strona główna lektury http://ostatnidzwonek.pl/krz/ ----------------
 Krzyżacy
      Krzyżacy | inne lektury | kontakt | reklama | Wersja mobilna
streszczenieopracowaniebohaterowieżycie i twórczość autoratest   


Test:

Hlawa to pachołek:
a) księżnej Anny
b) królowej Jadwigi
c) Jurandówny
d) Jagienki
Rozwiązanie

Nagrodę Nobla w dziedzinie literatury Henryk Sienkiewicz odebrał:
a) 10 grudnia 1902 roku
b) 10 grudnia 1903 roku
c) 10 grudnia 1904 roku
d) 10 grudnia 1905 roku
Rozwiązanie


Warning: include(o_test1.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 617

Warning: include(o_test1.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 617

Warning: include(): Failed opening 'o_test1.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php70/lib/php') in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 617
Sanderus handlował:
a) relikwiami
b) przyprawami
c) suknem
d) zbożem
Rozwiązanie

Akcja „Krzyżaków” trwa:
a) 10 lat
b) 2 lata
c) 25 lat
d) 5 lat
Rozwiązanie

Hlawa wyzywa na pojedynek:
a) giermka Rotgiera
b) Zbyszka
c) Rotgiera
d) giermka Zbyszka
Rozwiązanie

Juranda zmasakrowanego przez Krzyżaków rozpoznaje:
a) Maćko
b) Danusia
c) Hlawa
d) Jagienka
Rozwiązanie

Diederich to:
a) kat
b) starosta
c) zakonnik
d) komtur
Rozwiązanie

W momencie wybuchu powstania styczniowego Sienkiewicz miał:
a) siedemnaście lat
b) piętnaście lat
c) czternaście lat
d) szesnaście lat
Rozwiązanie

Miłośnicy twórczości pisarza z łatwością doszukiwali się w „Krzyżakach”:
a) schematyczności kompozycyjnej
b) zwaśnionych stron konfliktu
c) kontrastów społecznych
d) opisów przyrody
Rozwiązanie

Po ukończeniu siódmej klasy w Poświętnem koło Płońska Sienkiewicz objął posadę:
a) guwernera
b) antykwariusza
c) adiutanta
d) korepetytora
Rozwiązanie


Zbyszko po naradzie z wodzem Skirwoiłło postanawia wspólnie z nim zaatakować:
a) Nowe Kowno
b) Nowe Wilno
c) Stare Troki
d) Stare Grodno
Rozwiązanie

Wola Okrzejska, w której 5 maja 1846 roku o godzinie szóstej wieczorem, przyszedł na świat Henryk Sienkiewicz, leży na:
a) Lubelszczyźnie
b) Podlasiu
c) Kielecczyźnie
d) Mazowszu
Rozwiązanie

11 listopada 1893 roku Sienkiewicz poślubił Marię Romanowską w:
a) Lwowie
b) Krakowie
c) Warszawie
d) Lublinie
Rozwiązanie

Maćko podczas bitwy pod Grunwaldem zabija:
a) Hugona von Danvelda
b) Kunona Lichtensteina
c) Zygfryda de Lve
d) Ulryka von Jungingena
Rozwiązanie

Jurand do niewoli wziął rycerza:
a) Bergowa
b) Bergłowa
c) Bergerowa
d) Bergkowa
Rozwiązanie

Sienkiewicz rozpoczął studia na wydziale:
a) historycznym
b) polonistycznym
c) prawnym
d) lekarskim
Rozwiązanie

Komizmem słownym zabarwione zostały rozmowy Hlawy z:
a) Maćkiem
b) Zbyszkiem
c) Sanderusem
d) księciem Januszem
Rozwiązanie

W lutym 1876 roku dzięki udzielonej przez Gazetę Polską pożyczce, którą miał spłacić cyklem artykułów, Henryk wyruszył do:
a) Afryki
b) Azji
c) Australii
d) Ameryki
Rozwiązanie

Powieść ukazywała się w odcinkach w „Tygodniku Ilustrowanym”:
a) od 1899 roku 1903
b) od 1897 roku 1900
c) od 1897 roku 1905
d) od 1896 roku 1900
Rozwiązanie

Sanderus był:
a) Niemcem
b) Czechem
c) Lotaryńczykiem
d) Litwinem
Rozwiązanie


Warning: include(o_test3.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 623

Warning: include(o_test3.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 623

Warning: include(): Failed opening 'o_test3.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php70/lib/php') in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 623
Do Jagienki w konkury przyjeżdżało dwóch sąsiadów:
a) Wilk i Chatan
b) Wilk i Szatan
c) Wilk i Czatan
d) Wilk i Cztan
Rozwiązanie

Zbyszko odnajduje Danusię:
a) na zamku w Malborku
b) na zamku w Szczytnie
c) w chacie smolarza
d) w leśniczówce
Rozwiązanie

Rozmowy Jagiełły z wielkim mistrzem odbywają się w:
a) Kwidzynie
b) Szczytnie
c) Tylży
d) Raciążu
Rozwiązanie

Anna Danuta była księżną:
a) żmudzką
b) mazowiecką
c) śląską
d) litewską
Rozwiązanie

Aby odzyskać Danusię Jurand miał:
a) wszystkie odpowiedzi są poprawne
b) uwolnić Bergowa i innych jeńców
c) zachować w tajemnicy, że dziewczyna przebywa wśród Krzyżaków.
d) upokorzyć się przed Zakonem
Rozwiązanie

Zych ze Zgorzelic zalecił Maćkowi na jego dolegliwości:
a) sadło niedźwiedzia
b) tłuszcz z bobra
c) napój z miodem
d) skórę z wilka
Rozwiązanie

Maćko z Bogdańca był herbu:
a) Przestrzał
b) Tępa Podkowa
c) Opończyk
d) Bończyk
Rozwiązanie

Odpowiednikiem „błędnego rycerza” był:
a) Maćko z Bogdańca
b) Fulko de Lorche
c) Jurand ze Spychowa
d) Sanderus
Rozwiązanie

Hugo von Danveld to:
a) Czech
b) zakonnik
c) dworzanin księcia Janusza
d) starosta ze Szczytna
Rozwiązanie

Akcja „Krzyżaków” nie toczy się:
a) na Rusi
b) w Prusach
c) w Królestwie Polskim
d) na Litwie
Rozwiązanie

Akcja „Krzyżaków” nie dotyczy:
a) śmierci Konrada von Jungingena
b) powstania na Żmudzi
c) objęcia urzędu wielkiego mistrza przez Winrycha von Kniprode
d) rozmów polsko – krzyżackich w Raciążu
Rozwiązanie

Pod nieobecność Maćka, który udał się do Spychowa Bogdańcem miał opiekować się:
a) Zbyszko
b) Wilk
c) opat
d) Hlawa
Rozwiązanie

W 1900 roku autor „Potopu” otrzymał tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu:
a) Lwowskiego
b) Wileńskiego
c) Warszawskiego
d) Jagiellońskiego
Rozwiązanie

W wigilię roku 1890 Sienkiewicz wyruszył do:
a) Maroka
b) Etiopii
c) Tunezji
d) Egiptu
Rozwiązanie

Przesądny Maćko starał się przekupić workiem z winem wywieszonym na noc przed karczmą:
a) skrzaty
b) bożka lasu
c) diabła Borutę
d) szatańskiego sługę Lucyfera
Rozwiązanie

Nałęczka to:
a) rękawiczka
b) welon
c) stroik
d) chusta
Rozwiązanie

Legendę o Walgierzu Wdałym:
a) zaśpiewała Danusia
b) opowiedziała księżna Anna
c) opowiedział jeden z zakonników
d) opowiedział Maćko z Bogdańca
Rozwiązanie

Zbyszkowi powalić niedźwiedzia:
a) Pomógł Wilk i Cztan
b) pomogła Jagienka
c) pomógł Maćko
d) pomógł Zych
Rozwiązanie

Jurand korzył się przed zakonnikami w:
a) Spychowie
b) Olsztynie
c) Krakowie
d) Szczytnie
Rozwiązanie

Powała z Taczewa to:
a) rycerz
b) zakonnik
c) kupiec
d) książę
Rozwiązanie

Oblęgorek, majątek Sienkiewicza, który w 1900 roku otrzymał od polskiego społeczeństwa leży obecnie w województwie:
a) podkarpackim
b) lubelskim
c) małopolskim
d) świętokrzyskim
Rozwiązanie

Najwięcej nieścisłości w „Krzyżakach” pojawia się w literackim przedstawieniu:
a) księżnej Anny Danuty
b) królowej Jadwigi
c) księcia Janusza
d) Ulryka von Jungingena
Rozwiązanie

Jurand w testamencie pozostawia Zbyszkowi:
a) swój orszak
b) Spychów
c) 100 złotych talarów
d) miecz i zbroję
Rozwiązanie

Pątlik:
a) wstążka
b) siatka podtrzymująca włosy
c) rękawiczka
d) rodzaj czapki
Rozwiązanie

Na chrzcie przyszłemu autorowi „Trylogii” rodzice nadali imiona:
a) Henryk Stanisław Juliusz Mieszko
b) Henryk Adam Aleksander Pius
c) Henryk Zbigniew Klaudiusz Zygmunt
d) Henryk Zygmunt Marek Bolesław
Rozwiązanie

Do Prus w poszukiwaniu Danusi postanowił pojechać:
a) Sanderus
b) de Lorche
c) Maćko z Bogdańca
d) Hlawa
Rozwiązanie

Pracę dla „Gazety Polskiej” rozpoczął Sienkiewicz pod pseudonimem:
a) Białos
b) Wilnos
c) Litwos
d) Gajos
Rozwiązanie

Synowie Zbyszka i Jagienki to:
a) Mieszko i Boguś
b) Miłosz i Kuba
c) Staś i Władek
d) Maćko i Jaśko
Rozwiązanie

Sanderus urodził się w:
a) Kwidzynie
b) Toruniu
c) Gdańsku
d) Malborku
Rozwiązanie

Dzierżawcą Spychowa zostaje:
a) Jan z Czarnkowa
b) Hlawa
c) Zych ze Zgorzelic
d) Maćko
Rozwiązanie

Zygfryd wysłał do księcia Janusza z informacją o zajściu na zamku w Szczytnie z udziałem Juranda:
a) Danvelda
b) Gotfryda
c) Konrada
d) Rodgiera
Rozwiązanie

Sienkiewicz, pracując nad „Krzyżakami”, nie oparł się na:
a) „Kronikach” Janka z Czarnkowa
b) dziełach Dantyszka
c) „Historii Polski” Jana Długosza
d) monografii Szajnochy „Jagiełło i Jadwiga”
Rozwiązanie

Szkic historyczny „Spytko z Melsztyna” powstał:
a) bezpośrednio przed rozpoczęciem pracy nad „Krzyżakami”
b) w 1865 roku
c) podczas pobytu Sienkiewicza w Królewcu
d) jako ostatnie dzieło Sienkiewicza
Rozwiązanie

De Lorche jest rozczarowany faktem, że w polskich puszczach nie spotkał żadnego:
a) smoka
b) rozjuszonego tura
c) turonia
d) diabła
Rozwiązanie

Królowa Jadwiga zmarła w roku:
a) 1401
b) 1400
c) 1398
d) 1399
Rozwiązanie

Samobójstwo popełnia:
a) Hugo von Danveld
b) Fulko de Lorche
c) Kuno Lichtenstein
d) Zygfryd de Lve
Rozwiązanie

Sienkiewicz stanął na czele komitetu, który podjął starania o postawienie w Warszawie pomnika:
a) Mickiewicza
b) Kopernika
c) Słowackiego
d) Norwida
Rozwiązanie

Początek akcji stanowi przybycie Zbyszka i Maćka do gospody „Pod Lutym Turem” w:
a) Tyńcu
b) Opatowie
c) Krakowie
d) Cieszynie
Rozwiązanie

„Skrzatem” Danusię żartobliwie nazwał:
a) Jurand ze Spychowa
b) Zyndram z Maszkowic
c) Mikołaj z Długolasu
d) Zych ze Zgorzelic
Rozwiązanie

Zbyszko składa przysięgę, że złoży u stóp swojej damy trzy:
a) czuby z pawich piór z hełmów Krzyżaków
b) podkowy z krzyżackich koni
c) płaszcze z czarnym krzyżem
d) miecze krzyżackie
Rozwiązanie

Jagienka służyła na dworze:
a) księżnej Aleksandry
b) księżnej śląskiej
c) księżnej Anny Danuty
d) księżnej Joanny
Rozwiązanie

Cechą charakterystyczną stroju mieszczan były:
a) fioletowe niewielkie nakrycia głowy
b) niebieskie czapki z dużym rondlem
c) kolorowe kapelusze noszone przy większych świętach
d) czerwone czapki z długimi końcami
Rozwiązanie

Na rycerza pasował Zbyszka:
a) król Władysław
b) Zawisza Czarny
c) książę Janusz
d) Konrad von Jungingen
Rozwiązanie

Na polowaniu księżnę Annę atakuje:
a) tur
b) niedźwiedź
c) wilk
d) żubr
Rozwiązanie

Ostatni utwór Sienkiewicza, który ukazał się 25 listopada 1916 roku w „Tygodniku Ilustrowanym” to:
a) W pustyni i w puszczy
b) Wspomnienie
c) Legiony
d) Wiry
Rozwiązanie

Wianem Jagienki były:
a) Zalesie
b) Moczydoły
c) Wądoły
d) Zaborze
Rozwiązanie

Tagi:
Partner serwisu: