Krzyżacy | inne lektury | kontakt | reklama | studia
streszczenieopracowaniebohaterowieżycie i twórczość autoratest   

Test:

Maćko podczas bitwy pod Grunwaldem zabija:
a) Ulryka von Jungingena
b) Hugona von Danvelda
c) Zygfryda de Löve
d) Kunona Lichtensteina
Rozwiązanie

Odpowiednikiem „błędnego rycerza” był:
a) Sanderus
b) Maćko z Bogdańca
c) Fulko de Lorche
d) Jurand ze Spychowa
Rozwiązanie


                                                 Reklamy OnetKontekst

Sienkiewicz stanął na czele komitetu, który podjął starania o postawienie w Warszawie pomnika:
a) Kopernika
b) Słowackiego
c) Mickiewicza
d) Norwida
Rozwiązanie

Jurand korzył się przed zakonnikami w:
a) Szczytnie
b) Krakowie
c) Olsztynie
d) Spychowie
Rozwiązanie

Pracę dla „Gazety Polskiej” rozpoczął Sienkiewicz pod pseudonimem:
a) Gajos
b) Białos
c) Wilnos
d) Litwos
Rozwiązanie

Pątlik:
a) wstążka
b) rodzaj czapki
c) rękawiczka
d) siatka podtrzymująca włosy
Rozwiązanie

Zygfryd wysłał do księcia Janusza z informacją o zajściu na zamku w Szczytnie z udziałem Juranda:
a) Gotfryda
b) Danvelda
c) Konrada
d) Rodgiera
Rozwiązanie

Synowie Zbyszka i Jagienki to:
a) Maćko i Jaśko
b) Staś i Władek
c) Mieszko i Boguś
d) Miłosz i Kuba
Rozwiązanie

Akcja „Krzyżaków” trwa:
a) 10 lat
b) 25 lat
c) 5 lat
d) 2 lata
Rozwiązanie

Samobójstwo popełnia:
a) Fulko de Lorche
b) Kuno Lichtenstein
c) Hugo von Danveld
d) Zygfryd de Löve
Rozwiązanie


Dzierżawcą Spychowa zostaje:
a) Zych ze Zgorzelic
b) Hlawa
c) Maćko
d) Jan z Czarnkowa
Rozwiązanie

W momencie wybuchu powstania styczniowego Sienkiewicz miał:
a) szesnaście lat
b) czternaście lat
c) piętnaście lat
d) siedemnaście lat
Rozwiązanie

Sanderus handlował:
a) suknem
b) relikwiami
c) zbożem
d) przyprawami
Rozwiązanie

Najwięcej nieścisłości w „Krzyżakach” pojawia się w literackim przedstawieniu:
a) księcia Janusza
b) Ulryka von Jungingena
c) księżnej Anny Danuty
d) królowej Jadwigi
Rozwiązanie

W lutym 1876 roku dzięki udzielonej przez Gazetę Polską pożyczce, którą miał spłacić cyklem artykułów, Henryk wyruszył do:
a) Afryki
b) Azji
c) Australii
d) Ameryki
Rozwiązanie

Diederich to:
a) komtur
b) starosta
c) kat
d) zakonnik
Rozwiązanie

Hlawa wyzywa na pojedynek:
a) Rotgiera
b) giermka Rotgiera
c) Zbyszka
d) giermka Zbyszka
Rozwiązanie

Na rycerza pasował Zbyszka:
a) król Władysław
b) książę Janusz
c) Zawisza Czarny
d) Konrad von Jungingen
Rozwiązanie

Na polowaniu księżnę Annę atakuje:
a) tur
b) niedźwiedź
c) żubr
d) wilk
Rozwiązanie

Wola Okrzejska, w której 5 maja 1846 roku o godzinie szóstej wieczorem, przyszedł na świat Henryk Sienkiewicz, leży na:
a) Kielecczyźnie
b) Podlasiu
c) Lubelszczyźnie
d) Mazowszu
Rozwiązanie


11 listopada 1893 roku Sienkiewicz poślubił Marię Romanowską w:
a) Lwowie
b) Warszawie
c) Krakowie
d) Lublinie
Rozwiązanie

Zbyszko składa przysięgę, że złoży u stóp swojej damy trzy:
a) miecze krzyżackie
b) czuby z pawich piór z hełmów Krzyżaków
c) podkowy z krzyżackich koni
d) płaszcze z czarnym krzyżem
Rozwiązanie

Legendę o Walgierzu Wdałym:
a) opowiedział Maćko z Bogdańca
b) opowiedziała księżna Anna
c) opowiedział jeden z zakonników
d) zaśpiewała Danusia
Rozwiązanie

Akcja „Krzyżaków” nie dotyczy:
a) rozmów polsko – krzyżackich w Raciążu
b) objęcia urzędu wielkiego mistrza przez Winrycha von Kniprode
c) śmierci Konrada von Jungingena
d) powstania na Żmudzi
Rozwiązanie

Po ukończeniu siódmej klasy w Poświętnem koło Płońska Sienkiewicz objął posadę:
a) korepetytora
b) guwernera
c) adiutanta
d) antykwariusza
Rozwiązanie

Ostatni utwór Sienkiewicza, który ukazał się 25 listopada 1916 roku w „Tygodniku Ilustrowanym” to:
a) Wspomnienie
b) Legiony
c) Wiry
d) W pustyni i w puszczy
Rozwiązanie

Sanderus urodził się w:
a) Kwidzynie
b) Gdańsku
c) Malborku
d) Toruniu
Rozwiązanie

Królowa Jadwiga zmarła w roku:
a) 1399
b) 1398
c) 1400
d) 1401
Rozwiązanie

Wianem Jagienki były:
a) Zalesie
b) Zaborze
c) Wądoły
d) Moczydoły
Rozwiązanie

Sanderus był:
a) Lotaryńczykiem
b) Litwinem
c) Niemcem
d) Czechem
Rozwiązanie

Jurand w testamencie pozostawia Zbyszkowi:
a) swój orszak
b) Spychów
c) 100 złotych talarów
d) miecz i zbroję
Rozwiązanie

W 1900 roku autor „Potopu” otrzymał tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu:
a) Jagiellońskiego
b) Lwowskiego
c) Wileńskiego
d) Warszawskiego
Rozwiązanie

Nałęczka to:
a) welon
b) stroik
c) rękawiczka
d) chusta
Rozwiązanie

„Skrzatem” Danusię żartobliwie nazwał:
a) Zyndram z Maszkowic
b) Zych ze Zgorzelic
c) Mikołaj z Długolasu
d) Jurand ze Spychowa
Rozwiązanie

Zbyszkowi powalić niedźwiedzia:
a) Pomógł Wilk i Cztan
b) pomógł Zych
c) pomogła Jagienka
d) pomógł Maćko
Rozwiązanie

Pod nieobecność Maćka, który udał się do Spychowa Bogdańcem miał opiekować się:
a) Zbyszko
b) opat
c) Wilk
d) Hlawa
Rozwiązanie

Akcja „Krzyżaków” nie toczy się:
a) w Prusach
b) na Litwie
c) w Królestwie Polskim
d) na Rusi
Rozwiązanie

Zych ze Zgorzelic zalecił Maćkowi na jego dolegliwości:
a) sadło niedźwiedzia
b) skórę z wilka
c) tłuszcz z bobra
d) napój z miodem
Rozwiązanie

Zbyszko po naradzie z wodzem Skirwoiłło postanawia wspólnie z nim zaatakować:
a) Nowe Wilno
b) Stare Troki
c) Nowe Kowno
d) Stare Grodno
Rozwiązanie

De Lorche jest rozczarowany faktem, że w polskich puszczach nie spotkał żadnego:
a) smoka
b) rozjuszonego tura
c) turonia
d) diabła
Rozwiązanie

Cechą charakterystyczną stroju mieszczan były:
a) fioletowe niewielkie nakrycia głowy
b) czerwone czapki z długimi końcami
c) kolorowe kapelusze noszone przy większych świętach
d) niebieskie czapki z dużym rondlem
Rozwiązanie

Aby odzyskać Danusię Jurand miał:
a) uwolnić Bergowa i innych jeńców
b) upokorzyć się przed Zakonem
c) zachować w tajemnicy, że dziewczyna przebywa wśród Krzyżaków.
d) wszystkie odpowiedzi są poprawne
Rozwiązanie

Powała z Taczewa to:
a) zakonnik
b) książę
c) kupiec
d) rycerz
Rozwiązanie

Rozmowy Jagiełły z wielkim mistrzem odbywają się w:
a) Raciążu
b) Szczytnie
c) Kwidzynie
d) Tylży
Rozwiązanie

Sienkiewicz rozpoczął studia na wydziale:
a) prawnym
b) historycznym
c) polonistycznym
d) lekarskim
Rozwiązanie

Maćko z Bogdańca był herbu:
a) Bończyk
b) Tępa Podkowa
c) Przestrzał
d) Opończyk
Rozwiązanie

Początek akcji stanowi przybycie Zbyszka i Maćka do gospody „Pod Lutym Turem” w:
a) Tyńcu
b) Opatowie
c) Cieszynie
d) Krakowie
Rozwiązanie

Komizmem słownym zabarwione zostały rozmowy Hlawy z:
a) księciem Januszem
b) Sanderusem
c) Maćkiem
d) Zbyszkiem
Rozwiązanie

W wigilię roku 1890 Sienkiewicz wyruszył do:
a) Maroka
b) Egiptu
c) Tunezji
d) Etiopii
Rozwiązanie

Szkic historyczny „Spytko z Melsztyna” powstał:
a) jako ostatnie dzieło Sienkiewicza
b) w 1865 roku
c) bezpośrednio przed rozpoczęciem pracy nad „Krzyżakami”
d) podczas pobytu Sienkiewicza w Królewcu
Rozwiązanie

Zbyszko odnajduje Danusię:
a) na zamku w Malborku
b) na zamku w Szczytnie
c) w leśniczówce
d) w chacie smolarza
Rozwiązanie

Przesądny Maćko starał się przekupić workiem z winem wywieszonym na noc przed karczmą:
a) szatańskiego sługę Lucyfera
b) bożka lasu
c) diabła Borutę
d) skrzaty
Rozwiązanie

Anna Danuta była księżną:
a) śląską
b) mazowiecką
c) żmudzką
d) litewską
Rozwiązanie

Do Prus w poszukiwaniu Danusi postanowił pojechać:
a) Hlawa
b) Sanderus
c) de Lorche
d) Maćko z Bogdańca
Rozwiązanie

Na chrzcie przyszłemu autorowi „Trylogii” rodzice nadali imiona:
a) Henryk Adam Aleksander Pius
b) Henryk Zygmunt Marek Bolesław
c) Henryk Stanisław Juliusz Mieszko
d) Henryk Zbigniew Klaudiusz Zygmunt
Rozwiązanie

Oblęgorek, majątek Sienkiewicza, który w 1900 roku otrzymał od polskiego społeczeństwa leży obecnie w województwie:
a) świętokrzyskim
b) podkarpackim
c) małopolskim
d) lubelskim
Rozwiązanie

Jagienka służyła na dworze:
a) księżnej Joanny
b) księżnej Anny Danuty
c) księżnej śląskiej
d) księżnej Aleksandry
Rozwiązanie

Sienkiewicz, pracując nad „Krzyżakami”, nie oparł się na:
a) monografii Szajnochy „Jagiełło i Jadwiga”
b) „Kronikach” Janka z Czarnkowa
c) „Historii Polski” Jana Długosza
d) dziełach Dantyszka
Rozwiązanie

Jurand do niewoli wziął rycerza:
a) Bergkowa
b) Bergerowa
c) Bergowa
d) Bergłowa
Rozwiązanie

Hugo von Danveld to:
a) Czech
b) starosta ze Szczytna
c) zakonnik
d) dworzanin księcia Janusza
Rozwiązanie

Juranda zmasakrowanego przez Krzyżaków rozpoznaje:
a) Maćko
b) Danusia
c) Hlawa
d) Jagienka
Rozwiązanie

Hlawa to pachołek:
a) królowej Jadwigi
b) księżnej Anny
c) Jagienki
d) Jurandówny
Rozwiązanie

Miłośnicy twórczości pisarza z łatwością doszukiwali się w „Krzyżakach”:
a) kontrastów społecznych
b) opisów przyrody
c) schematyczności kompozycyjnej
d) zwaśnionych stron konfliktu
Rozwiązanie

Powieść ukazywała się w odcinkach w „Tygodniku Ilustrowanym”:
a) od 1897 roku 1900
b) od 1896 roku 1900
c) od 1899 roku 1903
d) od 1897 roku 1905
Rozwiązanie

Do Jagienki w konkury przyjeżdżało dwóch sąsiadów:
a) Wilk i Czatan
b) Wilk i Chatan
c) Wilk i Szatan
d) Wilk i Cztan
Rozwiązanie

Nagrodę Nobla w dziedzinie literatury Henryk Sienkiewicz odebrał:
a) 10 grudnia 1905 roku
b) 10 grudnia 1904 roku
c) 10 grudnia 1903 roku
d) 10 grudnia 1902 roku
Rozwiązanie

Tagi: