Krzyżacy
      Krzyżacy | inne lektury | kontakt | polityka cookies |
streszczenieopracowaniebohaterowieżycie i twórczość autoratest   


Test:

Wola Okrzejska, w której 5 maja 1846 roku o godzinie szóstej wieczorem, przyszedł na świat Henryk Sienkiewicz, leży na:
a) Lubelszczyźnie
b) Mazowszu
c) Kielecczyźnie
d) Podlasiu
Rozwiązanie

Anna Danuta była księżną:
a) żmudzką
b) litewską
c) mazowiecką
d) śląską
Rozwiązanie

Aby odzyskać Danusię Jurand miał:
a) uwolnić Bergowa i innych jeńców
b) zachować w tajemnicy, że dziewczyna przebywa wśród Krzyżaków.
c) upokorzyć się przed Zakonem
d) wszystkie odpowiedzi są poprawne
Rozwiązanie

Szkic historyczny „Spytko z Melsztyna” powstał:
a) jako ostatnie dzieło Sienkiewicza
b) w 1865 roku
c) podczas pobytu Sienkiewicza w Królewcu
d) bezpośrednio przed rozpoczęciem pracy nad „Krzyżakami”
Rozwiązanie

Do Prus w poszukiwaniu Danusi postanowił pojechać:
a) Maćko z Bogdańca
b) Sanderus
c) Hlawa
d) de Lorche
Rozwiązanie

Sanderus handlował:
a) przyprawami
b) zbożem
c) relikwiami
d) suknem
Rozwiązanie

Akcja „Krzyżaków” nie dotyczy:
a) objęcia urzędu wielkiego mistrza przez Winrycha von Kniprode
b) rozmów polsko – krzyżackich w Raciążu
c) śmierci Konrada von Jungingena
d) powstania na Żmudzi
Rozwiązanie

Oblęgorek, majątek Sienkiewicza, który w 1900 roku otrzymał od polskiego społeczeństwa leży obecnie w województwie:
a) świętokrzyskim
b) lubelskim
c) małopolskim
d) podkarpackim
Rozwiązanie

Zbyszko po naradzie z wodzem Skirwoiłło postanawia wspólnie z nim zaatakować:
a) Nowe Wilno
b) Stare Grodno
c) Nowe Kowno
d) Stare Troki
Rozwiązanie

Nałęczka to:
a) chusta
b) rękawiczka
c) stroik
d) welon
Rozwiązanie


Ostatni utwór Sienkiewicza, który ukazał się 25 listopada 1916 roku w „Tygodniku Ilustrowanym” to:
a) Legiony
b) W pustyni i w puszczy
c) Wspomnienie
d) Wiry
Rozwiązanie

Pracę dla „Gazety Polskiej” rozpoczął Sienkiewicz pod pseudonimem:
a) Litwos
b) Gajos
c) Białos
d) Wilnos
Rozwiązanie

Najwięcej nieścisłości w „Krzyżakach” pojawia się w literackim przedstawieniu:
a) Ulryka von Jungingena
b) księżnej Anny Danuty
c) księcia Janusza
d) królowej Jadwigi
Rozwiązanie

Juranda zmasakrowanego przez Krzyżaków rozpoznaje:
a) Jagienka
b) Maćko
c) Hlawa
d) Danusia
Rozwiązanie

Powieść ukazywała się w odcinkach w „Tygodniku Ilustrowanym”:
a) od 1897 roku 1900
b) od 1896 roku 1900
c) od 1897 roku 1905
d) od 1899 roku 1903
Rozwiązanie

Synowie Zbyszka i Jagienki to:
a) Staś i Władek
b) Miłosz i Kuba
c) Maćko i Jaśko
d) Mieszko i Boguś
Rozwiązanie

Sienkiewicz rozpoczął studia na wydziale:
a) lekarskim
b) prawnym
c) polonistycznym
d) historycznym
Rozwiązanie

Powała z Taczewa to:
a) rycerz
b) zakonnik
c) kupiec
d) książę
Rozwiązanie

Początek akcji stanowi przybycie Zbyszka i Maćka do gospody „Pod Lutym Turem” w:
a) Cieszynie
b) Opatowie
c) Krakowie
d) Tyńcu
Rozwiązanie

Nagrodę Nobla w dziedzinie literatury Henryk Sienkiewicz odebrał:
a) 10 grudnia 1905 roku
b) 10 grudnia 1903 roku
c) 10 grudnia 1904 roku
d) 10 grudnia 1902 roku
Rozwiązanie

Maćko podczas bitwy pod Grunwaldem zabija:
a) Kunona Lichtensteina
b) Hugona von Danvelda
c) Ulryka von Jungingena
d) Zygfryda de Lve
Rozwiązanie

Hlawa wyzywa na pojedynek:
a) Zbyszka
b) giermka Zbyszka
c) giermka Rotgiera
d) Rotgiera
Rozwiązanie

Diederich to:
a) kat
b) zakonnik
c) komtur
d) starosta
Rozwiązanie

W wigilię roku 1890 Sienkiewicz wyruszył do:
a) Etiopii
b) Egiptu
c) Maroka
d) Tunezji
Rozwiązanie

Hugo von Danveld to:
a) Czech
b) starosta ze Szczytna
c) zakonnik
d) dworzanin księcia Janusza
Rozwiązanie

Jurand do niewoli wziął rycerza:
a) Bergłowa
b) Bergkowa
c) Bergowa
d) Bergerowa
Rozwiązanie

Na chrzcie przyszłemu autorowi „Trylogii” rodzice nadali imiona:
a) Henryk Zygmunt Marek Bolesław
b) Henryk Adam Aleksander Pius
c) Henryk Stanisław Juliusz Mieszko
d) Henryk Zbigniew Klaudiusz Zygmunt
Rozwiązanie

Na polowaniu księżnę Annę atakuje:
a) niedźwiedź
b) wilk
c) żubr
d) tur
Rozwiązanie

W momencie wybuchu powstania styczniowego Sienkiewicz miał:
a) szesnaście lat
b) siedemnaście lat
c) piętnaście lat
d) czternaście lat
Rozwiązanie

W lutym 1876 roku dzięki udzielonej przez Gazetę Polską pożyczce, którą miał spłacić cyklem artykułów, Henryk wyruszył do:
a) Azji
b) Afryki
c) Ameryki
d) Australii
Rozwiązanie

Na rycerza pasował Zbyszka:
a) król Władysław
b) Konrad von Jungingen
c) książę Janusz
d) Zawisza Czarny
Rozwiązanie

Akcja „Krzyżaków” nie toczy się:
a) na Rusi
b) w Królestwie Polskim
c) na Litwie
d) w Prusach
Rozwiązanie

Jurand korzył się przed zakonnikami w:
a) Olsztynie
b) Spychowie
c) Krakowie
d) Szczytnie
Rozwiązanie

Zbyszko składa przysięgę, że złoży u stóp swojej damy trzy:
a) płaszcze z czarnym krzyżem
b) czuby z pawich piór z hełmów Krzyżaków
c) podkowy z krzyżackich koni
d) miecze krzyżackie
Rozwiązanie

Zbyszko odnajduje Danusię:
a) w leśniczówce
b) w chacie smolarza
c) na zamku w Malborku
d) na zamku w Szczytnie
Rozwiązanie

Pod nieobecność Maćka, który udał się do Spychowa Bogdańcem miał opiekować się:
a) Zbyszko
b) opat
c) Hlawa
d) Wilk
Rozwiązanie

Zygfryd wysłał do księcia Janusza z informacją o zajściu na zamku w Szczytnie z udziałem Juranda:
a) Gotfryda
b) Danvelda
c) Rodgiera
d) Konrada
Rozwiązanie

Legendę o Walgierzu Wdałym:
a) zaśpiewała Danusia
b) opowiedział Maćko z Bogdańca
c) opowiedziała księżna Anna
d) opowiedział jeden z zakonników
Rozwiązanie

Sanderus urodził się w:
a) Toruniu
b) Kwidzynie
c) Gdańsku
d) Malborku
Rozwiązanie

Zbyszkowi powalić niedźwiedzia:
a) pomógł Maćko
b) Pomógł Wilk i Cztan
c) pomógł Zych
d) pomogła Jagienka
Rozwiązanie

11 listopada 1893 roku Sienkiewicz poślubił Marię Romanowską w:
a) Lublinie
b) Krakowie
c) Lwowie
d) Warszawie
Rozwiązanie

Akcja „Krzyżaków” trwa:
a) 5 lat
b) 25 lat
c) 2 lata
d) 10 lat
Rozwiązanie

Maćko z Bogdańca był herbu:
a) Bończyk
b) Przestrzał
c) Tępa Podkowa
d) Opończyk
Rozwiązanie

Królowa Jadwiga zmarła w roku:
a) 1398
b) 1400
c) 1401
d) 1399
Rozwiązanie

Dzierżawcą Spychowa zostaje:
a) Jan z Czarnkowa
b) Hlawa
c) Zych ze Zgorzelic
d) Maćko
Rozwiązanie

Cechą charakterystyczną stroju mieszczan były:
a) kolorowe kapelusze noszone przy większych świętach
b) fioletowe niewielkie nakrycia głowy
c) niebieskie czapki z dużym rondlem
d) czerwone czapki z długimi końcami
Rozwiązanie

Jagienka służyła na dworze:
a) księżnej Aleksandry
b) księżnej Anny Danuty
c) księżnej śląskiej
d) księżnej Joanny
Rozwiązanie

Hlawa to pachołek:
a) królowej Jadwigi
b) księżnej Anny
c) Jagienki
d) Jurandówny
Rozwiązanie

De Lorche jest rozczarowany faktem, że w polskich puszczach nie spotkał żadnego:
a) rozjuszonego tura
b) smoka
c) diabła
d) turonia
Rozwiązanie

W 1900 roku autor „Potopu” otrzymał tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu:
a) Lwowskiego
b) Jagiellońskiego
c) Wileńskiego
d) Warszawskiego
Rozwiązanie

Pątlik:
a) rękawiczka
b) wstążka
c) siatka podtrzymująca włosy
d) rodzaj czapki
Rozwiązanie

Wianem Jagienki były:
a) Zaborze
b) Zalesie
c) Wądoły
d) Moczydoły
Rozwiązanie

Zych ze Zgorzelic zalecił Maćkowi na jego dolegliwości:
a) tłuszcz z bobra
b) skórę z wilka
c) napój z miodem
d) sadło niedźwiedzia
Rozwiązanie

Przesądny Maćko starał się przekupić workiem z winem wywieszonym na noc przed karczmą:
a) szatańskiego sługę Lucyfera
b) skrzaty
c) diabła Borutę
d) bożka lasu
Rozwiązanie

„Skrzatem” Danusię żartobliwie nazwał:
a) Zyndram z Maszkowic
b) Mikołaj z Długolasu
c) Zych ze Zgorzelic
d) Jurand ze Spychowa
Rozwiązanie

Komizmem słownym zabarwione zostały rozmowy Hlawy z:
a) Maćkiem
b) księciem Januszem
c) Sanderusem
d) Zbyszkiem
Rozwiązanie

Po ukończeniu siódmej klasy w Poświętnem koło Płońska Sienkiewicz objął posadę:
a) adiutanta
b) antykwariusza
c) guwernera
d) korepetytora
Rozwiązanie

Jurand w testamencie pozostawia Zbyszkowi:
a) Spychów
b) 100 złotych talarów
c) swój orszak
d) miecz i zbroję
Rozwiązanie

Sienkiewicz, pracując nad „Krzyżakami”, nie oparł się na:
a) dziełach Dantyszka
b) monografii Szajnochy „Jagiełło i Jadwiga”
c) „Historii Polski” Jana Długosza
d) „Kronikach” Janka z Czarnkowa
Rozwiązanie

Do Jagienki w konkury przyjeżdżało dwóch sąsiadów:
a) Wilk i Chatan
b) Wilk i Szatan
c) Wilk i Czatan
d) Wilk i Cztan
Rozwiązanie

Sienkiewicz stanął na czele komitetu, który podjął starania o postawienie w Warszawie pomnika:
a) Norwida
b) Kopernika
c) Słowackiego
d) Mickiewicza
Rozwiązanie

Miłośnicy twórczości pisarza z łatwością doszukiwali się w „Krzyżakach”:
a) zwaśnionych stron konfliktu
b) opisów przyrody
c) kontrastów społecznych
d) schematyczności kompozycyjnej
Rozwiązanie

Sanderus był:
a) Litwinem
b) Lotaryńczykiem
c) Czechem
d) Niemcem
Rozwiązanie

Odpowiednikiem „błędnego rycerza” był:
a) Jurand ze Spychowa
b) Maćko z Bogdańca
c) Fulko de Lorche
d) Sanderus
Rozwiązanie

Rozmowy Jagiełły z wielkim mistrzem odbywają się w:
a) Szczytnie
b) Tylży
c) Raciążu
d) Kwidzynie
Rozwiązanie

Samobójstwo popełnia:
a) Kuno Lichtenstein
b) Fulko de Lorche
c) Zygfryd de Lve
d) Hugo von Danveld
Rozwiązanie

Tagi:
Partner serwisu: