Krzyżacy | inne lektury | kontakt | reklama | Wersja mobilna
streszczenieopracowaniebohaterowieżycie i twórczość autoratest   

Test:

Sienkiewicz stanął na czele komitetu, który podjął starania o postawienie w Warszawie pomnika:
a) Słowackiego
b) Mickiewicza
c) Kopernika
d) Norwida
Rozwiązanie

Zbyszko odnajduje Danusię:
a) na zamku w Malborku
b) w leśniczówce
c) w chacie smolarza
d) na zamku w Szczytnie
Rozwiązanie


                                                 Reklamy OnetKontekst

Maćko podczas bitwy pod Grunwaldem zabija:
a) Kunona Lichtensteina
b) Ulryka von Jungingena
c) Zygfryda de Löve
d) Hugona von Danvelda
Rozwiązanie

Rozmowy Jagiełły z wielkim mistrzem odbywają się w:
a) Szczytnie
b) Tylży
c) Raciążu
d) Kwidzynie
Rozwiązanie

Szkic historyczny „Spytko z Melsztyna” powstał:
a) bezpośrednio przed rozpoczęciem pracy nad „Krzyżakami”
b) w 1865 roku
c) podczas pobytu Sienkiewicza w Królewcu
d) jako ostatnie dzieło Sienkiewicza
Rozwiązanie

Synowie Zbyszka i Jagienki to:
a) Staś i Władek
b) Mieszko i Boguś
c) Miłosz i Kuba
d) Maćko i Jaśko
Rozwiązanie

Zbyszko po naradzie z wodzem Skirwoiłło postanawia wspólnie z nim zaatakować:
a) Stare Grodno
b) Nowe Wilno
c) Nowe Kowno
d) Stare Troki
Rozwiązanie

Diederich to:
a) zakonnik
b) kat
c) komtur
d) starosta
Rozwiązanie

Maćko z Bogdańca był herbu:
a) Tępa Podkowa
b) Bończyk
c) Opończyk
d) Przestrzał
Rozwiązanie

Dzierżawcą Spychowa zostaje:
a) Zych ze Zgorzelic
b) Jan z Czarnkowa
c) Maćko
d) Hlawa
Rozwiązanie


Zbyszko składa przysięgę, że złoży u stóp swojej damy trzy:
a) płaszcze z czarnym krzyżem
b) czuby z pawich piór z hełmów Krzyżaków
c) miecze krzyżackie
d) podkowy z krzyżackich koni
Rozwiązanie

Sanderus urodził się w:
a) Kwidzynie
b) Gdańsku
c) Toruniu
d) Malborku
Rozwiązanie

Anna Danuta była księżną:
a) żmudzką
b) śląską
c) mazowiecką
d) litewską
Rozwiązanie

Najwięcej nieścisłości w „Krzyżakach” pojawia się w literackim przedstawieniu:
a) królowej Jadwigi
b) księżnej Anny Danuty
c) Ulryka von Jungingena
d) księcia Janusza
Rozwiązanie

Ostatni utwór Sienkiewicza, który ukazał się 25 listopada 1916 roku w „Tygodniku Ilustrowanym” to:
a) Wiry
b) Legiony
c) Wspomnienie
d) W pustyni i w puszczy
Rozwiązanie

Legendę o Walgierzu Wdałym:
a) opowiedziała księżna Anna
b) zaśpiewała Danusia
c) opowiedział Maćko z Bogdańca
d) opowiedział jeden z zakonników
Rozwiązanie

Sienkiewicz rozpoczął studia na wydziale:
a) lekarskim
b) polonistycznym
c) historycznym
d) prawnym
Rozwiązanie

Akcja „Krzyżaków” nie toczy się:
a) w Prusach
b) w Królestwie Polskim
c) na Rusi
d) na Litwie
Rozwiązanie

Jurand korzył się przed zakonnikami w:
a) Spychowie
b) Krakowie
c) Szczytnie
d) Olsztynie
Rozwiązanie

Juranda zmasakrowanego przez Krzyżaków rozpoznaje:
a) Jagienka
b) Hlawa
c) Danusia
d) Maćko
Rozwiązanie


Wianem Jagienki były:
a) Wądoły
b) Zaborze
c) Zalesie
d) Moczydoły
Rozwiązanie

Pracę dla „Gazety Polskiej” rozpoczął Sienkiewicz pod pseudonimem:
a) Gajos
b) Wilnos
c) Litwos
d) Białos
Rozwiązanie

W 1900 roku autor „Potopu” otrzymał tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu:
a) Wileńskiego
b) Lwowskiego
c) Jagiellońskiego
d) Warszawskiego
Rozwiązanie

Jurand do niewoli wziął rycerza:
a) Bergowa
b) Bergłowa
c) Bergerowa
d) Bergkowa
Rozwiązanie

W momencie wybuchu powstania styczniowego Sienkiewicz miał:
a) szesnaście lat
b) siedemnaście lat
c) czternaście lat
d) piętnaście lat
Rozwiązanie

Na chrzcie przyszłemu autorowi „Trylogii” rodzice nadali imiona:
a) Henryk Zbigniew Klaudiusz Zygmunt
b) Henryk Zygmunt Marek Bolesław
c) Henryk Stanisław Juliusz Mieszko
d) Henryk Adam Aleksander Pius
Rozwiązanie

Do Prus w poszukiwaniu Danusi postanowił pojechać:
a) Hlawa
b) Sanderus
c) Maćko z Bogdańca
d) de Lorche
Rozwiązanie

Wola Okrzejska, w której 5 maja 1846 roku o godzinie szóstej wieczorem, przyszedł na świat Henryk Sienkiewicz, leży na:
a) Podlasiu
b) Mazowszu
c) Lubelszczyźnie
d) Kielecczyźnie
Rozwiązanie

Zbyszkowi powalić niedźwiedzia:
a) pomogła Jagienka
b) Pomógł Wilk i Cztan
c) pomógł Maćko
d) pomógł Zych
Rozwiązanie

Po ukończeniu siódmej klasy w Poświętnem koło Płońska Sienkiewicz objął posadę:
a) korepetytora
b) antykwariusza
c) adiutanta
d) guwernera
Rozwiązanie

Nałęczka to:
a) stroik
b) chusta
c) welon
d) rękawiczka
Rozwiązanie

Aby odzyskać Danusię Jurand miał:
a) wszystkie odpowiedzi są poprawne
b) zachować w tajemnicy, że dziewczyna przebywa wśród Krzyżaków.
c) uwolnić Bergowa i innych jeńców
d) upokorzyć się przed Zakonem
Rozwiązanie

Jurand w testamencie pozostawia Zbyszkowi:
a) swój orszak
b) miecz i zbroję
c) Spychów
d) 100 złotych talarów
Rozwiązanie

Oblęgorek, majątek Sienkiewicza, który w 1900 roku otrzymał od polskiego społeczeństwa leży obecnie w województwie:
a) podkarpackim
b) świętokrzyskim
c) małopolskim
d) lubelskim
Rozwiązanie

Sienkiewicz, pracując nad „Krzyżakami”, nie oparł się na:
a) dziełach Dantyszka
b) „Kronikach” Janka z Czarnkowa
c) „Historii Polski” Jana Długosza
d) monografii Szajnochy „Jagiełło i Jadwiga”
Rozwiązanie

Królowa Jadwiga zmarła w roku:
a) 1398
b) 1399
c) 1401
d) 1400
Rozwiązanie

Hlawa to pachołek:
a) księżnej Anny
b) Jagienki
c) królowej Jadwigi
d) Jurandówny
Rozwiązanie

Cechą charakterystyczną stroju mieszczan były:
a) czerwone czapki z długimi końcami
b) kolorowe kapelusze noszone przy większych świętach
c) niebieskie czapki z dużym rondlem
d) fioletowe niewielkie nakrycia głowy
Rozwiązanie

De Lorche jest rozczarowany faktem, że w polskich puszczach nie spotkał żadnego:
a) diabła
b) smoka
c) rozjuszonego tura
d) turonia
Rozwiązanie

Na polowaniu księżnę Annę atakuje:
a) niedźwiedź
b) tur
c) wilk
d) żubr
Rozwiązanie

Na rycerza pasował Zbyszka:
a) król Władysław
b) Zawisza Czarny
c) książę Janusz
d) Konrad von Jungingen
Rozwiązanie

Hlawa wyzywa na pojedynek:
a) Zbyszka
b) Rotgiera
c) giermka Zbyszka
d) giermka Rotgiera
Rozwiązanie

Akcja „Krzyżaków” nie dotyczy:
a) śmierci Konrada von Jungingena
b) powstania na Żmudzi
c) rozmów polsko – krzyżackich w Raciążu
d) objęcia urzędu wielkiego mistrza przez Winrycha von Kniprode
Rozwiązanie

Zygfryd wysłał do księcia Janusza z informacją o zajściu na zamku w Szczytnie z udziałem Juranda:
a) Konrada
b) Rodgiera
c) Danvelda
d) Gotfryda
Rozwiązanie

Odpowiednikiem „błędnego rycerza” był:
a) Fulko de Lorche
b) Sanderus
c) Maćko z Bogdańca
d) Jurand ze Spychowa
Rozwiązanie

Do Jagienki w konkury przyjeżdżało dwóch sąsiadów:
a) Wilk i Cztan
b) Wilk i Czatan
c) Wilk i Chatan
d) Wilk i Szatan
Rozwiązanie

Akcja „Krzyżaków” trwa:
a) 2 lata
b) 25 lat
c) 10 lat
d) 5 lat
Rozwiązanie

Przesądny Maćko starał się przekupić workiem z winem wywieszonym na noc przed karczmą:
a) skrzaty
b) bożka lasu
c) szatańskiego sługę Lucyfera
d) diabła Borutę
Rozwiązanie

Hugo von Danveld to:
a) dworzanin księcia Janusza
b) starosta ze Szczytna
c) Czech
d) zakonnik
Rozwiązanie

W lutym 1876 roku dzięki udzielonej przez Gazetę Polską pożyczce, którą miał spłacić cyklem artykułów, Henryk wyruszył do:
a) Afryki
b) Australii
c) Ameryki
d) Azji
Rozwiązanie

Sanderus handlował:
a) zbożem
b) relikwiami
c) suknem
d) przyprawami
Rozwiązanie

Pątlik:
a) siatka podtrzymująca włosy
b) rodzaj czapki
c) wstążka
d) rękawiczka
Rozwiązanie

Komizmem słownym zabarwione zostały rozmowy Hlawy z:
a) Zbyszkiem
b) księciem Januszem
c) Sanderusem
d) Maćkiem
Rozwiązanie

Zych ze Zgorzelic zalecił Maćkowi na jego dolegliwości:
a) napój z miodem
b) tłuszcz z bobra
c) sadło niedźwiedzia
d) skórę z wilka
Rozwiązanie

Samobójstwo popełnia:
a) Hugo von Danveld
b) Kuno Lichtenstein
c) Fulko de Lorche
d) Zygfryd de Löve
Rozwiązanie

W wigilię roku 1890 Sienkiewicz wyruszył do:
a) Egiptu
b) Tunezji
c) Maroka
d) Etiopii
Rozwiązanie

Jagienka służyła na dworze:
a) księżnej Aleksandry
b) księżnej śląskiej
c) księżnej Joanny
d) księżnej Anny Danuty
Rozwiązanie

Miłośnicy twórczości pisarza z łatwością doszukiwali się w „Krzyżakach”:
a) zwaśnionych stron konfliktu
b) schematyczności kompozycyjnej
c) opisów przyrody
d) kontrastów społecznych
Rozwiązanie

„Skrzatem” Danusię żartobliwie nazwał:
a) Zych ze Zgorzelic
b) Jurand ze Spychowa
c) Mikołaj z Długolasu
d) Zyndram z Maszkowic
Rozwiązanie

11 listopada 1893 roku Sienkiewicz poślubił Marię Romanowską w:
a) Warszawie
b) Lwowie
c) Lublinie
d) Krakowie
Rozwiązanie

Pod nieobecność Maćka, który udał się do Spychowa Bogdańcem miał opiekować się:
a) Wilk
b) opat
c) Zbyszko
d) Hlawa
Rozwiązanie

Powieść ukazywała się w odcinkach w „Tygodniku Ilustrowanym”:
a) od 1896 roku 1900
b) od 1897 roku 1900
c) od 1899 roku 1903
d) od 1897 roku 1905
Rozwiązanie

Powała z Taczewa to:
a) zakonnik
b) kupiec
c) książę
d) rycerz
Rozwiązanie

Początek akcji stanowi przybycie Zbyszka i Maćka do gospody „Pod Lutym Turem” w:
a) Tyńcu
b) Krakowie
c) Opatowie
d) Cieszynie
Rozwiązanie

Sanderus był:
a) Niemcem
b) Czechem
c) Litwinem
d) Lotaryńczykiem
Rozwiązanie

Nagrodę Nobla w dziedzinie literatury Henryk Sienkiewicz odebrał:
a) 10 grudnia 1904 roku
b) 10 grudnia 1905 roku
c) 10 grudnia 1902 roku
d) 10 grudnia 1903 roku
Rozwiązanie

Tagi: