Krzyżacy
      Krzyżacy | inne lektury | kontakt | reklama | Wersja mobilna
streszczenieopracowaniebohaterowieżycie i twórczość autoratest   


Test:

Hlawa to pachołek:
a) Jurandówny
b) Jagienki
c) księżnej Anny
d) królowej Jadwigi
Rozwiązanie

Jurand do niewoli wziął rycerza:
a) Bergłowa
b) Bergowa
c) Bergerowa
d) Bergkowa
Rozwiązanie


Warning: include(o_test1.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 606

Warning: include(o_test1.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 606

Warning: include(): Failed opening 'o_test1.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php70/lib/php') in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 606
Sienkiewicz stanął na czele komitetu, który podjął starania o postawienie w Warszawie pomnika:
a) Norwida
b) Mickiewicza
c) Słowackiego
d) Kopernika
Rozwiązanie

Maćko z Bogdańca był herbu:
a) Bończyk
b) Opończyk
c) Przestrzał
d) Tępa Podkowa
Rozwiązanie

Akcja „Krzyżaków” trwa:
a) 25 lat
b) 2 lata
c) 5 lat
d) 10 lat
Rozwiązanie

W lutym 1876 roku dzięki udzielonej przez Gazetę Polską pożyczce, którą miał spłacić cyklem artykułów, Henryk wyruszył do:
a) Ameryki
b) Azji
c) Australii
d) Afryki
Rozwiązanie

Miłośnicy twórczości pisarza z łatwością doszukiwali się w „Krzyżakach”:
a) zwaśnionych stron konfliktu
b) opisów przyrody
c) schematyczności kompozycyjnej
d) kontrastów społecznych
Rozwiązanie

Zbyszko po naradzie z wodzem Skirwoiłło postanawia wspólnie z nim zaatakować:
a) Nowe Wilno
b) Stare Troki
c) Stare Grodno
d) Nowe Kowno
Rozwiązanie

„Skrzatem” Danusię żartobliwie nazwał:
a) Zych ze Zgorzelic
b) Zyndram z Maszkowic
c) Jurand ze Spychowa
d) Mikołaj z Długolasu
Rozwiązanie

W 1900 roku autor „Potopu” otrzymał tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu:
a) Lwowskiego
b) Jagiellońskiego
c) Warszawskiego
d) Wileńskiego
Rozwiązanie


Pracę dla „Gazety Polskiej” rozpoczął Sienkiewicz pod pseudonimem:
a) Białos
b) Gajos
c) Litwos
d) Wilnos
Rozwiązanie

Komizmem słownym zabarwione zostały rozmowy Hlawy z:
a) Zbyszkiem
b) księciem Januszem
c) Sanderusem
d) Maćkiem
Rozwiązanie

W momencie wybuchu powstania styczniowego Sienkiewicz miał:
a) szesnaście lat
b) siedemnaście lat
c) czternaście lat
d) piętnaście lat
Rozwiązanie

Najwięcej nieścisłości w „Krzyżakach” pojawia się w literackim przedstawieniu:
a) królowej Jadwigi
b) księżnej Anny Danuty
c) Ulryka von Jungingena
d) księcia Janusza
Rozwiązanie

Aby odzyskać Danusię Jurand miał:
a) uwolnić Bergowa i innych jeńców
b) upokorzyć się przed Zakonem
c) wszystkie odpowiedzi są poprawne
d) zachować w tajemnicy, że dziewczyna przebywa wśród Krzyżaków.
Rozwiązanie

Zygfryd wysłał do księcia Janusza z informacją o zajściu na zamku w Szczytnie z udziałem Juranda:
a) Konrada
b) Gotfryda
c) Danvelda
d) Rodgiera
Rozwiązanie

Na chrzcie przyszłemu autorowi „Trylogii” rodzice nadali imiona:
a) Henryk Zbigniew Klaudiusz Zygmunt
b) Henryk Zygmunt Marek Bolesław
c) Henryk Adam Aleksander Pius
d) Henryk Stanisław Juliusz Mieszko
Rozwiązanie

Zbyszkowi powalić niedźwiedzia:
a) pomogła Jagienka
b) Pomógł Wilk i Cztan
c) pomógł Zych
d) pomógł Maćko
Rozwiązanie

Nagrodę Nobla w dziedzinie literatury Henryk Sienkiewicz odebrał:
a) 10 grudnia 1902 roku
b) 10 grudnia 1903 roku
c) 10 grudnia 1905 roku
d) 10 grudnia 1904 roku
Rozwiązanie

Akcja „Krzyżaków” nie toczy się:
a) na Litwie
b) na Rusi
c) w Królestwie Polskim
d) w Prusach
Rozwiązanie


Warning: include(o_test3.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 612

Warning: include(o_test3.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 612

Warning: include(): Failed opening 'o_test3.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php70/lib/php') in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 612
Sanderus handlował:
a) suknem
b) przyprawami
c) relikwiami
d) zbożem
Rozwiązanie

Powała z Taczewa to:
a) zakonnik
b) kupiec
c) książę
d) rycerz
Rozwiązanie

11 listopada 1893 roku Sienkiewicz poślubił Marię Romanowską w:
a) Krakowie
b) Warszawie
c) Lwowie
d) Lublinie
Rozwiązanie

Pątlik:
a) siatka podtrzymująca włosy
b) rękawiczka
c) wstążka
d) rodzaj czapki
Rozwiązanie

Zbyszko odnajduje Danusię:
a) w chacie smolarza
b) na zamku w Szczytnie
c) na zamku w Malborku
d) w leśniczówce
Rozwiązanie

Pod nieobecność Maćka, który udał się do Spychowa Bogdańcem miał opiekować się:
a) opat
b) Zbyszko
c) Hlawa
d) Wilk
Rozwiązanie

Jurand w testamencie pozostawia Zbyszkowi:
a) Spychów
b) swój orszak
c) miecz i zbroję
d) 100 złotych talarów
Rozwiązanie

Początek akcji stanowi przybycie Zbyszka i Maćka do gospody „Pod Lutym Turem” w:
a) Cieszynie
b) Tyńcu
c) Opatowie
d) Krakowie
Rozwiązanie

Wola Okrzejska, w której 5 maja 1846 roku o godzinie szóstej wieczorem, przyszedł na świat Henryk Sienkiewicz, leży na:
a) Podlasiu
b) Lubelszczyźnie
c) Kielecczyźnie
d) Mazowszu
Rozwiązanie

Jurand korzył się przed zakonnikami w:
a) Krakowie
b) Spychowie
c) Szczytnie
d) Olsztynie
Rozwiązanie

De Lorche jest rozczarowany faktem, że w polskich puszczach nie spotkał żadnego:
a) turonia
b) diabła
c) rozjuszonego tura
d) smoka
Rozwiązanie

Sanderus urodził się w:
a) Gdańsku
b) Kwidzynie
c) Toruniu
d) Malborku
Rozwiązanie

Legendę o Walgierzu Wdałym:
a) zaśpiewała Danusia
b) opowiedziała księżna Anna
c) opowiedział Maćko z Bogdańca
d) opowiedział jeden z zakonników
Rozwiązanie

Rozmowy Jagiełły z wielkim mistrzem odbywają się w:
a) Kwidzynie
b) Szczytnie
c) Raciążu
d) Tylży
Rozwiązanie

Oblęgorek, majątek Sienkiewicza, który w 1900 roku otrzymał od polskiego społeczeństwa leży obecnie w województwie:
a) małopolskim
b) lubelskim
c) podkarpackim
d) świętokrzyskim
Rozwiązanie

Sienkiewicz rozpoczął studia na wydziale:
a) lekarskim
b) prawnym
c) historycznym
d) polonistycznym
Rozwiązanie

Samobójstwo popełnia:
a) Zygfryd de Lve
b) Fulko de Lorche
c) Hugo von Danveld
d) Kuno Lichtenstein
Rozwiązanie

Maćko podczas bitwy pod Grunwaldem zabija:
a) Kunona Lichtensteina
b) Hugona von Danvelda
c) Zygfryda de Lve
d) Ulryka von Jungingena
Rozwiązanie

Zych ze Zgorzelic zalecił Maćkowi na jego dolegliwości:
a) tłuszcz z bobra
b) napój z miodem
c) skórę z wilka
d) sadło niedźwiedzia
Rozwiązanie

Sienkiewicz, pracując nad „Krzyżakami”, nie oparł się na:
a) „Kronikach” Janka z Czarnkowa
b) monografii Szajnochy „Jagiełło i Jadwiga”
c) „Historii Polski” Jana Długosza
d) dziełach Dantyszka
Rozwiązanie

Na polowaniu księżnę Annę atakuje:
a) niedźwiedź
b) tur
c) żubr
d) wilk
Rozwiązanie

Akcja „Krzyżaków” nie dotyczy:
a) śmierci Konrada von Jungingena
b) powstania na Żmudzi
c) objęcia urzędu wielkiego mistrza przez Winrycha von Kniprode
d) rozmów polsko – krzyżackich w Raciążu
Rozwiązanie

Diederich to:
a) starosta
b) komtur
c) zakonnik
d) kat
Rozwiązanie

Jagienka służyła na dworze:
a) księżnej śląskiej
b) księżnej Joanny
c) księżnej Aleksandry
d) księżnej Anny Danuty
Rozwiązanie

Hugo von Danveld to:
a) zakonnik
b) dworzanin księcia Janusza
c) starosta ze Szczytna
d) Czech
Rozwiązanie

Hlawa wyzywa na pojedynek:
a) Rotgiera
b) giermka Rotgiera
c) giermka Zbyszka
d) Zbyszka
Rozwiązanie

Do Prus w poszukiwaniu Danusi postanowił pojechać:
a) Hlawa
b) de Lorche
c) Sanderus
d) Maćko z Bogdańca
Rozwiązanie

Zbyszko składa przysięgę, że złoży u stóp swojej damy trzy:
a) czuby z pawich piór z hełmów Krzyżaków
b) płaszcze z czarnym krzyżem
c) podkowy z krzyżackich koni
d) miecze krzyżackie
Rozwiązanie

Dzierżawcą Spychowa zostaje:
a) Maćko
b) Hlawa
c) Jan z Czarnkowa
d) Zych ze Zgorzelic
Rozwiązanie

Nałęczka to:
a) rękawiczka
b) stroik
c) chusta
d) welon
Rozwiązanie

Wianem Jagienki były:
a) Moczydoły
b) Zaborze
c) Zalesie
d) Wądoły
Rozwiązanie

Ostatni utwór Sienkiewicza, który ukazał się 25 listopada 1916 roku w „Tygodniku Ilustrowanym” to:
a) W pustyni i w puszczy
b) Legiony
c) Wiry
d) Wspomnienie
Rozwiązanie

Synowie Zbyszka i Jagienki to:
a) Miłosz i Kuba
b) Maćko i Jaśko
c) Staś i Władek
d) Mieszko i Boguś
Rozwiązanie

Po ukończeniu siódmej klasy w Poświętnem koło Płońska Sienkiewicz objął posadę:
a) antykwariusza
b) adiutanta
c) guwernera
d) korepetytora
Rozwiązanie

Anna Danuta była księżną:
a) mazowiecką
b) śląską
c) litewską
d) żmudzką
Rozwiązanie

Odpowiednikiem „błędnego rycerza” był:
a) Sanderus
b) Fulko de Lorche
c) Maćko z Bogdańca
d) Jurand ze Spychowa
Rozwiązanie

Cechą charakterystyczną stroju mieszczan były:
a) niebieskie czapki z dużym rondlem
b) czerwone czapki z długimi końcami
c) fioletowe niewielkie nakrycia głowy
d) kolorowe kapelusze noszone przy większych świętach
Rozwiązanie

Na rycerza pasował Zbyszka:
a) Konrad von Jungingen
b) król Władysław
c) Zawisza Czarny
d) książę Janusz
Rozwiązanie

Do Jagienki w konkury przyjeżdżało dwóch sąsiadów:
a) Wilk i Cztan
b) Wilk i Chatan
c) Wilk i Szatan
d) Wilk i Czatan
Rozwiązanie

W wigilię roku 1890 Sienkiewicz wyruszył do:
a) Egiptu
b) Tunezji
c) Etiopii
d) Maroka
Rozwiązanie

Królowa Jadwiga zmarła w roku:
a) 1400
b) 1401
c) 1398
d) 1399
Rozwiązanie

Juranda zmasakrowanego przez Krzyżaków rozpoznaje:
a) Danusia
b) Jagienka
c) Hlawa
d) Maćko
Rozwiązanie

Sanderus był:
a) Niemcem
b) Czechem
c) Litwinem
d) Lotaryńczykiem
Rozwiązanie

Powieść ukazywała się w odcinkach w „Tygodniku Ilustrowanym”:
a) od 1897 roku 1900
b) od 1899 roku 1903
c) od 1897 roku 1905
d) od 1896 roku 1900
Rozwiązanie

Przesądny Maćko starał się przekupić workiem z winem wywieszonym na noc przed karczmą:
a) szatańskiego sługę Lucyfera
b) skrzaty
c) bożka lasu
d) diabła Borutę
Rozwiązanie

Szkic historyczny „Spytko z Melsztyna” powstał:
a) jako ostatnie dzieło Sienkiewicza
b) podczas pobytu Sienkiewicza w Królewcu
c) w 1865 roku
d) bezpośrednio przed rozpoczęciem pracy nad „Krzyżakami”
Rozwiązanie

Tagi: