Krzyżacy | inne lektury | kontakt | reklama | studia
streszczenieopracowaniebohaterowieżycie i twórczość autoratest   

Test:

Anna Danuta była księżną:
a) śląską
b) litewską
c) mazowiecką
d) żmudzką
Rozwiązanie

Jurand korzył się przed zakonnikami w:
a) Spychowie
b) Olsztynie
c) Szczytnie
d) Krakowie
Rozwiązanie


                                                 Reklamy OnetKontekst

Jagienka służyła na dworze:
a) księżnej śląskiej
b) księżnej Aleksandry
c) księżnej Joanny
d) księżnej Anny Danuty
Rozwiązanie

Legendę o Walgierzu Wdałym:
a) zaśpiewała Danusia
b) opowiedział Maćko z Bogdańca
c) opowiedział jeden z zakonników
d) opowiedziała księżna Anna
Rozwiązanie

Samobójstwo popełnia:
a) Hugo von Danveld
b) Kuno Lichtenstein
c) Zygfryd de Löve
d) Fulko de Lorche
Rozwiązanie

Akcja „Krzyżaków” nie dotyczy:
a) rozmów polsko – krzyżackich w Raciążu
b) śmierci Konrada von Jungingena
c) objęcia urzędu wielkiego mistrza przez Winrycha von Kniprode
d) powstania na Żmudzi
Rozwiązanie

Powieść ukazywała się w odcinkach w „Tygodniku Ilustrowanym”:
a) od 1899 roku 1903
b) od 1896 roku 1900
c) od 1897 roku 1900
d) od 1897 roku 1905
Rozwiązanie

Na polowaniu księżnę Annę atakuje:
a) żubr
b) tur
c) wilk
d) niedźwiedź
Rozwiązanie

Królowa Jadwiga zmarła w roku:
a) 1399
b) 1401
c) 1400
d) 1398
Rozwiązanie

W 1900 roku autor „Potopu” otrzymał tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu:
a) Wileńskiego
b) Jagiellońskiego
c) Lwowskiego
d) Warszawskiego
Rozwiązanie


Hugo von Danveld to:
a) starosta ze Szczytna
b) dworzanin księcia Janusza
c) zakonnik
d) Czech
Rozwiązanie

Sanderus urodził się w:
a) Gdańsku
b) Malborku
c) Kwidzynie
d) Toruniu
Rozwiązanie

Miłośnicy twórczości pisarza z łatwością doszukiwali się w „Krzyżakach”:
a) kontrastów społecznych
b) opisów przyrody
c) zwaśnionych stron konfliktu
d) schematyczności kompozycyjnej
Rozwiązanie

Zygfryd wysłał do księcia Janusza z informacją o zajściu na zamku w Szczytnie z udziałem Juranda:
a) Danvelda
b) Konrada
c) Rodgiera
d) Gotfryda
Rozwiązanie

Zych ze Zgorzelic zalecił Maćkowi na jego dolegliwości:
a) sadło niedźwiedzia
b) skórę z wilka
c) tłuszcz z bobra
d) napój z miodem
Rozwiązanie

W momencie wybuchu powstania styczniowego Sienkiewicz miał:
a) piętnaście lat
b) siedemnaście lat
c) szesnaście lat
d) czternaście lat
Rozwiązanie

Jurand do niewoli wziął rycerza:
a) Bergowa
b) Bergkowa
c) Bergłowa
d) Bergerowa
Rozwiązanie

Sanderus był:
a) Lotaryńczykiem
b) Czechem
c) Niemcem
d) Litwinem
Rozwiązanie

Do Prus w poszukiwaniu Danusi postanowił pojechać:
a) Maćko z Bogdańca
b) Sanderus
c) Hlawa
d) de Lorche
Rozwiązanie

Cechą charakterystyczną stroju mieszczan były:
a) kolorowe kapelusze noszone przy większych świętach
b) czerwone czapki z długimi końcami
c) niebieskie czapki z dużym rondlem
d) fioletowe niewielkie nakrycia głowy
Rozwiązanie


Dzierżawcą Spychowa zostaje:
a) Hlawa
b) Maćko
c) Jan z Czarnkowa
d) Zych ze Zgorzelic
Rozwiązanie

Diederich to:
a) komtur
b) starosta
c) kat
d) zakonnik
Rozwiązanie

Hlawa to pachołek:
a) Jagienki
b) Jurandówny
c) księżnej Anny
d) królowej Jadwigi
Rozwiązanie

Zbyszkowi powalić niedźwiedzia:
a) pomogła Jagienka
b) pomógł Maćko
c) Pomógł Wilk i Cztan
d) pomógł Zych
Rozwiązanie

Szkic historyczny „Spytko z Melsztyna” powstał:
a) bezpośrednio przed rozpoczęciem pracy nad „Krzyżakami”
b) podczas pobytu Sienkiewicza w Królewcu
c) jako ostatnie dzieło Sienkiewicza
d) w 1865 roku
Rozwiązanie

Aby odzyskać Danusię Jurand miał:
a) upokorzyć się przed Zakonem
b) uwolnić Bergowa i innych jeńców
c) wszystkie odpowiedzi są poprawne
d) zachować w tajemnicy, że dziewczyna przebywa wśród Krzyżaków.
Rozwiązanie

Zbyszko po naradzie z wodzem Skirwoiłło postanawia wspólnie z nim zaatakować:
a) Nowe Kowno
b) Stare Troki
c) Nowe Wilno
d) Stare Grodno
Rozwiązanie

Na chrzcie przyszłemu autorowi „Trylogii” rodzice nadali imiona:
a) Henryk Zbigniew Klaudiusz Zygmunt
b) Henryk Adam Aleksander Pius
c) Henryk Stanisław Juliusz Mieszko
d) Henryk Zygmunt Marek Bolesław
Rozwiązanie

Ostatni utwór Sienkiewicza, który ukazał się 25 listopada 1916 roku w „Tygodniku Ilustrowanym” to:
a) Wiry
b) Wspomnienie
c) Legiony
d) W pustyni i w puszczy
Rozwiązanie

Na rycerza pasował Zbyszka:
a) Konrad von Jungingen
b) król Władysław
c) książę Janusz
d) Zawisza Czarny
Rozwiązanie

Pątlik:
a) rodzaj czapki
b) siatka podtrzymująca włosy
c) rękawiczka
d) wstążka
Rozwiązanie

„Skrzatem” Danusię żartobliwie nazwał:
a) Zyndram z Maszkowic
b) Jurand ze Spychowa
c) Mikołaj z Długolasu
d) Zych ze Zgorzelic
Rozwiązanie

Najwięcej nieścisłości w „Krzyżakach” pojawia się w literackim przedstawieniu:
a) królowej Jadwigi
b) Ulryka von Jungingena
c) księcia Janusza
d) księżnej Anny Danuty
Rozwiązanie

Pod nieobecność Maćka, który udał się do Spychowa Bogdańcem miał opiekować się:
a) Wilk
b) opat
c) Zbyszko
d) Hlawa
Rozwiązanie

Maćko z Bogdańca był herbu:
a) Opończyk
b) Bończyk
c) Tępa Podkowa
d) Przestrzał
Rozwiązanie

Sienkiewicz rozpoczął studia na wydziale:
a) historycznym
b) lekarskim
c) prawnym
d) polonistycznym
Rozwiązanie

Zbyszko składa przysięgę, że złoży u stóp swojej damy trzy:
a) podkowy z krzyżackich koni
b) płaszcze z czarnym krzyżem
c) miecze krzyżackie
d) czuby z pawich piór z hełmów Krzyżaków
Rozwiązanie

De Lorche jest rozczarowany faktem, że w polskich puszczach nie spotkał żadnego:
a) diabła
b) turonia
c) rozjuszonego tura
d) smoka
Rozwiązanie

11 listopada 1893 roku Sienkiewicz poślubił Marię Romanowską w:
a) Krakowie
b) Lublinie
c) Lwowie
d) Warszawie
Rozwiązanie

Nagrodę Nobla w dziedzinie literatury Henryk Sienkiewicz odebrał:
a) 10 grudnia 1903 roku
b) 10 grudnia 1905 roku
c) 10 grudnia 1902 roku
d) 10 grudnia 1904 roku
Rozwiązanie

Początek akcji stanowi przybycie Zbyszka i Maćka do gospody „Pod Lutym Turem” w:
a) Krakowie
b) Tyńcu
c) Opatowie
d) Cieszynie
Rozwiązanie

Przesądny Maćko starał się przekupić workiem z winem wywieszonym na noc przed karczmą:
a) szatańskiego sługę Lucyfera
b) skrzaty
c) bożka lasu
d) diabła Borutę
Rozwiązanie

Akcja „Krzyżaków” trwa:
a) 5 lat
b) 2 lata
c) 10 lat
d) 25 lat
Rozwiązanie

Juranda zmasakrowanego przez Krzyżaków rozpoznaje:
a) Maćko
b) Jagienka
c) Hlawa
d) Danusia
Rozwiązanie

Odpowiednikiem „błędnego rycerza” był:
a) Maćko z Bogdańca
b) Jurand ze Spychowa
c) Fulko de Lorche
d) Sanderus
Rozwiązanie

Synowie Zbyszka i Jagienki to:
a) Mieszko i Boguś
b) Miłosz i Kuba
c) Staś i Władek
d) Maćko i Jaśko
Rozwiązanie

Rozmowy Jagiełły z wielkim mistrzem odbywają się w:
a) Raciążu
b) Kwidzynie
c) Tylży
d) Szczytnie
Rozwiązanie

Jurand w testamencie pozostawia Zbyszkowi:
a) Spychów
b) swój orszak
c) miecz i zbroję
d) 100 złotych talarów
Rozwiązanie

Zbyszko odnajduje Danusię:
a) w leśniczówce
b) w chacie smolarza
c) na zamku w Malborku
d) na zamku w Szczytnie
Rozwiązanie

Sienkiewicz, pracując nad „Krzyżakami”, nie oparł się na:
a) „Kronikach” Janka z Czarnkowa
b) dziełach Dantyszka
c) monografii Szajnochy „Jagiełło i Jadwiga”
d) „Historii Polski” Jana Długosza
Rozwiązanie

Komizmem słownym zabarwione zostały rozmowy Hlawy z:
a) Maćkiem
b) księciem Januszem
c) Sanderusem
d) Zbyszkiem
Rozwiązanie

W lutym 1876 roku dzięki udzielonej przez Gazetę Polską pożyczce, którą miał spłacić cyklem artykułów, Henryk wyruszył do:
a) Ameryki
b) Azji
c) Afryki
d) Australii
Rozwiązanie

Wola Okrzejska, w której 5 maja 1846 roku o godzinie szóstej wieczorem, przyszedł na świat Henryk Sienkiewicz, leży na:
a) Podlasiu
b) Lubelszczyźnie
c) Mazowszu
d) Kielecczyźnie
Rozwiązanie

Powała z Taczewa to:
a) rycerz
b) zakonnik
c) kupiec
d) książę
Rozwiązanie

Oblęgorek, majątek Sienkiewicza, który w 1900 roku otrzymał od polskiego społeczeństwa leży obecnie w województwie:
a) małopolskim
b) lubelskim
c) podkarpackim
d) świętokrzyskim
Rozwiązanie

Do Jagienki w konkury przyjeżdżało dwóch sąsiadów:
a) Wilk i Czatan
b) Wilk i Szatan
c) Wilk i Chatan
d) Wilk i Cztan
Rozwiązanie

Pracę dla „Gazety Polskiej” rozpoczął Sienkiewicz pod pseudonimem:
a) Litwos
b) Białos
c) Gajos
d) Wilnos
Rozwiązanie

Akcja „Krzyżaków” nie toczy się:
a) na Litwie
b) w Prusach
c) na Rusi
d) w Królestwie Polskim
Rozwiązanie

Po ukończeniu siódmej klasy w Poświętnem koło Płońska Sienkiewicz objął posadę:
a) korepetytora
b) adiutanta
c) guwernera
d) antykwariusza
Rozwiązanie

Maćko podczas bitwy pod Grunwaldem zabija:
a) Hugona von Danvelda
b) Ulryka von Jungingena
c) Kunona Lichtensteina
d) Zygfryda de Löve
Rozwiązanie

W wigilię roku 1890 Sienkiewicz wyruszył do:
a) Egiptu
b) Etiopii
c) Maroka
d) Tunezji
Rozwiązanie

Wianem Jagienki były:
a) Zaborze
b) Moczydoły
c) Zalesie
d) Wądoły
Rozwiązanie

Sienkiewicz stanął na czele komitetu, który podjął starania o postawienie w Warszawie pomnika:
a) Norwida
b) Mickiewicza
c) Kopernika
d) Słowackiego
Rozwiązanie

Sanderus handlował:
a) suknem
b) przyprawami
c) relikwiami
d) zbożem
Rozwiązanie

Nałęczka to:
a) welon
b) chusta
c) rękawiczka
d) stroik
Rozwiązanie

Hlawa wyzywa na pojedynek:
a) Zbyszka
b) Rotgiera
c) giermka Rotgiera
d) giermka Zbyszka
Rozwiązanie

Tagi: