Krzyżacy | inne lektury | kontakt | reklama | studia
streszczenieopracowaniebohaterowieżycie i twórczość autoratest   

Test:

Zbyszko odnajduje Danusię:
a) na zamku w Malborku
b) w leśniczówce
c) na zamku w Szczytnie
d) w chacie smolarza
Rozwiązanie

Zbyszko składa przysięgę, że złoży u stóp swojej damy trzy:
a) podkowy z krzyżackich koni
b) czuby z pawich piór z hełmów Krzyżaków
c) miecze krzyżackie
d) płaszcze z czarnym krzyżem
Rozwiązanie


                                                 Reklamy OnetKontekst

Pątlik:
a) rodzaj czapki
b) siatka podtrzymująca włosy
c) wstążka
d) rękawiczka
Rozwiązanie

Hugo von Danveld to:
a) dworzanin księcia Janusza
b) starosta ze Szczytna
c) zakonnik
d) Czech
Rozwiązanie

Diederich to:
a) starosta
b) zakonnik
c) kat
d) komtur
Rozwiązanie

Maćko podczas bitwy pod Grunwaldem zabija:
a) Zygfryda de Löve
b) Kunona Lichtensteina
c) Hugona von Danvelda
d) Ulryka von Jungingena
Rozwiązanie

Ostatni utwór Sienkiewicza, który ukazał się 25 listopada 1916 roku w „Tygodniku Ilustrowanym” to:
a) Legiony
b) Wiry
c) Wspomnienie
d) W pustyni i w puszczy
Rozwiązanie

De Lorche jest rozczarowany faktem, że w polskich puszczach nie spotkał żadnego:
a) rozjuszonego tura
b) smoka
c) turonia
d) diabła
Rozwiązanie

Powieść ukazywała się w odcinkach w „Tygodniku Ilustrowanym”:
a) od 1897 roku 1900
b) od 1899 roku 1903
c) od 1896 roku 1900
d) od 1897 roku 1905
Rozwiązanie

Sienkiewicz, pracując nad „Krzyżakami”, nie oparł się na:
a) „Kronikach” Janka z Czarnkowa
b) monografii Szajnochy „Jagiełło i Jadwiga”
c) dziełach Dantyszka
d) „Historii Polski” Jana Długosza
Rozwiązanie


Wola Okrzejska, w której 5 maja 1846 roku o godzinie szóstej wieczorem, przyszedł na świat Henryk Sienkiewicz, leży na:
a) Podlasiu
b) Lubelszczyźnie
c) Kielecczyźnie
d) Mazowszu
Rozwiązanie

Sienkiewicz rozpoczął studia na wydziale:
a) lekarskim
b) historycznym
c) prawnym
d) polonistycznym
Rozwiązanie

Akcja „Krzyżaków” trwa:
a) 25 lat
b) 5 lat
c) 10 lat
d) 2 lata
Rozwiązanie

Nagrodę Nobla w dziedzinie literatury Henryk Sienkiewicz odebrał:
a) 10 grudnia 1904 roku
b) 10 grudnia 1903 roku
c) 10 grudnia 1905 roku
d) 10 grudnia 1902 roku
Rozwiązanie

11 listopada 1893 roku Sienkiewicz poślubił Marię Romanowską w:
a) Lublinie
b) Warszawie
c) Lwowie
d) Krakowie
Rozwiązanie

Zbyszkowi powalić niedźwiedzia:
a) pomógł Zych
b) pomógł Maćko
c) pomogła Jagienka
d) Pomógł Wilk i Cztan
Rozwiązanie

Do Jagienki w konkury przyjeżdżało dwóch sąsiadów:
a) Wilk i Cztan
b) Wilk i Chatan
c) Wilk i Szatan
d) Wilk i Czatan
Rozwiązanie

Sienkiewicz stanął na czele komitetu, który podjął starania o postawienie w Warszawie pomnika:
a) Słowackiego
b) Norwida
c) Mickiewicza
d) Kopernika
Rozwiązanie

Sanderus urodził się w:
a) Gdańsku
b) Toruniu
c) Malborku
d) Kwidzynie
Rozwiązanie

Hlawa to pachołek:
a) Jurandówny
b) królowej Jadwigi
c) księżnej Anny
d) Jagienki
Rozwiązanie


Oblęgorek, majątek Sienkiewicza, który w 1900 roku otrzymał od polskiego społeczeństwa leży obecnie w województwie:
a) podkarpackim
b) świętokrzyskim
c) lubelskim
d) małopolskim
Rozwiązanie

Hlawa wyzywa na pojedynek:
a) Rotgiera
b) giermka Zbyszka
c) Zbyszka
d) giermka Rotgiera
Rozwiązanie

Odpowiednikiem „błędnego rycerza” był:
a) Fulko de Lorche
b) Maćko z Bogdańca
c) Jurand ze Spychowa
d) Sanderus
Rozwiązanie

Aby odzyskać Danusię Jurand miał:
a) zachować w tajemnicy, że dziewczyna przebywa wśród Krzyżaków.
b) wszystkie odpowiedzi są poprawne
c) uwolnić Bergowa i innych jeńców
d) upokorzyć się przed Zakonem
Rozwiązanie

Na chrzcie przyszłemu autorowi „Trylogii” rodzice nadali imiona:
a) Henryk Adam Aleksander Pius
b) Henryk Zbigniew Klaudiusz Zygmunt
c) Henryk Zygmunt Marek Bolesław
d) Henryk Stanisław Juliusz Mieszko
Rozwiązanie

Sanderus handlował:
a) suknem
b) relikwiami
c) przyprawami
d) zbożem
Rozwiązanie

Pracę dla „Gazety Polskiej” rozpoczął Sienkiewicz pod pseudonimem:
a) Białos
b) Litwos
c) Gajos
d) Wilnos
Rozwiązanie

W momencie wybuchu powstania styczniowego Sienkiewicz miał:
a) szesnaście lat
b) czternaście lat
c) piętnaście lat
d) siedemnaście lat
Rozwiązanie

Juranda zmasakrowanego przez Krzyżaków rozpoznaje:
a) Hlawa
b) Maćko
c) Jagienka
d) Danusia
Rozwiązanie

Maćko z Bogdańca był herbu:
a) Przestrzał
b) Bończyk
c) Opończyk
d) Tępa Podkowa
Rozwiązanie

Akcja „Krzyżaków” nie toczy się:
a) w Królestwie Polskim
b) na Rusi
c) w Prusach
d) na Litwie
Rozwiązanie

Synowie Zbyszka i Jagienki to:
a) Maćko i Jaśko
b) Staś i Władek
c) Mieszko i Boguś
d) Miłosz i Kuba
Rozwiązanie

Do Prus w poszukiwaniu Danusi postanowił pojechać:
a) Sanderus
b) de Lorche
c) Hlawa
d) Maćko z Bogdańca
Rozwiązanie

Sanderus był:
a) Czechem
b) Lotaryńczykiem
c) Niemcem
d) Litwinem
Rozwiązanie

„Skrzatem” Danusię żartobliwie nazwał:
a) Zych ze Zgorzelic
b) Zyndram z Maszkowic
c) Mikołaj z Długolasu
d) Jurand ze Spychowa
Rozwiązanie

Samobójstwo popełnia:
a) Kuno Lichtenstein
b) Hugo von Danveld
c) Zygfryd de Löve
d) Fulko de Lorche
Rozwiązanie

Rozmowy Jagiełły z wielkim mistrzem odbywają się w:
a) Szczytnie
b) Raciążu
c) Kwidzynie
d) Tylży
Rozwiązanie

Anna Danuta była księżną:
a) mazowiecką
b) żmudzką
c) śląską
d) litewską
Rozwiązanie

Początek akcji stanowi przybycie Zbyszka i Maćka do gospody „Pod Lutym Turem” w:
a) Cieszynie
b) Krakowie
c) Opatowie
d) Tyńcu
Rozwiązanie

Wianem Jagienki były:
a) Zaborze
b) Zalesie
c) Wądoły
d) Moczydoły
Rozwiązanie

Zych ze Zgorzelic zalecił Maćkowi na jego dolegliwości:
a) napój z miodem
b) tłuszcz z bobra
c) skórę z wilka
d) sadło niedźwiedzia
Rozwiązanie

Na rycerza pasował Zbyszka:
a) książę Janusz
b) król Władysław
c) Zawisza Czarny
d) Konrad von Jungingen
Rozwiązanie

Po ukończeniu siódmej klasy w Poświętnem koło Płońska Sienkiewicz objął posadę:
a) adiutanta
b) guwernera
c) antykwariusza
d) korepetytora
Rozwiązanie

Zygfryd wysłał do księcia Janusza z informacją o zajściu na zamku w Szczytnie z udziałem Juranda:
a) Danvelda
b) Konrada
c) Gotfryda
d) Rodgiera
Rozwiązanie

Jurand do niewoli wziął rycerza:
a) Bergerowa
b) Bergłowa
c) Bergkowa
d) Bergowa
Rozwiązanie

Miłośnicy twórczości pisarza z łatwością doszukiwali się w „Krzyżakach”:
a) zwaśnionych stron konfliktu
b) schematyczności kompozycyjnej
c) opisów przyrody
d) kontrastów społecznych
Rozwiązanie

Na polowaniu księżnę Annę atakuje:
a) żubr
b) tur
c) niedźwiedź
d) wilk
Rozwiązanie

Legendę o Walgierzu Wdałym:
a) opowiedziała księżna Anna
b) zaśpiewała Danusia
c) opowiedział Maćko z Bogdańca
d) opowiedział jeden z zakonników
Rozwiązanie

Powała z Taczewa to:
a) zakonnik
b) książę
c) rycerz
d) kupiec
Rozwiązanie

Jurand w testamencie pozostawia Zbyszkowi:
a) 100 złotych talarów
b) Spychów
c) swój orszak
d) miecz i zbroję
Rozwiązanie

Przesądny Maćko starał się przekupić workiem z winem wywieszonym na noc przed karczmą:
a) szatańskiego sługę Lucyfera
b) bożka lasu
c) skrzaty
d) diabła Borutę
Rozwiązanie

Jurand korzył się przed zakonnikami w:
a) Szczytnie
b) Krakowie
c) Spychowie
d) Olsztynie
Rozwiązanie

Akcja „Krzyżaków” nie dotyczy:
a) powstania na Żmudzi
b) rozmów polsko – krzyżackich w Raciążu
c) śmierci Konrada von Jungingena
d) objęcia urzędu wielkiego mistrza przez Winrycha von Kniprode
Rozwiązanie

Zbyszko po naradzie z wodzem Skirwoiłło postanawia wspólnie z nim zaatakować:
a) Stare Troki
b) Nowe Kowno
c) Stare Grodno
d) Nowe Wilno
Rozwiązanie

W 1900 roku autor „Potopu” otrzymał tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu:
a) Wileńskiego
b) Warszawskiego
c) Lwowskiego
d) Jagiellońskiego
Rozwiązanie

Pod nieobecność Maćka, który udał się do Spychowa Bogdańcem miał opiekować się:
a) Wilk
b) Hlawa
c) Zbyszko
d) opat
Rozwiązanie

Najwięcej nieścisłości w „Krzyżakach” pojawia się w literackim przedstawieniu:
a) królowej Jadwigi
b) księżnej Anny Danuty
c) Ulryka von Jungingena
d) księcia Janusza
Rozwiązanie

Komizmem słownym zabarwione zostały rozmowy Hlawy z:
a) księciem Januszem
b) Maćkiem
c) Zbyszkiem
d) Sanderusem
Rozwiązanie

W lutym 1876 roku dzięki udzielonej przez Gazetę Polską pożyczce, którą miał spłacić cyklem artykułów, Henryk wyruszył do:
a) Australii
b) Afryki
c) Azji
d) Ameryki
Rozwiązanie

Dzierżawcą Spychowa zostaje:
a) Zych ze Zgorzelic
b) Maćko
c) Hlawa
d) Jan z Czarnkowa
Rozwiązanie

Nałęczka to:
a) chusta
b) rękawiczka
c) welon
d) stroik
Rozwiązanie

Szkic historyczny „Spytko z Melsztyna” powstał:
a) bezpośrednio przed rozpoczęciem pracy nad „Krzyżakami”
b) podczas pobytu Sienkiewicza w Królewcu
c) w 1865 roku
d) jako ostatnie dzieło Sienkiewicza
Rozwiązanie

Cechą charakterystyczną stroju mieszczan były:
a) kolorowe kapelusze noszone przy większych świętach
b) czerwone czapki z długimi końcami
c) niebieskie czapki z dużym rondlem
d) fioletowe niewielkie nakrycia głowy
Rozwiązanie

Królowa Jadwiga zmarła w roku:
a) 1399
b) 1398
c) 1400
d) 1401
Rozwiązanie

Jagienka służyła na dworze:
a) księżnej Aleksandry
b) księżnej Anny Danuty
c) księżnej śląskiej
d) księżnej Joanny
Rozwiązanie

W wigilię roku 1890 Sienkiewicz wyruszył do:
a) Maroka
b) Tunezji
c) Egiptu
d) Etiopii
Rozwiązanie

Tagi: