Krzyżacy | inne lektury | kontakt | reklama | Wersja mobilna
streszczenieopracowaniebohaterowieżycie i twórczość autoratest   

Test:

Hugo von Danveld to:
a) zakonnik
b) Czech
c) dworzanin księcia Janusza
d) starosta ze Szczytna
Rozwiązanie

Dzierżawcą Spychowa zostaje:
a) Jan z Czarnkowa
b) Zych ze Zgorzelic
c) Hlawa
d) Maćko
Rozwiązanie


                                                 Reklamy OnetKontekst

Jurand do niewoli wziął rycerza:
a) Bergowa
b) Bergerowa
c) Bergłowa
d) Bergkowa
Rozwiązanie

Aby odzyskać Danusię Jurand miał:
a) zachować w tajemnicy, że dziewczyna przebywa wśród Krzyżaków.
b) upokorzyć się przed Zakonem
c) wszystkie odpowiedzi są poprawne
d) uwolnić Bergowa i innych jeńców
Rozwiązanie

Akcja „Krzyżaków” trwa:
a) 2 lata
b) 5 lat
c) 10 lat
d) 25 lat
Rozwiązanie

Zych ze Zgorzelic zalecił Maćkowi na jego dolegliwości:
a) skórę z wilka
b) tłuszcz z bobra
c) sadło niedźwiedzia
d) napój z miodem
Rozwiązanie

Miłośnicy twórczości pisarza z łatwością doszukiwali się w „Krzyżakach”:
a) schematyczności kompozycyjnej
b) opisów przyrody
c) zwaśnionych stron konfliktu
d) kontrastów społecznych
Rozwiązanie

Zbyszkowi powalić niedźwiedzia:
a) pomogła Jagienka
b) Pomógł Wilk i Cztan
c) pomógł Maćko
d) pomógł Zych
Rozwiązanie

Maćko z Bogdańca był herbu:
a) Przestrzał
b) Bończyk
c) Tępa Podkowa
d) Opończyk
Rozwiązanie

Na chrzcie przyszłemu autorowi „Trylogii” rodzice nadali imiona:
a) Henryk Zbigniew Klaudiusz Zygmunt
b) Henryk Adam Aleksander Pius
c) Henryk Stanisław Juliusz Mieszko
d) Henryk Zygmunt Marek Bolesław
Rozwiązanie


De Lorche jest rozczarowany faktem, że w polskich puszczach nie spotkał żadnego:
a) smoka
b) rozjuszonego tura
c) diabła
d) turonia
Rozwiązanie

Maćko podczas bitwy pod Grunwaldem zabija:
a) Ulryka von Jungingena
b) Hugona von Danvelda
c) Kunona Lichtensteina
d) Zygfryda de Löve
Rozwiązanie

Sienkiewicz rozpoczął studia na wydziale:
a) polonistycznym
b) prawnym
c) historycznym
d) lekarskim
Rozwiązanie

Jagienka służyła na dworze:
a) księżnej Anny Danuty
b) księżnej Aleksandry
c) księżnej śląskiej
d) księżnej Joanny
Rozwiązanie

Nagrodę Nobla w dziedzinie literatury Henryk Sienkiewicz odebrał:
a) 10 grudnia 1902 roku
b) 10 grudnia 1904 roku
c) 10 grudnia 1903 roku
d) 10 grudnia 1905 roku
Rozwiązanie

Do Prus w poszukiwaniu Danusi postanowił pojechać:
a) Sanderus
b) Hlawa
c) Maćko z Bogdańca
d) de Lorche
Rozwiązanie

Przesądny Maćko starał się przekupić workiem z winem wywieszonym na noc przed karczmą:
a) bożka lasu
b) szatańskiego sługę Lucyfera
c) diabła Borutę
d) skrzaty
Rozwiązanie

Zbyszko składa przysięgę, że złoży u stóp swojej damy trzy:
a) płaszcze z czarnym krzyżem
b) czuby z pawich piór z hełmów Krzyżaków
c) miecze krzyżackie
d) podkowy z krzyżackich koni
Rozwiązanie

Powieść ukazywała się w odcinkach w „Tygodniku Ilustrowanym”:
a) od 1896 roku 1900
b) od 1897 roku 1900
c) od 1897 roku 1905
d) od 1899 roku 1903
Rozwiązanie

Juranda zmasakrowanego przez Krzyżaków rozpoznaje:
a) Danusia
b) Maćko
c) Hlawa
d) Jagienka
Rozwiązanie


Sanderus był:
a) Litwinem
b) Niemcem
c) Lotaryńczykiem
d) Czechem
Rozwiązanie

Rozmowy Jagiełły z wielkim mistrzem odbywają się w:
a) Tylży
b) Raciążu
c) Szczytnie
d) Kwidzynie
Rozwiązanie

11 listopada 1893 roku Sienkiewicz poślubił Marię Romanowską w:
a) Warszawie
b) Krakowie
c) Lublinie
d) Lwowie
Rozwiązanie

Nałęczka to:
a) stroik
b) welon
c) chusta
d) rękawiczka
Rozwiązanie

Hlawa wyzywa na pojedynek:
a) Rotgiera
b) giermka Zbyszka
c) Zbyszka
d) giermka Rotgiera
Rozwiązanie

Pątlik:
a) rodzaj czapki
b) rękawiczka
c) wstążka
d) siatka podtrzymująca włosy
Rozwiązanie

Jurand w testamencie pozostawia Zbyszkowi:
a) 100 złotych talarów
b) Spychów
c) swój orszak
d) miecz i zbroję
Rozwiązanie

Sienkiewicz, pracując nad „Krzyżakami”, nie oparł się na:
a) „Historii Polski” Jana Długosza
b) monografii Szajnochy „Jagiełło i Jadwiga”
c) „Kronikach” Janka z Czarnkowa
d) dziełach Dantyszka
Rozwiązanie

Do Jagienki w konkury przyjeżdżało dwóch sąsiadów:
a) Wilk i Chatan
b) Wilk i Cztan
c) Wilk i Czatan
d) Wilk i Szatan
Rozwiązanie

Powała z Taczewa to:
a) rycerz
b) kupiec
c) książę
d) zakonnik
Rozwiązanie

Samobójstwo popełnia:
a) Kuno Lichtenstein
b) Hugo von Danveld
c) Fulko de Lorche
d) Zygfryd de Löve
Rozwiązanie

Odpowiednikiem „błędnego rycerza” był:
a) Fulko de Lorche
b) Jurand ze Spychowa
c) Sanderus
d) Maćko z Bogdańca
Rozwiązanie

Zygfryd wysłał do księcia Janusza z informacją o zajściu na zamku w Szczytnie z udziałem Juranda:
a) Gotfryda
b) Konrada
c) Danvelda
d) Rodgiera
Rozwiązanie

Hlawa to pachołek:
a) księżnej Anny
b) Jagienki
c) Jurandówny
d) królowej Jadwigi
Rozwiązanie

Szkic historyczny „Spytko z Melsztyna” powstał:
a) podczas pobytu Sienkiewicza w Królewcu
b) jako ostatnie dzieło Sienkiewicza
c) bezpośrednio przed rozpoczęciem pracy nad „Krzyżakami”
d) w 1865 roku
Rozwiązanie

Akcja „Krzyżaków” nie dotyczy:
a) powstania na Żmudzi
b) objęcia urzędu wielkiego mistrza przez Winrycha von Kniprode
c) śmierci Konrada von Jungingena
d) rozmów polsko – krzyżackich w Raciążu
Rozwiązanie

Początek akcji stanowi przybycie Zbyszka i Maćka do gospody „Pod Lutym Turem” w:
a) Opatowie
b) Krakowie
c) Cieszynie
d) Tyńcu
Rozwiązanie

Wola Okrzejska, w której 5 maja 1846 roku o godzinie szóstej wieczorem, przyszedł na świat Henryk Sienkiewicz, leży na:
a) Mazowszu
b) Kielecczyźnie
c) Podlasiu
d) Lubelszczyźnie
Rozwiązanie

Sanderus urodził się w:
a) Kwidzynie
b) Malborku
c) Toruniu
d) Gdańsku
Rozwiązanie

Na rycerza pasował Zbyszka:
a) Konrad von Jungingen
b) Zawisza Czarny
c) książę Janusz
d) król Władysław
Rozwiązanie

Synowie Zbyszka i Jagienki to:
a) Mieszko i Boguś
b) Staś i Władek
c) Maćko i Jaśko
d) Miłosz i Kuba
Rozwiązanie

Pracę dla „Gazety Polskiej” rozpoczął Sienkiewicz pod pseudonimem:
a) Gajos
b) Białos
c) Litwos
d) Wilnos
Rozwiązanie

Sanderus handlował:
a) zbożem
b) relikwiami
c) suknem
d) przyprawami
Rozwiązanie

„Skrzatem” Danusię żartobliwie nazwał:
a) Zyndram z Maszkowic
b) Mikołaj z Długolasu
c) Jurand ze Spychowa
d) Zych ze Zgorzelic
Rozwiązanie

Anna Danuta była księżną:
a) żmudzką
b) mazowiecką
c) litewską
d) śląską
Rozwiązanie

Oblęgorek, majątek Sienkiewicza, który w 1900 roku otrzymał od polskiego społeczeństwa leży obecnie w województwie:
a) podkarpackim
b) małopolskim
c) świętokrzyskim
d) lubelskim
Rozwiązanie

W momencie wybuchu powstania styczniowego Sienkiewicz miał:
a) szesnaście lat
b) czternaście lat
c) siedemnaście lat
d) piętnaście lat
Rozwiązanie

Jurand korzył się przed zakonnikami w:
a) Krakowie
b) Olsztynie
c) Spychowie
d) Szczytnie
Rozwiązanie

Królowa Jadwiga zmarła w roku:
a) 1398
b) 1401
c) 1400
d) 1399
Rozwiązanie

Sienkiewicz stanął na czele komitetu, który podjął starania o postawienie w Warszawie pomnika:
a) Słowackiego
b) Norwida
c) Mickiewicza
d) Kopernika
Rozwiązanie

Diederich to:
a) komtur
b) zakonnik
c) starosta
d) kat
Rozwiązanie

Komizmem słownym zabarwione zostały rozmowy Hlawy z:
a) Sanderusem
b) Zbyszkiem
c) księciem Januszem
d) Maćkiem
Rozwiązanie

W lutym 1876 roku dzięki udzielonej przez Gazetę Polską pożyczce, którą miał spłacić cyklem artykułów, Henryk wyruszył do:
a) Australii
b) Afryki
c) Azji
d) Ameryki
Rozwiązanie

W 1900 roku autor „Potopu” otrzymał tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu:
a) Warszawskiego
b) Wileńskiego
c) Jagiellońskiego
d) Lwowskiego
Rozwiązanie

Po ukończeniu siódmej klasy w Poświętnem koło Płońska Sienkiewicz objął posadę:
a) antykwariusza
b) guwernera
c) korepetytora
d) adiutanta
Rozwiązanie

Legendę o Walgierzu Wdałym:
a) zaśpiewała Danusia
b) opowiedział jeden z zakonników
c) opowiedział Maćko z Bogdańca
d) opowiedziała księżna Anna
Rozwiązanie

Cechą charakterystyczną stroju mieszczan były:
a) niebieskie czapki z dużym rondlem
b) fioletowe niewielkie nakrycia głowy
c) kolorowe kapelusze noszone przy większych świętach
d) czerwone czapki z długimi końcami
Rozwiązanie

Ostatni utwór Sienkiewicza, który ukazał się 25 listopada 1916 roku w „Tygodniku Ilustrowanym” to:
a) W pustyni i w puszczy
b) Wiry
c) Legiony
d) Wspomnienie
Rozwiązanie

Wianem Jagienki były:
a) Moczydoły
b) Wądoły
c) Zalesie
d) Zaborze
Rozwiązanie

Zbyszko odnajduje Danusię:
a) na zamku w Szczytnie
b) na zamku w Malborku
c) w leśniczówce
d) w chacie smolarza
Rozwiązanie

Akcja „Krzyżaków” nie toczy się:
a) w Prusach
b) na Litwie
c) na Rusi
d) w Królestwie Polskim
Rozwiązanie

W wigilię roku 1890 Sienkiewicz wyruszył do:
a) Tunezji
b) Etiopii
c) Egiptu
d) Maroka
Rozwiązanie

Najwięcej nieścisłości w „Krzyżakach” pojawia się w literackim przedstawieniu:
a) królowej Jadwigi
b) księcia Janusza
c) księżnej Anny Danuty
d) Ulryka von Jungingena
Rozwiązanie

Pod nieobecność Maćka, który udał się do Spychowa Bogdańcem miał opiekować się:
a) Hlawa
b) opat
c) Zbyszko
d) Wilk
Rozwiązanie

Zbyszko po naradzie z wodzem Skirwoiłło postanawia wspólnie z nim zaatakować:
a) Stare Troki
b) Stare Grodno
c) Nowe Wilno
d) Nowe Kowno
Rozwiązanie

Na polowaniu księżnę Annę atakuje:
a) wilk
b) żubr
c) niedźwiedź
d) tur
Rozwiązanie

Tagi: