Krzyżacy | inne lektury | kontakt | reklama | Wersja mobilna
streszczenieopracowaniebohaterowieżycie i twórczość autoratest   

Test:

Komizmem słownym zabarwione zostały rozmowy Hlawy z:
a) księciem Januszem
b) Maćkiem
c) Zbyszkiem
d) Sanderusem
Rozwiązanie

Maćko podczas bitwy pod Grunwaldem zabija:
a) Ulryka von Jungingena
b) Kunona Lichtensteina
c) Hugona von Danvelda
d) Zygfryda de Löve
Rozwiązanie


                                                 Reklamy OnetKontekst

De Lorche jest rozczarowany faktem, że w polskich puszczach nie spotkał żadnego:
a) rozjuszonego tura
b) turonia
c) diabła
d) smoka
Rozwiązanie

Hlawa to pachołek:
a) Jurandówny
b) Jagienki
c) królowej Jadwigi
d) księżnej Anny
Rozwiązanie

W momencie wybuchu powstania styczniowego Sienkiewicz miał:
a) szesnaście lat
b) piętnaście lat
c) siedemnaście lat
d) czternaście lat
Rozwiązanie

Maćko z Bogdańca był herbu:
a) Opończyk
b) Tępa Podkowa
c) Przestrzał
d) Bończyk
Rozwiązanie

Pątlik:
a) wstążka
b) rodzaj czapki
c) rękawiczka
d) siatka podtrzymująca włosy
Rozwiązanie

Synowie Zbyszka i Jagienki to:
a) Mieszko i Boguś
b) Maćko i Jaśko
c) Staś i Władek
d) Miłosz i Kuba
Rozwiązanie

Wola Okrzejska, w której 5 maja 1846 roku o godzinie szóstej wieczorem, przyszedł na świat Henryk Sienkiewicz, leży na:
a) Lubelszczyźnie
b) Podlasiu
c) Kielecczyźnie
d) Mazowszu
Rozwiązanie

Sienkiewicz rozpoczął studia na wydziale:
a) prawnym
b) historycznym
c) polonistycznym
d) lekarskim
Rozwiązanie


W 1900 roku autor „Potopu” otrzymał tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu:
a) Wileńskiego
b) Jagiellońskiego
c) Warszawskiego
d) Lwowskiego
Rozwiązanie

Dzierżawcą Spychowa zostaje:
a) Zych ze Zgorzelic
b) Hlawa
c) Jan z Czarnkowa
d) Maćko
Rozwiązanie

Na chrzcie przyszłemu autorowi „Trylogii” rodzice nadali imiona:
a) Henryk Stanisław Juliusz Mieszko
b) Henryk Adam Aleksander Pius
c) Henryk Zbigniew Klaudiusz Zygmunt
d) Henryk Zygmunt Marek Bolesław
Rozwiązanie

Powała z Taczewa to:
a) zakonnik
b) kupiec
c) książę
d) rycerz
Rozwiązanie

Królowa Jadwiga zmarła w roku:
a) 1399
b) 1400
c) 1398
d) 1401
Rozwiązanie

11 listopada 1893 roku Sienkiewicz poślubił Marię Romanowską w:
a) Krakowie
b) Warszawie
c) Lublinie
d) Lwowie
Rozwiązanie

Cechą charakterystyczną stroju mieszczan były:
a) kolorowe kapelusze noszone przy większych świętach
b) czerwone czapki z długimi końcami
c) niebieskie czapki z dużym rondlem
d) fioletowe niewielkie nakrycia głowy
Rozwiązanie

Sanderus był:
a) Czechem
b) Litwinem
c) Lotaryńczykiem
d) Niemcem
Rozwiązanie

Zygfryd wysłał do księcia Janusza z informacją o zajściu na zamku w Szczytnie z udziałem Juranda:
a) Danvelda
b) Konrada
c) Rodgiera
d) Gotfryda
Rozwiązanie

Jurand korzył się przed zakonnikami w:
a) Olsztynie
b) Krakowie
c) Szczytnie
d) Spychowie
Rozwiązanie


Na rycerza pasował Zbyszka:
a) król Władysław
b) Konrad von Jungingen
c) książę Janusz
d) Zawisza Czarny
Rozwiązanie

Sanderus handlował:
a) zbożem
b) przyprawami
c) suknem
d) relikwiami
Rozwiązanie

Miłośnicy twórczości pisarza z łatwością doszukiwali się w „Krzyżakach”:
a) kontrastów społecznych
b) zwaśnionych stron konfliktu
c) opisów przyrody
d) schematyczności kompozycyjnej
Rozwiązanie

Zbyszko składa przysięgę, że złoży u stóp swojej damy trzy:
a) płaszcze z czarnym krzyżem
b) czuby z pawich piór z hełmów Krzyżaków
c) miecze krzyżackie
d) podkowy z krzyżackich koni
Rozwiązanie

Sanderus urodził się w:
a) Toruniu
b) Gdańsku
c) Malborku
d) Kwidzynie
Rozwiązanie

Przesądny Maćko starał się przekupić workiem z winem wywieszonym na noc przed karczmą:
a) bożka lasu
b) szatańskiego sługę Lucyfera
c) diabła Borutę
d) skrzaty
Rozwiązanie

W lutym 1876 roku dzięki udzielonej przez Gazetę Polską pożyczce, którą miał spłacić cyklem artykułów, Henryk wyruszył do:
a) Afryki
b) Ameryki
c) Azji
d) Australii
Rozwiązanie

Oblęgorek, majątek Sienkiewicza, który w 1900 roku otrzymał od polskiego społeczeństwa leży obecnie w województwie:
a) podkarpackim
b) małopolskim
c) lubelskim
d) świętokrzyskim
Rozwiązanie

Wianem Jagienki były:
a) Wądoły
b) Zalesie
c) Zaborze
d) Moczydoły
Rozwiązanie

Samobójstwo popełnia:
a) Hugo von Danveld
b) Fulko de Lorche
c) Zygfryd de Löve
d) Kuno Lichtenstein
Rozwiązanie

Odpowiednikiem „błędnego rycerza” był:
a) Fulko de Lorche
b) Sanderus
c) Maćko z Bogdańca
d) Jurand ze Spychowa
Rozwiązanie

Jurand w testamencie pozostawia Zbyszkowi:
a) 100 złotych talarów
b) Spychów
c) miecz i zbroję
d) swój orszak
Rozwiązanie

W wigilię roku 1890 Sienkiewicz wyruszył do:
a) Etiopii
b) Maroka
c) Egiptu
d) Tunezji
Rozwiązanie

„Skrzatem” Danusię żartobliwie nazwał:
a) Mikołaj z Długolasu
b) Zych ze Zgorzelic
c) Zyndram z Maszkowic
d) Jurand ze Spychowa
Rozwiązanie

Najwięcej nieścisłości w „Krzyżakach” pojawia się w literackim przedstawieniu:
a) księżnej Anny Danuty
b) królowej Jadwigi
c) księcia Janusza
d) Ulryka von Jungingena
Rozwiązanie

Do Jagienki w konkury przyjeżdżało dwóch sąsiadów:
a) Wilk i Cztan
b) Wilk i Czatan
c) Wilk i Chatan
d) Wilk i Szatan
Rozwiązanie

Akcja „Krzyżaków” nie toczy się:
a) w Prusach
b) w Królestwie Polskim
c) na Litwie
d) na Rusi
Rozwiązanie

Początek akcji stanowi przybycie Zbyszka i Maćka do gospody „Pod Lutym Turem” w:
a) Tyńcu
b) Opatowie
c) Krakowie
d) Cieszynie
Rozwiązanie

Do Prus w poszukiwaniu Danusi postanowił pojechać:
a) Hlawa
b) Sanderus
c) de Lorche
d) Maćko z Bogdańca
Rozwiązanie

Pracę dla „Gazety Polskiej” rozpoczął Sienkiewicz pod pseudonimem:
a) Wilnos
b) Litwos
c) Gajos
d) Białos
Rozwiązanie

Jagienka służyła na dworze:
a) księżnej śląskiej
b) księżnej Joanny
c) księżnej Anny Danuty
d) księżnej Aleksandry
Rozwiązanie

Rozmowy Jagiełły z wielkim mistrzem odbywają się w:
a) Kwidzynie
b) Tylży
c) Raciążu
d) Szczytnie
Rozwiązanie

Juranda zmasakrowanego przez Krzyżaków rozpoznaje:
a) Hlawa
b) Jagienka
c) Danusia
d) Maćko
Rozwiązanie

Zbyszko po naradzie z wodzem Skirwoiłło postanawia wspólnie z nim zaatakować:
a) Stare Grodno
b) Stare Troki
c) Nowe Kowno
d) Nowe Wilno
Rozwiązanie

Pod nieobecność Maćka, który udał się do Spychowa Bogdańcem miał opiekować się:
a) Zbyszko
b) opat
c) Hlawa
d) Wilk
Rozwiązanie

Anna Danuta była księżną:
a) żmudzką
b) śląską
c) mazowiecką
d) litewską
Rozwiązanie

Hlawa wyzywa na pojedynek:
a) giermka Zbyszka
b) Rotgiera
c) giermka Rotgiera
d) Zbyszka
Rozwiązanie

Po ukończeniu siódmej klasy w Poświętnem koło Płońska Sienkiewicz objął posadę:
a) korepetytora
b) adiutanta
c) guwernera
d) antykwariusza
Rozwiązanie

Aby odzyskać Danusię Jurand miał:
a) zachować w tajemnicy, że dziewczyna przebywa wśród Krzyżaków.
b) upokorzyć się przed Zakonem
c) wszystkie odpowiedzi są poprawne
d) uwolnić Bergowa i innych jeńców
Rozwiązanie

Zbyszkowi powalić niedźwiedzia:
a) pomógł Zych
b) Pomógł Wilk i Cztan
c) pomógł Maćko
d) pomogła Jagienka
Rozwiązanie

Akcja „Krzyżaków” nie dotyczy:
a) objęcia urzędu wielkiego mistrza przez Winrycha von Kniprode
b) powstania na Żmudzi
c) śmierci Konrada von Jungingena
d) rozmów polsko – krzyżackich w Raciążu
Rozwiązanie

Jurand do niewoli wziął rycerza:
a) Bergowa
b) Bergkowa
c) Bergłowa
d) Bergerowa
Rozwiązanie

Sienkiewicz stanął na czele komitetu, który podjął starania o postawienie w Warszawie pomnika:
a) Słowackiego
b) Kopernika
c) Norwida
d) Mickiewicza
Rozwiązanie

Diederich to:
a) kat
b) komtur
c) starosta
d) zakonnik
Rozwiązanie

Nagrodę Nobla w dziedzinie literatury Henryk Sienkiewicz odebrał:
a) 10 grudnia 1903 roku
b) 10 grudnia 1904 roku
c) 10 grudnia 1905 roku
d) 10 grudnia 1902 roku
Rozwiązanie

Zbyszko odnajduje Danusię:
a) na zamku w Malborku
b) w chacie smolarza
c) na zamku w Szczytnie
d) w leśniczówce
Rozwiązanie

Akcja „Krzyżaków” trwa:
a) 2 lata
b) 25 lat
c) 5 lat
d) 10 lat
Rozwiązanie

Ostatni utwór Sienkiewicza, który ukazał się 25 listopada 1916 roku w „Tygodniku Ilustrowanym” to:
a) W pustyni i w puszczy
b) Wspomnienie
c) Legiony
d) Wiry
Rozwiązanie

Legendę o Walgierzu Wdałym:
a) opowiedział jeden z zakonników
b) opowiedziała księżna Anna
c) zaśpiewała Danusia
d) opowiedział Maćko z Bogdańca
Rozwiązanie

Na polowaniu księżnę Annę atakuje:
a) tur
b) niedźwiedź
c) wilk
d) żubr
Rozwiązanie

Szkic historyczny „Spytko z Melsztyna” powstał:
a) jako ostatnie dzieło Sienkiewicza
b) w 1865 roku
c) bezpośrednio przed rozpoczęciem pracy nad „Krzyżakami”
d) podczas pobytu Sienkiewicza w Królewcu
Rozwiązanie

Powieść ukazywała się w odcinkach w „Tygodniku Ilustrowanym”:
a) od 1896 roku 1900
b) od 1899 roku 1903
c) od 1897 roku 1905
d) od 1897 roku 1900
Rozwiązanie

Sienkiewicz, pracując nad „Krzyżakami”, nie oparł się na:
a) „Kronikach” Janka z Czarnkowa
b) „Historii Polski” Jana Długosza
c) monografii Szajnochy „Jagiełło i Jadwiga”
d) dziełach Dantyszka
Rozwiązanie

Hugo von Danveld to:
a) starosta ze Szczytna
b) Czech
c) zakonnik
d) dworzanin księcia Janusza
Rozwiązanie

Nałęczka to:
a) welon
b) stroik
c) rękawiczka
d) chusta
Rozwiązanie

Zych ze Zgorzelic zalecił Maćkowi na jego dolegliwości:
a) napój z miodem
b) tłuszcz z bobra
c) sadło niedźwiedzia
d) skórę z wilka
Rozwiązanie

Tagi: