Krzyżacy | inne lektury | kontakt | reklama | studia
streszczenieopracowaniebohaterowieżycie i twórczość autoratest   

Test:

Sanderus był:
a) Czechem
b) Litwinem
c) Niemcem
d) Lotaryńczykiem
Rozwiązanie

Diederich to:
a) komtur
b) zakonnik
c) kat
d) starosta
Rozwiązanie


                                                 Reklamy OnetKontekst

Na chrzcie przyszłemu autorowi „Trylogii” rodzice nadali imiona:
a) Henryk Stanisław Juliusz Mieszko
b) Henryk Adam Aleksander Pius
c) Henryk Zygmunt Marek Bolesław
d) Henryk Zbigniew Klaudiusz Zygmunt
Rozwiązanie

Na rycerza pasował Zbyszka:
a) książę Janusz
b) król Władysław
c) Konrad von Jungingen
d) Zawisza Czarny
Rozwiązanie

Wola Okrzejska, w której 5 maja 1846 roku o godzinie szóstej wieczorem, przyszedł na świat Henryk Sienkiewicz, leży na:
a) Podlasiu
b) Mazowszu
c) Lubelszczyźnie
d) Kielecczyźnie
Rozwiązanie

Królowa Jadwiga zmarła w roku:
a) 1399
b) 1400
c) 1401
d) 1398
Rozwiązanie

Dzierżawcą Spychowa zostaje:
a) Jan z Czarnkowa
b) Maćko
c) Hlawa
d) Zych ze Zgorzelic
Rozwiązanie

Hlawa to pachołek:
a) Jagienki
b) Jurandówny
c) księżnej Anny
d) królowej Jadwigi
Rozwiązanie

Powała z Taczewa to:
a) rycerz
b) książę
c) kupiec
d) zakonnik
Rozwiązanie

Jagienka służyła na dworze:
a) księżnej Anny Danuty
b) księżnej śląskiej
c) księżnej Joanny
d) księżnej Aleksandry
Rozwiązanie


Sienkiewicz rozpoczął studia na wydziale:
a) prawnym
b) lekarskim
c) polonistycznym
d) historycznym
Rozwiązanie

Pracę dla „Gazety Polskiej” rozpoczął Sienkiewicz pod pseudonimem:
a) Wilnos
b) Białos
c) Litwos
d) Gajos
Rozwiązanie

Odpowiednikiem „błędnego rycerza” był:
a) Sanderus
b) Fulko de Lorche
c) Jurand ze Spychowa
d) Maćko z Bogdańca
Rozwiązanie

Sienkiewicz, pracując nad „Krzyżakami”, nie oparł się na:
a) dziełach Dantyszka
b) monografii Szajnochy „Jagiełło i Jadwiga”
c) „Historii Polski” Jana Długosza
d) „Kronikach” Janka z Czarnkowa
Rozwiązanie

Sanderus handlował:
a) suknem
b) relikwiami
c) przyprawami
d) zbożem
Rozwiązanie

Nałęczka to:
a) stroik
b) chusta
c) welon
d) rękawiczka
Rozwiązanie

Pod nieobecność Maćka, który udał się do Spychowa Bogdańcem miał opiekować się:
a) opat
b) Hlawa
c) Zbyszko
d) Wilk
Rozwiązanie

Do Prus w poszukiwaniu Danusi postanowił pojechać:
a) Maćko z Bogdańca
b) Sanderus
c) de Lorche
d) Hlawa
Rozwiązanie

Rozmowy Jagiełły z wielkim mistrzem odbywają się w:
a) Tylży
b) Kwidzynie
c) Szczytnie
d) Raciążu
Rozwiązanie

Przesądny Maćko starał się przekupić workiem z winem wywieszonym na noc przed karczmą:
a) bożka lasu
b) skrzaty
c) szatańskiego sługę Lucyfera
d) diabła Borutę
Rozwiązanie


Synowie Zbyszka i Jagienki to:
a) Staś i Władek
b) Maćko i Jaśko
c) Miłosz i Kuba
d) Mieszko i Boguś
Rozwiązanie

Wianem Jagienki były:
a) Wądoły
b) Zalesie
c) Zaborze
d) Moczydoły
Rozwiązanie

Akcja „Krzyżaków” nie dotyczy:
a) powstania na Żmudzi
b) objęcia urzędu wielkiego mistrza przez Winrycha von Kniprode
c) śmierci Konrada von Jungingena
d) rozmów polsko – krzyżackich w Raciążu
Rozwiązanie

Samobójstwo popełnia:
a) Zygfryd de Löve
b) Kuno Lichtenstein
c) Hugo von Danveld
d) Fulko de Lorche
Rozwiązanie

Oblęgorek, majątek Sienkiewicza, który w 1900 roku otrzymał od polskiego społeczeństwa leży obecnie w województwie:
a) świętokrzyskim
b) lubelskim
c) małopolskim
d) podkarpackim
Rozwiązanie

Miłośnicy twórczości pisarza z łatwością doszukiwali się w „Krzyżakach”:
a) zwaśnionych stron konfliktu
b) kontrastów społecznych
c) schematyczności kompozycyjnej
d) opisów przyrody
Rozwiązanie

Cechą charakterystyczną stroju mieszczan były:
a) czerwone czapki z długimi końcami
b) kolorowe kapelusze noszone przy większych świętach
c) niebieskie czapki z dużym rondlem
d) fioletowe niewielkie nakrycia głowy
Rozwiązanie

11 listopada 1893 roku Sienkiewicz poślubił Marię Romanowską w:
a) Krakowie
b) Lwowie
c) Warszawie
d) Lublinie
Rozwiązanie

Szkic historyczny „Spytko z Melsztyna” powstał:
a) podczas pobytu Sienkiewicza w Królewcu
b) bezpośrednio przed rozpoczęciem pracy nad „Krzyżakami”
c) w 1865 roku
d) jako ostatnie dzieło Sienkiewicza
Rozwiązanie

Sienkiewicz stanął na czele komitetu, który podjął starania o postawienie w Warszawie pomnika:
a) Mickiewicza
b) Kopernika
c) Słowackiego
d) Norwida
Rozwiązanie

„Skrzatem” Danusię żartobliwie nazwał:
a) Jurand ze Spychowa
b) Zyndram z Maszkowic
c) Zych ze Zgorzelic
d) Mikołaj z Długolasu
Rozwiązanie

W lutym 1876 roku dzięki udzielonej przez Gazetę Polską pożyczce, którą miał spłacić cyklem artykułów, Henryk wyruszył do:
a) Australii
b) Afryki
c) Azji
d) Ameryki
Rozwiązanie

Anna Danuta była księżną:
a) śląską
b) mazowiecką
c) litewską
d) żmudzką
Rozwiązanie

Maćko z Bogdańca był herbu:
a) Tępa Podkowa
b) Bończyk
c) Opończyk
d) Przestrzał
Rozwiązanie

Juranda zmasakrowanego przez Krzyżaków rozpoznaje:
a) Jagienka
b) Maćko
c) Danusia
d) Hlawa
Rozwiązanie

Akcja „Krzyżaków” trwa:
a) 2 lata
b) 5 lat
c) 10 lat
d) 25 lat
Rozwiązanie

Legendę o Walgierzu Wdałym:
a) opowiedział Maćko z Bogdańca
b) zaśpiewała Danusia
c) opowiedział jeden z zakonników
d) opowiedziała księżna Anna
Rozwiązanie

Komizmem słownym zabarwione zostały rozmowy Hlawy z:
a) księciem Januszem
b) Zbyszkiem
c) Sanderusem
d) Maćkiem
Rozwiązanie

W wigilię roku 1890 Sienkiewicz wyruszył do:
a) Etiopii
b) Maroka
c) Tunezji
d) Egiptu
Rozwiązanie

Na polowaniu księżnę Annę atakuje:
a) tur
b) niedźwiedź
c) wilk
d) żubr
Rozwiązanie

Jurand do niewoli wziął rycerza:
a) Bergerowa
b) Bergowa
c) Bergkowa
d) Bergłowa
Rozwiązanie

W momencie wybuchu powstania styczniowego Sienkiewicz miał:
a) szesnaście lat
b) piętnaście lat
c) siedemnaście lat
d) czternaście lat
Rozwiązanie

Ostatni utwór Sienkiewicza, który ukazał się 25 listopada 1916 roku w „Tygodniku Ilustrowanym” to:
a) W pustyni i w puszczy
b) Wiry
c) Wspomnienie
d) Legiony
Rozwiązanie

Aby odzyskać Danusię Jurand miał:
a) upokorzyć się przed Zakonem
b) wszystkie odpowiedzi są poprawne
c) uwolnić Bergowa i innych jeńców
d) zachować w tajemnicy, że dziewczyna przebywa wśród Krzyżaków.
Rozwiązanie

Hlawa wyzywa na pojedynek:
a) Zbyszka
b) giermka Rotgiera
c) giermka Zbyszka
d) Rotgiera
Rozwiązanie

Zygfryd wysłał do księcia Janusza z informacją o zajściu na zamku w Szczytnie z udziałem Juranda:
a) Konrada
b) Danvelda
c) Rodgiera
d) Gotfryda
Rozwiązanie

Pątlik:
a) siatka podtrzymująca włosy
b) rękawiczka
c) rodzaj czapki
d) wstążka
Rozwiązanie

Sanderus urodził się w:
a) Kwidzynie
b) Malborku
c) Gdańsku
d) Toruniu
Rozwiązanie

Hugo von Danveld to:
a) Czech
b) starosta ze Szczytna
c) dworzanin księcia Janusza
d) zakonnik
Rozwiązanie

De Lorche jest rozczarowany faktem, że w polskich puszczach nie spotkał żadnego:
a) smoka
b) diabła
c) turonia
d) rozjuszonego tura
Rozwiązanie

Zbyszko składa przysięgę, że złoży u stóp swojej damy trzy:
a) miecze krzyżackie
b) podkowy z krzyżackich koni
c) płaszcze z czarnym krzyżem
d) czuby z pawich piór z hełmów Krzyżaków
Rozwiązanie

Zych ze Zgorzelic zalecił Maćkowi na jego dolegliwości:
a) skórę z wilka
b) napój z miodem
c) tłuszcz z bobra
d) sadło niedźwiedzia
Rozwiązanie

Powieść ukazywała się w odcinkach w „Tygodniku Ilustrowanym”:
a) od 1896 roku 1900
b) od 1899 roku 1903
c) od 1897 roku 1900
d) od 1897 roku 1905
Rozwiązanie

Zbyszko odnajduje Danusię:
a) na zamku w Malborku
b) w chacie smolarza
c) na zamku w Szczytnie
d) w leśniczówce
Rozwiązanie

Najwięcej nieścisłości w „Krzyżakach” pojawia się w literackim przedstawieniu:
a) księcia Janusza
b) księżnej Anny Danuty
c) królowej Jadwigi
d) Ulryka von Jungingena
Rozwiązanie

Zbyszkowi powalić niedźwiedzia:
a) Pomógł Wilk i Cztan
b) pomógł Zych
c) pomogła Jagienka
d) pomógł Maćko
Rozwiązanie

Początek akcji stanowi przybycie Zbyszka i Maćka do gospody „Pod Lutym Turem” w:
a) Opatowie
b) Krakowie
c) Cieszynie
d) Tyńcu
Rozwiązanie

Maćko podczas bitwy pod Grunwaldem zabija:
a) Zygfryda de Löve
b) Ulryka von Jungingena
c) Kunona Lichtensteina
d) Hugona von Danvelda
Rozwiązanie

Jurand korzył się przed zakonnikami w:
a) Szczytnie
b) Krakowie
c) Spychowie
d) Olsztynie
Rozwiązanie

Akcja „Krzyżaków” nie toczy się:
a) w Królestwie Polskim
b) na Rusi
c) na Litwie
d) w Prusach
Rozwiązanie

W 1900 roku autor „Potopu” otrzymał tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu:
a) Lwowskiego
b) Wileńskiego
c) Jagiellońskiego
d) Warszawskiego
Rozwiązanie

Nagrodę Nobla w dziedzinie literatury Henryk Sienkiewicz odebrał:
a) 10 grudnia 1902 roku
b) 10 grudnia 1903 roku
c) 10 grudnia 1904 roku
d) 10 grudnia 1905 roku
Rozwiązanie

Po ukończeniu siódmej klasy w Poświętnem koło Płońska Sienkiewicz objął posadę:
a) korepetytora
b) adiutanta
c) antykwariusza
d) guwernera
Rozwiązanie

Jurand w testamencie pozostawia Zbyszkowi:
a) miecz i zbroję
b) swój orszak
c) Spychów
d) 100 złotych talarów
Rozwiązanie

Do Jagienki w konkury przyjeżdżało dwóch sąsiadów:
a) Wilk i Czatan
b) Wilk i Chatan
c) Wilk i Szatan
d) Wilk i Cztan
Rozwiązanie

Zbyszko po naradzie z wodzem Skirwoiłło postanawia wspólnie z nim zaatakować:
a) Nowe Wilno
b) Nowe Kowno
c) Stare Grodno
d) Stare Troki
Rozwiązanie

Tagi: