Krzyżacy
      Krzyżacy | inne lektury | kontakt | polityka cookies |
streszczenieopracowaniebohaterowieżycie i twórczość autoratest   


Test:

Nałęczka to:
a) welon
b) chusta
c) rękawiczka
d) stroik
Rozwiązanie

Nagrodę Nobla w dziedzinie literatury Henryk Sienkiewicz odebrał:
a) 10 grudnia 1903 roku
b) 10 grudnia 1902 roku
c) 10 grudnia 1905 roku
d) 10 grudnia 1904 roku
Rozwiązanie

Na polowaniu księżnę Annę atakuje:
a) tur
b) niedźwiedź
c) wilk
d) żubr
Rozwiązanie

Cechą charakterystyczną stroju mieszczan były:
a) fioletowe niewielkie nakrycia głowy
b) czerwone czapki z długimi końcami
c) niebieskie czapki z dużym rondlem
d) kolorowe kapelusze noszone przy większych świętach
Rozwiązanie

Jurand w testamencie pozostawia Zbyszkowi:
a) miecz i zbroję
b) 100 złotych talarów
c) swój orszak
d) Spychów
Rozwiązanie

Maćko podczas bitwy pod Grunwaldem zabija:
a) Zygfryda de Lve
b) Ulryka von Jungingena
c) Hugona von Danvelda
d) Kunona Lichtensteina
Rozwiązanie

Sienkiewicz, pracując nad „Krzyżakami”, nie oparł się na:
a) dziełach Dantyszka
b) „Kronikach” Janka z Czarnkowa
c) monografii Szajnochy „Jagiełło i Jadwiga”
d) „Historii Polski” Jana Długosza
Rozwiązanie

Synowie Zbyszka i Jagienki to:
a) Mieszko i Boguś
b) Maćko i Jaśko
c) Staś i Władek
d) Miłosz i Kuba
Rozwiązanie

Samobójstwo popełnia:
a) Hugo von Danveld
b) Fulko de Lorche
c) Zygfryd de Lve
d) Kuno Lichtenstein
Rozwiązanie

Pod nieobecność Maćka, który udał się do Spychowa Bogdańcem miał opiekować się:
a) Hlawa
b) opat
c) Wilk
d) Zbyszko
Rozwiązanie


Szkic historyczny „Spytko z Melsztyna” powstał:
a) bezpośrednio przed rozpoczęciem pracy nad „Krzyżakami”
b) jako ostatnie dzieło Sienkiewicza
c) podczas pobytu Sienkiewicza w Królewcu
d) w 1865 roku
Rozwiązanie

W momencie wybuchu powstania styczniowego Sienkiewicz miał:
a) piętnaście lat
b) siedemnaście lat
c) szesnaście lat
d) czternaście lat
Rozwiązanie

Do Prus w poszukiwaniu Danusi postanowił pojechać:
a) Hlawa
b) de Lorche
c) Maćko z Bogdańca
d) Sanderus
Rozwiązanie

Maćko z Bogdańca był herbu:
a) Tępa Podkowa
b) Przestrzał
c) Opończyk
d) Bończyk
Rozwiązanie

Sienkiewicz rozpoczął studia na wydziale:
a) historycznym
b) polonistycznym
c) prawnym
d) lekarskim
Rozwiązanie

Do Jagienki w konkury przyjeżdżało dwóch sąsiadów:
a) Wilk i Szatan
b) Wilk i Chatan
c) Wilk i Cztan
d) Wilk i Czatan
Rozwiązanie

Anna Danuta była księżną:
a) żmudzką
b) śląską
c) litewską
d) mazowiecką
Rozwiązanie

W lutym 1876 roku dzięki udzielonej przez Gazetę Polską pożyczce, którą miał spłacić cyklem artykułów, Henryk wyruszył do:
a) Ameryki
b) Azji
c) Australii
d) Afryki
Rozwiązanie

Ostatni utwór Sienkiewicza, który ukazał się 25 listopada 1916 roku w „Tygodniku Ilustrowanym” to:
a) Wspomnienie
b) W pustyni i w puszczy
c) Legiony
d) Wiry
Rozwiązanie

„Skrzatem” Danusię żartobliwie nazwał:
a) Zyndram z Maszkowic
b) Jurand ze Spychowa
c) Zych ze Zgorzelic
d) Mikołaj z Długolasu
Rozwiązanie

Sienkiewicz stanął na czele komitetu, który podjął starania o postawienie w Warszawie pomnika:
a) Mickiewicza
b) Norwida
c) Kopernika
d) Słowackiego
Rozwiązanie

Powieść ukazywała się w odcinkach w „Tygodniku Ilustrowanym”:
a) od 1897 roku 1900
b) od 1896 roku 1900
c) od 1897 roku 1905
d) od 1899 roku 1903
Rozwiązanie

Hlawa wyzywa na pojedynek:
a) giermka Zbyszka
b) Zbyszka
c) Rotgiera
d) giermka Rotgiera
Rozwiązanie

Odpowiednikiem „błędnego rycerza” był:
a) Maćko z Bogdańca
b) Fulko de Lorche
c) Sanderus
d) Jurand ze Spychowa
Rozwiązanie

Początek akcji stanowi przybycie Zbyszka i Maćka do gospody „Pod Lutym Turem” w:
a) Tyńcu
b) Opatowie
c) Krakowie
d) Cieszynie
Rozwiązanie

Na rycerza pasował Zbyszka:
a) Zawisza Czarny
b) książę Janusz
c) król Władysław
d) Konrad von Jungingen
Rozwiązanie

Juranda zmasakrowanego przez Krzyżaków rozpoznaje:
a) Jagienka
b) Maćko
c) Danusia
d) Hlawa
Rozwiązanie

Zbyszko odnajduje Danusię:
a) na zamku w Szczytnie
b) na zamku w Malborku
c) w leśniczówce
d) w chacie smolarza
Rozwiązanie

Jurand do niewoli wziął rycerza:
a) Bergkowa
b) Bergowa
c) Bergerowa
d) Bergłowa
Rozwiązanie

Najwięcej nieścisłości w „Krzyżakach” pojawia się w literackim przedstawieniu:
a) księżnej Anny Danuty
b) królowej Jadwigi
c) Ulryka von Jungingena
d) księcia Janusza
Rozwiązanie

Powała z Taczewa to:
a) książę
b) rycerz
c) zakonnik
d) kupiec
Rozwiązanie

Aby odzyskać Danusię Jurand miał:
a) zachować w tajemnicy, że dziewczyna przebywa wśród Krzyżaków.
b) uwolnić Bergowa i innych jeńców
c) wszystkie odpowiedzi są poprawne
d) upokorzyć się przed Zakonem
Rozwiązanie

Jurand korzył się przed zakonnikami w:
a) Spychowie
b) Olsztynie
c) Szczytnie
d) Krakowie
Rozwiązanie

Wola Okrzejska, w której 5 maja 1846 roku o godzinie szóstej wieczorem, przyszedł na świat Henryk Sienkiewicz, leży na:
a) Kielecczyźnie
b) Lubelszczyźnie
c) Mazowszu
d) Podlasiu
Rozwiązanie

Hugo von Danveld to:
a) starosta ze Szczytna
b) Czech
c) dworzanin księcia Janusza
d) zakonnik
Rozwiązanie

Na chrzcie przyszłemu autorowi „Trylogii” rodzice nadali imiona:
a) Henryk Stanisław Juliusz Mieszko
b) Henryk Zbigniew Klaudiusz Zygmunt
c) Henryk Zygmunt Marek Bolesław
d) Henryk Adam Aleksander Pius
Rozwiązanie

W wigilię roku 1890 Sienkiewicz wyruszył do:
a) Egiptu
b) Maroka
c) Tunezji
d) Etiopii
Rozwiązanie

Akcja „Krzyżaków” nie dotyczy:
a) rozmów polsko – krzyżackich w Raciążu
b) śmierci Konrada von Jungingena
c) objęcia urzędu wielkiego mistrza przez Winrycha von Kniprode
d) powstania na Żmudzi
Rozwiązanie

Przesądny Maćko starał się przekupić workiem z winem wywieszonym na noc przed karczmą:
a) diabła Borutę
b) szatańskiego sługę Lucyfera
c) bożka lasu
d) skrzaty
Rozwiązanie

Miłośnicy twórczości pisarza z łatwością doszukiwali się w „Krzyżakach”:
a) opisów przyrody
b) zwaśnionych stron konfliktu
c) schematyczności kompozycyjnej
d) kontrastów społecznych
Rozwiązanie

11 listopada 1893 roku Sienkiewicz poślubił Marię Romanowską w:
a) Lwowie
b) Krakowie
c) Lublinie
d) Warszawie
Rozwiązanie

Pracę dla „Gazety Polskiej” rozpoczął Sienkiewicz pod pseudonimem:
a) Białos
b) Wilnos
c) Litwos
d) Gajos
Rozwiązanie

Hlawa to pachołek:
a) Jurandówny
b) księżnej Anny
c) królowej Jadwigi
d) Jagienki
Rozwiązanie

Oblęgorek, majątek Sienkiewicza, który w 1900 roku otrzymał od polskiego społeczeństwa leży obecnie w województwie:
a) podkarpackim
b) świętokrzyskim
c) lubelskim
d) małopolskim
Rozwiązanie

Rozmowy Jagiełły z wielkim mistrzem odbywają się w:
a) Kwidzynie
b) Raciążu
c) Szczytnie
d) Tylży
Rozwiązanie

W 1900 roku autor „Potopu” otrzymał tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu:
a) Jagiellońskiego
b) Warszawskiego
c) Wileńskiego
d) Lwowskiego
Rozwiązanie

Zygfryd wysłał do księcia Janusza z informacją o zajściu na zamku w Szczytnie z udziałem Juranda:
a) Gotfryda
b) Danvelda
c) Rodgiera
d) Konrada
Rozwiązanie

Sanderus urodził się w:
a) Toruniu
b) Gdańsku
c) Malborku
d) Kwidzynie
Rozwiązanie

Zbyszko składa przysięgę, że złoży u stóp swojej damy trzy:
a) czuby z pawich piór z hełmów Krzyżaków
b) podkowy z krzyżackich koni
c) miecze krzyżackie
d) płaszcze z czarnym krzyżem
Rozwiązanie

Jagienka służyła na dworze:
a) księżnej śląskiej
b) księżnej Aleksandry
c) księżnej Anny Danuty
d) księżnej Joanny
Rozwiązanie

Zbyszkowi powalić niedźwiedzia:
a) pomógł Zych
b) pomógł Maćko
c) pomogła Jagienka
d) Pomógł Wilk i Cztan
Rozwiązanie

Komizmem słownym zabarwione zostały rozmowy Hlawy z:
a) Zbyszkiem
b) Sanderusem
c) Maćkiem
d) księciem Januszem
Rozwiązanie

Zych ze Zgorzelic zalecił Maćkowi na jego dolegliwości:
a) sadło niedźwiedzia
b) tłuszcz z bobra
c) napój z miodem
d) skórę z wilka
Rozwiązanie

Akcja „Krzyżaków” trwa:
a) 25 lat
b) 5 lat
c) 10 lat
d) 2 lata
Rozwiązanie

Wianem Jagienki były:
a) Zalesie
b) Wądoły
c) Zaborze
d) Moczydoły
Rozwiązanie

Diederich to:
a) starosta
b) komtur
c) zakonnik
d) kat
Rozwiązanie

Zbyszko po naradzie z wodzem Skirwoiłło postanawia wspólnie z nim zaatakować:
a) Stare Grodno
b) Nowe Kowno
c) Stare Troki
d) Nowe Wilno
Rozwiązanie

Po ukończeniu siódmej klasy w Poświętnem koło Płońska Sienkiewicz objął posadę:
a) korepetytora
b) antykwariusza
c) guwernera
d) adiutanta
Rozwiązanie

Dzierżawcą Spychowa zostaje:
a) Jan z Czarnkowa
b) Zych ze Zgorzelic
c) Hlawa
d) Maćko
Rozwiązanie

Legendę o Walgierzu Wdałym:
a) zaśpiewała Danusia
b) opowiedział jeden z zakonników
c) opowiedział Maćko z Bogdańca
d) opowiedziała księżna Anna
Rozwiązanie

Sanderus był:
a) Lotaryńczykiem
b) Litwinem
c) Czechem
d) Niemcem
Rozwiązanie

Pątlik:
a) rękawiczka
b) rodzaj czapki
c) siatka podtrzymująca włosy
d) wstążka
Rozwiązanie

Sanderus handlował:
a) relikwiami
b) suknem
c) przyprawami
d) zbożem
Rozwiązanie

Królowa Jadwiga zmarła w roku:
a) 1398
b) 1401
c) 1400
d) 1399
Rozwiązanie

Akcja „Krzyżaków” nie toczy się:
a) w Królestwie Polskim
b) w Prusach
c) na Rusi
d) na Litwie
Rozwiązanie

De Lorche jest rozczarowany faktem, że w polskich puszczach nie spotkał żadnego:
a) smoka
b) turonia
c) rozjuszonego tura
d) diabła
Rozwiązanie

Tagi:
Partner serwisu: