Krzyżacy | inne lektury | kontakt | reklama | studia
streszczenieopracowaniebohaterowieżycie i twórczość autoratest   

Test:

11 listopada 1893 roku Sienkiewicz poślubił Marię Romanowską w:
a) Warszawie
b) Lublinie
c) Krakowie
d) Lwowie
Rozwiązanie

Sienkiewicz, pracując nad „Krzyżakami”, nie oparł się na:
a) „Kronikach” Janka z Czarnkowa
b) monografii Szajnochy „Jagiełło i Jadwiga”
c) dziełach Dantyszka
d) „Historii Polski” Jana Długosza
Rozwiązanie


                                                 Reklamy OnetKontekst

W momencie wybuchu powstania styczniowego Sienkiewicz miał:
a) siedemnaście lat
b) szesnaście lat
c) piętnaście lat
d) czternaście lat
Rozwiązanie

Pracę dla „Gazety Polskiej” rozpoczął Sienkiewicz pod pseudonimem:
a) Litwos
b) Białos
c) Gajos
d) Wilnos
Rozwiązanie

Nagrodę Nobla w dziedzinie literatury Henryk Sienkiewicz odebrał:
a) 10 grudnia 1902 roku
b) 10 grudnia 1903 roku
c) 10 grudnia 1905 roku
d) 10 grudnia 1904 roku
Rozwiązanie

Zbyszko składa przysięgę, że złoży u stóp swojej damy trzy:
a) podkowy z krzyżackich koni
b) płaszcze z czarnym krzyżem
c) czuby z pawich piór z hełmów Krzyżaków
d) miecze krzyżackie
Rozwiązanie

Na rycerza pasował Zbyszka:
a) książę Janusz
b) Konrad von Jungingen
c) król Władysław
d) Zawisza Czarny
Rozwiązanie

Maćko podczas bitwy pod Grunwaldem zabija:
a) Ulryka von Jungingena
b) Hugona von Danvelda
c) Kunona Lichtensteina
d) Zygfryda de Löve
Rozwiązanie

Ostatni utwór Sienkiewicza, który ukazał się 25 listopada 1916 roku w „Tygodniku Ilustrowanym” to:
a) Legiony
b) W pustyni i w puszczy
c) Wiry
d) Wspomnienie
Rozwiązanie

Wianem Jagienki były:
a) Zaborze
b) Zalesie
c) Moczydoły
d) Wądoły
Rozwiązanie


Sanderus handlował:
a) zbożem
b) relikwiami
c) przyprawami
d) suknem
Rozwiązanie

Do Jagienki w konkury przyjeżdżało dwóch sąsiadów:
a) Wilk i Cztan
b) Wilk i Czatan
c) Wilk i Chatan
d) Wilk i Szatan
Rozwiązanie

Dzierżawcą Spychowa zostaje:
a) Jan z Czarnkowa
b) Hlawa
c) Zych ze Zgorzelic
d) Maćko
Rozwiązanie

Rozmowy Jagiełły z wielkim mistrzem odbywają się w:
a) Szczytnie
b) Raciążu
c) Tylży
d) Kwidzynie
Rozwiązanie

Sanderus urodził się w:
a) Malborku
b) Gdańsku
c) Toruniu
d) Kwidzynie
Rozwiązanie

Hlawa to pachołek:
a) Jagienki
b) Jurandówny
c) królowej Jadwigi
d) księżnej Anny
Rozwiązanie

Pątlik:
a) rodzaj czapki
b) wstążka
c) rękawiczka
d) siatka podtrzymująca włosy
Rozwiązanie

Odpowiednikiem „błędnego rycerza” był:
a) Sanderus
b) Maćko z Bogdańca
c) Jurand ze Spychowa
d) Fulko de Lorche
Rozwiązanie

Do Prus w poszukiwaniu Danusi postanowił pojechać:
a) Sanderus
b) Hlawa
c) de Lorche
d) Maćko z Bogdańca
Rozwiązanie

Zbyszkowi powalić niedźwiedzia:
a) pomogła Jagienka
b) pomógł Maćko
c) pomógł Zych
d) Pomógł Wilk i Cztan
Rozwiązanie


Jurand do niewoli wziął rycerza:
a) Bergowa
b) Bergerowa
c) Bergkowa
d) Bergłowa
Rozwiązanie

Samobójstwo popełnia:
a) Kuno Lichtenstein
b) Zygfryd de Löve
c) Fulko de Lorche
d) Hugo von Danveld
Rozwiązanie

Oblęgorek, majątek Sienkiewicza, który w 1900 roku otrzymał od polskiego społeczeństwa leży obecnie w województwie:
a) świętokrzyskim
b) lubelskim
c) podkarpackim
d) małopolskim
Rozwiązanie

W wigilię roku 1890 Sienkiewicz wyruszył do:
a) Etiopii
b) Tunezji
c) Egiptu
d) Maroka
Rozwiązanie

„Skrzatem” Danusię żartobliwie nazwał:
a) Mikołaj z Długolasu
b) Zych ze Zgorzelic
c) Jurand ze Spychowa
d) Zyndram z Maszkowic
Rozwiązanie

Zbyszko odnajduje Danusię:
a) na zamku w Malborku
b) w chacie smolarza
c) na zamku w Szczytnie
d) w leśniczówce
Rozwiązanie

Powała z Taczewa to:
a) zakonnik
b) książę
c) kupiec
d) rycerz
Rozwiązanie

Diederich to:
a) zakonnik
b) komtur
c) starosta
d) kat
Rozwiązanie

Pod nieobecność Maćka, który udał się do Spychowa Bogdańcem miał opiekować się:
a) Hlawa
b) opat
c) Zbyszko
d) Wilk
Rozwiązanie

Najwięcej nieścisłości w „Krzyżakach” pojawia się w literackim przedstawieniu:
a) Ulryka von Jungingena
b) księcia Janusza
c) księżnej Anny Danuty
d) królowej Jadwigi
Rozwiązanie

Komizmem słownym zabarwione zostały rozmowy Hlawy z:
a) Maćkiem
b) Sanderusem
c) księciem Januszem
d) Zbyszkiem
Rozwiązanie

Zych ze Zgorzelic zalecił Maćkowi na jego dolegliwości:
a) napój z miodem
b) tłuszcz z bobra
c) skórę z wilka
d) sadło niedźwiedzia
Rozwiązanie

Maćko z Bogdańca był herbu:
a) Opończyk
b) Bończyk
c) Tępa Podkowa
d) Przestrzał
Rozwiązanie

Juranda zmasakrowanego przez Krzyżaków rozpoznaje:
a) Jagienka
b) Hlawa
c) Maćko
d) Danusia
Rozwiązanie

Zygfryd wysłał do księcia Janusza z informacją o zajściu na zamku w Szczytnie z udziałem Juranda:
a) Konrada
b) Danvelda
c) Rodgiera
d) Gotfryda
Rozwiązanie

Miłośnicy twórczości pisarza z łatwością doszukiwali się w „Krzyżakach”:
a) schematyczności kompozycyjnej
b) zwaśnionych stron konfliktu
c) kontrastów społecznych
d) opisów przyrody
Rozwiązanie

Początek akcji stanowi przybycie Zbyszka i Maćka do gospody „Pod Lutym Turem” w:
a) Cieszynie
b) Krakowie
c) Opatowie
d) Tyńcu
Rozwiązanie

Akcja „Krzyżaków” nie dotyczy:
a) objęcia urzędu wielkiego mistrza przez Winrycha von Kniprode
b) rozmów polsko – krzyżackich w Raciążu
c) śmierci Konrada von Jungingena
d) powstania na Żmudzi
Rozwiązanie

Zbyszko po naradzie z wodzem Skirwoiłło postanawia wspólnie z nim zaatakować:
a) Nowe Kowno
b) Stare Grodno
c) Stare Troki
d) Nowe Wilno
Rozwiązanie

Sanderus był:
a) Czechem
b) Litwinem
c) Niemcem
d) Lotaryńczykiem
Rozwiązanie

Aby odzyskać Danusię Jurand miał:
a) upokorzyć się przed Zakonem
b) wszystkie odpowiedzi są poprawne
c) zachować w tajemnicy, że dziewczyna przebywa wśród Krzyżaków.
d) uwolnić Bergowa i innych jeńców
Rozwiązanie

Akcja „Krzyżaków” trwa:
a) 2 lata
b) 10 lat
c) 25 lat
d) 5 lat
Rozwiązanie

W lutym 1876 roku dzięki udzielonej przez Gazetę Polską pożyczce, którą miał spłacić cyklem artykułów, Henryk wyruszył do:
a) Australii
b) Azji
c) Afryki
d) Ameryki
Rozwiązanie

Szkic historyczny „Spytko z Melsztyna” powstał:
a) jako ostatnie dzieło Sienkiewicza
b) bezpośrednio przed rozpoczęciem pracy nad „Krzyżakami”
c) podczas pobytu Sienkiewicza w Królewcu
d) w 1865 roku
Rozwiązanie

Anna Danuta była księżną:
a) mazowiecką
b) żmudzką
c) śląską
d) litewską
Rozwiązanie

Po ukończeniu siódmej klasy w Poświętnem koło Płońska Sienkiewicz objął posadę:
a) korepetytora
b) adiutanta
c) antykwariusza
d) guwernera
Rozwiązanie

Synowie Zbyszka i Jagienki to:
a) Mieszko i Boguś
b) Staś i Władek
c) Maćko i Jaśko
d) Miłosz i Kuba
Rozwiązanie

Jagienka służyła na dworze:
a) księżnej Aleksandry
b) księżnej śląskiej
c) księżnej Joanny
d) księżnej Anny Danuty
Rozwiązanie

Sienkiewicz stanął na czele komitetu, który podjął starania o postawienie w Warszawie pomnika:
a) Kopernika
b) Mickiewicza
c) Norwida
d) Słowackiego
Rozwiązanie

Przesądny Maćko starał się przekupić workiem z winem wywieszonym na noc przed karczmą:
a) bożka lasu
b) szatańskiego sługę Lucyfera
c) skrzaty
d) diabła Borutę
Rozwiązanie

Sienkiewicz rozpoczął studia na wydziale:
a) prawnym
b) lekarskim
c) polonistycznym
d) historycznym
Rozwiązanie

Na polowaniu księżnę Annę atakuje:
a) żubr
b) tur
c) niedźwiedź
d) wilk
Rozwiązanie

Jurand korzył się przed zakonnikami w:
a) Olsztynie
b) Spychowie
c) Krakowie
d) Szczytnie
Rozwiązanie

Hugo von Danveld to:
a) zakonnik
b) starosta ze Szczytna
c) Czech
d) dworzanin księcia Janusza
Rozwiązanie

Na chrzcie przyszłemu autorowi „Trylogii” rodzice nadali imiona:
a) Henryk Adam Aleksander Pius
b) Henryk Stanisław Juliusz Mieszko
c) Henryk Zygmunt Marek Bolesław
d) Henryk Zbigniew Klaudiusz Zygmunt
Rozwiązanie

Cechą charakterystyczną stroju mieszczan były:
a) czerwone czapki z długimi końcami
b) niebieskie czapki z dużym rondlem
c) fioletowe niewielkie nakrycia głowy
d) kolorowe kapelusze noszone przy większych świętach
Rozwiązanie

Powieść ukazywała się w odcinkach w „Tygodniku Ilustrowanym”:
a) od 1899 roku 1903
b) od 1897 roku 1905
c) od 1897 roku 1900
d) od 1896 roku 1900
Rozwiązanie

Legendę o Walgierzu Wdałym:
a) opowiedział jeden z zakonników
b) opowiedziała księżna Anna
c) zaśpiewała Danusia
d) opowiedział Maćko z Bogdańca
Rozwiązanie

Królowa Jadwiga zmarła w roku:
a) 1398
b) 1400
c) 1399
d) 1401
Rozwiązanie

W 1900 roku autor „Potopu” otrzymał tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu:
a) Warszawskiego
b) Jagiellońskiego
c) Wileńskiego
d) Lwowskiego
Rozwiązanie

Akcja „Krzyżaków” nie toczy się:
a) na Litwie
b) w Królestwie Polskim
c) w Prusach
d) na Rusi
Rozwiązanie

Nałęczka to:
a) chusta
b) welon
c) rękawiczka
d) stroik
Rozwiązanie

Wola Okrzejska, w której 5 maja 1846 roku o godzinie szóstej wieczorem, przyszedł na świat Henryk Sienkiewicz, leży na:
a) Kielecczyźnie
b) Mazowszu
c) Lubelszczyźnie
d) Podlasiu
Rozwiązanie

Hlawa wyzywa na pojedynek:
a) Rotgiera
b) Zbyszka
c) giermka Zbyszka
d) giermka Rotgiera
Rozwiązanie

Jurand w testamencie pozostawia Zbyszkowi:
a) miecz i zbroję
b) 100 złotych talarów
c) Spychów
d) swój orszak
Rozwiązanie

De Lorche jest rozczarowany faktem, że w polskich puszczach nie spotkał żadnego:
a) smoka
b) turonia
c) rozjuszonego tura
d) diabła
Rozwiązanie

Tagi: