonia
b) rozjuszonego tura
c) diabła
d) smoka
Rozwiązanie

Szkic historyczny „Spytko z Melsztyna” powstał:
a) podczas pobytu Sienkiewicza w Królewcu
b) bezpośrednio przed rozpoczęciem pracy nad „Krzyżakami”
c) w 1865 roku
d) jako ostatnie dzieło Sienkiewicza
Rozwiązanie

Jurand do niewoli wziął rycerza:
a) Bergerowa
b) Bergkowa
c) Bergłowa
d) Bergowa
Rozwiązanie

Przesądny Maćko starał się przekupić workiem z winem wywieszonym na noc przed karczmą:
a) szatańskiego sługę Lucyfera
b) bożka lasu
c) skrzaty
d) diabła Borutę
Rozwiązanie

Zbyszkowi powalić niedźwiedzia:
a) pomógł Maćko
b) Pomógł Wilk i Cztan
c) pomogła Jagienka
d) pomógł Zych
Rozwiązanie

Po ukończeniu siódmej klasy w Poświętnem koło Płońska Sienkiewicz objął posadę:
a) adiutanta
b) korepetytora
c) guwernera
d) antykwariusza
Rozwiązanie

Sanderus urodził się w:
a) Malborku
b) Gdańsku
c) Toruniu
d) Kwidzynie
Rozwiązanie

Dzierżawcą Spychowa zostaje:
a) Maćko
b) Zych ze Zgorzelic
c) Jan z Czarnkowa
d) Hlawa
Rozwiązanie

Pod nieobecność Maćka, który udał się do Spychowa Bogdańcem miał opiekować się:
a) Zbyszko
b) Hlawa
c) Wilk
d) opat
Rozwiązanie

Cechą charakterystyczną stroju mieszczan były:
a) kolorowe kapelusze noszone przy większych świętach
b) czerwone czapki z długimi końcami
c) niebieskie czapki z dużym rondlem
d) fioletowe niewielkie nakrycia głowy
Rozwiązanie

Królowa Jadwiga zmarła w roku:
a) 1400
b) 1399
c) 1398
d) 1401
Rozwiązanie

Wola Okrzejska, w której 5 maja 1846 roku o godzinie szóstej wieczorem, przyszedł na świat Henryk Sienkiewicz, leży na:
a) Kielecczyźnie
b) Mazowszu
c) Lubelszczyźnie
d) Podlasiu
Rozwiązanie

Akcja „Krzyżaków” nie toczy się:
a) w Prusach
b) na Litwie
c) na Rusi
d) w Królestwie Polskim
Rozwiązanie

Powała z Taczewa to:
a) zakonnik
b) rycerz
c) kupiec
d) książę
Rozwiązanie

Na polowaniu księżnę Annę atakuje:
a) niedźwiedź
b) wilk
c) żubr
d) tur
Rozwiązanie

Sienkiewicz stanął na czele komitetu, który podjął starania o postawienie w Warszawie pomnika:
a) Słowackiego
b) Norwida
c) Kopernika
d) Mickiewicza
Rozwiązanie

Akcja „Krzyżaków” nie dotyczy:
a) śmierci Konrada von Jungingena
b) objęcia urzędu wielkiego mistrza przez Winrycha von Kniprode
c) rozmów polsko – krzyżackich w Raciążu
d) powstania na Żmudzi
Rozwiązanie

Sanderus handlował:
a) zbożem
b) relikwiami
c) suknem
d) przyprawami
Rozwiązanie

Juranda zmasakrowanego przez Krzyżaków rozpoznaje:
a) Jagienka
b) Danusia
c) Hlawa
d) Maćko
Rozwiązanie

Zygfryd wysłał do księcia Janusza z informacją o zajściu na zamku w Szczytnie z udziałem Juranda:
a) Rodgiera
b) Danvelda
c) Konrada
d) Gotfryda
Rozwiązanie

W momencie wybuchu powstania styczniowego Sienkiewicz miał:
a) piętnaście lat
b) czternaście lat
c) siedemnaście lat
d) szesnaście lat
Rozwiązanie

Pracę dla „Gazety Polskiej” rozpoczął Sienkiewicz pod pseudonimem:
a) Litwos
b) Gajos
c) Wilnos
d) Białos
Rozwiązanie

„Skrzatem” Danusię żartobliwie nazwał:
a) Zyndram z Maszkowic
b) Jurand ze Spychowa
c) Zych ze Zgorzelic
d) Mikołaj z Długolasu
Rozwiązanie

Maćko podczas bitwy pod Grunwaldem zabija:
a) Kunona Lichtensteina
b) Zygfryda de Löve
c) Hugona von Danvelda
d) Ulryka von Jungingena
Rozwiązanie

Sienkiewicz, pracując nad „Krzyżakami”, nie oparł się na:
a) monografii Szajnochy „Jagiełło i Jadwiga”
b) dziełach Dantyszka
c) „Kronikach” Janka z Czarnkowa
d) „Historii Polski” Jana Długosza
Rozwiązanie

Jagienka służyła na dworze:
a) księżnej śląskiej
b) księżnej Joanny
c) księżnej Anny Danuty
d) księżnej Aleksandry
Rozwiązanie

Sienkiewicz rozpoczął studia na wydziale:
a) historycznym
b) polonistycznym
c) lekarskim
d) prawnym
Rozwiązanie

Miłośnicy twórczości pisarza z łatwością doszukiwali się w „Krzyżakach”:
a) zwaśnionych stron konfliktu
b) schematyczności kompozycyjnej
c) opisów przyrody
d) kontrastów społecznych
Rozwiązanie

Hlawa wyzywa na pojedynek:
a) giermka Rotgiera
b) Rotgiera
c) Zbyszka
d) giermka Zbyszka
Rozwiązanie

Hugo von Danveld to:
a) Czech
b) dworzanin księcia Janusza
c) starosta ze Szczytna
d) zakonnik
Rozwiązanie

Samobójstwo popełnia:
a) Kuno Lichtenstein
b) Zygfryd de Löve
c) Hugo von Danveld
d) Fulko de Lorche
Rozwiązanie

Oblęgorek, majątek Sienkiewicza, który w 1900 roku otrzymał od polskiego społeczeństwa leży obecnie w województwie:
a) świętokrzyskim
b) małopolskim
c) lubelskim
d) podkarpackim
Rozwiązanie

Jurand w testamencie pozostawia Zbyszkowi:
a) Spychów
b) swój orszak
c) 100 złotych talarów
d) miecz i zbroję
Rozwiązanie

Do Jagienki w konkury przyjeżdżało dwóch sąsiadów:
a) Wilk i Szatan
b) Wilk i Chatan
c) Wilk i Czatan
d) Wilk i Cztan
Rozwiązanie

Komizmem słownym zabarwione zostały rozmowy Hlawy z:
a) Maćkiem
b) księciem Januszem
c) Sanderusem
d) Zbyszkiem
Rozwiązanie

Do Prus w poszukiwaniu Danusi postanowił pojechać:
a) Maćko z Bogdańca
b) Sanderus
c) de Lorche
d) Hlawa
Rozwiązanie

Zbyszko odnajduje Danusię:
a) w leśniczówce
b) na zamku w Malborku
c) na zamku w Szczytnie
d) w chacie smolarza
Rozwiązanie

Legendę o Walgierzu Wdałym:
a) opowiedziała księżna Anna
b) zaśpiewała Danusia
c) opowiedział Maćko z Bogdańca
d) opowiedział jeden z zakonników
Rozwiązanie

W lutym 1876 roku dzięki udzielonej przez Gazetę Polską pożyczce, którą miał spłacić cyklem artykułów, Henryk wyruszył do:
a) Australii
b) Ameryki
c) Afryki
d) Azji
Rozwiązanie

Rozmowy Jagiełły z wielkim mistrzem odbywają się w:
a) Szczytnie
b) Kwidzynie
c) Tylży
d) Raciążu
Rozwiązanie

Początek akcji stanowi przybycie Zbyszka i Maćka do gospody „Pod Lutym Turem” w:
a) Opatowie
b) Cieszynie
c) Tyńcu
d) Krakowie
Rozwiązanie

Zbyszko po naradzie z wodzem Skirwoiłło postanawia wspólnie z nim zaatakować:
a) Stare Grodno
b) Nowe Wilno
c) Nowe Kowno
d) Stare Troki
Rozwiązanie

Nałęczka to:
a) chusta
b) stroik
c) welon
d) rękawiczka
Rozwiązanie

W wigilię roku 1890 Sienkiewicz wyruszył do:
a) Etiopii
b) Tunezji
c) Egiptu
d) Maroka
Rozwiązanie

Tagi: