Krzyżacy | inne lektury | kontakt | reklama | studia
streszczenieopracowaniebohaterowieżycie i twórczość autoratest   

Test:

Oblęgorek, majątek Sienkiewicza, który w 1900 roku otrzymał od polskiego społeczeństwa leży obecnie w województwie:
a) świętokrzyskim
b) małopolskim
c) podkarpackim
d) lubelskim
Rozwiązanie

Legendę o Walgierzu Wdałym:
a) opowiedziała księżna Anna
b) zaśpiewała Danusia
c) opowiedział Maćko z Bogdańca
d) opowiedział jeden z zakonników
Rozwiązanie


                                                 Reklamy OnetKontekst

Przesądny Maćko starał się przekupić workiem z winem wywieszonym na noc przed karczmą:
a) diabła Borutę
b) bożka lasu
c) szatańskiego sługę Lucyfera
d) skrzaty
Rozwiązanie

Akcja „Krzyżaków” trwa:
a) 10 lat
b) 2 lata
c) 5 lat
d) 25 lat
Rozwiązanie

Powieść ukazywała się w odcinkach w „Tygodniku Ilustrowanym”:
a) od 1897 roku 1900
b) od 1897 roku 1905
c) od 1899 roku 1903
d) od 1896 roku 1900
Rozwiązanie

Pracę dla „Gazety Polskiej” rozpoczął Sienkiewicz pod pseudonimem:
a) Białos
b) Litwos
c) Wilnos
d) Gajos
Rozwiązanie

Początek akcji stanowi przybycie Zbyszka i Maćka do gospody „Pod Lutym Turem” w:
a) Cieszynie
b) Tyńcu
c) Krakowie
d) Opatowie
Rozwiązanie

W momencie wybuchu powstania styczniowego Sienkiewicz miał:
a) piętnaście lat
b) czternaście lat
c) szesnaście lat
d) siedemnaście lat
Rozwiązanie

Aby odzyskać Danusię Jurand miał:
a) wszystkie odpowiedzi są poprawne
b) uwolnić Bergowa i innych jeńców
c) zachować w tajemnicy, że dziewczyna przebywa wśród Krzyżaków.
d) upokorzyć się przed Zakonem
Rozwiązanie

Jagienka służyła na dworze:
a) księżnej Anny Danuty
b) księżnej Joanny
c) księżnej śląskiej
d) księżnej Aleksandry
Rozwiązanie


Anna Danuta była księżną:
a) litewską
b) śląską
c) żmudzką
d) mazowiecką
Rozwiązanie

Zych ze Zgorzelic zalecił Maćkowi na jego dolegliwości:
a) napój z miodem
b) tłuszcz z bobra
c) sadło niedźwiedzia
d) skórę z wilka
Rozwiązanie

„Skrzatem” Danusię żartobliwie nazwał:
a) Zyndram z Maszkowic
b) Jurand ze Spychowa
c) Zych ze Zgorzelic
d) Mikołaj z Długolasu
Rozwiązanie

Na polowaniu księżnę Annę atakuje:
a) żubr
b) niedźwiedź
c) wilk
d) tur
Rozwiązanie

Zygfryd wysłał do księcia Janusza z informacją o zajściu na zamku w Szczytnie z udziałem Juranda:
a) Gotfryda
b) Danvelda
c) Konrada
d) Rodgiera
Rozwiązanie

Hlawa to pachołek:
a) Jagienki
b) księżnej Anny
c) Jurandówny
d) królowej Jadwigi
Rozwiązanie

Sienkiewicz rozpoczął studia na wydziale:
a) lekarskim
b) historycznym
c) prawnym
d) polonistycznym
Rozwiązanie

Hlawa wyzywa na pojedynek:
a) Zbyszka
b) Rotgiera
c) giermka Rotgiera
d) giermka Zbyszka
Rozwiązanie

Na chrzcie przyszłemu autorowi „Trylogii” rodzice nadali imiona:
a) Henryk Adam Aleksander Pius
b) Henryk Zygmunt Marek Bolesław
c) Henryk Zbigniew Klaudiusz Zygmunt
d) Henryk Stanisław Juliusz Mieszko
Rozwiązanie

Maćko z Bogdańca był herbu:
a) Bończyk
b) Przestrzał
c) Opończyk
d) Tępa Podkowa
Rozwiązanie


Jurand do niewoli wziął rycerza:
a) Bergowa
b) Bergłowa
c) Bergkowa
d) Bergerowa
Rozwiązanie

Najwięcej nieścisłości w „Krzyżakach” pojawia się w literackim przedstawieniu:
a) królowej Jadwigi
b) księcia Janusza
c) księżnej Anny Danuty
d) Ulryka von Jungingena
Rozwiązanie

W 1900 roku autor „Potopu” otrzymał tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu:
a) Jagiellońskiego
b) Lwowskiego
c) Warszawskiego
d) Wileńskiego
Rozwiązanie

Jurand w testamencie pozostawia Zbyszkowi:
a) miecz i zbroję
b) Spychów
c) swój orszak
d) 100 złotych talarów
Rozwiązanie

Akcja „Krzyżaków” nie toczy się:
a) w Królestwie Polskim
b) na Litwie
c) na Rusi
d) w Prusach
Rozwiązanie

Zbyszkowi powalić niedźwiedzia:
a) pomogła Jagienka
b) pomógł Maćko
c) pomógł Zych
d) Pomógł Wilk i Cztan
Rozwiązanie

Diederich to:
a) kat
b) zakonnik
c) starosta
d) komtur
Rozwiązanie

Na rycerza pasował Zbyszka:
a) Zawisza Czarny
b) Konrad von Jungingen
c) książę Janusz
d) król Władysław
Rozwiązanie

Zbyszko po naradzie z wodzem Skirwoiłło postanawia wspólnie z nim zaatakować:
a) Stare Grodno
b) Nowe Kowno
c) Nowe Wilno
d) Stare Troki
Rozwiązanie

Juranda zmasakrowanego przez Krzyżaków rozpoznaje:
a) Maćko
b) Jagienka
c) Danusia
d) Hlawa
Rozwiązanie

Cechą charakterystyczną stroju mieszczan były:
a) czerwone czapki z długimi końcami
b) kolorowe kapelusze noszone przy większych świętach
c) fioletowe niewielkie nakrycia głowy
d) niebieskie czapki z dużym rondlem
Rozwiązanie

De Lorche jest rozczarowany faktem, że w polskich puszczach nie spotkał żadnego:
a) smoka
b) rozjuszonego tura
c) diabła
d) turonia
Rozwiązanie

Królowa Jadwiga zmarła w roku:
a) 1399
b) 1401
c) 1400
d) 1398
Rozwiązanie

Miłośnicy twórczości pisarza z łatwością doszukiwali się w „Krzyżakach”:
a) zwaśnionych stron konfliktu
b) opisów przyrody
c) schematyczności kompozycyjnej
d) kontrastów społecznych
Rozwiązanie

Nałęczka to:
a) chusta
b) stroik
c) welon
d) rękawiczka
Rozwiązanie

Pątlik:
a) siatka podtrzymująca włosy
b) rękawiczka
c) wstążka
d) rodzaj czapki
Rozwiązanie

Sanderus handlował:
a) relikwiami
b) suknem
c) przyprawami
d) zbożem
Rozwiązanie

Szkic historyczny „Spytko z Melsztyna” powstał:
a) podczas pobytu Sienkiewicza w Królewcu
b) bezpośrednio przed rozpoczęciem pracy nad „Krzyżakami”
c) w 1865 roku
d) jako ostatnie dzieło Sienkiewicza
Rozwiązanie

W wigilię roku 1890 Sienkiewicz wyruszył do:
a) Tunezji
b) Etiopii
c) Egiptu
d) Maroka
Rozwiązanie

Wola Okrzejska, w której 5 maja 1846 roku o godzinie szóstej wieczorem, przyszedł na świat Henryk Sienkiewicz, leży na:
a) Lubelszczyźnie
b) Podlasiu
c) Mazowszu
d) Kielecczyźnie
Rozwiązanie

Do Jagienki w konkury przyjeżdżało dwóch sąsiadów:
a) Wilk i Chatan
b) Wilk i Szatan
c) Wilk i Cztan
d) Wilk i Czatan
Rozwiązanie

Zbyszko odnajduje Danusię:
a) na zamku w Malborku
b) na zamku w Szczytnie
c) w chacie smolarza
d) w leśniczówce
Rozwiązanie

Powała z Taczewa to:
a) kupiec
b) rycerz
c) książę
d) zakonnik
Rozwiązanie

Hugo von Danveld to:
a) zakonnik
b) Czech
c) dworzanin księcia Janusza
d) starosta ze Szczytna
Rozwiązanie

Odpowiednikiem „błędnego rycerza” był:
a) Fulko de Lorche
b) Jurand ze Spychowa
c) Sanderus
d) Maćko z Bogdańca
Rozwiązanie

Sienkiewicz stanął na czele komitetu, który podjął starania o postawienie w Warszawie pomnika:
a) Norwida
b) Mickiewicza
c) Kopernika
d) Słowackiego
Rozwiązanie

11 listopada 1893 roku Sienkiewicz poślubił Marię Romanowską w:
a) Warszawie
b) Lwowie
c) Krakowie
d) Lublinie
Rozwiązanie

Jurand korzył się przed zakonnikami w:
a) Szczytnie
b) Olsztynie
c) Krakowie
d) Spychowie
Rozwiązanie

Rozmowy Jagiełły z wielkim mistrzem odbywają się w:
a) Szczytnie
b) Kwidzynie
c) Tylży
d) Raciążu
Rozwiązanie

Komizmem słownym zabarwione zostały rozmowy Hlawy z:
a) Zbyszkiem
b) księciem Januszem
c) Maćkiem
d) Sanderusem
Rozwiązanie

Maćko podczas bitwy pod Grunwaldem zabija:
a) Ulryka von Jungingena
b) Kunona Lichtensteina
c) Hugona von Danvelda
d) Zygfryda de Löve
Rozwiązanie

Nagrodę Nobla w dziedzinie literatury Henryk Sienkiewicz odebrał:
a) 10 grudnia 1902 roku
b) 10 grudnia 1903 roku
c) 10 grudnia 1904 roku
d) 10 grudnia 1905 roku
Rozwiązanie

Sanderus był:
a) Litwinem
b) Czechem
c) Niemcem
d) Lotaryńczykiem
Rozwiązanie

Ostatni utwór Sienkiewicza, który ukazał się 25 listopada 1916 roku w „Tygodniku Ilustrowanym” to:
a) Wiry
b) Legiony
c) W pustyni i w puszczy
d) Wspomnienie
Rozwiązanie

Sienkiewicz, pracując nad „Krzyżakami”, nie oparł się na:
a) „Kronikach” Janka z Czarnkowa
b) monografii Szajnochy „Jagiełło i Jadwiga”
c) dziełach Dantyszka
d) „Historii Polski” Jana Długosza
Rozwiązanie

Do Prus w poszukiwaniu Danusi postanowił pojechać:
a) Sanderus
b) de Lorche
c) Maćko z Bogdańca
d) Hlawa
Rozwiązanie

Sanderus urodził się w:
a) Malborku
b) Toruniu
c) Kwidzynie
d) Gdańsku
Rozwiązanie

W lutym 1876 roku dzięki udzielonej przez Gazetę Polską pożyczce, którą miał spłacić cyklem artykułów, Henryk wyruszył do:
a) Ameryki
b) Azji
c) Australii
d) Afryki
Rozwiązanie

Akcja „Krzyżaków” nie dotyczy:
a) rozmów polsko – krzyżackich w Raciążu
b) objęcia urzędu wielkiego mistrza przez Winrycha von Kniprode
c) powstania na Żmudzi
d) śmierci Konrada von Jungingena
Rozwiązanie

Po ukończeniu siódmej klasy w Poświętnem koło Płońska Sienkiewicz objął posadę:
a) guwernera
b) adiutanta
c) korepetytora
d) antykwariusza
Rozwiązanie

Zbyszko składa przysięgę, że złoży u stóp swojej damy trzy:
a) miecze krzyżackie
b) podkowy z krzyżackich koni
c) płaszcze z czarnym krzyżem
d) czuby z pawich piór z hełmów Krzyżaków
Rozwiązanie

Wianem Jagienki były:
a) Moczydoły
b) Wądoły
c) Zalesie
d) Zaborze
Rozwiązanie

Synowie Zbyszka i Jagienki to:
a) Mieszko i Boguś
b) Staś i Władek
c) Miłosz i Kuba
d) Maćko i Jaśko
Rozwiązanie

Samobójstwo popełnia:
a) Fulko de Lorche
b) Hugo von Danveld
c) Kuno Lichtenstein
d) Zygfryd de Löve
Rozwiązanie

Dzierżawcą Spychowa zostaje:
a) Jan z Czarnkowa
b) Zych ze Zgorzelic
c) Hlawa
d) Maćko
Rozwiązanie

Pod nieobecność Maćka, który udał się do Spychowa Bogdańcem miał opiekować się:
a) Wilk
b) opat
c) Zbyszko
d) Hlawa
Rozwiązanie

Tagi: