Krzyżacy
      Krzyżacy | inne lektury | kontakt | reklama | Wersja mobilna
streszczenieopracowaniebohaterowieżycie i twórczość autoratest   


Test:

Nagrodę Nobla w dziedzinie literatury Henryk Sienkiewicz odebrał:
a) 10 grudnia 1902 roku
b) 10 grudnia 1903 roku
c) 10 grudnia 1905 roku
d) 10 grudnia 1904 roku
Rozwiązanie

Powieść ukazywała się w odcinkach w „Tygodniku Ilustrowanym”:
a) od 1897 roku 1905
b) od 1897 roku 1900
c) od 1896 roku 1900
d) od 1899 roku 1903
Rozwiązanie


Warning: include(o_test1.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 617

Warning: include(o_test1.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 617

Warning: include(): Failed opening 'o_test1.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php70/lib/php') in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 617
Jagienka służyła na dworze:
a) księżnej śląskiej
b) księżnej Joanny
c) księżnej Anny Danuty
d) księżnej Aleksandry
Rozwiązanie

Do Jagienki w konkury przyjeżdżało dwóch sąsiadów:
a) Wilk i Chatan
b) Wilk i Cztan
c) Wilk i Czatan
d) Wilk i Szatan
Rozwiązanie

Diederich to:
a) komtur
b) kat
c) zakonnik
d) starosta
Rozwiązanie

„Skrzatem” Danusię żartobliwie nazwał:
a) Jurand ze Spychowa
b) Zych ze Zgorzelic
c) Zyndram z Maszkowic
d) Mikołaj z Długolasu
Rozwiązanie

Sienkiewicz rozpoczął studia na wydziale:
a) prawnym
b) polonistycznym
c) lekarskim
d) historycznym
Rozwiązanie

Wianem Jagienki były:
a) Zalesie
b) Zaborze
c) Wądoły
d) Moczydoły
Rozwiązanie

Ostatni utwór Sienkiewicza, który ukazał się 25 listopada 1916 roku w „Tygodniku Ilustrowanym” to:
a) Wspomnienie
b) Wiry
c) W pustyni i w puszczy
d) Legiony
Rozwiązanie

Komizmem słownym zabarwione zostały rozmowy Hlawy z:
a) Sanderusem
b) Zbyszkiem
c) Maćkiem
d) księciem Januszem
Rozwiązanie


W 1900 roku autor „Potopu” otrzymał tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu:
a) Lwowskiego
b) Warszawskiego
c) Jagiellońskiego
d) Wileńskiego
Rozwiązanie

Sienkiewicz stanął na czele komitetu, który podjął starania o postawienie w Warszawie pomnika:
a) Słowackiego
b) Kopernika
c) Mickiewicza
d) Norwida
Rozwiązanie

Synowie Zbyszka i Jagienki to:
a) Mieszko i Boguś
b) Maćko i Jaśko
c) Staś i Władek
d) Miłosz i Kuba
Rozwiązanie

Zbyszko po naradzie z wodzem Skirwoiłło postanawia wspólnie z nim zaatakować:
a) Stare Grodno
b) Nowe Wilno
c) Stare Troki
d) Nowe Kowno
Rozwiązanie

Sienkiewicz, pracując nad „Krzyżakami”, nie oparł się na:
a) „Kronikach” Janka z Czarnkowa
b) dziełach Dantyszka
c) monografii Szajnochy „Jagiełło i Jadwiga”
d) „Historii Polski” Jana Długosza
Rozwiązanie

Odpowiednikiem „błędnego rycerza” był:
a) Jurand ze Spychowa
b) Maćko z Bogdańca
c) Fulko de Lorche
d) Sanderus
Rozwiązanie

Samobójstwo popełnia:
a) Kuno Lichtenstein
b) Hugo von Danveld
c) Zygfryd de Lve
d) Fulko de Lorche
Rozwiązanie

Oblęgorek, majątek Sienkiewicza, który w 1900 roku otrzymał od polskiego społeczeństwa leży obecnie w województwie:
a) świętokrzyskim
b) małopolskim
c) podkarpackim
d) lubelskim
Rozwiązanie

Akcja „Krzyżaków” nie dotyczy:
a) rozmów polsko – krzyżackich w Raciążu
b) śmierci Konrada von Jungingena
c) objęcia urzędu wielkiego mistrza przez Winrycha von Kniprode
d) powstania na Żmudzi
Rozwiązanie

Po ukończeniu siódmej klasy w Poświętnem koło Płońska Sienkiewicz objął posadę:
a) antykwariusza
b) guwernera
c) adiutanta
d) korepetytora
Rozwiązanie


Warning: include(o_test3.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 623

Warning: include(o_test3.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 623

Warning: include(): Failed opening 'o_test3.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php70/lib/php') in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 623
Jurand w testamencie pozostawia Zbyszkowi:
a) swój orszak
b) Spychów
c) 100 złotych talarów
d) miecz i zbroję
Rozwiązanie

Jurand korzył się przed zakonnikami w:
a) Krakowie
b) Spychowie
c) Szczytnie
d) Olsztynie
Rozwiązanie

Juranda zmasakrowanego przez Krzyżaków rozpoznaje:
a) Maćko
b) Danusia
c) Hlawa
d) Jagienka
Rozwiązanie

Sanderus handlował:
a) suknem
b) relikwiami
c) przyprawami
d) zbożem
Rozwiązanie

Akcja „Krzyżaków” nie toczy się:
a) na Rusi
b) na Litwie
c) w Prusach
d) w Królestwie Polskim
Rozwiązanie

Akcja „Krzyżaków” trwa:
a) 10 lat
b) 5 lat
c) 2 lata
d) 25 lat
Rozwiązanie

Hugo von Danveld to:
a) dworzanin księcia Janusza
b) starosta ze Szczytna
c) Czech
d) zakonnik
Rozwiązanie

Hlawa wyzywa na pojedynek:
a) giermka Rotgiera
b) Rotgiera
c) giermka Zbyszka
d) Zbyszka
Rozwiązanie

Pod nieobecność Maćka, który udał się do Spychowa Bogdańcem miał opiekować się:
a) Wilk
b) Hlawa
c) opat
d) Zbyszko
Rozwiązanie

Rozmowy Jagiełły z wielkim mistrzem odbywają się w:
a) Kwidzynie
b) Raciążu
c) Szczytnie
d) Tylży
Rozwiązanie

Pątlik:
a) rękawiczka
b) wstążka
c) rodzaj czapki
d) siatka podtrzymująca włosy
Rozwiązanie

Maćko podczas bitwy pod Grunwaldem zabija:
a) Zygfryda de Lve
b) Kunona Lichtensteina
c) Hugona von Danvelda
d) Ulryka von Jungingena
Rozwiązanie

W wigilię roku 1890 Sienkiewicz wyruszył do:
a) Egiptu
b) Maroka
c) Tunezji
d) Etiopii
Rozwiązanie

Legendę o Walgierzu Wdałym:
a) zaśpiewała Danusia
b) opowiedział Maćko z Bogdańca
c) opowiedział jeden z zakonników
d) opowiedziała księżna Anna
Rozwiązanie

Przesądny Maćko starał się przekupić workiem z winem wywieszonym na noc przed karczmą:
a) szatańskiego sługę Lucyfera
b) diabła Borutę
c) skrzaty
d) bożka lasu
Rozwiązanie

Zych ze Zgorzelic zalecił Maćkowi na jego dolegliwości:
a) tłuszcz z bobra
b) napój z miodem
c) skórę z wilka
d) sadło niedźwiedzia
Rozwiązanie

Na rycerza pasował Zbyszka:
a) król Władysław
b) Konrad von Jungingen
c) Zawisza Czarny
d) książę Janusz
Rozwiązanie

Wola Okrzejska, w której 5 maja 1846 roku o godzinie szóstej wieczorem, przyszedł na świat Henryk Sienkiewicz, leży na:
a) Lubelszczyźnie
b) Mazowszu
c) Podlasiu
d) Kielecczyźnie
Rozwiązanie

Najwięcej nieścisłości w „Krzyżakach” pojawia się w literackim przedstawieniu:
a) Ulryka von Jungingena
b) królowej Jadwigi
c) księżnej Anny Danuty
d) księcia Janusza
Rozwiązanie

Jurand do niewoli wziął rycerza:
a) Bergłowa
b) Bergowa
c) Bergerowa
d) Bergkowa
Rozwiązanie

W momencie wybuchu powstania styczniowego Sienkiewicz miał:
a) szesnaście lat
b) piętnaście lat
c) czternaście lat
d) siedemnaście lat
Rozwiązanie

Sanderus urodził się w:
a) Kwidzynie
b) Gdańsku
c) Malborku
d) Toruniu
Rozwiązanie

Cechą charakterystyczną stroju mieszczan były:
a) czerwone czapki z długimi końcami
b) niebieskie czapki z dużym rondlem
c) fioletowe niewielkie nakrycia głowy
d) kolorowe kapelusze noszone przy większych świętach
Rozwiązanie

Zygfryd wysłał do księcia Janusza z informacją o zajściu na zamku w Szczytnie z udziałem Juranda:
a) Konrada
b) Gotfryda
c) Danvelda
d) Rodgiera
Rozwiązanie

Zbyszkowi powalić niedźwiedzia:
a) pomógł Zych
b) pomógł Maćko
c) Pomógł Wilk i Cztan
d) pomogła Jagienka
Rozwiązanie

Na polowaniu księżnę Annę atakuje:
a) żubr
b) tur
c) wilk
d) niedźwiedź
Rozwiązanie

Szkic historyczny „Spytko z Melsztyna” powstał:
a) jako ostatnie dzieło Sienkiewicza
b) w 1865 roku
c) podczas pobytu Sienkiewicza w Królewcu
d) bezpośrednio przed rozpoczęciem pracy nad „Krzyżakami”
Rozwiązanie

De Lorche jest rozczarowany faktem, że w polskich puszczach nie spotkał żadnego:
a) rozjuszonego tura
b) diabła
c) smoka
d) turonia
Rozwiązanie

Aby odzyskać Danusię Jurand miał:
a) upokorzyć się przed Zakonem
b) uwolnić Bergowa i innych jeńców
c) zachować w tajemnicy, że dziewczyna przebywa wśród Krzyżaków.
d) wszystkie odpowiedzi są poprawne
Rozwiązanie

Miłośnicy twórczości pisarza z łatwością doszukiwali się w „Krzyżakach”:
a) schematyczności kompozycyjnej
b) kontrastów społecznych
c) zwaśnionych stron konfliktu
d) opisów przyrody
Rozwiązanie

Zbyszko odnajduje Danusię:
a) w chacie smolarza
b) na zamku w Malborku
c) w leśniczówce
d) na zamku w Szczytnie
Rozwiązanie

W lutym 1876 roku dzięki udzielonej przez Gazetę Polską pożyczce, którą miał spłacić cyklem artykułów, Henryk wyruszył do:
a) Afryki
b) Azji
c) Australii
d) Ameryki
Rozwiązanie

Zbyszko składa przysięgę, że złoży u stóp swojej damy trzy:
a) podkowy z krzyżackich koni
b) płaszcze z czarnym krzyżem
c) miecze krzyżackie
d) czuby z pawich piór z hełmów Krzyżaków
Rozwiązanie

Początek akcji stanowi przybycie Zbyszka i Maćka do gospody „Pod Lutym Turem” w:
a) Opatowie
b) Tyńcu
c) Cieszynie
d) Krakowie
Rozwiązanie

Anna Danuta była księżną:
a) śląską
b) żmudzką
c) litewską
d) mazowiecką
Rozwiązanie

Pracę dla „Gazety Polskiej” rozpoczął Sienkiewicz pod pseudonimem:
a) Gajos
b) Wilnos
c) Białos
d) Litwos
Rozwiązanie

Maćko z Bogdańca był herbu:
a) Opończyk
b) Bończyk
c) Tępa Podkowa
d) Przestrzał
Rozwiązanie

Dzierżawcą Spychowa zostaje:
a) Jan z Czarnkowa
b) Zych ze Zgorzelic
c) Maćko
d) Hlawa
Rozwiązanie

Hlawa to pachołek:
a) Jagienki
b) królowej Jadwigi
c) księżnej Anny
d) Jurandówny
Rozwiązanie

Powała z Taczewa to:
a) rycerz
b) kupiec
c) zakonnik
d) książę
Rozwiązanie

11 listopada 1893 roku Sienkiewicz poślubił Marię Romanowską w:
a) Warszawie
b) Krakowie
c) Lwowie
d) Lublinie
Rozwiązanie

Do Prus w poszukiwaniu Danusi postanowił pojechać:
a) Maćko z Bogdańca
b) de Lorche
c) Hlawa
d) Sanderus
Rozwiązanie

Nałęczka to:
a) chusta
b) rękawiczka
c) stroik
d) welon
Rozwiązanie

Królowa Jadwiga zmarła w roku:
a) 1400
b) 1401
c) 1399
d) 1398
Rozwiązanie

Na chrzcie przyszłemu autorowi „Trylogii” rodzice nadali imiona:
a) Henryk Adam Aleksander Pius
b) Henryk Stanisław Juliusz Mieszko
c) Henryk Zygmunt Marek Bolesław
d) Henryk Zbigniew Klaudiusz Zygmunt
Rozwiązanie

Sanderus był:
a) Niemcem
b) Lotaryńczykiem
c) Litwinem
d) Czechem
Rozwiązanie

Tagi: